Zieleleeftijd  volwassen
Zieleleeftijdniveau  zes
Rol  ontwikkelde
Doel  acceptatie
Modus  voorzichtigheid
Attitude  spiritualist
Valkuil  martelaarschap
Centrum  mentaal

In dit voorbeeld heeft deze persoon als reïncarnatiedoel je vanuit eigen kracht te leren verbinden met anderen. Je Essentie kan dan kiezen voor een persoonlijkheid met als doel acceptatie en modus voorzichtigheid. De keuze voor acceptatie biedt de mogelijk om te leren zowel jezelf als anderen te accepteren vanuit het Hier en Nu zonder oordeel of verwachting en zo de verbinding met anderen aan te gaan.

In dit voorbeeld staat dat deze persoon het woord kracht in relatie tot de verbinding gekozen heeft. Als men niet zou kiezen om deze kracht voorzichtig in te zetten, kan dit verschuiven naar macht en/of overheersing en kan het willen verbinden te dwingend worden.

Categories: Toepassingen