De ziel doorloopt diverse stadia, die elk eigen kenmerken, ontwikkelingen en leerervaringen hebben. Een vergelijking kan worden gemaakt met de ontwikkeling van een fysieke mens, zodat de benaming van de te doorlopen stadia hieraan gerelateerd zijn. Ondanks de verschillen die onderling tussen zielen en persoonlijkheden mogelijk zijn, gaan we allemaal door de volgende zeven cycli heen.

De eerste vijf cycli beleven we op aarde, de laatste twee zijn niet meer aan een fysiek lichaam gebonden. De zeven zieleleeftijden zijn ontwikkelingsstadia, waarbij ieder stadium weer uit zeven niveaus bestaat. Elke zieleleeftijd kent zijn eigen ervaringen en eigen lessen. En in elke zieleleeftijd neem je de wereld op een andere manier waar. Daarnaast heb je een andere oriëntatie op jezelf en anderen. Zuigelingzielen en babyzielen zijn gericht op ‘Ik’. De oriëntatie van jonge en volwassen zielen is gericht op ‘Ik en Jij’ en de oriëntatie van oude zielen op ‘Jij en Ik zijn Wij’.