Stembiljet 600x200

 Michael: Het is aan de orde dat mensen wakker geschud worden.
De verkiezingsuitslag houdt de huidige regering een spiegel voor.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy

Michael: Het is aan de orde dat mensen wakker geschud worden. Niet iedereen heeft bewust gebruik gemaakt van het grote recht, namelijk jullie stemrecht. Een groot deel van de mensen die wel gingen stemmen hebben er voor gekozen om de huidige regering even een spiegel voor te houden. Waarom een spiegel voor houden? Omdat de huidige regering mede een oorzaak is van het verschil tussen arm en rijk. Er is vanuit angst gekozen om de bedrijven belastingvoordelen te verstrekken zodat deze maar in Nederland zich blijven en zullen vestigen. Het bijzondere is dat er nu zo’n krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan dat men weer mensen buiten de grenzen moet lokken om in Nederland het werk te gaan doen waar anderen zich niet meer toe geroepen voelen. Dus zijn deze bedrijven dan wel zo nodig door ze te veel voordeel te bieden terwijl zij niet bijdragen aan de voorzieningen in de arbeidsmarkt. 
Dat mensen uiting hebben gegeven in hun stem voor Baudet is veelal voornamelijk ingegeven vanuit onvrede dat er niet of nauwelijks serieus geluisterd wordt naar de roep vanuit de bevolking. Het enige middel om het tij te keren is vaak een uiting van onmacht die de regeringen van Rutte hebben gecreëerd voor de mensen die feitelijk aan de arbeid zijn. Daarmee bedoelen we de mensen die onder een modaal inkomen keihard werken en niet verdienen wat hen toekomt en dat er grote groepen op ‘hold’ gezet worden, denk hierbij aan de gepensioneerden. Het is aan de orde om wakker gemaakt te worden van deze ongelijkwaardigheid. Er worden miljarden gestoken in ontwikkelingshulp, in sociale voorzieningen (waar helaas heel veel misbruik van gemaakt kan worden) en er is geen urgentie om vanuit betere controle te zorgen dat het geld stroomt naar diegenen die het nodig hebben. Dus als er Europees gezien geen lef is om corruptie aan te pakken zal het steeds verder kunnen woekeren waardoor nog meer mensen gedupeerd worden onder het mom van ‘er zijn geen financiële middelen’. Gelukkig zijn er instanties in Nederland die terecht opgemerkt hebben dat het niet is: ‘dat het niet kan’, echter: ‘dat men dit niet wil.’ Daarom is deze wake up call echt aan de orde en het resoneert op de chaos die in Engeland is ontstaan. Door deze ontwikkelingen is het de kunst om vanuit harmonie in balans te blijven en niet om zich heen te gaan meppen. Dan kan dit proces teruggebracht worden naar gelijkwaardigheid, harmonie en balans.Een maatschappij zonder negatieve gevoelens, want die leiden meer naar exclusiviteit: mensen zijn niet welkom, terwijl we ze superhard nodig hebben; mensen worden onterecht uitgezet met als gevolg bij terugkomst zware onnodige effecten, zoals gevangenisstraffen, martelingen, enzovoort. Dus vertrouw erop dat op termijn ook deze vloedgolven zullen veranderen in eb. Dan kan de rust en daardoor de bezinning weer terugkeren in de harten en hoofden van mensen. Hierdoor kan er vanuit mededogen en eerlijkheid een herijking plaats vinden van de vele doorgeschoten maatregelen die het leven van velen moeilijk maken, zoals de systemen in de zorg of het over-controleren bij het UWV waar mensen helemaal gedesillusioneerd hun werk moeten doen omdat dat wat ze waarnemen niet kunnen en soms niet mogen aanpakken.