De zon tijdens de winterzonnewende op en markeert zo een nieuw begin
 

Michael: De grootste verandering van de afgelopen jaren is
een hele grote verschuiving in bewustzijn.
De wereld is door het lastigste en zwaarste deel heen!.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Christy, Theo: Het is nu tien jaar geleden dat we het boek geschreven hebben en enkele dagen geleden was het tien jaar geleden dat het 12-12-12 was. We kunnen ons herinneren dat Michael gezegd heeft dat het geen toeval was dat het boek in 2012 uitkwam omdat daarmee een wezenlijke bijdrage aan de transitie gemaakt kon worden. We zijn erg benieuwd hoe Michael, vanuit hun positie, aankijken naar de verandering van de energie op aarde in die afgelopen tien jaar.

Michael: Welkom allen, wat ons heel veel vreugde, blijheid en ook vertrouwen geeft in de transformatie van de aarde is, dat er zoveel meer mensen bewust zijn geworden dat er veel meer bestaat dan wat de fysieke zintuigen kunnen zien, dat heel veel mensen durven luisteren naar hun innerlijke stem en hun verlangen proberen te volgen. Hierdoor is ook een hele grote groep mensen veel minder afhankelijk geworden van de goedkeuring van anderen. Zij hebben het zelfvertrouwen om de eigen plek in het leven in te nemen. Dit is een van de grootste transformaties die wij gezien hebben.
Mensen zijn ook veel eerlijker naar zichzelf geworden waardoor het volgen van anderen veel minder aan de orde is en hoeft te zijn. Er wordt minder getwijfeld aan het innerlijk weten dan vóór 2012.
Schoorvoetend ontstaat bij mensen het verlangen om ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun bijdrage aan deze transformatie.
Zoals de ervaring geleerd heeft werden in het begin voornamelijk vrouwen geraakt door de nieuwe energieën, door de transformatie, door het verlangen op een andere manier het eigen leven invulling te geven. Nu zijn er steeds meer mannen die ook het voortouw willen nemen om in de mannelijke groepen verandering in te brengen. Het is belangrijk dat mannen in mannengroepen de verandering brengen omdat er een andere vorm van veiligheid en zekerheid nodig is. Voor degene die zegt: ‘Ik wil openstaan voor het nieuwe, het andere’, is het belangrijk dat het uitgereikt wordt in een hele veilige omgeving.

Een andere grote verandering in de afgelopen tien jaren is dat de beerputten (We vinden het een vervelend woord, maar het verwijst wel naar dat wat eerder onder het kleed geschoven kon worden, het machtsmisbruik, de onmacht en het gebruiken van mensen ter eigen eer, glorie en rijkdom) steeds moeilijker te verbergen zijn.
Mensen zijn zichzelf ook veel meer waard gaan vinden en er komt dus ook weerstand om misbruikt of gebruikt te worden. De klokkenluiders worden niet meer direct onthoofd, maar krijgen nu vaak meer zorg, aandacht en bescherming van mensen uit hun directe omgeving die durven te gaan staan voor die waarheid.
Een andere grote verandering is dat mensen meer bewust zijn geworden van hoe men omgaat met de natuur en met de natuurlijke bronnen. Men geeft zich meer rekenschap van wat men zelf kan bijdragen aan een schonere natuur en het minder uitputten van moeder aarde. Bijvoorbeeld door vuil op te ruimen vanuit de intentie ‘Ik schoon hiermee moeder aarde’ en niet van ‘Kijk mij nou eens goed bezig zijn’.
Het gaat juist om die intentie om vanuit een andere invalshoek bij te dragen aan alles wat nodig is om te komen tot het duizendjarig vredesrijk. Dat mensen die verantwoordelijkheid voelen en willen nemen en zeggen: ‘Ik wil een voorbeeld zijn zonder dat ik met een vingertje hoeft te wijzen want dan ga ik zelf uit de gelijkwaardigheid’. Door deze intentie zelf te leven, ben je een voorbeeld, en kan deze gevolgd worden door mensen die voelen dat het een toegevoegde waarde in hun eigen leven heeft. Het resoneert met waar ze zelf ook voor willen staan. Dat iemand de moed heeft om in soms lastige en onveilige posities hun waarheid te willen delen zorgt zo voor een grote golfbeweging.
Kijk naar de demonstraties in landen waar het vooralsnog onveilig is om te demonstreren voor rechten voor vrouwen, het recht op eerlijkheid en gelijkwaardigheid. Of kijk bijvoorbeeld naar de Black Life Matters beweging.

Wereldwijd is er dus zoveel positieve energie die aanstekelijk werkt op individuen of op grote groepen dat het als het ware een soort scherm biedt, een grid om de aarde, dat ervoor zorgt dat de aanvallen van negativiteit om de chaos in stand te houden en de angst aan te blijven wakkeren eigenlijk steeds meer geweerd worden.

Als die angst en ongewenste energie toch mensen kunnen raken, dan zijn er heel veel meer mensen dan vroeger die zeggen: ‘Ik wil hulp want ik wil niet meer een drager of veroorzaker zijn van meer leed, meer verdriet, meer wantrouwen en grotere angst. Ik wil juist doorschuiven naar de positieve energie en het vergroten van het weten van iedereen’.

De gunfactor is een heel mooi groot symbool dat mensen uit het systeem van ‘Voor wat hoort wat’ durven te stappen. Het is heel krachtig als men de ander iets gunt omdat men de ander een beter leven, een goede gezondheid, een grotere welvaart en grotere vrijheid gunt zonder te denken ‘wat hou ik eraan over’. Deze krachtige manier werkt als tegengif tegen de angst voor verlies en de angst voor het nodig hebben van de status van een functie of van financiën om toch maar gezien te worden.

Er zijn steeds meer mensen die doorzien wat klopt en wat niet klopt. Er zijn ook heel veel mensen die de intentie hebben om te stoppen te handelen vanuit angst om dat wat niet klopt in de lucht te houden. Zij willen gaan voor wat voor hen klopt.

Zoals u weet heeft ieder zijn eigen pad te lopen en wat voor een meer wetende ziel niet kloppend is kan voor iemand die minder in contact staat met zichzelf nog als kloppend ervaren worden. Van daaruit bezien is het ook belangrijk voordat u uw beoordeling of uw afkeuring laat merken, dat u zich probeert te verplaatsen in die persoon en uzelf te realiseren: ‘Wie ben ik om te oordelen over de ander’. Maakt mij dat een beter mens? Nee, absoluut niet, want u verlaagt zich feitelijk tot een oude vorm van Zijn als u neerkijkt op anderen en denkt: ‘Ik ben beter en sta boven die mensen, dus ik mag oordelen’.
Als u ziet dat een ander niet zo ontwikkeld of wetend is, dan is het de bedoeling dat u de hand uitreikt en wacht tot deze hand gepakt wordt.
Het is zonde van uw energie om met heel veel kracht, tijd en inspanning een ander de hand te reiken die denkt ‘wat moet ik daarmee, wat kan ik daarmee, dat is niet of nog niet mijn pad’, met het gevolg dat u teleurgesteld kan worden en niet meer die uitreikende functie wilt vervullen en er weer een positieve kans voorbijgaat.

Wij zijn allemaal uniek en we zijn gelijkwaardig als mens, in welke staat van Zijn of in welke cultuur dan ook. Als u zich afvraagt ‘Wat hebt ik te bieden waar een ander blij van wordt, verrijkt van wordt of zich gezien voelt’. U draagt bij om de ander het gevoel te geven: ‘Je doet ertoe, ik zie u en u hoort erbij’ dan geeft dat een enorme verlichting en bekrachtiging van universele liefde naar elkaar toe. Het vermindert ook de eenzaamheid die er is over de hele wereld, in alle landen en culturen is.

Iedereen is een bewuste reïncarnatie. Iedereen die hier op aarde leeft heeft gekozen om in deze tijd van transformatie en grote veranderingen aanwezig te zijn. De een om de verandering te creëren en de ander om zich te kunnen ontwikkelen door deze veranderingen en ontwikkelingen. Zo hebben wij elkaar nodig en als u zich afvraagt voor wie u belangrijk bent, kijk dan vanuit uw hart om u heen. Helpt u iemand oversteken, iemands boodschappentas te dragen of biedt u iemand een luisterend oor? Het maakt niet uit wat uw bijdrage is als het komt vanuit een liefdevol onvoorwaardelijk hart met echte aandacht en vanuit echte intentie. Want daarmee trekt u het energieniveau van de hele wereld steeds een stukje meer in het licht.
Zo vallen er minder mensen buiten de boot en kan iedereen op zijn of haar tijd uitreiken naar meer licht. De bewuste mens weet dat er heel veel hulpvragen op heel veel verschillende manieren geuit worden.

Jullie kennen het spreekwoord een goed verstaander heeft maar een half woord nodig en laat u de goede verstaander zijn waardoor er met minder energie en met meer daadkracht bijgedragen wordt aan dat wat u waarneemt dat noodzakelijk is om gedaan te worden.
Een hele belangrijke voorwaarde is dat u zich realiseert dat uw uitreiken nooit ten koste van uzelf hoeft te gaan. Als u zich bij wijze van spreken weggeeft en u uw grenzen niet bewaakt of niet kent, dan is het niet respectvol naar uw totale Zijn toe. Als u een Joris Goedbroek wil zijn dan kunt u ervan uitgaan dat het niet vanuit de essentie-intentie komt maar voornamelijk vanuit het ego. ‘Kijk mij nou goed doen en goed zijn’ hoort bij de energie van vóór 2012.

Het is voor ons allen mogelijk bij te dragen aan de veranderingen om te transformeren. Het gaat erom dat als u iets tegenkomt wat u ergert of wat u niet prettig vindt, u zich afvraagt waar het mee resoneert in uzelf. Als u dan uzelf heelt, dan kunt u vanuit die geheelde staat van Zijn de hulpvraag van de ander ontvangen en beantwoorden. In de huidige tijd is zelf healing erg noodzakelijk.
Belangrijk is om de hulpvraag vanuit neutraliteit te kunnen ontvangen want de bekende reddersdriehoek ook oud. Alleen als u vanuit gelijkwaardigheid kunt zeggen ‘Ik heb dit gemasterd en ik wil dit delen met de ander’ dan pas kunt u de ander ook werkelijk zien en horen. Wat daarbij hoort is ‘ken uzelf’ en als u er niets mee kunt of als u weerstand voelt om met die persoon of dat thema aan de slag te gaan, reik dan uit naar een ander die dat wel aan wil en kan gaan vanuit de eigen staat van Zijn.

De grootste verandering van de afgelopen jaren is een hele grote verschuiving in bewustzijn waarbij er heel veel mensen de behoefte en het verlangen voelen om met die transformatie mee te willen, om samen naar 5D te kunnen gaan en om geen mensen achter te laten die niet op eigen kracht daar kunnen komen. Ook het bewustzijn over duurzaamheid en van misbruik in welke vorm dan ook en daartegen in opstand te komen.

Hierbij hoort het bewust worden van de grootsheid van het innerlijk zelf, het Hoger Zelf, de essentie van u, het onsterfelijke in u. Door bewust te worden van uw eigen grootsheid houdt het bedenken slachtoffer te zijn geen stand, want die innerlijke kracht is nooit slachtoffer geweest. U heeft een vrije keuze hoe u met elk contact omgaat, met wie u zich wel of niet verhoudt en welke mensen u weer verder kunnen helpen. Daarmee heeft u feitelijk uw handen vol aan uw eigen transformatie en uw eigen ontwikkeling en omdat u weet dat u één bent met Al-Dat-Is, weet u ook dat u nooit ergens alleen voor staat.

Open uw hart en vraag om mensen op uw pad van overgave te laten komen. Mensen die er voor u onvoorwaardelijk willen en kunnen zijn, ongeacht waar ze wonen, welke kleur of welke intenties ze hebben. Ze hoeven niet bij u om de hoek te wonen of dezelfde denkbeelden te hebben, om samen op te trekken en te leren om op het pad van overgave te zijn.
In het Hier en Nu bent u altijd heer een meester over uw eigen leven. U kiest wat wel en wat niet te doen. U kiest in overeenstemming met uw verlangen/innerlijk weten, met wat vroeger heel vaak uw geweten, genoemd werd de verbinding met het collectief bewustzijn.
Vanuit dit bewustzijn kunt u in het Hier en Nu, gericht op de toekomst, alles gaan helen uit het verleden wat nog niet geheeld is. Dit gebeurt vanuit de intentie om bij te dragen aan het helen van oud karma. Hierdoor kan de voorwaartse energie veel sneller verlopen omdat steeds meer mensen meewerken aan deze heling. Deze bewuste mensen ook wel lichtwerkers genoemd zijn actief om samen met de positieve energieën vanuit het universum de transformatie van de aarde te versnellen. In deze tijd komt er meer positieve energie bij dan de kracht en impact van de negatieve energie. Stel uw hart open voor open deze positieve energie.
U kunt uzelf afvragen ‘Wat heb ik nodig om in overgave te komen?’. Als u in overgave kunt zijn draagt u veel minder lading, belasting uit het verleden met u mee. U heeft uzelf dan al voor een groot deel geheeld. Ook heeft u uzelf dan toegestaan om vanuit het Hier en Nu steeds weer een volgende stap te zetten en u weet, dit klopt voor mij, ik zet die volgende stap. Als iedereen om u heen dan zegt: ‘Weet je het wel zeker?’, dan kunt u alleen vaststellen dat men u niet begrijpt of niet kan voorstellen waarom u uw volgende stap zet. U bent echter eindverantwoordelijk voor uw keuzes in uw leven. We kunnen niet genoeg benadrukken dat iedereen zijn eigen pad heeft en iedereen heeft alle hulp beschikbaar om zich heen die men nodig heeft.
Het is de uitdaging of de uitnodiging: vraagt u die hulp, waardoor u zich gesterkt voelt en bevestigd. Daardoor groeit uw kracht en vanuit die toegenomen kracht bent u minder ontvankelijk of beïnvloedbaar door wat er in de wereld en om u heen gebeurt. Dat wil niet zeggen dat u onverschillig wordt, het hoeft alleen niet meer door u heen te gaan. U neemt het waar, u maakt een keuze en u gaat door op uw eigen pad, samen met alle anderen en daar gaat het om.

Theo: Dat was een heel bijzonder antwoord en ook al een antwoord op een vervolgvraag hoe je met die energieverandering om kunt gaan.
Michael zei dat die voorwaartse energie steeds sneller gaat. Ik denk dat heel veel bewuste mensen wel heel ongeduldig zijn, zo van hoeveel beerputten moeten er nog geopend worden en hoeveel crisissen moeten we nog door voordat een groot aantal mensen het gaat zien en eindelijk stappen gaat zetten. Kan Michael daar nog iets over zeggen?

Michael: Wat we kunnen zeggen is dat de wereld door het lastigste en het zwaarste deel heen is. We gaan nu steeds lichter en wijzer worden en naar steeds verlichter in de zin van vergroten en versnellen van bewustzijn.
Het is al vaker door jullie gezegd, een wond die niet schoon is moet eerst schoon worden voordat hij zich kan sluiten. Dus op uw vraag hoeveel beerputten er nog zullen zijn, daarop kunnen we alleen maar zeggen: hopelijk zo min mogelijk. Als mensen zich bewust worden dat ze bezig zijn met negativiteit, met machtsmisbruik en met vasthouden aan het oude, dan wordt het wat taaier om opgelost en geschoond te krijgen.
Het dieptepunt is voorbij en doordat steeds meer bewuste mensen de innerlijke kracht versterken zal de touwtrekkerij tussen positief en oud steeds meer in het voordeel uitpakken van het positief, het licht, de gelijkwaardigheid, de liefdevolheid, de gunfactor. Daardoor komt er een moment dat het een ongelijke strijd wordt en het licht zo krachtig is dat de negativiteit die op aarde in welke vorm dan nog aanwezig is eigenlijk overspoeld wordt waardoor het kan verdwijnen.

U kent in de wereld mensen die heel hardnekkig dictaturen in stand hebben gehouden en ook die dictaturen vallen om. Door zich vanuit vertrouwen te richten op de toekomst, zult u, allen met elkaar, merken dat die lichtkracht als een tegengif zo sterk gaat werken dat mensen de negativiteit niet meer vol kunnen blijven houden. In ieder geval naar buiten toe, wat helaas niet wil zeggen dat die mensen dan gelijk verlicht of bewust zijn in die mate dat het ook niet meer gebeurd op kleine schaal. Maar de grote oorlogen, conflicten, fraudes en dergelijke, die kunnen niet meer voortgezet worden.

Theo: Ik denk dat alle lezers het wel prettig zullen vinden om te lezen dat het dieptepunt voorbij is. Dat helpt misschien ook om de focus te verschuiven naar de positieve lichtpuntjes die er nu steeds meer zullen zijn.

Michael: Wij zeggen, tel uw zegeningen eens, in plaats van wat u mist. Elke dag dat u gezond opstaat is een groot cadeau zowel vanuit zelfzorg als de blijheid dat u onafhankelijk kunt zijn van hulp van anderen. Dus als anderen wel hulp nodig hebben, wees dan royaal in het verlenen van hulp, want dan snapt u wat het is om afhankelijk te zijn vanuit een onafhankelijke positie. Dat brengt licht en geeft warmte. Daar gaat het ook in de maand december om. Het zien en zijn met anderen om samen te weten: ons leven heeft een doel. Dat geldt ook op zeer gevorderde leeftijd, terwijl u denkt: ‘Wat doet mijn leven er nog toe?’, ‘Ik kom de deur niet meer uit en ik vind het eigenlijk allemaal niet meer aantrekkelijk.’ Het feit dat uw ziel nog steeds kiest om te leven kunt u ook zien als een mogelijkheid om uzelf te ontwikkelen. In de zin van waar loopt u nog tegen aan, wat kunt u nog loslaten van oude pijn, oud verdriet of vervelende ervaringen. Zo kunt u ook glimmend opstaan en zeggen: ‘Ik maak er weer een zinvolle of waardevolle dag van’. Al is het maar dat u positieve gedachten stuurt naar mensen die u dierbaar zijn, positieve gedachten naar mensen die er niet meer zijn maar wel met u in een intense verbinding hebben gestaan. Al zit u vast aan uw stoel of aan u bed, u kunt altijd een glimlach brengen op het gezicht van een ander, al dan niet in het leven.

Theo: Dus iedereen, ongeacht je bijdrage en rol in de maatschappij, zolang je leeft kun je bijdragen aan de versterking van het licht.

Michael: En aan het helen van jezelf en dat klinkt zeker voor onbewuste mensen als abracadabra maar die zullen dit artikel ook niet lezen.