Ons aards bestaan is slechts een onderdeel van een veel groter geheel. De wetenschap heeft, in haar zoektocht naar de kern van ons bestaan, al vastgesteld dat de materie waaruit onze wereld bestaat niet hoeft te zijn zoals je het waarneemt. Alles is in de kern een vorm van energie en trilling die met elkaar verbonden is en een eenheid vormt. De kwantumfysica, die het gedrag van materie en energie beschrijft, toon ook aan dat tijd en ruimte niet absoluut zijn en dat wat we waarnemen niet kan worden voorspeld, maar wordt bepaald door de waarnemer.

Dit sluit nauw aan bij eeuwenoude spirituele tradities, die ons vertellen dat alles voortkomt uit de Bron; waarin alles in potentie al bestaat, waar geen dualiteit, tijd en ruimte bestaan en alles één is. Het is de bron van puur hoger bewustzijn. Een bron die oneindig creatief is en zichzelf wil leren kennen door te creëren en ervaren.

Hiertoe is jouw Essentie, je Hogere Zelf, van de Bron afgesplitst om een reis vol ervaringen te doorlopen. Een reis om te leren om alle levende wezens onvoorwaardelijk lief te hebben, waarbij je Essentie in verschillende stappen een ontwikkeling doormaakt. Het is een cyclus die begint bij de Bron en eindigt bij de Bron, de cirkel van ervaring. Het doel van deze cirkel van ervaring is voor de Bron om door middel van het ervaren van afgescheidenheid, dualiteit op aarde en ervaringen in andere dimensies, zichzelf bewust waar te nemen en daardoor zich verder te ontwikkelen.