Je levenspad volgen en de bijbehorende stappen zetten
 

Michael: De grootste uitdaging voor de bewustwording van de mens in deze huidige tijd is het lef te hebben zichzelf te volgen..

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Christy, Theo, Philip: Zoals jullie hebben doorgegeven is het doel van het leven op aarde het overstijgen van de polariteiten en dualiteiten door je hart te openen naar onvoorwaardelijke liefde en mededogen. Zo kom je weer tot vervolmaking waarin alles één is. Waarom? Om de polariteiten en dualiteiten te overstijgen, heb je de ontwikkeling op aarde nodig. Door het ervaren van je afgescheidenheid van de Bron en je Essentie herontdek je hen door het leven op aarde. Dit ontwikkelingsproces voltrekt zich in elk leven als mens op aarde. Voor elk aards leven stelt je Essentie vooraf een reïncarnatiedoel vast, welke je in dat leven voorneemt te ervaren. Daartoe ontwerpt je Essentie een levensplan, het geheel aan keuzes die je Essentie maakt. Je kiest een hierbij passende persoonlijkheid, je geboortesituatie en ervaringen die op je pad zullen komen. Die keuzes zorgen ervoor dat je de gewenste ervaringen kunt krijgen. Bij een volgende reïncarnatie kies je weer een nieuw reïncarnatiedoel en levensplan, waarbij je voortborduurt op voorgaande ervaringen. Onze vraag deze keer. Hoe herkennen we wat onze belangrijkste stappen mogen zijn die de bedoeling zijn in ons huidige leven?

Michael: Wij vinden het wel een mooi onderwerp. Het is een vraag die velen wakker heeft gemaakt. Dit wakker worden van innerlijke vragen heeft te maken met het bewust worden van de niet geziene wereld, oftewel het leren luisteren naar de innerlijke stem. Het wakker worden komt omdat men het verlangen beantwoordt om aandacht te geven aan vragen als: ‘Wie ben ik?’, ‘Waar sta ik voor?’ en ‘Wat is de bedoeling van mijn leven?’.

Philip: En hoe kun je dat herkennen?

Michael: De grootste uitdaging voor de bewustwording van de mens in deze huidige tijd is het lef te hebben zichzelf te volgen. Wat we daarmee bedoelen is dat mensen dienen te leren zich vrij te maken van de sociale druk om zich heen. Je kent wel de druk van ouders die hun kinderen naar hogere scholen willen sturen omdat het beter past in hun milieu, mogelijk tegen de eigen wensen of de capaciteiten van de kinderen in. Regelmatig ook met de reden dat zij hun kinderen een betere opleiding en daardoor een ander leven gunnen dan dat zij hebben kunnen leven. Het is belangrijk om je niet te laten beïnvloeden door de verwachtingen van de wereld om je heen. Bij mensen die een terugkoppeling kregen van hun persoonlijkheidsprofiel kwam ook menigmaal voor: ‘Oh, dus ik mag mezelf zijn.’ Met als gevolg: ‘Ik hoef niet ambitieuzer te zijn dan wat ik voel, ik hoef niet die richting in te gaan omdat een ander dat wel goed uitkomt.’ Het belangrijkste is om te weten wat je wel wilt en de verbinding met jezelf te leren maken om jezelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld, als iemand je iets vraagt wat bij jou een directe weerstand oproept. Niet een weerstand, zoals ik heb er geen zin in, echter wel een weerstand waarmee je aanvoelt of weet, dit klopt voor mij niet. Dat zijn zulke belangrijke momenten om bij stil te staan omdat dit signalen van jezelf zijn. Weet je waarom je iets gaat doen of zeggen? Wordt het ingegeven door een ander of anderen waarvan je voelt daar kan ik niet achter staan? Als het twijfelachtig is dien je jezelf op deze momenten te respecteren en serieus te nemen en wat tijd te claimen door te zeggen: ‘Ik weet het nog niet wat ik hiermee wil.’ Is het een heel duidelijke nee, dan zeg je: ‘Nee, daar leen ik mezelf niet voor, het stuit me tegen de borst’.
Als onafhankelijk mens met een eigen eindverantwoordelijkheid die nee zegt kan dit betekenen dat mensen anders op je gaan reageren. Dat is voor jezelf een bevestiging dat je jouw eigen pad aan het lopen bent en niet meer gebruikt of ingezet kan worden voor doelen die anderen dienen.

Theo: Voor mij is dat duidelijk, als je druk voelt vanuit de omgeving of ingezet wordt voor doelen van anderen of je voelt weerstand, dan is dat geen goede keuze voor je. Stel je voelt die weerstand en kiest om bepaalde dingen niet te doen maar je hebt nog niet de inspiratie wat dan wel. Hoe ga je daar dan mee om? Dus je weet heel duidelijk wat je niet meer wilt, maar je weet nog niet wat je dan wel zou willen.

Michael: Dan bent u een paar stappen vooruit. Als direct antwoord op uw vraag. Als je je weerstand niet kunt duiden, vraag tijd om het helder voor jezelf te krijgen en dan terug te komen met een antwoord. Dus dat zijn echt hele praktisch toegespitste situaties waarin een ander u iets wil laten zeggen of doen die niet overeenkomt met uzelf. Waar u naar vraagt is voorbij die praktische hier en nu (begin) situatie. Dat ligt op een niveau dieper. Wat bedoelen wij ermee. Als wij aan u zouden vragen om een bepaalde publicatie te doen omdat wij dan hopen dat de maatschappij sneller gaat lopen en u voor uw gevoel niet kan verantwoorden waarom u het zo moet opschrijven en geformuleerd moet hebben, dan is het uw verantwoordelijkheid om te zeggen dat u zich er niet voor leent. En dat u zich afvraagt hoe dezelfde boodschap op een zuivere manier gecommuniceerd kan worden.

Theo: Het laatste maakt het voor mij niet helemaal duidelijk. Wat ik begrijp is: Je komt in een situatie en voelt weerstand. Dan is de eerstvolgende stap dat je bij jezelf naar binnen gaat en onderzoekt waarom voel ik die weerstand. Dat geeft je informatie over wat je niet meer wilt en dus ook wat je misschien anders wilt. Daarna komt pas de specifieke vraag: Als dat is wat ik niet meer wil en ik weet waarom ik dat niet meer wil, wat ga ik dan wel doen?

Michael: Onze introductie was: wat of hoe voel je bij jezelf waardoor je beïnvloed wordt door anderen om te weten te komen wat er tegen je eigen innerlijke waarde in druist. Waar u het over heeft is het proces van wakker worden en dan eigenlijk gelijk weten ga ik rechtsaf, linksaf of draai ik nog een rondje op de rotonde.

Philip: Het is dan uiteindelijk een proces. Een proces van jezelf worden en dat heeft in dit stadium niet te maken met wat ik dan wel wil. Het is het stadium dichtbij jezelf te zijn en onderzoeken wie ben ik en waar sta ik voor.

Michael: Ja. Belangrijk bij het beantwoorden van deze vraag is wat je verlangen is en hoe laat je jezelf beïnvloeden door externe opdrachten. Zoals, ‘Ik wil dat je je zo gedraagt, ik wil dat je die opleiding doet, ik wil het omdat het voor jou beter is om dat doen en niet het andere te doen omdat het de ander makkelijker maakt.’ Dus de invloed van je sociale omgeving en je daar los van te maken, dat was onze eerste ingang.

Theo: Als je je daar los van gemaakt hebt en dus vrij bent om te kiezen wat je dan wel wilt, hoe kom je dan bij die inspiratie of een keuze die past bij je levensplan?

Michael: Het proces van je losmaken van de invloeden van anderen die niet overeenkomen met je eigen innerlijke waarde of je innerlijke stem, creëert in jezelf een verlangen. Een verlangen om iets nieuws te onderzoeken, een verlangen om te experimenteren, een verlangen om beter te luisteren naar je innerlijke stem. Dat is tegelijkertijd het proces om te leren in overgave het Zijn te volgen. Want anders gezegd het is ook het proces om vanuit het hoofd naar hart te leren leven. En daarbij is het vaak waardevoller om niet het doel als focus te houden, want dan word je iedere keer uit het hier en nu gehaald om iets wat mogelijk in de toekomst de bedoeling zou kunnen worden. Het gaat erom om vanuit het hier en nu het contact met jezelf zo sterk te maken dat het een onvoorwaardelijk willen luisteren naar jezelf wordt. Dat is je grootste en belangrijke stap. En als je kunt leven vanuit luisteren naar je innerlijke stem dan is het einddoel eigenlijk niet meer belangrijk.

Theo: Ik ken het ook wel bij mezelf omdat ik heel erg doelgericht ben en altijd op zoek ben naar wat mijn volgende doel is, maar de truc is eigenlijk gewoon helemaal leven in het hier en nu en telkens afvragen: Wat wil ik op dit moment het liefste doen?

Michael: Ja, wat klopt voor mij. Want wat klopt voor jezelf vanuit die onvoorwaardelijkheid, dus geen dubbele agenda’s, geen ‘please-gedrag’, enzovoort. Dat is de trede naar je volgende stap. En voor alle duidelijkheid, het aardse leven is bedoeld om deze ontwikkeling door te gaan. Het aardse leven is niet bedoeld voor lijden, is niet bedoeld om het slachtofferschap voort te kunnen zetten en niet bedoeld om aardse doelen te bereiken in de zin van status, macht, belangrijkheid die je voor jezelf denkt nodig te hebben. Het is niet meer aan de orde welke functie je in het leven vervult in de zin van werk. Het is nu aan de orde hoe haal ik mijn hoogst mogelijke potentie waardoor ik een verschil kan maken in het proces van hoofd naar hart. In het proces om het leven te leven vanuit respect, gelijkwaardigheid en overvloed die daardoor te delen zijn met de minderbedeelden, in welke vorm dan ook.

Theo: Als er gezegd wordt de hoogst mogelijke potentie dan gaat het om de hoogst mogelijke potentie van de verbinding met jezelf en niet zozeer in prestatie naar de buitenwereld toe.

Michael: Ja, de hoogst mogelijke potentie van Zijn.

Philip: Het laatste hoofdstuk in het boek Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid, gaat over leven vanuit je hart. Een citaat: ‘Levend vanuit je hart heb je de keuze gemaakt vanuit eigen verantwoordelijkheid te gaan staan voor wat je hart je ingeeft. Je hebt de intentie gezet om je hart te volgen en gekozen voor het groeiproces die deze keuze met zich meebrengt. De intentie om je hart te volgen is niet alleen het gevolg van luisteren naar je innerlijke stem. Het wordt ook ingegeven door je manier van denken. Met de energiekracht van je intentie geef je jezelf richting en motivatie om datgene te manifesteren wat je wenst.’ En: ‘Door vanuit je intentie te kiezen om bijvoorbeeld je pijn, emoties, belemmerende overtuigingen en minderwaardigheidsgevoelens los te laten, verbind je je steeds meer met je hart.’

Theo: Ik vind het belangrijk wat Michael net zei. Je kunt die passage die Philip net voorlas lezen als je volgt je hart en daarmee zet je een prestatie in de buitenwereld neer. Ik denk dat heel veel mensen op die manier er naar kijken. Bijvoorbeeld mensen die hun hart volgen om coach of trainer te worden, maar dan moeten zij van zichzelf wel succesvol zijn. Wat Michael eigenlijk zegt dat het succes niet zozeer de prestatie in de buitenwereld is die het resultaat is van je hart volgen, maar de mate waarin je je hart volgt. Dus het gaat om de intentie van waaruit je je hart volgt. Niet met het doel om geld en status te verdienen, echter omdat je mensen wilt begeleiden vanuit jouw kwaliteit van Zijn.

Michael: Het is een individueel proces die een wereldenergie creëert die goed is voor iedereen, zonder uitzondering. Dus het wordt een inclusiviteit in plaats van een exclusiviteit. Als je een ander het gevoel geeft dat je die ander ziet, dan erken je die ander ook. Dan raak je de essentie omdat je de verbinding aangaat. En als een ander zijn eigen pad mag lopen en je staat langszij, dan wacht je op de hulpvraag, want dan pas komt er een soort advies of begeleiding op verzoek van de ander en niet omdat je jezelf zo goed vindt om die ander te zeggen dat het anders of beter kan.