Je persoonlijkheid kent verschillende aspecten. Elk aspect heeft zeven mogelijke kenmerken. Deze persoonlijkheidskenmerken van Michael vormen de essentiële bouwstenen waaruit je persoonlijkheid is opgebouwd. Die essentiële bouwstenen zijn de kern van jouw wezen en vormen samen met je zieleleeftijd en -niveau een profiel van jouw persoonlijkheid. Het Michael persoonlijkheidsprofiel gaat daarmee veel dieper dan veel modellen die slechts het gedrag in kaart brengen.

Elk aspect heeft een unieke betekenis. Behalve je rol, die hetzelfde blijft gedurende een gehele cyclus van levens, worden bij de overige aspecten voor ieder nieuw leven andere kenmerken gekozen om een variatie aan ervaringen op te doen. Naast je rol onderscheiden we het doel, de modus, de attitude, de valkuil en het centrum. Een overzicht:

Persoonlijkheids-
aspect
Invloed
Rol – Je voornaamste manier van Zijn

Doel 

– Wat je motiveert en nastreeft in je leven
  Het beïnvloedt wat je doet

Modus

– De manier waarop je jouw doel nastreeft
  Het bepaalt hoe je het doet

Attitude

– Je houding naar de wereld, hoe je er na kijkt
  Het bepaalt van waaruit je het doet

Valkuil

– Je voornaamste belemmering
  Het is wat je blokkeert of vervormt in je doen

Centrum

– Je allereerste reactie
  Het bepaalt mede hoe je op je omgeving reageert


Alle mogelijke persoonlijkheidskenmerken vormen een heel scala aan mogelijke keuzes voor je persoonlijkheidsprofiel. Deze staan in het volgende overzicht. Jouw persoonlijkheid wordt gevormd door je rol en bij elk ander aspect, het kenmerk dat bij jou dominant aanwezig is. Op het overzicht zijn ook de verschillende energieassen zichtbaar. (Meer over energieën en energieassen vind je in het boek).

Je kunt de onderstaand overzicht als referentie gebruiken bij het lezen van het boek of om jouw of andermans profiel op te markeren.

Klik op de tabel voor een vergrote versie of download de tabel hier.
overzicht persoonlijkheidsprofiel michaelsysteem595x361