Je persoonlijkheidsprofiel vormt de bron van je persoonlijkheid, die aspecten die helemaal uit jezelf komen, wat je vanaf je geboorte bij je draagt, onafhankelijk van latere conditioneringen door de buitenwereld. Je persoonlijkheidsprofiel heb je niet toevallig in dit leven. Elk aards leven is een onderdeel van een hele reeks reïncarnaties waardoor je Essentie zichzelf kan ontwikkelen tot vervolmaking. Ieder leven vraagt daarbij om specifieke ervaringen die zich uiten in onder andere je reïncarnatiedoel en je levensplan.
Je persoonlijkheidsprofiel is een belangrijke keuze binnen dit levensplan. Je persoonlijkheidsprofiel omvat je zieleleeftijd en -niveau en al je persoonlijkheidskenmerken bij de aspecten rol, doel, modus, attitude, valkuil en centrum. Ze kunnen niet los van elkaar gezien worden en vormen één samenhangend geheel.

Het is waardevol om je persoonlijkheidsprofiel te kennen. Het geeft je concrete handreikingen in situaties zoals je behoefte om jezelf te ontwikkelen, kruispuntvragen in je leven en de keuzes die je daarin kunt maken te verhelderen, een vervolgstap in je loopbaan te maken, samenwerking met anderen te vergemakkelijken of levensvragen die je bezig houden te beantwoorden. Kortom, het helpt je om jezelf te begrijpen en te accepteren waarom je bepaalde keuzes maakt. Je kunt je kwaliteiten, die behoren bij wie jij in je diepste wezen bent, vervolgens effectiever en bewuster inzetten.

Enkele reacties van mensen die hun persoonlijkheidsprofiel kregen teruggekoppeld:

‘In vergelijking met vergelijkbare vragenlijsten is deze uitkomst het meest diepgaand omdat alle niveaus worden meegenomen en ook echt mijn essentie raken.’
‘Ik ben blij. Had ik dit mezelf maar eerder gegund.’
‘Ik voel me echt gezien en bekrachtigd in wie ik ben.’
‘Ik ben verrast. Dat dit bestaat!!!!’
‘Nu pas kan ik mezelf toestemming geven om te handelen zoals ik voel te willen handelen.’
‘Het is fijn om bevestigd te worden dat ik op het goede pad ben; het geeft me een push om mijn voornemens nu echt aan te gaan en uit te voeren.’

Het aanvraag van een Michael Persoonlijkheidsprofiel is nog beperkt mogelijk, als onderdeel van een coachingstraject van Theo en/of in een persoonlijke terugkoppeling met Theo en Christy, waarbij zij in contact staat met Michael die aanvullende inzichten en antwoorden geeft.

Neem contact op voor de mogelijkheden en kosten.