Onze fysieke wereld bestaat geheel uit energie en is gecreëerd uit de Bron. Er bestaat geen objectieve werkelijkheid, dit is een illusie die gevormd wordt door het bewustzijn van de waarnemende mens.

Alles is energie en zo vertegenwoordigen ook alle persoonlijkheidskenmerken een vorm van energie. De kenmerken van je persoonlijkheid omhullen je Essentie. Hierdoor wordt de zuivere energie van je Essentie beperkt, waardoor je bepaalde eigenschappen kunt ervaren. De energieën die zo ontstaan onderscheiden zich op drie energieassen. Elke as beschrijft een manier waarop we tegenstellingen kunnen ervaren. De energieassen zijn: Oriëntatie, Uitingsvorm en Polariteit.

1. Oriëntatie
De energieoriëntatie kan convergent, divergent of neutraal zijn.
Kenmerken van convergent: naar binnen gekeerd, sterk gefocust, aards, gericht op individuen of kleine gezelschappen.
Divergent is: naar buiten gericht, krachtig, wijde focus, oriëntatie op het grote geheel, gericht op meerdere tot grote groepen.
Energie met een neutrale oriëntatie wordt gekenmerkt door het vermogen tot wisselwerking met bovenstaande energieën.

2. Uitingsvorm
De uitingsvorm van de energie bepaalt de wezenlijke uiting, de unieke kleur en het unieke karakter van een persoonlijkheidskenmerk.
Je kunt vier uitingsvormen onderscheiden: Inspiratie, Expressie, Actie en Assimilatie. Inspiratie is gericht op je binnenwereld en vrouwelijk van aard. Dit is je inspiratiebron voor het leven.
Actie is gericht op de buitenwereld en mannelijk van aard. Het gaat om dingen doen en resultaten boeken.
Bij Expressie gaat het om het verbinden van je innerlijke wereld met de buitenwereld door expressie in de vorm van creativiteit en communicatie.
Assimilatie is een neutrale energie die gericht is op observeren en verwerken.

3. Polariteit
De derde energieas is polariteit. Een kenmerk van onze wereld is dualiteit. Dat betekent dat elke medaille een keerzijde kent. De meest fundamentele van alle polariteiten is: liefde en angst. Alle kenmerken van je persoonlijkheid hebben een positieve en negatieve pool. Dit is niet hetzelfde als ‘goed’ en ‘slecht’, de ene kant is meer bewust dan de andere kant. De negatieve pool komt voornamelijk voort uit angst. Het sluit je af van je Essentie en geeft jou en anderen een slecht gevoel. Door je hier bewust van te worden kun je verschuiven naar de positieve pool. Dat creëert ruimte en voelt goed.
Je hebt de vrije keuze om vanuit de positieve of negatieve pool te handelen. Het is de uitdaging om je hiervan bewust te worden, beide polen zonder oordeel te accepteren en vanuit dit bewustzijn het best passende gedrag te kiezen.

In je leerproces slinger je van de ene naar de andere pool.
Als je vanuit je negatieve pool handelt, is je ego aanwezig en komen onderliggende angsten naar boven. Angsten omhullen je herinnering aan wie jij in de kern bent. Je angsten scheiden je af van je ware persoonlijkheid en daarom is het belangrijk ze aan te gaan en niet te willen vermijden. Door afscheiding te ervaren en negatieve ervaringen te accepteren, groei je in bewustzijn. Het is een uitdaging om de door jou zelf gecreëerde illusies achter je te laten. Als je angsten uit de weg gaat, kom je verder van je Essentie af te staan. Als je deze aanvaart, haal je de omhulsels weg en ervaar je jouw Essentie, uitgedrukt in je ware persoonlijkheid.
Velen laten zich door hun ervaringen motiveren om zich vanuit de negatieve pool te ontwikkelen. Echter, steeds meer mensen laten zich inspireren door het verlangen om meester te worden over de positieve pool. Vanuit je positieve pool handelend ervaar je de diepere waarheid en manieren om vanuit een liefdevolle en betrokken manier met mensen en zaken om te gaan. Het is de uitdaging om in je leerproces met je pseudopersoonlijkheid af te rekenen door beide polen te integreren en tot een evenwichtige neutrale positie te komen. Je bent dan onthecht van de ervaring, staat er als het ware boven en kunt bewust kiezen hoe je handelt. In deze staat van onthechting identificeer je jezelf niet met je ervaringen, emoties en gedachten en wordt je keuzevrijheid groter.

Schematisch weergegeven:

zonsondergang rode horizon540x150

Je kunt handelen vanuit de negatieve en positieve pool. Door onthechting van je ervaringen kun je deze polen integreren, meester worden en kom je tot een evenwichtige neutrale positie

Mannelijke en vrouwelijke energie
Een energievorm die je persoonlijkheid ook beïnvloedt bestaat uit mannelijke en vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie staat vooral voor liefde, mededogen en verbondenheid met je Essentie. De mannelijke energie zorgt dat je jezelf kunt manifesteren en creëert hiervoor de omstandigheden in de buitenwereld. Iedereen, ongeacht zijn geslacht, heeft zowel mannelijke als vrouwelijke energie. Als je Essentie ervaringen met een van die energieën verlangt, kan het een leven met het bijbehorende geslacht kiezen.

De verschillende energieën leiden ertoe dat je bepaalde eigenschappen en tegenstellingen kunt ervaren. Het streven van je Essentie is om in elk leven in deze tegenstellingen evenwicht te brengen. Dit brengt je verder in je ontwikkeling. In hoofdstuk 3 van het boek, bij de aspecten van je persoonlijkheid, gaan we verder in op de werking van deze energieën.
Een andere manier waarop energetisch evenwicht ontstaat, is via karma. De persoonlijkheidskenmerken vertegenwoordigen een vorm van energie die typerend is voor een enkel leven, terwijl karma energetisch evenwicht in jezelf kan creëren dat zijn oorsprong heeft in handelingen en ervaringen uit vorige levens.