brown heart shaped hanging decor600x200Photo by Pexels

Michael: Degenen die nog steeds vol vertrouwen zijn en een onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken, zullen ook de voortrekkers dienen te blijven van het gedachtegoed van onze nieuwe getransformeerde wereld.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Theo/Philip: Een van de grote thema’s van deze tijd is de toenemende kloof van economische- en sociale ongelijkheid in combinatie met de migratiestromen, waarbij ook de klimaat- en milieuvraagstukken meespelen. Hoe verhoudt zich dat tot het proces dat we op weg zijn naar het duizend jaar vredesrijk? Wat neemt Michael hierover waar?

Michael: Welkom. Wij vinden dat dit een heel toepasselijk thema is omdat steeds meer mensen in eerste instantie het vertrouwen hadden in de voortgang en het beleven van een toekomst die vol vrede zal dienen te zijn. Het is hierbij echter belangrijk dat mensen hun toekomstangst uit hun systeem houden. Daarom is het goed dat we dit onderwerp nu aanraken en bespreken. De reden daarvan is dat als veel mensen in een toekomstangst schieten, zij de negatieve lading bekrachtigen waardoor er als het ware zand in de ketting komt en daar is niemand bij gebaat. Mede omdat er dan mensen, die het voorbeeld kunnen zijn om vol vertrouwen de toekomst tegemoet te zien, steeds minder in aantal worden.
Als wij focussen op het feit dat de wereld steeds moeitelozer nieuws en fake-nieuws verspreidt alsof het de waarheid is, raken mensen over de hele wereld ook verstopt met onjuiste energie en onjuiste informatie waarop dus ook een niet terechte reactie komt in welke vorm dan ook. Een voorbeeld van het in angst schieten is het weer angstig worden om overvloed of rijkdom te delen omdat men niet in het vertrouwen blijft en men weer het oude hamster-gedrag gaat vertonen om te zorgen dat men nu en in de toekomst niets tekort komt. Dan vormen eerst het gezin en vervolgens de kring van de familie en eventueel vrienden die daarbij horen, het eiland van ‘als wij het maar goed hebben’. Dit vergroot de kloof met het besef dat wij al-een zijn.
Dit terwijl men nu steeds meer overtuigd raakt dat, als de een het goed heeft en velen het minder goed, dit zo’n ongelijkwaardige onjuiste vorm van samenleving geeft. Mensen schieten zo heen en weer tussen die angst en de toegang tot hun eigen innerlijke wijsheid. Vanuit die innerlijke wijsheid weten ze: ‘Ik ben een met Al Dat Is en ik heb dus ook een eindverantwoordelijkheid voor het welzijn van mens, dier en natuur.’ Deze volgorde is echt willekeurig en zeker niet bedoeld als rangorde. Echter, door de angst kan deze wijsheid bij velen nog steeds weggemoffeld worden en dan gedraagt men zich als kuddedieren in een soort verdedigingsenergie, in een vasthoudenergie die de wereld an sich natuurlijk niet dient.
Degenen die nog steeds vol vertrouwen zijn en een onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken, zullen ook de voortrekkers dienen te blijven van het gedachtegoed van onze nieuwe getransformeerde wereld. Een wereld met gelijkwaardigheid, zusterschap, broederschap, samenleven en samen zijn, waar iedereen, als je het op de man of vrouw af vraagt, naar verlangt. Dit verlangen valt écht niet meer te ontkrachten, nog te ontkennen.
Wat nu zichtbaar wordt, door alle mogelijkheden van de sociale media en mensen die denken dat ze wijzer zijn dan dat ze feitelijk putten uit hun zijnskracht, hun zijnsbron, is dat er informatie naar buiten komt die voor velen als niet kloppend ervaren worden. Niet iedereen is echter welbespraakt genoeg om een tegenwoord of argumentatie te formuleren. Dat zal veranderen omdat de innerlijke weerstand van ‘het klopt niet’ en ‘waar zit dan de oorzaak van het onjuiste’ toeneemt. Dan gaan mensen moeite doen om dat toch makkelijker te verwoorden en zichzelf ook niet meer toestaan om een zwijgende meerderheid te zijn.
En, wat al eerder aan de orde is gekomen, men moet eerst de zuivering doormaken voordat de heling plaats kan vinden. U kunt nu zien dat het bruist, het ettert, et cetera, wat deel is van deze totale mondiale zuivering, ook die van milieu, duurzaamheid, het opruimen van het plastic in de oceanen, et cetera.
Ook de aarde roert zich en dat kunt u zien wanneer u het nieuws ziet of de krant opent Daarin kunt u alles waarnemen wat vanuit een onjuiste intentie, ondeugdelijk gefabriceerd, gecreëerd of gebouwd is. Een intentie, zoals ‘ik verdien er meer aan als ik dat niet doe en ik vertrouw erop dat het wel mijn tijd zal duren’, dus niet rekening houdend met de grote risico’s die men een ander aandoet zonder daarover enige wroeging te hebben, bijvoorbeeld bij die ingestorte brug. In vele stadia worden de mensen die dat doen ook onrustig of worden er gedachten geplaatst, zoals ‘weet dat je iets aan het creëren bent wat niet deugdelijk is, wat grote risico’s voor mensen inhoudt’. Echter, zolang ze deze innerlijke stemmen naast zich neerleggen, zullen calamiteiten altijd nog plaats vinden. Ook de zelfmoorden zijn daden van innerlijke wanhoop die steeds sterker wordt. Het fenomeen ‘ik word een martelaar door dit te doen’, is aan het verschuiven naar ‘ik trek het niet meer en zie geen andere weg om in deze chaotische wereld te leven’.

Kort gezegd, dit zal nog even door woeden met alle thema’s die in de vraag aan de orde zijn geweest totdat men de bezinning ervaart en de duidelijkere stem van het licht, van de positieve, vertrouwende mensen sterker wordt. Dan zal de zuivering ten einde lopen om met de heling aan de slag te kunnen gaan.

Theo: Dus we zitten in een zuivering en bij die zuivering komen alle negatieve krachten nadrukkelijk naar boven om ons te helpen die transformatie te maken naar die nieuwe energie? Natuurlijk ben ik heel benieuwd aan wat voor periode we dan denken. Denken we dan aan jaren, tientallen jaren of misschien wel 100 jaar dat deze zuivering doorgaat, want we zien op dit moment dat sommige problemen nog steeds verder aan het groeien zijn?

Michael: Wel dat is een tricky vraag, want u weet, bij ons is er geen tijd en u weet ook dat wij niet mogen overnemen, omdat elk besluit door een individu genomen, te maken heeft met de welbekende vrije keuze en eigen eindverantwoordelijkheid. Er zijn zoveel meer mensen die behoefte hebben aan persoonlijke ontwikkeling, aan ‘ik wil mijn leven op een andere manier voortzetten’. Alles wat mondiaal gebeurt in relatie tot duurzaamheid, het proberen te stoppen van kernenergie, et cetera, zijn voorbeelden dat het mondiaal veel sneller opgepakt gaat worden. Vele groeperingen spannen zich in om het allemaal sneller te laten verlopen. De datum 2038 is niet een uit de lucht gegrepen datum, echter u zult zich voor kunnen stellen dat niet de hele wereld binnen 20 jaar al getransformeerd zal zijn. Het is echter een feit dat het verlangen naar vrede, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en zo meer, een steeds sterkere roep vormt, waar mensen zich steeds vaker voor in gaan zetten. Afhankelijk van de plek in de wereld zal dit proces sneller verlopen. Dit heeft ook een aanzuigende trekkracht om een beter leven te willen hebben, echter niet voornamelijk in de materiele zin. Kijk naar alle mensen die op zoek zijn naar een beter leven, in welke vorm dan ook. Dat zal ook niet meer gekeerd of gestopt kunnen worden.
Als tip voor mensen, wees kritisch op het eigen handelen, spreken en acteren, want als iedereen zich meer bewust is van het verschil tussen intentie en uitkomst, dan zal deze zuiveringslag in een soort stroomversnelling kunnen komen en dat is alleen maar beter voor iedereen.

Theo: Ik denk dat het ook te maken heeft met je waar je je aandacht op richt, of je ervaart dat we al ver zijn of juist niet ver met het hele proces.

Michael: Als ieder mens bewust het meest liefdevolle of het meest haalbare doet vanuit de eigen positie dan ervaart ieder mens ook direct de voortgang omdat het doel steeds vaker en sneller en moeiteloser bereikt kan worden.

Theo: Wat ik bedoelde was eigenlijk dat als je alleen maar gelooft dat de wereld in elkaar zit zoals het nieuws je voorschotelt, dan krijg je een heel ander beeld dan wanneer je alternatieve media leest die vooral gericht zijn op bewustzijnsontwikkeling en initiatieven laten zien die juist in de nieuwe energie verankerd zijn.

Michael: Ja, dat klopt. Laat degenen die zich daar bewust van zijn zich geroepen voelen om dit constant als tegengif te delen met mensen die daar open voor staan. Elk zaadje zal zijn eigen tijd nodig hebben om te ontkiemen. Echter zolang er steeds vol vertrouwen gezaaid wordt, zal dit het proces zeker bekrachtigen en ondersteunen, dus hoort zegt het voort.

Theo en Philip: Bedankt!

Michael: Graag gedaan. Op deze manier werken wij natuurlijk ook mee om de wereld te veranderen en er zijn ook altijd krachten die naar de aarde gestuurd worden om dit proces te bespoedigen.