Het Michaelsysteem is een uitgebreide metafysische beschrijving van ons bestaan en de praktisch aardse toepassing hiervan. Het beschrijft:

•   de structuur van het universum en ons bestaan,
•   de evolutie van onze Essentie en daarmee verandering van wereldbeeld en gedrag,
•   de fundamentele bouwstenen van onze persoonlijkheid.

Het Michaelsysteem brengt waardevolle inzichten die het gedrag van mensen verklaren op een heel fundamenteel niveau, vanuit de kern van wie we zijn. Het betreft vele thema’s zoals de ontwikkeling van de menselijke ziel, de onderlinge betrekkingen tussen individuen, de verschillende soorten zieleleeftijden en –stadia binnen de mensheid, de aard van het universum, karma, reïncarnatie en de persoonlijkheidsaspecten en -kenmerken hier op aarde. Het laat ervaren hoe alles voortkomt uit de Bron. Hoe, in een cyclische ontwikkeling (de cirkel van ervaring), Essenties ervoor kiezen zich los te maken van de Bron en te evolueren via zeven bewustzijnsgebieden en niveaus van bestaan. Hoe een Essentie in het fysieke bewustzijnsgebied een mens bezielt en door reïncarnatie telkens nieuwe ervaringen opdoet. Het beschrijft welke stadia (zieleleeftijden en -niveaus) hierbij worden doorlopen en welke persoonlijkheidsaspecten en -kenmerken de essentiële bouwstenen vormen voor je persoonlijkheid. Het laat zien welke persoonlijkheidskenmerken en andere omstandigheden door je Essentie gekozen worden om de juiste ervaringen te manifesteren. Door levenservaringen groeit je Essentie in wijsheid, inzicht en bewustzijn. Als alle lessen op aarde geleerd zijn, gaat de ontwikkeling door in de hogere bewustzijnsgebieden en niveaus van bestaan, waarna de kosmische cyclus kan worden afgerond door weer volledig in de Bron op te gaan.

Dit systeem helpt je de structuur van je persoonlijkheid te begrijpen, evenals je rol op aarde en je leerervaringen, gekoppeld aan het meegenomen karma. De focus is daarom vooral gericht op het aardse deel van je huidige leven. Het Michael systeem gaat over wie je bent, waarom je hier op aarde bent en welke keuzen je hebt om met jezelf, anderen en gebeurtenissen om te gaan. Het geeft inzicht hoe je als kosmisch wezen het menselijke pad bewandelt en in welke ontwikkelingsfase je je bevindt. Verder welke persoonlijkheidsaspecten en -kenmerken je wezen heeft gekozen om zich op aarde verder te ontwikkelen in bewustzijn.

Wie is Michael? Michael staat voor een zielegroep, een spirituele gids met een collectief bewustzijn van 1050 Essenties, die allen hun aardse levens hebben vervolmaakt. Ze zijn het aardse niveau ontstegen en hebben zich op een hoger niveau verenigd tot één entiteit, van waaruit ze hun inzichten en kennis overdragen. De lessen van Michael werden voor het eerst beschreven door Chelsea Quinn Yarbro in haar boek ‘Messages from Michael’ (Playboy Press, Chicago, 1979). Dit boek was de eerste in een serie van vier boeken die het resultaat was van drie decennia van ‘gesprekken’ tussen een groep vrienden en een spirituele entiteit, die werd geïdentificeerd als Michael. Het doorgeven van hun inzichten helpt zowel hen als de mensen die zich ermee bezig houden om te leren en zich verder te ontwikkelen.
Vanaf die tijd tot op heden is Michael door meerdere mensen gechanneld, vooral in de Verenigde Staten. Daar zijn ook op internet actieve netwerken van mensen waarop informatie van Michael wordt doorgegeven en uitgewisseld. In Nederland heeft Jill van Maasdijk vanaf 1994 bekendheid aan het Michael systeem gegeven. Zij deed dit destijds door een aantal lezingen te geven en heeft in 2001 het Michael systeem met een reeks artikelen in haar blad, Shield of the Command News, behandeld. Het onderdeel: ‘Het Michael systeem in een Notedop’, door haar geschreven en samengesteld, is vervolgens in 1993 in haar boek ‘Lichtwerk in Nederland’ opgenomen.
In de loop van vele jaren is er een grote hoeveelheid wijsheid doorgekomen. Het boek Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid is een vervolg op eerder doorgegeven informatie en aangevuld om het voor de huidige tijd voor meerdere mensen beschikbaar te stellen.