Uitdagingen voor leidinggevenden in deze veranderende wereld
Leidinggevenden worden in toenemende mate geconfronteerd met een steeds sneller veranderende wereld. Complexiteit neemt toe, evenals de druk op organisaties om excellent te presteren en de druk van buitenaf, van mondige klanten en andere stakeholders. De invloed op elkaar wordt steeds zichtbaarder, er is een overvloed aan informatie beschikbaar en daardoor dienen wij heel veel keuzes te maken. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en de medewerkers verlangen steeds meer persoonlijke aandacht.

Deze trend stelt steeds hogere eisen aan leidinggevenden. (Vak)inhoudelijke kwaliteiten zijn van belang, echter deze kwaliteiten alléén zijn ontoereikend geworden. De vorming en ontwikkeling van leidinggevenden wordt steeds belangrijker om de gemeenschappelijke doelen van de organisatie te bereiken. Een complexere omgeving vraagt om een ander bewustzijn dan voorheen, andere paradigma’s en waarden om hier effectief mee om te gaan. Dat betekent een andere kijk op de wereld en ander gedrag die resulteren in een nieuw type leiderschap; authentiek en verbindend. Doordat mensen groeien in bewustzijn, steeds meer zelfstandig willen zijn en meer autonomie over hun eigen werk willen hebben, veranderen organisaties. Ook dat vraagt om nieuw leiderschap.

’Naarmate ik me minder extern liet bepalen, maar meer liet bepalen door mijn interne bronnen, mijn authentieke zelf, begon mijn omgeving mijn werk inspirerender te vinden’ (Herman Wijffels)

Medewerkers zijn steeds bewuster en hebben meer kennis, waardoor zij sneller merken of de leiders in de organisatie werken vanuit macht of hun kracht. De acceptatie voor macht is afgenomen en waarachtigheid, betrouwbaarheid en oorspronkelijkheid komt hiervoor in de plaats. Dit vraagt van leidinggevenden dat zij vanuit hun eigen authenticiteit een energie uitstralen die medewerkers inspireert en hen beweegt hun doelen te behalen. Leidinggeven vanuit deze innerlijke kracht en manier van Zijn, vraagt allereerst om het antwoord te vinden op de vraag wie jij werkelijk bent en waar jij voor wilt staan.
Om dit te kunnen bereiken dien je te werken aan je persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijke ontwikkeling
Door persoonlijke ontwikkeling ga je de uitdaging aan om jezelf te herontdekken in alle facetten van je Zijn. Jouw investering in jezelf levert je inzichten en mogelijkheden om oude patronen en conditioneringen los te laten. Zo ontdek je wie je werkelijk bent met al je persoonlijke kwaliteiten en kernwaarden. Als je je innerlijke kwaliteiten en drijfveren kent kun je beter keuzes maken en je eigen richting volgen. Je maakt jezelf onafhankelijk van je omgeving en je bent minder beïnvloedbaar voor wat anderen van je verwachten en willen. Dit stimuleert je persoonlijke ontwikkeling en vormt de sleutel tot leiderschap.

Het startpunt voor persoonlijke ontwikkeling is inzicht in je zelf. Zelfkennis is de basis om betere keuzes te maken. Er zijn vele persoonlijkheidsmodellen en -tests die mensen indelen vanuit verschillende psychologische en spirituele invalshoeken, gericht op het niveau van overtuigingen, competenties, vaardigheden en gedrag. Deze modellen zijn allemaal het resultaat van observatie van menselijk gedrag (van buiten naar binnen). Het Michaelsysteem onderscheid zich hiervan doordat het je inzicht geeft vanuit het essentieniveau, dus van binnen naar buiten en is daardoor uniek.

Het Michaelsysteem is voor mensen die zichzelf en anderen willen begrijpen en daarmee waardevoller kunnen samenleven, samenwerken, coachen en  leidinggeven. Het brengt inzicht in de essentie van je persoonlijkheid en hoe dit samen met andere levensomstandigheden, ervaringen opleveren die passen in het grote plaatje van je huidige leven. De kern van het Michaelsysteem is het Michael’s persoonlijkheidsprofiel. Hiermee krijg je heel concreet inzicht en wordt je je ervan bewust dat je kunt kiezen tussen handelen vanuit positieve en negatieve delen van je persoonlijkheid.

Het Michael’s persoonlijkheidsprofiel
Het Michael’s persoonlijkheidsprofiel is een middel om inzicht te geven in de verschillende aspecten van jouw persoonlijkheid. Allereerst in de rol die je in je huidige leven hebt, je voornaamste manier van Zijn. Daarnaast krijg je een helder beeld over je motivatie in je leven (je doel), de manier waarop je dit bereikt (je modus), de wijze waarop je naar de wereld kijkt (je attitude), de voornaamste belemmering die je in dit leven tegen komt (je valkuil) en de manier waarop je als eerste op een gebeurtenis of reactie reageert (je centrum). Kortom het gaat om jouw essentie. Tenslotte krijg je inzicht in je ontwikkelingsfase en jouw focus in het leven die het resultaat hiervan is.
Om jouw Michael’s persoonlijkheidsprofiel vast te stellen vragen we je een vragenlijst in te vullen. In een anderhalf uur durende persoonlijke terugkoppeling en een rapport geven we je vervolgens inzicht in je profiel, de verschillende kenmerken en onderlinge samenhang hierin, je kwaliteiten en uitdagingen.

Wat levert jouw Michael’s persoonlijkheidsprofiel je op
Jouw profiel geeft je een diepgaand inzicht in de essentie van jouw persoonlijkheid en in detail hoe die opgebouwd is uit verschillende persoonlijkheidskenmerken die samen één geheel vormen. Deze kenmerken kleuren al je ervaringen en reiken aan hoe je van dit inzicht gebruik kunt maken om jezelf en anderen beter te begrijpen. Zo’n beschrijving is op zichzelf al uniek en geeft diepgaand inzicht. Het is tegelijkertijd praktisch toepasbaar in jouw alledaagse leven, zowel privé als werk.

Persoonlijk
Je profiel geeft allereerst zelfinzicht en daardoor zelfacceptatie en zelfwaardering. Vanuit die basis zal je ook anderen beter leren accepteren en waarderen, een houding en een staat van Zijn die essentieel is voor iemand in een leidinggevende positie. Je zult minder snel vervallen in oude improductieve patronen en reactief gedrag. Het maken van persoonlijke afwegingen is makkelijker en je neemt vanzelfsprekend meer je verantwoording daarvoor. Je bent je bewust geworden dat je zelf grote invloed hebt en daarmee positieve verandering mogelijk maakt.

Leiderschap
De kwaliteiten die je bent gaan herkennen in jezelf kun je als onderdeel van je leiderschap op een natuurlijke manier integreren en nader tot uitdrukking brengen. Het helpt je per saldo om jouw leiderschap op een authentieke manier vorm te geven en hierin succesvol te zijn. Het draagt bij aan de volgende leiderschapskwaliteiten:

 • Flexibiliteit en oplossingsgerichtheid
  Je vergroot je flexibiliteit en bent open-minded, zonder oordeel. Je vertrouwt op je innerlijke wijsheid en durft deze te volgen.
 • Eenheidsbewustzijn
  Je kunt je beter verbinden met jezelf, met anderen en de wereld. Je neemt waar en waardeert de verscheidenheid van mensen. Door dit bewustzijn verbind je jezelf en communiceer je op jouw eigen-wijze.
 • Inspiratie en ontwikkeling
  Je creëert een leeromgeving waarin je het beste in mensen naar boven haalt waardoor ze kunnen groeien en bloeien. Door zelf vanuit jouw authentieke zelf te Zijn en te handelen gun je anderen hetzelfde.
 • Integriteit
  Vanuit integriteit zet je makkelijker je ego opzij en maak je jezelf, samen met de ander, dienstbaar aan het gemeenschappelijke doel. Vanzelfsprekend neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen daden.
 • Zelfreflectie
  Je bent alert op de impact van jouw handelen en communicatie en integreert feedback voor verdere ontwikkeling van jouw leiderschap.

 

Categories: Toepassingen