man vrouw
Zieleleeftijd  volwassen  volwassen
Zieleleeftijdniveau  zes  zeven
Rol  bruggenbouwer  bruggenbouwer
Doel  groei  ontspanning
Modus  observatie  kracht
Attitude  idealist  spiritualist
Valkuil  zelfverachting  zelfverachting
Centrum  emotioneel  mentaal

Interessant is de dynamiek van de persoonlijkheidsprofielen in huwelijksrelaties en partners die samenwonen. Bijvoorbeeld Alfred, een volwassen ziel op niveau zes, heeft verder een profiel van bruggenbouwer met het doel groei, de attitude idealist, de valkuil is zelfverachting, zijn modus observatie en het dominante centrum is emotioneel. Van dit stel heeft zijn partner Esther het profiel met een volwassen ziel op het zevende niveau bruggenbouwer, het doel ontspanning, haar attitude is spiritualist, de valkuil zelfverachting, de modus is kracht en het dominante centrum is mentaal.

Deze profielen hebben overeenkomsten. Er is een bijna gelijke verdeling van hun kenmerken in de inspiratie-, expressie- en assimilatie energie uitingsvormen en het bij beide ontbreken de actie energie uitingsvorm. Beide zijn volwassen zielen bruggenbouwer en ze omkleden zich met dezelfde valkuil zelfverachting. Evenwel verschillen beiden in hun dominante centra, emotioneel versus mentaal, plus in hun doel, attitude en modus. Die verschillen kunnen elkaar mooi aanvullen en hun leven verrijken. Met hun overeenkomstige rol, valkuil en de drie energie uitingsvormen, kunnen ze elkaar in balans houden en biedt het hen een kans elkaar te versterken. Door hun soortgelijke ervaringen uit te wisselen, de andere kenmerken op elkaar aan te laten sluiten, bieden ze elkaar de mogelijkheid elkaar te stimuleren om zich verder te ontwikkelen en individueel verder te groeien.

De verschillen in hun persoonlijkheidsprofielen kunnen ook voor een onbalans in de relatie zorgen. Zelfverachting, de angst niet goed genoeg te zijn, de angst dat je faalt, werkt sterk beperkend en kan zelfs neigen naar een vorm van je minderwaardig voelen. Echter, Esther met het doel ontspanning, de attitude spiritualist en de modus kracht, heeft met deze combinatie van kenmerken de mogelijkheid de valkuil zelfverachting sneller te neutraliseren dan die van Alfred. Vanuit ontspanning kan Esther in totaal vertrouwen en innerlijke rust, vanuit de zekerheid dat het goed zal zijn, alles op zich af laten komen. Vanuit de attitude spiritualist kan zij potentiële vermogens zien, talenten in anderen herkennen en beleeft ze tegenslagen als uitdagingen. Daarbovenop komt nog de innerlijke kracht van het zelfverzekerd gedrag naar buiten toe, het handelen vanuit een extravert gevoel van zelfvertrouwen en een natuurlijke drang om de leiding te nemen. Het mentale centrum draagt er nog eens extra aan bij dat Esther kan beredeneren waarom zij de dingen doet zoals zij die doet. Dit geeft haar een zelfverzekerde uitstraling naar buiten toe.

Alfred heeft de drang te willen leren en zichzelf te ontwikkelen en kan tot het uiterste gaan om het meeste eruit te halen wat hij potentieel in zichzelf aanwezig heeft (groei). Vanuit observatie ziet hij meestal alles, niets ontgaat hem en hij kan zo nu en dan moeite hebben om in het Hier en Nu aanwezig te zijn omdat Alfred constant vooruit kijkt hoe iets nog beter kan. Af en toe is hij idealistisch over mensen, maar sceptisch over situaties (idealist). Vanuit het emotionele centrum weet hij vaak direct op gevoelsniveau of iets waar of niet waar is. Soms is het moeilijk om die gevoelens onder woorden te brengen.

Dit profiel compenseert minder de valkuil zelfverachting en veroorzaakt de mogelijkheid om langere tijd in onzekerheid over zijn handelen te blijven en in gedachten, het wel of niet goed genoeg te doen, te blijven hangen. Hierdoor krijgt deze valkuil verder voeding om zich te blijven manifesteren.

Als bovendien de optimistische levenshouding van Esther doorslaat naar het alleen maar het extreme positieve te willen zien, gepaard gaande met het ontkennen van de ervaring van Alfred, komt er onbalans in hun relatie.

Als Alfred telkens mentaal voorgehouden wordt vooral positief te zijn en voornamelijk te focussen op de mogelijkheden, in plaats van de dingen te benoemen zoals ze in de realiteit of vanuit de beleving van Alfred zijn, ervaart hij zelf dat hij niet serieus wordt genomen. Hij voelt zich in een hoek gezet, waar hij moeilijk uit kan komen.

Op welke manier komt er meer balans in deze relatie?

Esther kan hierin een stap maken door zich bewust te worden dat er door haar gedrag een patroon ontstaat waarbij zij vanuit haar profiel de boventoon voert.

Als Alfred zijn minder positieve innerlijke dialoog over zichzelf kan reduceren en op zijn gevoel vertrouwt, voorkomt hij dat hij zich in de hoek gedreven voelt en blijft daardoor makkelijker trouw aan zichzelf.

Categories: Toepassingen