licht aan het eind van de trap (Egypte)

Michael: Gun jezelf een positieve intentie want dan heb je al de eerste belangrijke stap gezet naar nieuwe mogelijkheden.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Philip en Theo: Het kan jezelf overkomen en je kunt het meemaken met anderen, het proces om diep in de put te zitten. Ook op het depressieve af, waarbij overtuigingen over jezelf en de wereld je kunnen beperken en je moeite hebt om nare dingen achter je te laten en weer vooruit te kunnen denken en kijken. Hoe kun je ervoor zorgen dat iemand die vast zit in beperkende overtuigingen en bovendien vasthoudt aan die beperkende gesteldheid, weer trots op zichzelf wordt en met een andere modus gaat leven? Hoe kan iemand zichzelf daarin helpen?
Er zijn veel mensen die heel bewust zijn hoe ze zichzelf, in situaties met anderen, willen of moeten gedragen en welke patronen hen dwars zitten. Echter, op het moment dat ze dan in interactie zijn met andere mensen vallen ze eigenlijk heel snel weer terug in het oude beperkende patroon. Hoe kun je nou ervoor zorgen dat je wel in die bewuste staat blijft, zonder terug te vallen?
Waar dit thema onder meer over gaat is dat je wel weet hoe de dingen bij jezelf anders zouden moeten, welke overtuigingen positief en blokkerend zijn, echter je bent niet in staat om ze los te laten. Ze blijven nog steeds je leven beheersen. Ook bijzonder is dat je wel voor anderen en eigenlijk niet voor jezelf, weet hoe je het kunt loslaten en hoe je de kennis die je in je hebt kunt toepassen. Met andere woorden je leven wordt beheerst door je eigen beperkende overtuigingen, terwijl je wel de kennis hebt om anderen te adviseren, hoe kun je dat veranderen en loslaten?

Michael: Als eerste zouden wij daarop willen zeggen, wat levert het die betreffende mens op om zichzelf niet de moeite waard te vinden en hun kwaliteiten en capaciteiten die zij in zichzelf tot hun beschikking hebben niet te kunnen of willen toepassen op zichzelf? Wat voor ons zichtbaar wordt, is dat door de negatieve spiraal waar mensen meestal voor een wat langere tijd inzitten, dit direct impact heeft op het zelfvertrouwen, het zichzelf waard vinden. Heel veel mensen gaan dan de mist in omdat ze, naast al die bestaande beperkende overtuigingen er een nog grotere beperking naast zetten: ‘Ik moet er hard voor werken om het weer te verdienen om weer met beide benen in de maatschappij te kunnen staan. Als anderen mijn verhaal horen hebben ze een negatief beeld over mij en kom ik niet meer aan het werk.’ Dus de beperkende overtuigingen worden eigenlijk steeds zwaarder gemaakt door het verlies aan zelfvertrouwen. Velen hebben ook een verlies van zelfrespect. De oude gedachte dat je het waard moet zijn of dat je het verdient, is als een soort stropgedachte waaraan zij zichzelf al zien bungelen. En als je jezelf niet waardig vindt voor overvloed en/of voor een lichte en een je toelachende toekomst is het, vaak, ook bij mensen die zonder partner zijn, dat ze de stimulans en erkenning missen dat de onmogelijkheden geen waarheid zijn. Op het moment dat je je weer kunt focussen op mogelijkheden, wordt gelijk die strop van de hals gehaald. Omdat er dan weer grond onder de voeten komt is het dan wel mogelijk om hun toekomst opnieuw op te bouwen.

Philip: Kunnen jullie nog ingaan of er in zijn algemeenheid een kantelpunt is waar te nemen waarop mensen zich weer kunnen focussen op mogelijkheden? Is dat voor veel mensen gelijk of is het voor iedereen anders?

Michael: Het kantelpunt is vrij individueel omdat het direct ook samenhangt met het ervaringsleren wat op ieders pad gelegd is, anders gezegd, het is een karmisch punt. Als je als ziel meegenomen hebt om te oefenen om je vanuit de zwaarte, oftewel vanuit je negatieve pool, te werken om tot een positieve pool dan te komen, dan is dat, zoals u zult begrijpen, een heel persoonlijke aangelegenheid.

Philip: Ja, als je bijvoorbeeld iemand kent als vriend, vriendin, begeleider, coach of leidinggevende, en deze komt bij je voor raad, hoe zou je dan het kantelpunt kunnen waarnemen om net even dat zetje te geven om de toekomst opnieuw op te bouwen?

Michael: Dat kantelpunt kan best bereikt worden via coaching of via waardevolle gesprekken. En dan bedoelen we echte gesprekken met mensen die geïnteresseerd zijn naar het waarom iets in stand gehouden wordt wat voor die gesprekspartner negatief uitwerkt. Dat zijn gesprekken die gevoerd worden om op zoek te gaan naar de beperkende overtuigingen die vlak voor het kantelpunt het sterkst aanwezig zijn.

Theo: Michael noemt een aantal manieren om over dat kantelpunt heen te komen die allemaal betrekking hebben op situaties met anderen. Met de partner, in de coaching en in gesprekken met anderen. Wat zou je als individu zelf kunnen doen om bij dat kantelpunt te komen of er overheen?

Michael: Dat is vaak wat lastiger omdat ze zichzelf eigenlijk steeds meer dieper en dieper in die negatieve spiraal gebracht hebben. Een mogelijkheid is dat iemand eigenlijk een soort flits doorkrijgt: ‘Ik heb dit in mezelf verzwaard dus ik heb ook het vermogen om de naar beneden geraakte spiraal weer door mijn eigen kracht omkeerbaar te maken. Mezelf voor ogen te houden, ik ben een mens met een vrije keuze. Dus als het me niet meer bevalt, oftewel als het letterlijk mijn strot uit komt of als ik vanuit jaloezie, afgunst slecht gehumeurd ben, een kort lontje heb, kan ik eigenlijk zo’n hekel krijgen aan mijn eigen gedrag dat dit ook een flinke schop tegen mijzelf is om van de negatieve uitingsvorm te veranderen.’ Men kan het zo zat zijn dat ‘genoeg is genoeg’ ervaren wordt. Dat gaat weliswaar met kleine stapjes. Dus eerst weer jezelf omarmen en jezelf genoeg zijn voordat je de stap naar buiten doet, zoals naar een werkkring of vereniging.
De wereld om je heen kun je deels beïnvloeden maar niet afdwingen. Het is dus ook de volgorde waarmee je deze context gaat aanpakken. Eerst wat beïnvloedbaar is en dat is jezelf. Als dat min of meer op orde is dan is de volgende stap naar je omgeving toe ook al een stuk makkelijker, omdat je de grootste blokkade, namelijk die in jezelf zit, al voor een groot deel overwonnen hebt.

Theo: Heeft het ook te maken met de natuurlijke weerstand voor mensen om te veranderen? Ook al zit je in een vervelende situatie het wel vertrouwd is om in die situatie te zitten waardoor je, als de urgentie niet hoog genoeg is, dat onbewust in stand houdt?

Michael: De natuurlijke weerstand tegen verandering is ook te rekenen tot die beperkende overtuigingen. En als daar minder bewustzijn op aanwezig is, gaat men het niet voldoende koppelen aan het meewerken aan de weerstand tot verandering. Vaak gaat het om hoe bewust de mens is van zijn eigen patronen om die te kunnen keren.
Dus terugkomend op de mens met een vrije wil en de mens die zijn eigen eindverantwoordelijkheid niet pakt. Als dat weer helder voor ogen staat dan komt ook het besef: ‘Wat ga ik zelf aan mijn ongewenste situatie doen?’ En dat traject is natuurlijk ook een onderwerp van groei en ontwikkeling waarvoor ieder mens die gereïncarneerd is mede gekozen heeft. Dus wij hopen dat deze inzichten ook tot gevolg hebben dat de mens niet de vinger naar buiten wijst, maar in zichzelf op onderzoek gaat naar ‘waarom zou ik iets wat ik niet wens zo hardnekkig in stand houden?’

Theo: Stel nu dat je wel bewust bent en dat je beperkende zaken los wilt laten en dat je dat ook kunt. Echter, als je in een situatie met anderen komt val je eigenlijk telkens terug in oude patronen omdat je gewoon met je naar buiten gerichte aandacht in de situatie zit. Hoe kun je in zo’n situatie je aandacht weer naar binnen halen, naar dat bewustzijn hoe je eigenlijk zou willen zijn?

Michael: Volgens ons is die vraag al beantwoord. Het valt en staat met hoe bewust je bent en of het vervelend genoeg is om het voor jezelf te willen veranderen. Dus uw vraag betreft eigenlijk als een soort van trampolinespringen. Als je niet besluit om van die trampoline af te stappen blijf je jezelf heen en weer schudden en kom je er niet af, want die trampoline staat symbool voor het jezelf toestaan om die constante negatieve overtuigingen in stand te houden. Je intentie zetten is van belang. Als je in een context komt waar het risico aanwezig is voor die terugval, kun je jezelf vooraf programmeren door een positieve intentie te zetten en daar ook echt alert op te willen blijven. Gun jezelf een positieve intentie want dan heb je al de eerste belangrijke stap gezet.


0 Comments

Geef een reactie

Avatar placeholder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *