kind op pad lucht

Theo: In de Cirkel van ervaring splitsen essenties zich af van de Bron. Daarna ontstaat er een groepsvorming, een groep of familie van essenties met een zelfde intentie die
in de gehele Cirkel van ervaring en alle reïncarnaties doorloopt. Ik vraag me af wat een dergelijke intentie zou kunnen zijn. In het boek hebben we daarvan één voorbeeld gegeven, een groep die gericht is op de natuur, de flora en fauna en de instandhouding en ontwikkeling daarvan. Wat zouden nog andere intenties kunnen zijn?

Michael: Duurzaamheid, ontwikkelingen in de gezondheidzorg, bewustmaking dat er meer is tussen hemel en aarde, groepen die zich sneller ontwikkelen dan anderen om voorlopers te kunnen zijn op allerlei gebied, bijvoorbeeld een groep klokkenluiders.

Philip: Je merkt dat de wereld heel erg in beweging is, zoals de verdergaande globalisering, er zijn brandhaarden, mensen die proberen onder het juk uit te komen. Aan de
andere kant zie je dat mensen juist terug willen gaan en bijvoorbeeld vasthouden aan strakheid in de religie. Ik kan me zo voorstellen dat er in deze context een aantal groepen in de voorhoede bezig zijn?

Michael: Ja, dat zijn de groepen met thema’s als duurzaamheid, die alles wat moeder aarde als plundering en als uitputting ondergaat willen voorkomen. Ontwikkelingen in de gezondheidzorg waardoor er zaken gevonden worden en er medicijnen tegen aids, kanker en andere zware chronische ziekten komen. Er zijn ontwikkelingen met betrekking tot instrumentaria. Vroeger gebruikte men een zaag om te amputeren, dat gebeurt gelukkig nu heel anders. De komst van lasers en het cameraatje in de apparatuur, de mri  scan is een grote bijdrage. Als je kijkt naar de vlucht die mineralen nemen, kristallen, zodat de kristallijne energie kan gaan stromen en ook de bijdrage kan leveren aan het herstel en het ontwikkelen van deze aarde en de bewoners daarvan. De groep die haar nek uit durft te steken voor het goede doel, zoals er vroeger gemarteld werd om van het verkeerde’
geloof er af te halen en mensen zich zo lieten martelen zonder zichzelf te verloochenen. De hele teruggang naar de natuur in biologisch opzicht, weer terug naar natuurlijke producten. De groep mensen die weerstand heeft tegen kernenergie omdat er met het vuil niets gedaan kan worden. Dus de bewustmakers, soms klokkenluiders, zijn de voorlopers die dus iets opentrekken wat met heel veel moeite gesloten is gehouden, zoals bij schandalen.

Philip: Gisteren was er bij het tv programma Zembla ook iets dergelijks. Daar waren ook twee klokkenluiders aan het woord. Dubbele boekhouding van de vangsten bij het leegvissen van de zee. Er gebeuren heel veel positieve dingen wat dat betreft, ook op het gebied van bewustzijnsontwikkeling, toch is er nog steeds een enorme tegenkracht. Wat mij opvalt is dat ook de media, uitzonderingen zoals Zembla daargelaten, behoorlijk meegaan met die tegenkrachten.

Michael: Ja, dat is gewoon hun brood, want goed nieuws verkoopt nog niet.

Theo: Nog niet, dat klopt. Gaat dat nog komen, we worden een beetje ongeduldig?

Michael: Nou, of u het helemaal nog gaat meemaken durven niet te beloven, of u moet tweehonderd jaar worden. U merkt steeds meer dat mensen toch behoefte hebben om gevoed te worden. Daarom is het ook van belang dat jullie workshops en lezingen geven, ook al zijn er mensen die op dit moment ontkennen, het zaadje is gelegd. En bij anderen leggen jullie zelfs bosjes zaadjes neer.

Theo: Mooi. Ik vind het hele mooie voorbeelden van intenties. Ik vroeg mij namelijk af, wat zou nu een doel kunnen zijn wat door alle zieleleeftijden heen een basis kan zijn? Dit zijn wel hele mooie voorbeelden daarvan.

Michael: Eigenlijk wat niet zo in het voetlicht kwam, is de reden waarom wij met z’n allen het dualistische leven ter evolutie en de verdere vervolmaking aan willen gaan. Dat
is een beetje verwarrend omdat vervolmaakt af lijkt, echter het is net als alle andere energieën een dynamisch proces. Want bijvoorbeeld, als u zich realiseert dat de geneeskunde en de vormen waarin de piramides gebouwd konden worden een kennis was die verder ging dan de huidige tijd. U zou dan kunnen zeggen ‘dan had toen de wereld kunnen stoppen’, echter de vervolmaking gaat door. Voordat u denkt ‘dat kan niet, want er worden in de zuigelingen zieleleeftijd geen zuigelingen meer geboren’, hou er rekening mee dat het geen ‘never ending story’ is. Dan is de aardse doelstelling uiteindelijk niet meer nodig , juist omdat die dualiteit niet meer ontwikkeld hoeft te worden, want die is dan meester geworden. Net zoals je een persoonlijkheidskenmerk meester kunt worden, zo wordt de mensheid de dualiteit in deze context meester en kan er weer op andere niveaus geleefd en doorgepakt worden. En nee, er is geen woord voor de andere niveaus waarop vragen gesteld kunnen worden.

Theo: Hoe bedoelt Michael dat?

Michael: Dat er geen vervolgnaam is voor de planeet aarde. Of dan bijvoorbeeld het proces doorgaat op Jupiter of een ander stelsel. Het staat namelijk nog niet vast wat er na deze aarde nodig is. Dit is afhankelijk van de behoefte in de evolutie van het universum.