perkament-rol

Philip: Ik zie dat mensen op de website regelmatig gelijk of bijna gelijk scoren op drie of zelfs meerdere rollen. In hoeverre hebben we allemaal wel iets van elke rol in ons? Kan
het voorkomen dat iemand, naast zijn of haar rol, meerdere kwaliteiten van de andere rollen in zich heeft dan anderen die de hoogste score op slechts één rol hebben?

Michael: Kijk, het heeft met verschillende dingen te maken. 1 is zelfkennis, 2 is eerlijkheid naar zichzelf toe en 3 doordat steeds meer mensen een verdieping doormaken van hun bewustzijnsniveau, is de herkenning ook toegenomen. Daardoor wordt het uitnodigend om ook de vragen bij de andere rollen te scoren. Bij een (min of meer) gelijke score kan een herijking in een tweede ronde helpen om onderscheid te maken door de antwoorden qua zwaarte nog eens af te wegen. Omdat echter gevraagd wordt om de vragenlijst intuïtief in te vullen, kun je haast niet vragen om er een tweede gevoelsronde overheen te doen omdat mensen dan in hun hoofd gaan zitten en er ook een soort tijdsbalk bij gaan zetten. Je kunt dan bijvoorbeeld gaan overwegen hoe je twee jaar geleden was en in het leven stond en bedenken dat je er nu helemaal geen last meer van hebt. Mensen hopen dat ze verder zijn omdat ze inderdaad grotere stappen maken dan ze ooit gemaakt hebben,  afhankelijk van waar ze in hun fase staan. Bijvoorbeeld,
als mensen in een heftige fase zitten dan zijn ze eerder geneigd om te zeggen ‘Oh, het is zo heftig geweest omdat ik daar nu klaar mee ben’. Echter menigmaal zeggen we ‘U staat er midden in of aan het begin’ en ‘U kunt het eind van dat stukje proces nog niet bereikt hebben omdat u er midden in zit’.

Philip: Dat is duidelijk. Er zit ook een paradox in, je vult de vragenlijst intuïtief in en je zou nog een tweede ronde kunnen doen voor de rollen die heel dicht bij elkaar liggen, maar dat brengt je weer in je hoofd.

Theo: Wat net werd aangestipt is dat je de verschillende energieën goed aan kunt voelen en dit te maken kan hebben omdat je al heel veel levens hebt gehad met heel veel verschillende kenmerken. Dus naarmate je verder ontwikkeld bent in zieleleeftijden, zul je dat ook eerder tegenkomen.

Michael; Ja, de herkenning is groter.

Philip: Bij de persoonlijkheidskenmerken kan ik me dit  goed voorstellen dat dit zo gebeurt. Het is bijzonder dat dit effect ook doorwerkt bij de rollen, die in al je levens constant blijven. Hoe heeft dit specifiek betrekking op de rol(len)? Heeft dit bijvoorbeeld te maken met  een beroep wat je hebt? Bijvoorbeeld een leidinggevende met de rol bruggenbouwer die ook heeft gescoord op de kenmerken van de strijder en de koninklijke omdat deze rollen mede betrekking hebben op organiseren, structureren, doelen stellen en zo meer?

Michael: Hoe verder je in het totale reïncarneringsproces komt, hoe gemakkelijker je een onderscheid kunt maken. Het is zeker context gebonden met zowel de manier waarop je in het leven staat, als ook de uitoefening van functies en de ervaringen die je aangaat of kiest.