Waarheid

Theo: In de non-dualistische vedische literatuur kent men geen reïncarnatie, maar gaat het bewustzijn na overlijden weer op in het collectieve bewustzijn. Hoe verhoudt zich dit tot de uitleg van Michael over de cirkel van ervaring? Daarin bezielt je Essentie  telkens weer een nieuw lichaam en maakt zo een cyclus van ervaringen op aarde door. Na deze cyclus gaat het door de andere bewustzijnsdomeinen en niveaus van bestaan en gaat dan pas weer op in het collectief van de Bron.

Michael: De vraag is eigenlijk vrij simpel te beantwoorden. Iedere stroming gaat uit van een eigen waarheid of een eigen principe. Zoals wij het in het boek beschreven hebben maak je vele afscheidingen door voordat je terugkomt in de Bron. Dat is onze waarheid. Want het is algemeen bekend dat je hoort bij groepsenergieën die zich verantwoordelijk voelen voor een bepaald aspect van het aardse leven. Vanuit die groep is niet iedereen tegelijkertijd op aarde. Als je per individu de hele vervolmakingcyclus meemaakt dan is die Bronkracht ook een hele onvoorwaardelijke kracht, want als je uitgaat van de vervolmaking van ieder individu die de reis naar de dualiteit aangaat die doet dat niet even in één moment. Ook is al vaker gedeeld dat je ge-weten een collectief bewustzijn is dat bij de één meer bewust is dan bij de ander waardoor je ook handelt vanuit een niveau of een vertrekpunt waarin je gevoed door de eerdere wijsheden ook anders in je huidige leven staat en daar vanuit handelt.
Weet u, er zijn ook mensen die heilig overtuigt zijn van de evolutietheorie. Anderen zijn overtuigd van andere processen en cycli. Onze waarheid hoeft niet door iedereen gedeeld te worden vandaar, dat er meerdere waarheden mogelijk zijn, afhankelijk van waar jouw waarheid herkend wordt.

Theo: Waarheid is dan een manier om te kijken naar hetzelfde, de ene waarheid of de andere waarheid.

Michael: Ja.

Theo: Er is geen waarheid die beter is dan een andere waarheid?

Michael: Nee.

Theo: Er is alleen hoe het is en afhankelijk van de manier waarop je er naar kijkt.

Michael: Ja en waar men zich ook in kan vinden.