Theo: Een veelgehoorde reactie op het Michaelsysteem is dat men moeite heeft te geloven in reïncarnatie. Hoe kunnen we hier mee omgaan, zodat de boodschap van het Michaelsysteem zo goed mogelijk overkomt? Moet je in reïncarnatie geloven om het Michaelsysteem waardevol te hanteren?

Michael: Dan beginnen we met de vraag: Moet ik geloven in reïncarnatie? Dat voelt als een onvoorwaardelijke voorwaarde. Het is in onze ogen beter om te vragen: Kan ik geloven in reïncarnatie? of: Hoe kan ik meer weten over reïncarnatie? waardoor er een grotere mate van vrijheid blijft. Het is een weten van de ziel dat men niet eenmalig hier op aarde vertoefd. Er zijn vele en vele boeken over verschenen. Bijvoorbeeld boeken van mensen die deze ervaring min of meer kunnen beleven en door allerlei channels ervaring krijgen over verleden levens. Het komt ook regelmatig voor dat er contact is met overleden dierbaren, waarin mensen zich zelf zo herkennen. Je kunt mensen attenderen op boeken zoals Het Veld, die een wetenschappelijke achtergrond hebben, die onderzocht zijn door niet de eerste de beste. Zo kun je ook verwijzen naar verschillende films die hierover verschenen zijn.
Het is dus voor die mensen meer de vraag: Wil je je openen om buiten je eigen vastgezette kaders, denkbeelden of waarheden jezelf open te stellen voor wat er meer is dan tot dan toe in je leven reeds is geopend? Dus het moeten mag er voor ons echt uit, omdat het anders geschaard kan worden onder een dogma of een religie. Wat ons betreft valt dit veel meer onder het kopje universele waarheid of wijsheden of al verstrekte informatie. Wij ontkennen natuurlijk niet dat er bij mensen het gevoel ontstaat dat er veel kaf tussen het koren zit, wat ook daadwerkelijk waar is. Daarnaast zijn toch heel veel mensen bezig met het onderzoeken van het onzichtbare en komen daar toch met zeer frappante uitslagen. Ook als men teruggrijpt naar de kwantum mechanica staan daar heel veel waarheden in. U kunt dus ook zeggen; Heb je het lef, om jezelf te her-ont-dekken en open te staan om vanuit het eigen innerlijk Weten te voelen en te ervaren dat je dingen weet, die je normaal gesproken niet geleerd hebt?

Theo: Dus het gaat er vooral om mensen te inspireren om te her-ont-dekken wat ze binnen hun eigen weten bewust kunnen worden van reïncarnatie en ze daarbij te ondersteunen door te laten zien wat er in boeken, geschriften, contacten, films en dergelijke al beschikbaar is.

Michael: Ja.

Theo: OK, helder.

Michael: En ook mensen uit te nodigen om te onderzoeken welke vraag zij in zichzelf niet kunnen of durven te stellen omdat dan heilige huisjes of niet kloppende overtuigingen niet langer in stand gehouden kunnen worden. Dus het betekent ook echt wat, want kijkt u alleen maar naar het je verantwoordelijk voelen. Als dit puur beperkt blijft tot het huidige leven, dan is daar makkelijker een keuze in te maken dan je voor te stellen dat je mede creator bent van Al Dat Is. Ook voor te stellen dat voor al datgene wat je in een ander leven niet hebt kunnen leven, je in herkansingen valt, zoals je ook examens over kunt doen. Dat heeft wel een hele andere levenshouding tot gevolg. Dat dient men ook aan te gaan. Er is een grote hoeveelheid kennis en ervaring aanwezig in het onderbewuste en er zijn ook veel therapieën zoals reïncarnatie therapie.

Theo: Is reïncarnatie therapie anders dan regressie therapie?

Michael: Ja, regressie is meer in de helende vorm. Reïncarnatie is dat wat uit andere levens naar voren komt niet altijd vanuit een beperking of een pure heling is en dat je ook weet en dingen ook op zijn plek kunt laten vallen waardoor er meer rust of inzicht in een leven komt.