Michael is een groepsentiteit. Jouw vragen voorleggen gaat via een channeling. Christy van den Putten is het kanaal dat jullie met elkaar verbindt.

christy van_den_putten200x200Sinds het moment dat Michael contact zocht over het creëren van het boek samen met Philip en Theo heeft Christy direct contact met de Michaelgroep en is zij de verbinding geworden tussen Michael en geïnteresseerden. Ze stelt deze kwaliteit graag in dienst van het uitreiken van de inzichten van Michael.Afhankelijk van de inhoud van jouw thema of de kernvraag die je wilt stellen, duurt een channelling-sessie ongeveer een uur tot anderhalf uur. Christy stemt zich daarbij af op Michael. Jij kunt vervolgens jouw vragen stellen, Michael beantwoordt deze en jij kunt daarop weer reageren. Zo kan een vorm van een dialoog ontstaan.

 Als je met Michael wilt werken is over het algemeen de focus op het persoonlijkheidsprofiel gericht en de andere informatie op de website van michaelinzicht. Daarom is het van belang dat je Christy laat weten welke vraag je hebt of welk thema je wilt bespreken.

Misschien zijn je vragen van andere aard en vallen niet binnen het kader van Michael. Je kunt dan ook bij haar terecht omdat zij zich dan afstemt op de universele alwetende bibliotheek van de kosmos.

Spiritualiteit is altijd een belangrijk onderdeel van haar leven geweest. Al 20 jaar begeleidt ze processen en activiteiten die leiden tot een verdieping in jezelf, op mensgericht werken en ondernemen. Ze gaat ervan uit dat ieder mens over zijn of haar eigen Wijsheid beschikt en daarin uniek is. Samen kom je tot inzichten en oplossingen om op eigen kracht nieuwe keuzes te maken. Leven is leren en leren is leven. Dit is voor haar onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelen van bewustzijnsverruiming en persoonlijke groei.

Vraag een privésessie bij haar aan door een mail te versturen.

Tarieven…