Hands-and-Butterfly540x200

Theo/Philip: Het huidige transformatieproces zal leiden tot een toename van bewustwording van hoe je op een waardevolle manier met elkaar om kunt gaan, waarbij de man/vrouw energie meer in balans komt en steeds meer in duurzame oplossingen wordt gedacht. Er zijn mensen die hiermee bezig zijn en zich alleen voelen staan in de wereld waar zo veel geweld wordt gebruikt en ogenschijnlijk, in bijvoorbeeld de media en de politiek, geen vooruitgang waar te nemen is. Echter, in vergelijking met een aantal jaren geleden merk je bijvoorbeeld dat men nu bij de situatie van Oekraïne direct militair ingrijpen niet als eerste actie overweegt. Is dit een teken dat in het huidige transformatieproces er een verschuiving is en een toename van bewustwording om het anders aan te pakken en niet meteen de wapens te pakken?

 

Michael: We willen de mensen die zich eenzaam voelen in hun proces een hart onder de riem steken door het volgende te zeggen. Het voelen van die vorm van eenzaamheid is een innerlijk bewijs dat de transformatie bij deze personen ook echt op een dieper niveau aan de orde is. Het is waardevol om met de behoefte aan balans en tastbare bewijzen uit die eenzaamheid te komen. Men kan hierbij overwegen om te mediteren of de natuur in te gaan en zichzelf te verbinden met de energieën die daar opgepakt of gevoeld kunnen worden. Hierdoor kan men de bevestiging in zichzelf stimuleren en ervaren dat men niet meer zo afhankelijk is van het gezelschap van anderen en dat dit ook een weg is naar het meer thuis komen in zichzelf, in de verbinding met Al Dat Is. Dit proces starten heeft echter wel een aanlooptijd nodig, waarbij ook het gevoel van vreugde en erkenning van een innerlijke meerwaarde gevierd mag worden.

 

Philip: Om hen een hart onder de riem te steken. Is het voor deze mensen een positief signaal zoals het nu toegaat in de ontwikkelingen rond bijvoorbeeld Oekraïne?

 

Michael: Het is een feit dat de mensen in Oekraïne ook hun stem durven laten horen, wetend dat er klappen vallen en dat mensen zich weliswaar op een onbewust niveau opofferen. Zij tonen het lef om zich niet verder te laten onderdrukken of zich de mond te laten snoeren. Dit kan inderdaad gezien worden als een teken dat de innerlijke drive, naar wat klopt en hoe men in het leven wil staan, niet weggenomen kan worden door alle sociale media weg te gummen. Er zal namelijk altijd iemand zijn die zichtbaar maakt wat niet gezien wil worden door de politiek in welke vorm dan ook. Dit is zeker ook een soort energiegolf die over de wereld spoelt en waar de dapperen hun bijdragen op deze manier leveren, zodat er uiteindelijk meer vrijheid door komt. Want een overname kan een tijd duren, echter dat zal niet op de langere termijn geaccepteerd worden. Er wordt bewust door de grotere landen voorzichtiger omgegaan om te proberen de situatie niet meer met wapens te onderdrukken, omdat men ziet dat als men bij één land de stop op de fles doet, men tegelijkertijd ergens anders op de wereld die stop eraf ziet knallen. Het bewustzijn dat het een niet te stoppen proces is, geeft aan dat een ieder weer de moed heeft om te durven staan voor wat men echt vindt. Men durft steeds meer zichtbaar te gaan staan voor de eigen waarden en is niet meer zo bang voor de consequenties of neemt ze op de koop toe.

 

Theo: Daarbij denk ik natuurlijk ook aan Edward Snowden, aan wat hij gedaan heeft en dat dit ook helemaal past in wat nodig om allerlei transformaties te voeden , te starten en energie te geven. Er is nu veel te doen over privacy. Hoe kijken jullie daar tegenaan, want in andere bewustzijnsdomeinen en niveaus van bestaan bestaat privacy eigenlijk niet?

 

Michael: Dit klopt en dit komt omdat wij niet in de dualiteit, in de leerschool van de aarde zijn. Want in alle andere lagen bij ons is er respect, zorgvuldigheid en is er bijvoorbeeld geen hebzucht en fraude, want wat moet je frauderen?

 

Theo: Ja, dus privacy hebben we nodig zolang dit soort zaken er nog zijn, zoals afwezigheid van respect, fraude of eigenbelang? Of is het een basisbehoefte die we sowieso hebben, ook in een maatschappij met een hoger bewustzijn?

 

Michael: Zolang de mens er bij betrokken is, zal er altijd noodzaak zijn voor een vorm van privacy. Als de mens zover is gekomen dat zij leeft in de zieleleeftijd oud in het zevende niveau, of een opgestegen ziel is die zo af en toe nog terug wil komen, dan spreekt u van een hele andere wereld. Dan zou de functie van de aarde overbodig zijn geworden omdat dan die waarden bereikt zijn.

 

Theo: Tegen de tijd dat we de cyclus op aarde hebben afgerond hebben we geen privacy meer nodig.

 

Michael: Dat klopt.