Auteursrecht: flynt / 123RF Stockfoto
                                                                           Auteursrecht: flynt / 123RF Stockfoto
Michael: Wij zouden mensen willen uitnodigen om verantwoordelijkheid 
te nemen voor de veroordelende gedachten
en de niet-accepterende patronen.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Philip/Theo: In dit deel van het jaar, juist nu naar het nieuwe jaar toe, willen we graag bespreken hoe je (oude) zaken kunt loslaten. En in het verlengde hiervan, in een tijd waar in het debat en in het dagelijkse handelen standpunten worden ingenomen die polariteit oproepen, bespreken we graag hoe je hiermee om kunt gaan.

Michael: Ja, het is belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van het effect van negativiteit, van weerstand en verzet omdat dat precies die energie aantrekt die men wil vermijden of die men totaal niet wil accepteren. Zo kun je een bruggetje maken naar de polariteit, want er zijn zoveel oordelen en veroordelingen over groepen mensen in onze samenleving. Iemand die van nature niet agressief is en niet gewelddadig, ontvangt alleen al door de gedachtekracht van al die negatieve vooringenomenheid eigenlijk een soort van tegen de haren in strijkende energie.

Ieder mens heeft een schaduwzijde. Dus als er continu geprikkeld wordt op de schaduwzijde van welk mens dan ook, bouwt zich een weerstand op die bij de een als een vuist, bij de ander als een verbaal geweld oproept. Die prikkeling kan dan oproepen: nou ja zeg, dat is toch zeker niet zo’n reactie waard.

Wij zouden mensen willen uitnodigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veroordelende gedachten en voor de niet langer wensende patronen. Als men daardoor met zichzelf meer in de richting van overgave kan komen, geeft dat een directe positieve wending. Wanneer groepen mensen hierop mediteren kunnen zelfs de agressiviteit en misdaad daadwerkelijk dalen.

Theo: Op het moment dat je iets wilt loslaten gaat het er vooral om dat je het volledig toe laat. En op het moment dat je het volledig toegelaten hebt dan laat datgene wat jij los wilt laten, jou los in plaats van dat jij iets actief los laat.

Michael: Ja, en daarop aangevuld is het voor mensen die een hardnekkige weerstand tegen een kwaliteit in zichzelf hebben, of beter gezegd de schaduwkant niet accepteren, een uitnodiging om het te gaan tackelen door het vergeven. Dit is behulpzaam en soms ook de gouden sleutel voor een ontwikkelingstap. Bijvoorbeeld met iemand die jou bewust of onbewust gekwetst of benadeeld heeft. Je kunt jezelf dan in een vorm van vergeving brengen die bij je past, bijvoorbeeld met behulp van geleide meditaties of met lichaamswerk. Je kunt dan naar die plek of die situatie terug gaan waar de spanning oftewel de lading van de ervaring is opgebouwd en deze weer loslaten. Bijvoorbeeld door met behulp van ademhaling er licht naar toe te brengen. Wat dan ook belangrijk is, is dat men zichzelf vergeeft, want je weet soort zoekt soort. En wat is het aandeel van jou zelf die deze situatie heeft gecreëerd? Om los te laten heb je ook een grote mate van eerlijkheid naar jezelf toe nodig en dan ook liefst zonder een nieuwe veroordeling over jezelf.

Met betrekking tot de polariteit in de samenleving kun je de volgende mooie oefeningen/uitdagingen toepassen: kijk naar het journaal en wordt je bewust voor wie jij partij kiest. Door je zelfinzicht is de lijn naar het gedrag, de woorden in het dagelijkse leven makkelijk te leggen. En welke buur, collega of familielid mijd je en wat ligt daar onder? Wat wordt er in jezelf geraakt wat deze reactie oproept? Een andere oefening heeft te maken met de jaarlijkse ronde goede voornemens. Kies nu misschien eens iets anders dan stoppen met roken of overmatig drinken. In plaats daarvan ga je jezelf onderzoeken op racisme, hoe je bijvoorbeeld in ongelijkwaardigheid stapt, wanneer je veroordelend wordt naar de wereld om je heen. Volg vervolgens de stap van acceptatie dat dit nu nog in je aanwezig is en zet ook de intentie neer dat je voor jezelf poogt om naar onvoorwaardelijke liefde of overgave te komen om zo een bijdrage te leveren aan het transformatie proces en aan het leveren van een bijdrage aan een liefdevollere en een meer zuivere wereld.

Mensen zoals trainers, coaches en teamwerkers die nationale en internationale connecties hebben, kunnen deze intentie ook verspreiden waardoor het niet beperkt blijft tot dit deeltje van de wereld. Men kan vanuit bedrijven met een dicht bij zichzelf gehouden kerstgroet wensen uitreiken. Die wensen leveren dan het bewijs dat het praten vanuit je innerlijk is en niet ‘praten over’, omdat het mooie woorden zijn terwijl het duidelijk is dat het nog niet in jezelf, in je werk, in je organisatie geleefd wordt. Dan verliest het volledig de uitreikende meerwaarde. Dus begin klein. Begroet de persoon waar je anders negerend langs loopt. Stel interesse in de mens die je gemakshalve veroordeelt hebt en nodig die persoon uit om eens wat meer toelichting te geven. Om inzicht te geven van waaruit gekozen wordt en met welke motivatie er handelingen verricht worden zodat er op een simpele manier meer mededogen en acceptatie kan ontstaan.

Theo: Mooi dat Michael het heeft over vergeving. Ik denk dat dat een hele belangrijke rol speelt. Vergeven is eigenlijk ook een vorm van loslaten.

Philip: Ja, zojuist ging het over vergeving naar anderen toe, echter dat geldt natuurlijk ook voor het jezelf vergeven.

Theo: Nog even terug naar het voorbeeld van het naar het journaal kijken waarbij je bedenkt voor wie je partij kiest. Is de onderliggende uitdaging om je in te leven in beide partijen?

Michael: Dit is een mooie toevoeging, echter wij denken dat het gros van de mensen het vaak zo schokkend vinden dat ze zich feitelijk meer afsluiten dan horen wat er overgedragen wordt. We zouden hier aan toe willen voegen, wat algemeen bekend is, dat niet alle nieuwsberichten puur berusten op werkelijkheid. Dat mensen zich ook meer bewust worden dat in het gunstigste geval het streven is om de zuivere waarneming te delen. De hoeveelheid nieuws over de gehele wereld wordt gekokerd aangeboden en daaruit dien je ook nog te kiezen, dus het gevaar van subjectiviteit is altijd aanwezig. Misschien kunnen mensen, als zij het nieuws lezen en horen dit ook makkelijker met een korreltje zout nemen. En daar nog aan toegevoegd, als je van jezelf bewust bent een wereldburger te zijn, stel dan in jezelf de vraag: ‘Kan ik hier een positieve bijdrage leveren?’ Op een manier en die het dichtst bij je ligt. Ook met je gedachtekracht en visualiserend vermogen kun je altijd positieve gedachten of lichtenergie naar die mensen sturen waar je het meeste mee van doen hebt.

Theo: Ik blijf het lastig vinden om in een dergelijk conflict iemand te kiezen. Ik heb ooit een keer een achtergrondartikel gelezen over de Palestijnse situatie. Vanuit jullie perspectief klinkt het heel logisch wat jullie doen, dacht ik. En tegelijkertijd in een artikel vanuit Israëlisch perspectief dacht ik, ik snap waarom jullie doen wat je doet. Ik zou niet zomaar partij kunnen kiezen.

Michael: Nee, dat was niet het bedoelde punt. Het ging om je bewust te worden hoe eenvoudig je kiest de een te veroordelen en of dat je achter de ander gaat staan. Daarom is natuurlijk daar dat conflict nog zo aan de gang en heeft het wijze mensen nodig om dat niveau te overstijgen.

Philip: De woorden zijn bedoeld voor de mensen die eigenlijk al een pad gekozen hebben om zich te willen ontwikkelen en een bijdrage willen leveren aan de transformatie. Er lopen veel meer mensen rond die deze bewustwording (nog) niet hebben en zich gevangen laten zijn in hun eigen wereld met hun eigen normen en waarden en veroordelingen waar ze niet uit kunnen komen.

Michael: Die mensen zullen waarschijnlijk niet uw nieuwsbrief onder ogen zien. Het is bedoeld voor de mensen die willen onderzoeken. Dat zijn er steeds meer.