foto-brug

Philip: Karma is een beetje verwarrend omdat in de Shield wordt geschreven dat er geen karma meer wordt opgebouwd. Is karma nog steeds aanwezig?

Michael: Wat er gezegd is volgens ons, dat er geen nieuw karma wordt opgebouwd en dat is iets anders dan dat er geen karma meer is. Want als er geen karma meer is , is het redelijk zinloos om nog te kiezen voor een leven via de dualiteit, want omdat er universeel karma aanwezig is, karma opgeruimd dient te worden, getransformeerd te worden, en daar bestaan de levenslessen uit. En dat maakt ook, dat de wereld in deze transformatie kan komen. Omdat datgene wat allemaal zichtbaar, voelbaar in deze wereld, als heftige energie, conflicten, problemen, bankgedoe nu naar buiten komt, dit wel dient uitgezuiverd te worden. Door middel van de vrije keuze en het nemen van verantwoordelijkheden in deze wereld. Dat er vanuit het buitenaardse ondersteuning komt en mensen, begiftigd zoals president Obama, wil zeggen dat er wel vanuit allerlei onzichtbare planeten en stelsels zoveel mogelijk begeleid mag worden. Echter het opruimen, het transformeren, het kiezen, heeft wel degelijk met karma energie te maken. En soms kunt u zich voorstellen, laten wij het maar vergelijken met koken, als de intentie is om iets lekkers te maken en men maakt gebruik van elementen als gas en elektra, vuur, kolen, om het te bereiden en daarna wordt er geen zorg meer aan besteed, dan verbrandt het. In ieder wordt het niet eetbaar meer. En zo kunnen we zeggen, situaties waar mensen geen verantwoordelijkheid voor nemen die gepland staan in hun blauwdruk, en u begrijpt hoe wij gepland bedoelen, het mogen ervaren, waarnemen, leren transformeren, transmuteren. Als dat niet gebeurt, wordt het een soort gemiste kans die een energieverklontering of verstijving tot gevolg heeft, die niet ten goede uitpakt. Omdat alles energie is, is het uiteindelijk wel weer te keren en zal het nu meer energie nodig hebben dan dat er in de eerdere context gebruikt zou worden. Is dit voor u zo duidelijk gemaakt.

Philip: Nog niet helemaal. Hoe zit het met karma opbouwen, geen karma opbouwen? Moeilijk begrip. Je bouwt karma op in je zieleniveaus om vervolgens dat weer in latere niveaus meester te worden.

Michael: Alles is één. U houdt u nog wat tegen vanuit het idee van het individu, want het individu is een fragment van het collectief, een splintertje. Wat we u net vertelden, er wordt geen nieuw karma gecreëerd, want dat zou opbouwend zijn, het karma wat als werkmateriaal op aarde aanwezig is, wordt hiervoor wel ingezet. Het kan getransformeerd en getransmuteerd worden waardoor het geleefd is, gemasterd is. Dan is dat aspect van het karma niet meer op te lossen omdat het niet meer in die vorm aanwezig is. Waar wij net over spraken, als iemand bewust of onbewust niet zijn verantwoordelijkheid neemt of niet de keuze aangaat vervormt, verklontert als het ware het karma wat klaar was, wat bereid was, om getransformeerd, getransmuteerd te worden. Een klont is moeilijker op te lossen dan als het al als een energievlaag, mistvlaag aanwezig is.

Philip: Toch nog even bij het individu. Als iemand vraagt wat is mijn karma?

Michael: Dan kunt u heel rustig zeggen: waar word je mee geconfronteerd? Welke keuzen maak je? Hoe ga je met die situatie om? Waar kies je voor? Vanuit welke intentie doe je wat je doet? Is die zuiver, is die egocentrisch, is die voor de totaliteit? Dus om het uit te leggen, zult u die ervaring in uw metapositie brengen, om de mens ook te helpen bewust te worden van de nietige grootsheid. Ervaar je eigen karma.

Philip: Ervaar je eigen karma. Hoe is het als een individu werkt aan een karmabrok en anderen werken niet mee aan datzelfde brok? Kan die persoon wel een stap maken ook al wordt dat karmabrok niet afgelost?

Michael: Beide. Kijk u vroeg ons net naar leeftijd, ontwikkelstadia, het leeft, en we danken u voor de vraag want dat maakt het zoveel duidelijker. Leeftijd zijn stadia, niveaus van ontwikkeld zijn. Degene die luistert vanuit de zijnsverbinding weet voor zijn eigen ontwikkeling en voor het collectief een keuze te maken en te weten dit dien ik aan te gaan, wil gaan ten gunste van het grote geheel. Dus die persoon heeft een ander bewustzijn dan de persoon die zegt, geen trek in, laat die ander maar de boel opknappen. Die persoon maakt voor zichzelf dus niet zo’n transformatiestap, omdat hij zich niet wil verbinden aan dat wat voor zich ligt.  Dat maakt het verschil tussen de ene splinter en de andere splinter. De ene splinter zoekt het licht, lichter en lichter, liefdevol, liefdevol. Die streeft er naar om uit te komen bij de onvoorwaardelijkheid. En de ander heeft er voortdurend prijskaartjes aan hangen, kosten baten analyse, geheime agenda’s of dubbele agenda’s, angst, wantrouwen. Gaat het maar niet ten koste van mij. Eigenlijk is het zo simpel. A. In welke mate is men trouw aan zichzelf en ook verbonden met zijn innerlijk zijn. Het hoeft niet altijd bewust te zijn, ik kies voor mijn goddelijk zelf of ik kies voor mijn hoger zelf, nee, men kiest dan omdat het goed voelt, omdat het kloppend is, of dat men het feitelijk niet anders kan. De ander heeft nog zoveel bagage en vervuiling en ego en onwetendheid, onbewust te zijn. Hiertussen zit dat a. de innerlijke stem veel moeilijker gehoord wordt,  b. de prijs waard wordt om voor het licht, de zuiverheid te kiezen en c. een plek krijgt. Iemand die vanuit wezensniveau vanuit de ik leeft, voelt zichzelf niet een onderdeel van het collectief, dus kan men ook niet vanuit een grootsheid vanuit een verbinding aanwezig zijn in het hier en nu en de daarbij behorende reacties, acties, antwoorden, handelingen geven.