verbonden-bomen-540x175

December 2014

Ik ben eigenlijk een heel gelukkig en bevoorrecht mens. Op dit moment in mijn leven voel ik eindelijk wat synchroniciteit is. Ik ben chronisch ziek, maar voel me toch gezond, ik heb fijn werk en vooral veel lieve mensen om me heen. Heb me lang alleen gevoeld, maar de laatste jaren heel gelukkig in mijn al-een zijn. Sinds kort zelfs een vriend en daar loop ik toch weer tegen oude dingen op. Als ik bij hem ben voel ik me blij en vooral voel ik me thuis bij hem. Als ik weer thuis ben gaat mijn hoofd met mij aan de haal en zie ik weer beren op de weg. Bang om dat wat ik voor mezelf opgebouwd heb, weer te verliezen, bang om me te binden, bang voor onvoorwaardelijke overgave, bang voor misbruik. Dit is iets ouds dat ik ken. Wat heb ik nog nodig op mijn weg om ook dit laatste stukje wantrouwen te kunnen loslaten? Alvast dank voor het nadenken over mijn vraag, de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, om te beginnen feliciteren wij u met het bewustzijn van uw zegeningen. Wij zouden u als raad willen geven: ‘Heb Uzelve Lief.’ Gun u uw geluk, zonder daarbij het oude, oftewel uw herinneringen, in stand te blijven houden. Als u steeds weer terugkeert in het Hier en Nu kunt u genieten van het samenzijn met uw vriend en uw zegeningen tellen als u al-een thuis bent. Want in het Hier en Nu zijn die oude zaken niet meer aan de orde. Alles wat u aandacht geeft, geeft u energie waardoor het groter kan worden of in stand gehouden wordt.

Geachte Michael, mag ik aan u vragen hoe het komt dat ik in mijn leven altijd mijn verantwoordelijkheid over mijn eigen leven niet neem en niet heb genomen? Waarom mijn ontwikkeling stagneerde en ik daardoor lelijke karaktereigenschappen heb ontwikkeld. Wat is mijn belangrijkste les… Is het Liefde ? Ik ben bang geworden voor mijzelf. Voor de buitenwacht. Maar niet alles is negatief hoor! Zeker niet! Er gebeuren ook heel veel mooie positieve dingen en ik onderneem wel. En ik mag mezelf vergeven voor dit alles. Dat heb ik vanmorgen mogen vragen! En ik ben hierbij enorm geholpen door een hele fantastische vrouw!!! Er zit een opwindende en spannende tijd aan te komen voor me. Ik hoop dat u begrijpt waar ik antwoorden op zoek en dat u mij antwoord wil geven. In afwachting en met hoogachting, de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, op uw vraag in de eerste zin heeft u meteen een heel belangrijk leer- en ontwikkelpunt te pakken. Dit is één van de redenen waarom u gekozen heeft in deze tijd te reïncarneren. Verbindt u met uw Bron waardoor de kracht en de impact van de negatieve ego-kant ondergeschikt wordt gemaakt aan de wijsheid van uw Essentie. Wie heeft voor u bepaald dat u achter liep in uw ontwikkeling? Minder prettige eigenschappen zijn vaak niet anders dan bevroren liefde. Dus de roep om hulp aan uzelve bent u onvoldoende vanuit niet-liefde aangegaan. Dus uw eigen conclusie bevat alle waarheid. Omarm uzelve, heb mededogen met uzelve, stel een positieve intentie voor de dag, kies een positief doel uit en houdt uw focus daarop.

Ik heb soms het gevoel dat ik gevangen zit tussen wat ik moet doen en wat ik wil. En daardoor soms niet meer voel of ik op mijn eigen pad zit door voor iedereen klaar te staan. Soms heb ik wel het gevoel dat ik ook geen keus heb om het anders te doen en vecht ik daardoor tegen en met mijzelf. De vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, de reden dat wij opnieuw doorgekomen zijn door middel van het boek ‘Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid’, is om de wereld opnieuw bewust te maken van de eigen vrije keuze. Dit is één van de instrumenten of mogelijkheden om jezelf te kunnen ontwikkelen en te groeien. U bent in een vrij land geboren willen worden, juist om uzelf te leren toestaan uw eigen keuzen te maken, oftewel te bepalen hoe u uw leven wilt leiden. Dus vraag uzelf af waarom u anderen belangrijker vindt dan te luisteren naar uzelf.

Oktober 2014

Mijn vraag is wat mijn levensdoel in dit leven op aarde is, wat is mijn eerstvolgende stap?  Bij voorbaat dank. Een warme en lieve groet, de vragenstelster.

Michael: Eén van de bedoelingen hier op aarde is zelf op zoek te gaan naar je levensdoel en van dit proces te leren. Ook bijvoorbeeld Dharma heeft te maken je levensdoel. Wij willen onder meer duidelijk maken te beseffen dat je keuzevrijheid hebt. Die keuzevrijheid hebben we hier op aarde om tijdens je zoektocht naar je levensdoel keuzes te maken, daarvan te kunnen leren en ons daardoor te ontwikkelen. In deze context ‘korte vragen en antwoord’ valt deze vraag hier buiten. Wij maken die keuze niet voor u, deze keuze maak je zelf in het proces voor je reïncarnatie naar het huidige leven toe. Daarom geven wij over zulke essentiële levensvragen geen specifieke informatie omdat dit niet de geëigende weg is om uw levensdoel te onderzoeken.

Voor wat uw volgende vraag betreft. Op de informatie die u schetst, ‘wat is mijn eerstvolgende stap?’, is geen passend of waardevol antwoord te geven. Daarvoor hebben wij meer specifieke informatie nodig. Bijvoorbeeld: waar staat u nu? Wat houdt u tegen om de/een volgende stap te zetten? En waarom legt u deze vraag buiten uzelf?

Augustus 2014

Beste Michael, ik heb enige tijd geleden gevraagd of het zin had om door te gaan met mijn eigen producten en diensten. Het antwoord was ja, maar helaas is het een half jaar later, ondanks allerlei inspanningen, nog steeds niet gelukt en moet ik nu bijstand gaan aanvragen. Ik heb het gevoel dat mijn toekomst in een land buiten Nederland ligt en ben van plan om daar naar toe te gaan zodra mijn huis is verkocht. Ik wil daar iets gaan doen met communicatie en coaching. Is dit een goede stap voor mij? Alvast bedankt. Hartelijke groeten, de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, een mogelijke reden dat u geen cliënten heeft kunnen begeleiden kan deels liggen aan uw intentie om met mensen te werken. Zo lang u voor uzelf nog niet 100% onvoorwaardelijk staat, is het ook nog niet de tijd om anderen vanuit uw kracht te begeleiden. Wij doelen op de veroordelingen die u over uzelf en de wereld om u heen bij u draagt. Als u voelt dat uw hart elders klopt, volg uw hart nadat u voor uzelf alle intenties zuiver onderzocht heeft. Intenties van vertrek, intenties elders uw leven voort te zetten, hoe daar mensen kenbaar te maken wat u te bieden heeft en zo meer. Bent u zich bewust van wat en wie u achter laat? Wij gunnen u veel levenskracht en plezier bij welke keuze u ook maakt.

Hierbij mijn vraag. Ik zou graag willen weten waarom als ik een soort van ‘rood’ stuk in mezelf ervaar. Of het te maken heeft met ’t basischakra , aarding of zielenfamilie of lagere energieën. Het lijkt wel alsof er een klein wezentje (roodachtig) in mij zit. Ben ikzelf natuurlijk en soms is het ook een soort van alien-achtig wezen dat ook scharlakenrood is. En hoe komt het dat ik dat zie in mezelf? Ik probeer mijn gevoel te volgen en vaak lukt dat niet. Maar dat stuk in mezelf is veel eerlijker en weet precies wat hij wil en toch doe ik het niet. Dank u wel, de vragenstelster. 

Michael: Beste vragenstelster, het is goed dat u zich bewust bent van uw innerlijk Weten, in welke vorm dit zich aan u laat waarnemen. Het is niet aan ons om uw waarneming te definiëren. Het luisteren naar uw eigen signalen en deze te kunnen begrijpen, is een bewust gekozen leerdoel in uw huidige leven. Dat het verschilt van vorm benadrukt alleen maar dat u er onvoldoende aandacht aan besteed. Daarnaast heeft u de neiging om er vanuit uw hoofd allerlei interpretaties aan te plakken. Dus het blijft uw eigen vrije keuze of u zichzelf serieus neemt, respecteert en hiernaar wilt gaan handelen en leven.

Augustus 2014

Dag Michael, al langer ben ik zoekende naar mijn levensdoel. Door de jaren heen ben ik veel bezig geweest met verdieping. Momenteel lijken zaken aaneen te vloeien en heb ik het idee dat ik ermee naar buiten mag komen om vanuit huis er mensen mee te helpen. Hierin enerzijds het helpen en anderzijds ook het uiting geven met behulp van mijn creativiteit. Het leek duidelijk te zijn totdat letterlijk mijn ruimte (alhoewel tijdelijk) werd ingenomen. Binnenkort komt de ruimte ervoor weer vrij. Ik merk dat ik onzeker ben of dat het juiste moment is; of ik voldoende kennis heb vergaard; of dat ik nog verder mag onderzoeken. Een aantal facetten van hetgeen ik wil doen zijn nog volop in ontwikkeling. Het zou fijn zijn als u me een inzicht mag geven. Warme groet van mij als vraagstelster. Hoop van harte dat mijn vraag wordt voorgelegd. Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groet, de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, het is van belang dat u vol zelfvertrouwen kunt en wilt delen wat u in de loop van uw leven aan kennis en ervaring hebt opgedaan. Het tijdelijk wegvallen van uw ruimte kunt u zien als een proef of u uzelf uit het veld laat slaan door onverwachtse gebeurtenissen. En zoals u zelf al vermelde bent u onzeker geworden en twijfelt u aan de juistheid van het begin van een nieuwe fase in uw leven. Wat is er in u en aan u veranderd? Voor het wegvallen van die werkruimte voelde u zich klaar om aan de slag te gaan en nu zit u er zo anders in. Bent u echt veranderd in die korte tijd? Wij zouden u willen adviseren om aan de slag te gaan met waar uw hart vol van is. En weet dat door het gaan werken met anderen u uw eigen ontwikkeling blijft stimuleren en voortzetten.

Juli 2014

Hallo Michael, steeds meer mensen komen in deze tijdsspanne een tweelingziel tegen, waardoor ze in een keuze-dilemma komen betreffende hun huidige partnerrelatie en -situatie. Zou het ook zo kunnen zijn dat zo’n (aan het begin van de incarnatie geplande) ontmoeting juist een uitdaging is om de liefde dieper te ervaren? Een romantisch ideaalbeeld van de liefde te transformeren naar het ervaren van onvoorwaardelijke liefde als draagvlak? Want eigenlijk ken je elkaar dan toch al vanuit kosmische herinnering ? Hieraan verbonden nog een vraag: Wat is, vanuit jullie grotere bewustzijnsperspectief, het verschil tussen een tweelingziel en een tweelingvlam? Hartelijk dank.

Michael: Beste vragenstelster, dat u ervan uitgaat dat in deze tijd steeds meer mensen denken een tweelingziel tegen te komen heeft alles te maken met een bewustzijnsverhoging waardoor mensen op een dieper niveau zichzelf herkennen in een ander. Hierbij speelt het verlangen naar het hebben van een tweelingziel een net zo’n grote rol. Het is waar dat voorafgaand van een nieuwe reïncarnatie menigmaal afspraken gemaakt worden om zo mogelijk levens te delen of slechts bepaalde ervaringen met elkaar te willen en te kunnen beleven. Dit kan zijn oorsprong hebben in het feit dat sommige zaken in dat betreffende leven niet zijn afgerond of simpelweg omdat men het zichzelf gunt in het huidige leven nog met een ‘oude’ bekende op te mogen trekken. Als u dit ervaart als een mogelijke keuze–dilemma betreffende huidige partnerrelaties en -situatie, dan kunt u zich afvragen of men zelf de juiste keuze heeft gemaakt. Want als u trouw bent aan uzelf maakt u keuzes die voor u echt kloppen. Omdat wij zo min mogelijk onderscheidend willen zijn is het niet zo relevant om aan ons te vragen wat het verschil is tussen een tweelingziel of een tweelingvlam. Want zoals u in ons boek kunt lezen is voor ons het ene niet waardevoller dan het andere.

(Ps. Juiste keuzes zijn die keuzes die in overeenstemming gemaakt worden met je innerlijk weten (m.a.w. waarmee trouw aan jezelf bent) en die hoeven niet gelijk te zijn aan keuzes die je met je hoofd maakt)

Lieve Michael, normaal gesproken ben ik een opgeruimd en positief persoon en sta veel mensen bij die mij nodig hebben, ik hou me bezig met Bewust positief denken. Ik mediteer en geniet van het leven, ik ben daar heel dankbaar voor. Ik verdiep mij in de transformatie van mensen en de aarde, ik lees daar veel over, in ieder geval leer ik er veel van. Ik heb lieve volwassen kinderen, vrienden en familie , fijne collega’s, financieel gaat alles goed en ga zo maar door. Maar soms, en gelukkig niet vaak, voel ik mij zo intens alleen (ik heb geen partner). Ik ben wel 23 jaar getrouwd geweest , gescheiden. Hij is inmiddels overleden, daar heb ik verder geen moeite mee. Ik ben nu 12 jaar alleen geweest. Ik zou heel graag een partner (soulmate) willen. Ik ga uit, heb dates gehad, zit op datingsites, maar heb nog niemand gevonden. Ben ik nou te kritisch of heb ik een onbewuste bindingsangst (dat i.v.m. mijn toenmalige huwelijk). Ik weet het gewoon niet. Ik word er heel onrustig van. Wat kan ik hier aan doen? Alvast heel erg veel dank voor Uw antwoord. Groetjes de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, als u al in verbinding met de kosmos en moeder aarde staat, zou u dan niet een manier kunnen vinden voor uzelf waarin u de transformatie kunt maken van alleen naar all-een met het universum om u heen? Of u te kritisch bent, kunt u alleen zelf beoordelen. En onderzoek dan wat u weerhoudt om u echt open te stellen voor de menselijke liefde. Want als u niet werkt aan totale zelfacceptatie en uw leven in het hier en nu, zult u altijd een drempel creëren om u niet te verbinden met iemand anders, waardoor er geen partnerschap kan ontstaan. Wij groeten u uit liefde.

Lieve Michael, een tijdje geleden heb ik aan Michael gevraagd waarom ik een bepaalde ziel in dit leven ben tegengekomen. Ik kreeg daarop als antwoord: ‘Om keuzes te maken. Niet vanuit het hoofd of vanuit de wereldnormen maar puur vanuit mijn ZIJN. Het is een afspraak die gemaakt is voor dat ik besloot te reïncarneren in dit leven juist om mij toe te staan keuzes te maken die niet altijd direct voor de hand liggen.’ Mijn vraag is, als ik keuzes maak vanuit mijn ZIJN dan zou ik voor die ene ziel kiezen waarvan ik weet dat ze in essentie bij me hoort. Daarbij zou ik mijn zeer directe omgeving veel verdriet doen. Is dit o.a. wat u bedoelt met ‘niet voor de hand liggende keuze’? In Liefde.

Michael: Beste vragensteller, wij snappen dat u met deze vraag opnieuw contact zoekt met ons, echter wij kunnen geen expliciet antwoord geven op uw vraag omdat wij dan de keuze voor u aan het maken zijn. Wat wij wel kunnen zeggen is dat u de tijd mag nemen om vanuit echte verbinding met uw Zijn, uw verlangen te onderzoeken. Wat bent u bereid om los te laten of achter u te laten? Waar bestaat uw verlangen uit naar die andere persoon? En als laatste vraag: dient dat echt uw ontwikkelingsdoel in deze fase van uw leven? U kunt vanuit uw hart, altijd even contact maken met onze groep en om hulp vragen in de vorm van inzichten of gevoelens die u helpen kunnen bij het zetten van uw volgende stap. Door deze vragen te stellen onderzoek je je motivatie. Wat namelijk aan de orde is, dat het echt van belang is vanuit zuiverheid de intentie van uw handelen te onderzoeken.

Lieve Michael, onze jongste (pleeg)dochter heeft de diagnose adhd gekregen. En of ik het nu moet zien als een stempel of niet, dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Uit de onderzoeken is gebleken dat ze heel druk is in haar hoofd en daardoor soms moeilijk te bereiken is. Nu is mijn dochter getest en blijkt haar intelligentie prima te zijn en zou ze een basisschool aan moeten kunnen (of zou ‘speciaal’ onderwijs beter zijn?). Alleen zonder medicatie zou ze het erg moeilijk krijgen gezien haar onrust (dat uit zich in alles, onder andere door het meer tijd nodig hebben of een ander moment te kiezen omdat het even te druk is in haar hoofd en is ze erg gevoelig om slachtoffer te zijn, door haar onrust legt ze veel dingen anders uit). Nu willen we met alle liefde zo goed mogelijk begeleiden, maar ik vind het heel erg moeilijk om een keus te maken…wel of geen medicatie. Ik heb al allerlei richtingen uitgedacht, maar heb het gevoel er zelf niet uit te komen. Op zich vind ik dat elk mens zo puur mag zijn zoals hij is, maar heb het gevoel dat we met zijn allen in een systeem zitten wat geen stand gaat houden (prestatie gericht met een groot ego en niet vanuit liefde). Iedereen is goed zoals hij is. Als we voor mijn dochter (tijdelijk) aan medicatie denken, zitten we dan in een goede richting of ondersteunen we haar op deze manier juist niet. Kunnen we het aan de heilige geest over laten? Voelen jullie dat de keus die wij gaan maken uit liefde wordt gedaan of voelt het meer als vanuit ons ego? Warme groet, de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, om met het laatste te starten, nemen wij zeker waar dat uw vraag en zorg voor uw (pleeg)dochter vanuit een liefdevol hart komt. Gezien de gevoeligheid van uw dochter denken wij met u mee om zeker te proberen op een basisschool te starten met ondersteuning van tijdelijke medicaties. Er zijn ook alternatieve middelen die een minder schadelijke invloed hebben op het gestel van uw dochter. Hierbij kunt onder andere denken aan klassieke homeopathie of advies vragen bij mensen die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van nieuwetijdskinderen. U kunt uw dochter niet beschermen voor alles wat er op haar pad komt, wel kunt u een lans breken om respectvol, geduldig met uw dochter en andere adhd’ers om te gaan, zodat er meer rekening gehouden wordt met wat kan in het moment.

Juni 2014

Hallo Michael, er wordt zoveel gesproken over tweelingzielen (vooral op het internet), er wordt gezegd dat iedereen een tweelingziel heeft/ons ander helft. Bestaat dit echt? of is het een fantasie? Dank je wel voor U antwoord, Warme groet van de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, waarom zou u twijfelen aan de waarheid van deze berichten? Als er van zoveel verschillende kanten over dit fenomeen gesproken wordt, kunt u ervan uitgaan dat dit een wijsheid is die gedeeld wordt met mensen die hier voor open staan. Zoals u weet zijn er vele relaties van entiteiten met elkaar, en dit is er een van. Als u uzelf toestaat om dat te accepteren of toe te laten ter verrijking van uw eigen wijsheid, hoeft u deze vragen niet elders te stellen.

Lieve Michael, mijn vraag gaat om het volgende: sinds kort (een half jaar geleden) heb ik een meditatiegroepje opgestart. Het heeft veel succes, de mensen komen graag, nu heb ik ook een meditatie workshop gegeven op het werk, ook dat was heel fijn, ik vind het heel fijn om te doen. Nu word ik gebeld door mensen die heel graag ook in mijn groepjes willen en word ik af en toe heel erg onzeker. Ik weet niet waarom, gewoon een gevoel, moet ik hier mee doorgaan? Wordt dit mijn toekomst? Moet ik hier mee verder? Al vast dank je wel voor antwoord, groetjes.

Michael: Beste vragenstelster, als wij u aan het werk zien bij het begeleiden van de meditaties wordt uw energieveld licht en groot en daardoor verbindt u uw deelnemers in deze energievorm. Dat zorgt ervoor dat u een veilige en uitnodigende energie neerzet om alles te kunnen laten gebeuren wat de bedoeling is en wat mogelijk is. Het zou uzelf en uw eigen ontwikkeling goed doen om hier mee door te gaan. Een aandachtspunt is, stem u af of de nieuwe aanmeldingen ook als groep bij elkaar horen. Daardoor blijft u meer in uw kracht en zult u geen last ondervinden van onzekerheid. Wij wensen u veel licht en plezier toe met uw meditatie lessen.

Mijn vraag is: We hebben volgens mij allemaal een levensplan als wij naar de aarde komen. Stond daar reeds in dat ik nu kanker zou krijgen of…? Moest ik kanker krijgen om weer op mijn levenspad te komen? Was ik van mijn pad afgedwaald? En in hoeverre spelen mijn vorige levens daar een rol in?

PS. Ik begrijp niet wat jullie bedoelen met ZIJNSNIVEAU? Kun je dat mij uitleggen?

Michael: Beste vragenstelster, zoals u al zelf weet kiest een entiteit voor de volgende reïncarnatie welke ervaringen opgedaan willen worden in het huidige leven. Er zijn natuurlijk altijd verschillende wegen om deze ervaringen ook daadwerkelijk aan te gaan en op te kunnen doen. Vorige levens kunnen hierop van invloed zijn als de daarvoor gekozen ervaringen of levenslessen niet zijn aangegaan. Wij geven op uw vragen geen ja of nee antwoord. Met bovenstaande informatie, gekoppeld aan uw eigen innerlijk weten, heeft u de antwoorden. En onze vraag aan u is waarom u het belangrijk vindt om deze vragen aan ons te stellen. U WEET direct als u ervoor kiest om van uw pad af te wijken. Dus echt luisteren naar Uzelve is uw informatiebron.

(zie ook het antwoord Maart 2014 bij de vraag ‘Staat het ontstaan van kanker en het verloop………’)

‘Zijnsniveau is te leven vanuit uw verbondenheid met uw eigen Hoger Zelf en Al Dat Is, of anders geformuleerd, IK BEN.’

Ik zou graag aan de Michaelgroep de volgende vraag willen stellen. Ik heb een lezing bijgewoond waarbij ik de vraag stelde waarom ik opnieuw zo op de proef wordt gesteld in dit leven. Mijn echtgenoot bleek kanker te hebben en we wisten op dat moment niet welke kant het op zou gaan.  Het antwoord was dat ik het ‘op de proef stellen’ niet als zodanig moest zien als ik vanuit mijn hart dit proces zou volgen, toch mijn dingen zou kunnen blijven doen (waaronder een eigen praktijk) en lief voor mijzelf zou zijn. Eigenliefde en zelfacceptatie, de meest uitgesproken woorden door de groep. We zijn nu een halfjaar verder en ik heb mijn praktijk gesloten, ben er helemaal klaar mee. Het proces van mijn echtgenoot, alles eromheen, heeft me uitgeput. Ben heel alert geweest op signalen en regelmatig voor mijzelf gekozen, maar het was te veel. Gelukkig gaat het met mijn man goed, maar ik ben bezig mezelf uit het moeras te trekken, wat natuurlijk best gaat lukken, maar ik heb mezelf behoorlijk onderschat, of is het overschat ? Was het toch te veel allemaal? Wat kan ik doen om dit in de toekomst te vermijden? Mijn praktijk is gesloten, wat ga ik nu doen? Ik wil heel graag bezig blijven met hetgeen wat mij zodanig bezielde dat ik altijd gezegd heb: dit blijf ik doen tot mijn 80e…. ben nu 61 ….. . Ik zou heel graag van de Michaelgroep een hint krijgen in welke richting ik zou kunnen denken. Uit jullie systeem blijkt dat ik een wereldwijze ben, maar ook delen van een bruggenbouwer in mij heb. Alvast heel hartelijk dank voor een eventueel antwoord. Met heel hartelijke groet.

Michael: Beste vragenstelster, u zult ons antwoord niet echt als een verrassing gaan ervaren. Uw praktijk, die u zoveel energie en zinvolheid heeft gegeven, is feitelijk uw pad. Vanuit uw huidige staat van Zijn staat u weer op een andere manier in het leven. Wat u eerst in uw praktijk zo gewend was, is dat u heel veel van uw eigen energie aan het weggeven was. De wereldwijze in u wil graag anderen aanraken en een duwtje in de rug geven zonder zichzelf weg te geven. Op het moment dat u uw rust ook kunt vinden in het aanraken van anderen, is het tijd geworden om uw praktijkdeur weer op een kier te zetten. Daardoor zult u ervaren dat uw ontwikkelproces in samenwerking met de kosmos waardevol zal zijn als u zich op deze manier opstelt naar uw cliënten toe. Delen wordt uw nieuwe staat van Zijn, in plaats van u weg te geven. Stel voor uzelf vooraf kaders en grenzen vast en begin elke dag om uw intentie van die dag te zetten. Wij wensen u veel rust en ruimte voor uzelf toe.

Mei 2014

Ik wil graag een vraag aan Michael voorleggen. Ik wil graag weten waarom ik altijd conflicten veroorzaak, altijd alles verkeerd doe en zo alles weer kapot maak bij iedereen. Ergernissen ontstaan en moet ik me weer in alle bochten wringen om het weer goed te krijgen. De pijn van het niet zeggen en de pijn van het zeggen is altijd zo diep, maar ik zeg bijna nooit iets. En als ik dan een iets zeg, dan komt het altijd verkeerd over. Ik voel me rot. Groet.

Michael: Beste vragenstelster, wat zou u ervan vinden als u stopt uzelf steeds weer negatief te VERoordelen. Als u als eerste stap, om dit patroon te doorbreken, begint om uzelf te accepteren en lief te hebben, dan wordt uw wereld alweer zachter en lichter. Als tweede stap vraag uzelf af: A. of het uw verantwoordelijkheid is om in die situaties uw mond open te doen of door vragen te stellen anderen de gelegenheid te bieden zich bewust te worden van wat er eerder gezegd is. En B. Bereikt u uw doel door te zeggen wat u te zeggen heeft? Zo niet, blijf dicht bij uzelf, neem waar en kies dan pas of en hoe u zou willen reageren. Vervolgens C. Wilt u eens onderzoeken in welke mate u zich afhankelijk maakt van de oordelen of veroordelingen van anderen aan uw adres? Waarom zou u zich in alle bochten willen wringen als anderen zich niet willen openstellen voor wat u verder wilt inbrengen om het weer goed te maken? Communicatie is altijd met anderen. Hopelijk geven deze inzichten u een andere levenshouding waardoor u in rust en eigen ruimte beslist met wie u wel en niet in discussie gaat.

Geachte, ik ben op 21 december 2012 opgestaan als een ander persoon. Ik heb de avond ervoor de herkenning gehad met mijn tweelingstraal. Bij haar kwam die herkenning enige tijd later. Oude patronen waren ineens bij me weg en mijn manier van denken is geheel veranderd. Vervolgens ben ik in een soort van rollercoaster terecht gekomen. Heel veel emoties! Het is vooral het spiegelen wat je samen doet. Alles is nu in harmonie met onze eigen partners en kinderen. Nu zijn we vorig jaar beiden begonnen aan Een Cursus in Wonderen. Volgens deze cursus is alles illusie, maar de cursus zegt ook dat tweelingzielen/vlammen/stralen niet bestaan. Ik voel wel heel duidelijk dat ik bij haar hoor, maar ik weet ook dat we allemaal één zijn. De gedachte dat wij tweelingstralen zijn, is een gedachte van afgescheidenheid. Nu krijg ik heel veel mensen op mijn pad die iets dergelijks meemaken. Ik mag ze daarbij helpen en vanuit mijn eigen ervaring begeleiden. Maar mijn grote vraag is, is dit werkelijk tweelingliefde of hebben we dat zelf gecreëerd? Wat is hier gaande is? In Liefde.

Michael: Beste vragensteller, iedere richting zoekt zo zijn eigen woorden. Wat u samen beleeft, ervaart, gebeurt vanuit een diepe herkenning van het wezenlijke in uzelve. Dus van creëren is niet echt sprake. Het is meer dat u zich open durft te stellen voor wat er in het Hier en Nu op uw pad is verschenen. Zo lang u vanuit deze wezenlijke verbinding elkaar ontmoet, is dat wat er nu op uw pad mag zijn.

Zie ook het thema: Is alles een droom of illusie, behalve de werkelijkheid?

Goedemorgen Michael, misschien stel ik wel te veel vragen alleen ik heb echt antwoorden nodig! Ik houd van een man en ben niet op de hoogte van zijn gevoelens momenteel voor mij. Ik vraag geen voorspelling alleen een handreiking hoe ik bij mezelf blijf en mezelf nooit meer zal kunnen verliezen. Ik ben te veel waard om weer te geloven in sprookjes en of illusies. Wat doe ik in deze situatie? Afwachten, hij neemt geen contact op. Ik geloof dat ik mijn eigen antwoord al gegeven heb. Dank je, ik wens je een fijne Moederdag toe en of een fijne zondag gewoon. De vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, het verheugt ons dat u zich de moeite waard vindt en daarmee ook zegt dat u geen stappen zult ondernemen die tegen uw innerlijk weten indruisen. Dus als deze man zich niet opent voor u is alle tijd en aandacht die u hier aan besteed een weinig zinvolle investering. U blijft het dichtst bij uzelf door te onderzoeken of u déze man wenst of dat u toe bent aan een nieuwe relatie. Dan blijft u ook trouw aan uw eigen innerlijk weten.

Het lukt mij niet om te ontdekken wat ik in dit leven te doen heb en wat mijn ware gaven en talenten zijn. Hoe vind ik ze en hoe kan ik trots worden op mijzelf.

Michael: Beste vragensteller, u stelt uzelf de juiste levensvragen. Om uw kwaliteiten te ontdekken heeft u voor dit leven gekozen. Maak voor uzelf een lijst van alle eigenschappen en kwaliteiten van uzelf waar u trots of blij mee bent. Daarnaast een lijst van wat u van uzelf wel aardig vindt en verder wilt ontwikkelen. Dan een derde lijst van de positieve dingen die anderen over u zeggen of van u vinden. Als u deze drie lijsten naast elkaar legt, krijgt u een goed gevoel over uw kwaliteiten en wordt u helder welke eigenschappen of kwaliteiten u verder kunt verdiepen en/of kunt ontplooien. Dit is de allerbelangrijkste eerste stap en verder op dit pad kunt u natuurlijk anderen uitnodigen u hierbij inzichten te geven of wat langer te begeleiden.

 

April 2014

 

Dag, graag zou ik de volgende vraag willen voorleggen aan Michael. Op dit moment zie ik me geconfronteerd met een paar eigenschappen die me belemmeren om meer mezelf te zijn. Ik wil altijd maar voldoen aan ieders wensen (en ga daarbij teveel over mijn eigen grenzen heen), voel me vaak verantwoordelijk voor van alles of schuldig als ik steken laat vallen (terwijl ik probeer het zo goed te doen). Waar ik moeite mee heb is voornamelijk de vraag: waarom wil ik door iedereen aardig gevonden worden? Deze vraag is heel belangrijk omdat als ik me hier minder door laat leiden ik nog duidelijker kan aangeven wat ik wel wil en wat niet. Wat kan ik doen om me minder aan te trekken van het oordeel van anderen? Ik begrijp dat een deel van het antwoord zit in het jezelf aardig vinden en minder kritisch zijn naar jezelf toe. Dus de hoofdvraag zou ik zo willen formuleren: Hoe word ik milder naar mezelf? Ik zou heel graag wat inzichten hierin willen krijgen. Alvast erg bedankt voor het antwoord. Hartelijke groet, de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, dank voor de zorgvuldigheid van uw vraagstelling. Ons antwoord zal velen een gevoel geven dat er een kwartje valt. En daarbij zouden wij voorbeelden willen gebruiken uit het Michael’s persoonlijkheidsprofiel (zie hiervoor de overzichtstabel op de website of de meer gedetailleerde beschrijvingen in het boek). U heeft als rol Dienaar gekozen. Dit houdt in dat u voldoening krijgt als u uzelf in deze rol als waardevol beleeft als u anderen kunt helpen en ondersteunen. U heeft daarbij niet zozeer de behoefte om hiervoor in de schijnwerpers te staan. Echter als u iemand zou zijn die het niet interesseerde hoe mensen over u denken, zou de groep mensen waarbij u uw rol kunt vervullen een veel te kleine groep zijn. Door de regels heen heeft u meerdere keren de term ‘zelfacceptatie’ en ‘meer mededogen’ genoemd. Het persoonlijkheidskenmerk Acceptatie bij uw Doel, kan in de combinatie met uw rol als Dienaar elkaar heel erg versterken. Al deze kwaliteiten dragen bij aan het dicht bij uw kern willen komen en vandaar uit te leven. Als u geconfronteerd wordt met het feit dat anderen u kwalijk nemen als u ergens minder goed in bent, is het voor u belangrijk om te onderzoeken wat uw bijdrage daaraan is en de rol van de bekritiserende persoon. Hoe heeft die ander gereageerd, bijvoorbeeld tijdens uw organisatieproces. Is er door deze persoon een bijdrage aangeboden? Of heeft men afgewacht totdat u uw ‘fouten’ gemaakt heeft? U heeft een innerlijk wijsheid die u als gids in uw leven onvoldoende toelaat om de voor u juiste beslissingen te nemen, waardoor u weet wat wel en niet bij u past. Vanuit zelfacceptatie / eigenliefde; gun uzelf de tijd om ook uw innerlijk weten en uw gevoel in uw richting te laten brengen. Waar u blij van wordt is een bevestiging dat u in uw eigen stroom bent. U bent al een eind op weg en heb vertrouwen dat u weet wat u te doen heeft.

Maart 2014

Lieve Michael, al enige weken ben ik heel moe, kan nauwelijks werken en kent mijn lichaam diverse ontstekingen. Wat is de bedoeling hiervan? Waar ben ik naar op weg? Welke tips heb je voor mij? Hartelijk dank voor je liefde en antwoorden. Groet, de vragensteller.

Michael: Beste vragensteller, u bent in een transformatieproces waardoor de energie in uw lichaam steeds lichter wordt en dat gaat inderdaad gepaard met vermoeidheid en het loslaten van stoffen die niet meer in uw lichaam thuis horen. U bent op weg om directer in contact te zijn met uw Hoger Zelf of innerlijk Weten. Dit proces vraagt ook van u dat u uw eigen gezelschap opzoekt en niet zo bezig bent met de wereld om u heen. Tips. Gun uzelf die activiteiten te ondernemen die u lichter maken waardoor u blij wordt en daardoor uzelf makkelijker kan accepteren, zonder dat uw hoofd u blijft bestoken met allemaal ‘moeten’ en geen gehoor blijven geven aan conditioneringen. Onderzoek uw eigen beperkende overtuigingen en de manier hoe u over uzelf denkt, plus onderscheidt wat voor u belangrijk is of niet en u mag daar naar leven.

Staat het ontstaan van kanker en het verloop ervan reeds in ons levensplan of hebben wij dat zelf gecreëerd door een verkeerde leefstijl of negatieve gedachten? In hoeverre kunnen wij dat programma herschrijven?

Michael: Beste vragenstelster, ieder mens reïncarneert met als doel om hele specifieke ervaringen op te doen. Zoals u waarschijnlijk weet, zijn in het DNA van ieder mens allerlei typen cellen aanwezig die bijvoorbeeld kunnen leiden tot chronische ziekten en alle andere vormen van ziekte, waarbinnen ook kanker valt. De keuzes die mensen in hun leven maken dragen bij aan het triggeren van welke cel ontwikkeling uitgroeit tot een vervorming of groei van deze cellen. Wat we willen voorkomen is u het idee te geven ‘eigen schuld, dikke bult’, het betreft een hele complexe gang van zaken. Dus bij de een zal een levenshouding wel leiden tot een bepaalde ziekte en bij een ander komt het tot een andere uitingsvorm. Het meemaken van zo’n intensief proces heeft mede als doel, hoe gaat men hier mee om?

Ik weet niet waarom ik me niet op mijzelf kan richten en meestal alleen maar in dienst sta van alles en iedereen. Hoe ik ook mijn best doe om mijn energie bij me te houden, doen er zich heel veel situaties voor dat ik erg voor anderen doe en dat ik daardoor in de war raak, omdat dit eigenlijk niet goed is. En zo niet meer bij mijzelf kan blijven. Groet van de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, er is één groot sleutelwoord die als een gouden sleutel voor uw situatie is, namelijk met hoofdletters geschreven: EIGENLIEFDE EN ZELFACCEPTATIE. U luistert zo vaak naar de stem in uw hoofd die angst heeft voor de gevolgen van het nee zeggen tegen de ander. Bijvoorbeeld, ‘nee niet nu’, ‘nee ik heb tijd voor mijzelf nodig’, of ‘wat heb je er zelf al aan of voor gedaan?’ Ook kunt u leren wat Oost-Indisch doof te worden. Als u bijvoorbeeld met een dag-intentie opstaat, zoals deze dag is van en voor mij, brengt u meer balans tussen het verantwoordelijk zijn voor uw eigen leven en de verantwoordelijkheid die u voelt voor de rest van de wereld. Dan wordt uw Dienaar zijn een gave en een kwaliteit waar zowel u als de wereld om u heen van kunt genieten.

Februari 2014

Beste Michael, sinds halverwege vorig jaar heb ik een volledige zelfstandig praktijk. Ik voel me voldaan en blij als ik werk met cliënten. De laatste tijd staat vooral het channelen meer voorop. Het brengt vaak een heldere ondersteunende blik op situaties. Het channelen zet ik ook voor mezelf in. Ik voel bemoediging van mijn gids om door te gaan op de huidige ingeslagen weg. De cliëntenstroom komt echter moeizaam op gang. Ik voel twijfel om vanuit financieel oogpunt toch maar een klein dienstverband ernaast te zoeken, maar mijn intuïtie zegt me te volharden
en mezelf tijd te geven. Michael, kun je hier iets over zeggen? Heel hartelijk dank.

Michael: Beste vragenstelster, als u zelf niet vol vertrouwen uw toekomst ziet, dan zet u er zelf een schermpje tussen. Deze tijd is een tijd waar er uitdagingen zijn om niet in de angst te schieten. Het opbouwen van een praktijk kan inderdaad wat meer tijd in beslag nemen. Als u zich rustiger en sterker voelt door het hebben van een klein baantje dan schiet u niet zo makkelijk in de valkuil van deze angst. Dus als u tijdelijk vanuit een realistische blik een neven inkomen voor uzelf creëert en u uw focus houdt op het hebben van een goed lopende praktijk, dan heeft u een beslissing genomen die voor uzelf het gewenste resultaat mogelijk maakt.

Beste Michael, ik zou de volgende vraag graag willen voorleggen. Ik heb drie jaar geleden mijn tweelingziel ontmoet. We zijn na jarenlang aantrekken en afstoten niet meer samen. Het verdriet hierom is bij mij enorm, bij hem denk ik niet, hij heeft gekozen voor een relatie met een ander.
Ik mis hem enorm. Het doet letterlijk pijn. Ik heb al geprobeerd de onzichtbare band die er tussen hem en mij is te verbreken, maar niets lijkt te werken. Blijft dit de rest van mijn leven zo knagen, want ik leef maar half nu? Ik schaam me er bijna voor dat ik het me zo laat beheersen. Wat kan ik doen om ook verder te gaan met mijn leven en dit daadwerkelijk af te sluiten?

Michael: Beste vragenstelster, zoals ook u weet ziet u elkander weer in de astrale wereld. Als deze mens vanuit zijn vrije keuze besloten heeft om verder te leven met een ander is dit voor u een te accepteren situatie. Wat u kunt leren is dat u zich in de toekomst niet meer zo afhankelijk maakt van een partner. U doet uw eigen Hoger Zelf nu werkelijk te kort. Uit respect voor wie u weet te zijn zou u uw menselijke liefdesverdriet los mogen laten, misschien met behulp van meditatie of met behulp van een neutrale liefdevolle healer. Zonder uzelf van die ander afhankelijk te maken. U heeft een grote innerlijke wijsheid waar u onvoldoende gebruik van maakt. Focus u op het licht en laat de universele liefdesstroom toe.

Geachte channelaar van/met Michael, graag wil ik u vragen om deze vraag aan Michael voorleggen. Ik volg een opleiding voor hypnotherapeut en werk binnenkort ook weer in het onderwijs. Graag wil ik werken aan mijn eigen creatie en naast lesgeven, studie, meditatie & het neerzetten van een eigen coach praktijk LEREN…….. Om authentiek te durven zijn en daar tevreden over te zijn…………… Vanaf de middelbare school herinner ik me dat ik er moeite mee had als ik door spontane ingevingen, strategie of onmiddellijk inzicht, beter ‘presteerde’ dan anderen……. Hierdoor ben ik erg gaan piekeren en in mijn hoofd gaan zitten. Als ik echter minder presteer………in de vergelijking met anderen ben ik ook niet happy…. Ik zit mezelf dan in de weg. Opvallend is dat ik voortdurend juist op zoek ben naar……. authentieke ingevingen en belevingen van het Hoger Zelf. Zo ook nu in deze prangende vraag: ‘Hoe komt er zelfkennis en balans in mijn leven en kan ik zonder maatstaaf of vergelijking mijn gevoelens van minderwaardigheid achter me laten en me aansluiten op mijn spirituele bron en van daaruit leiding ontvangen, waardoor ik diepe vrede en liefde voor mezelf en anderen kan ervaren en mijn eigen creatie kan neerzetten en vanuit die authenticiteit geluk en vreugde beleven?’ Liefdevolle groet en diepe vrede.

Michael: Beste vragensteller, ten eerste zouden we willen zeggen dat de stap naar de verbinding met uw Hoger Zelf, zelfacceptatie en eigenliefde is. Doordat u uw menszijn met alle valkuilen en beperkende overtuigingen zoveel aandacht geeft, durft u niet te luisteren naar uw innerlijke stem. Hierdoor leert u niet te vertrouwen op uw innerlijk weten. U vergeet dat u sinds de middelbare school uzelf hebt ontwikkeld, zowel door studie als door uw levenservaring. Dus gun uzelf de tijd om deze innerlijke wijsheid te herkennen en vol vertrouwen in te zetten. Dat is uw eerste stap naar uw eigen authenticiteit. Spreekwoordelijk gezegd zoekt u naar uw bril die op uw hoofd staat.

Ik heb een vraag waarop ik heel graag een antwoord zou willen krijgen. Ik ben communicatie adviseur en heb sinds bijna 3 jaar mijn eigen bureau. De laatste anderhalf jaar heb ik hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten waar ik helemaal achter sta. Maar dit heeft nog niet geleid tot opdrachten. Met eerdere teleurstellende ervaringen in mijn leven maakt dit dat ik mij erg afgewezen voel. Mijn financiële situatie maakt dat het moeilijk is om vertrouwen te blijven houden en niet toe te geven aan de druk om maar snel de eerste de beste baan aan te nemen. Heeft het zin om te blijven investeren in mijn eigen activiteiten? Volgens de test is mijn rol de Bruggenbouwer en dat herken ik heel erg. Hoe kan ik deze rol het beste integreren in mijn werk? Met vriendelijke groet.

Michael: Beste vragenstelster, om met uw eerste vraag te beginnen. Ja, het heeft zin om te blijven investeren in uw eigen producten. Dit omdat het een beroep doet op uw creatieve vermogens en uw kwaliteit om het dan als maatwerk in te kunnen zetten. Doordat u steeds minder toekomstvertrouwen heeft, zet u er zelf een soort energie op die dit ontkracht omdat u er steeds minder stralend en zelfverzekerd over spreekt. Dus als u uzelf een wat rustigere periode gunt door parttime in loondienst te gaan werken, keert het enthousiasme om met uw eigen producten te werken weer terug. De bruggenbouwer in u heeft het vermogen om te onderkennen wat de kwaliteiten van anderen zijn. Daarnaast kunt u zich focussen op wat de ander nodig heeft om zich verder te kunnen ontplooien / ontwikkelen tot iemand zich heel voelt en heel noemt. In het dagelijks leven kunt u dat ook toepassen door uw maatwerk aan te bieden aan de ontwikkeling van de ander in plaats van voornamelijk uw producten in te zetten. Dus u snapt volgens ons prima het verschil in benadering. Wij gunnen u veel werkplezier waardoor u uit uw hart / Zijn wilt uitreiken en daardoor een bijdrage levert aan de transformatie van ons allen.

Januari 2014

Beste Michael, actie en veranderingen lijken op dit moment in mijn leven noodzakelijk. Sinds lange tijd ervaar ik veel leegte en tegelijkertijd kan ik op momenten vervuld raken van vreugde veroorzaakt door kleine, dagelijkse momenten, waarnemingen, muziek. Toch lijkt mijn leven betekenisloos, passiviteit lijkt niet omgezet te kunnen worden in activiteit. Er heerst een gevoel dat ik iets ‘moet’, maar wat? Nieuwe keuzes zullen gemaakt moeten worden, door mijzelf, zonder te veel invloeden van buitenaf. Er zijn kwaliteiten, maar ik lijk niet door te kunnen dringen naar mijn werkelijke wensen/dromen, er niet bewust genoeg van kunnen raken. Angst om een stap in een of andere richting te zetten. Hoe kan ik een of andere wending veroorzaken? Met vriendelijke groet.

Michael: Beste vragenstelster, als eerste zouden wij willen zeggen dat u zelf al zoveel inzicht heeft over uw kwaliteiten. Wij stellen u de volgende vraag: ‘waar wordt u blij van, wanneer kijkt u met voldoening terug op uw dag?’ U heeft vele mogelijkheden om die nieuwe keuzes te kunnen maken. En als u in plaats van in uw angstenergie te zitten eens in uw eigenliefde te stappen, het uzelf waard te vinden om u goed te voelen en met waardevolle zaken bezig te willen zijn. Dus zet uw intentie vanuit liefde, vertrouwen en een open blik. Dan heeft u al meer dan de helft van uw nieuwe stap gezet.

In het werken met mensen voel ik mij vervuld, weet ik dat ik iets te bieden heb, voel ik mij een doorgeefluik en voel ik me vooral rijk en dankbaar. Ik voel me daarin diep zeer diep verbonden met de mensen om me heen. In mijn persoonlijke leven voel ik me ook heel verbonden met familie en vrienden. Dus ik ben eigenlijk een heel rijk persoon. Toch voel ik me vaak eenzaam, omdat die ene speciale die er ook helemaal voor mij is, er niet is. Ik heb verder diabetes, ben zeer slecht ingesteld en ben pompgebruiker. Dat betekent dat ik elke minuut insuline krijg. Verder draag ik ook nog constant een glucose-sensor. Maar mijn suikers schommelen dus net als mijn stemming. Waar zie ik in mijn eigen leven dingen over het hoofd? Hoe kan ik me nog meer openen voor die leiding uit de bron, waar ik ook voor mijn werk eindeloos uit kan putten?

Michael: Beste vragenstelster, om met de tweede vraag te beginnen. Neem de tijd om uzelf in verbinding* te brengen met uw Hoger Zelf of Essentie. Het is voor u echt belangrijk dat u zich realiseert dat lichaam en geest één is en als u uit verbinding stapt met uw lichaam dan stapt u feitelijk uit het heel zijn. Dus wat u over het hoofd ziet is dat u vanuit het weten dat u een rijke vrouw bent, meer aandacht mag geven aan het onvoorwaardelijk accepteren van uw totale Zijn. Wij zien dat als u zich open stelt om te werken voor anderen en uw grotere liefdesbron aanboort. Dan maakt u makkelijk verbinding met uw Hoger zelf of Essentie. Deze warme manier past u onvoldoende voor uzelf toe.

*Zie ook onder de antwoorden van Michael hoe praat, schrijf en mediteer je met je Essentie of je Hoger Zelf?

Hallo, ik wil graag een vraag voor leggen aan Michael. Ik merk dat als ik gekwetst word, ik in een stuk oud zeer terecht kom. Dat is met name als mensen de schuld bij mij neer leggen en hun ogen sluiten voor hun eigen aandeel. Ik klap dicht, kan niet meer helder denken, kan me niet meer goed verwoorden. Ik schiet in de angst, verdriet en boosheid/woede. Ik heb de neiging om terug te slaan en dan weg te lopen, precies het gedrag waar ik zo slecht tegen kan. Het lukt me niet meer om dingen objectief te bekijken en de gelijkwaardigheid is weg. Ik zie een aantal thema’s hierin: het gevoel van ‘samen’ is erg belangrijk voor mij, de ‘wil’ om er samen uit te komen en ik moet mensen kunnen vertrouwen. Het lastige is dat ik er zo enorm van uit het lood sla en dan niet meer goed kan communiceren en dat belemmert me. Ik zie dat hier een diepe kwetsuur achter zit, maar ik kom er niet goed bij wat de bron van deze pijn is of hoe het patroon los te laten. Dat zijn dan ook mijn twee vragen: wat is de bron van deze pijn, van dit terugkerende patroon en hoe laat ik het los. Heb het goed.

Michael: Beste vragensteller, we zouden u willen zeggen: wanneer mag u onvoorwaardelijk van uzelve houden waardoor u zichzelf niet meer emotioneel zo afhankelijk maakt van de goedkeuring en/of erkenning van anderen? U houdt de kwetsbaarheid in stand door uzelf steeds klein te voelen waardoor u ook niet trots op uzelf kunt zijn. U bent zo gefocust op actie-reactie bij anderen, dat u feitelijk buiten uzelf deze gesprekken voert. Als u met uzelf in verbinding bent, voelt u veel beter of het überhaupt klopt wat de ander op uw bordje legt. Want u laat heel makkelijk toe dat de schuld sowieso naar u geschoven wordt. Hierdoor komt u in conflict omdat u zichzelf niet serieus neemt en daardoor voelt u zich niet gerespecteerd. Dan is uw lontje al ontvlamt. U zou kunnen onderzoeken of alle gesprekken die u in uw hoofd voert in het Hier en Nu gebeuren. U kunt in verbinding met uzelf komen door te onderzoeken wat u namelijk doet; de ene onaangename ervaring op de andere te stapelen, zonder te onderzoeken of deze van u is of een projectie van die ander.

Al heel lang intrigeert mij het Michaelsysteem. Het laat me niet los. Nu heb ik online de vragenlijst voor de rol gedaan waarin de wereldwijze met een score van 10 er bovenuit stak. Met de beschrijving van de rollen klopt dit exact. Even ter informatie: ik kom uit een orthodox christelijk nest. Traditioneel met alles erop en eraan. Na verloop van tijd voelde ik me hierin verstrikt en verstikt. Ging op zoek naar inzichten en eigen paden ontginnen. Zo heb ik o.a. veel geleerd van de astrologie en de karmische astrologie. Daarnaast 5 jaar de Kabbala bestudeerd en meerdere opleidingen gedaan met als doel: inzichten verwerven waartoe ons leven dient. Doorgeven van kennis en vaardigheden wat binnen mijn vermogen ligt. Etcetera. Maar het gevaar is dat mijn mind vol raakt en mijn hartenvlam wat verdooft. Wat is jullie raad voor mij? Het voelt of ik op een brug loop die voert vanaf het oeroude land van tradities en religie over een kloof naar een onbekend land. Ik wil me graag met mijn aandacht richten naar Het Al. Maar is dat God, Jezus, Boeddha, mijn innerlijke Wijze, de engelen of gidsen?

Michael: Beste vragenstelster, u heeft inmiddels zo veel kennis en wijsheden van anderen tot u genomen. Nu heeft u genoeg bagage van kennis met een kleine letter en uw hart wacht op de integratie van deze kennis met de Kennis met een hoofdletter. Met de Kennis van een hoofdletter bedoelen wij alles wat in uw Hoger Zelf aanwezig is en in verbinding staat met Al Dat Is. Dan wordt uw hart weer gevoed met de universele kennis waardoor u door deze integratie authentiek aan U zelf zal worden. Het is de bedoeling dat u de kennis met een kleine letter selectief inzet waardoor uw eigen wijsheid zich verder kan ontplooien. En wat betreft uw laatste vraag. Het is allemaal dezelfde bronenergie. Dus u kunt zich het beste richten op die energie waarmee u de meeste verbinding voelt. En dit kan ook wisselen.

Beste Michael, ik heb soms irritatie problemen van mijn oudste zoon, waar ik ontzettend veel van hou. Wanneer hij thuis komt kan hij mij soms zomaar uit het niets afsnauwen, ook in het openbaar. Ik merk dat hij er zelf ook van kan schrikken, maar echt een sorry zit er niet aan. Hij zegt zelf niet te weten waardoor het komt en dat hij heel veel van mij houdt. Zelf ben ik bang dat dit vaker gaat gebeuren, ook al zegt hij dat hij er aan zal werken. We hebben beiden al onze frustraties besproken en beterschap beloofd. Alleen weet ik dat dit wel in zijn karakter ligt, mijn vraag is: wat moet ik hier aan doen? Alvast dank voor je antwoord, groeten de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, er zijn wel dingen uitgesproken tussen jullie beiden, echter de onderliggende laag is niet aan bod gekomen. Wij voelen heel sterk een teleurstelling bij deze zoon, zowel naar zijn ouders als zijn verwachting van het leven. Dus als hij zegt er aan te willen werken, dient hij deze teleurstellingen te onderkennen, vervolgens te accepteren en daarna deze een plek te geven in zijn eigen leven. Wat u kunt doen voor uzelve is tweeërlei. A. direct aangeven dat u zich niet gezien of gerespecteerd voelt en B. uw grens aan te geven wat u wel en niet accepteert van anderen of van uw zoon. Als u voor uzelf onderzoekt waardoor u het meest geraakt en gekwetst kan worden, zijn dat kapstokken waarmee u uzelve kunt helen. En als laatste. Als u niet de verwachting houdt dat dit in de toekomst herhaald zal worden, geeft u deze verwachting geen energie. Denk aan self-fulfilling prophecy.

Lees verder: Korte vragen en antwoorden 2013

 —————
Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Lees hier meer…