ganzen in de lucht-500x150

December 2013

Mijn vraag is: Ik zit al een tijdje met een vreemd, raar en naar gevoel in mijn lijf en ik wil weten hoe dit rijmt met het leven wat ik nu leid. Het vreet energie namelijk. Waar ga ik de mist toch in? (Ik wil er niet zo negatief over denken, maar omdat het zo hardnekkig is, kan ik niet anders.)

Michael: Beste vragenstelster, met uw kwaliteiten en uw gevoeligheid is het veel waardevoller om contact met dit gevoel te maken. De weerstand die wij waarnemen van u naar dit gevoel toe, zorgt ervoor dat dit gevoel zich genoodzaakt voelt om groter of heftiger te worden omdat u het signaal niet wilt horen. Dit gevoel wilt u onder andere het signaal geven wanneer u te ver van uw kern afraakt. Dan spreekt u woorden uit die niet van uzelf zijn. Dan spreekt u vanuit beperkende overtuigingen of u heeft uw neutraliteit verloren. Anders gezegd, zit u dan in een ver-oordelende modus. En dit is uw Hoger Zelf niet waardig.

 November 2013

Het is mijn grootste vreugde om mijn creatieve en kunstzinnige talenten in te zetten om nieuwe werkvormen te ontwikkelen als steun om het innerlijk ontwaken te prikkelen voor de zoekende medemens. Of om te helpen balanceren tussen persoonlijke tegenstellingen. Ik word daar heel blij van. En de woorden die ik daarbij ‘hoor’ zijn heel oude en wijze woorden. (bijvoorbeeld: een betrokken hart kent geen zinloze momenten). Ik ben bekend met uw werkwijze en ik versta ieder woord vanuit mijn ziel. Maar…ik heb een relatie met een man die kenmerken heeft van het Asperger syndroom. Heeft geen interesse in ontwikkeling, verdieping en groei. Er is dus geen wederkerigheid. Of een gezamenlijk doel om te helpen bouwen aan het Grote Plan. Dat is enerzijds remmend en aan de andere kant versterkt het mijn doelstelling en drive. Toch is het een eenzame weg, en loert het gevaar om meegezogen te worden in gemakzucht en eigen kringetjes draaien. Ooit was ik van plan om te stoppen met deze relatie. Maar toen kreeg ik duidelijk in een visioen te horen dat ik terug moest en een taak had. Hoe kan ik op een goede en zuivere manier omgaan en het innerlijk vuur bewaken?

Michael: Beste vragenstelster, wij zijn blij voor en met u dat u op uw creatieve manier mensen helpt om een volgende stap te kunnen zetten. Dat u daardoor ook de intense verbinding ervaren kan met Al Dat Is. De uitdaging van uw huidige relatie is dat u Uzelf trouw blijft en ook trouw aan uw missie. U wordt in deze relatie uitgedaagd om te kiezen. U heeft drie keuzes. U kunt trouw blijven aan uzelf in deze relatie. U kunt de relatie beëindigen. Of u kunt voor de verleiding kiezen om de gemakkelijkste weg in deze relatie te nemen. Als u durft te vertrouwen op uw innerlijke weten, hoeft u aan niemand anders deze vraag te stellen, behalve aan uzelf. Wij weten, dat door in alle zuiverheid en eerlijkheid naar Uzelf te luisteren, u precies weet wat u te doen heeft in het hier en nu.

Beste Michael, als ik een channeling of een reading doe krijg ik soms informatie door waarvan ik bang ben dat die voor de persoon voor wie dit bedoeld is kwetsend kan zijn. Toch voel ik de noodzaak om te benoemen wat ik zie en voel. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan zonder dat het de persoon aangrijpt? Groeten. 

Michael: Beste vragensteller, soms is het mogelijk dat u informatie ontvangt die voor u zelf belangrijk is. Dus als u voelt dat iets heel heftig of zwaar bij u binnen komt, neem dan even de tijd om uzelf de vraag te stellen: is het informatie voor mij? En u kunt ook altijd vragen of het op een andere manier gezegd kan worden. Daardoor blijft u altijd in de gelegenheid om wel of niet direct iets door te geven. Als je channelt en/of een reading doet kun je in principe ook met een symbool werken waaraan je afleest of de ander ‘vol’ zit waardoor je weet dat die persoon niet nog meer informatie kan ontvangen. Op deze wijze zorg je dat waardevolle informatie niet zomaar wegstroomt en beter een volgende keer aangeboden kan worden.

Oktober 2013

Hallo Michael, ik kamp met een burn-out, daarnaast heb ik een veel te hoge bloeddruk, die momenteel levensgevaarlijk is. Ik krijg daarvoor nu medicijnen, maar ben niet een medicijnenslikker. Ik weet dat dit chemische rommel is, maar zal toch deze medicijnen gaan gebruiken. Het is daarnaast ook een erfelijkheidsbelasting, mijn vader kampte hier ook mee, was een gevoelsmens en kende veel zorgen. Hij kreeg vele hersenbloedingen en is uiteindelijk als een demente patiënt overleden door nog weer een hersenbloeding in een verzorgingstehuis. Door de problemen die er zijn op het werk en de organisatie verziekt is, kan ik moeilijk daar afstand van nemen en de oplossing van het probleem is nog niet in zicht. Ik zit dus nu een halfjaar in de ziektewet, toch mis ik wel het contact met mensen, collega’s en zou graag weer iets willen betekenen voor de maatschappij. Zoals het nu is, voelt mijn leven enigszins zinloos. Ik heb begeleiding van een psychologe en een coach, op zich is dit heel fijn, maar ik merk dat ik te veel met anderen bezig ben, dan met mezelf, met mijn welzijn, mijn gezondheid en sta te veel open voor energieën van anderen. Ik loop ook stuk in contacten, omdat veel mensen, familieleden, uit mijn systeem zijn verdwenen, omdat het niet meer werkt. Soms heb ik het gevoel dat ik in een soort niemands wereld leef, een twilightzone. Het oude werkt niet meer, het nieuwe kan ik nog niet vastpakken. Ik verlang naar een andere wereld, het gouden tijdperk. Nu zijn veel mensen bezig met ego, materie, arbeid, huis, gezin, kortom soms zo kortzichtig en ik heb soms het gevoel alsof men hier in Nederland maar niet wil ontwaken, men nog zo onder invloed is van wat de media ons verteld. Ik weet zelf wel beter, maar voel me daarin soms onbegrepen. Ik probeer mensen wel enigszins wakker te maken, ze te wijzen op bewustmakende sites, maar soms gaat dat er niet in. Men kijkt weg, het zijn doemscenario’s. Daarin voel ik dan soms erg eenzaam, verloren en moet nu eerst maar eens aan mezelf denken, mijn welzijn en mijn gezondheid. Lieve Michaël, hoe kan ik daarin een weg vinden? Lieve groet.

Michael: Beste vragenstelster, wat fijn dat u al zoveel wijsheid in u hebt. In uw laatste zinnen geeft u namelijk antwoord op de vragen die u ons voorlegt. U hebt een situatie gecreëerd waarin u er vol-ledig voor uzelf kan zijn, in plaats van u te richten op anderen en deze soms te bombarderen met voor u waardevolle informatie. Als u minder geconfronteerd wil worden met de huidige stand van zaken in Nederland en de rest van de wereld, houd dan nieuws en kranten meer op afstand. Met betrekking tot uw gezondheid en het gebruik van deze medicijnen, zouden wij u willen vragen om in gesprek te gaan met uw lichaam. Dit kan door meditatie en/of vragen te stellen aan bijvoorbeeld uw hart. Wat heeft uw hart nodig om weer in een rustiger tempo te kloppen? En als u rond dit medicijngebruik met uw lichaam overlegt hoe u zo kort mogelijk gebruik dient te maken van de u voorgeschreven medicijnen, kunt u door aanpassingen in uw mindset en levenshouding sneller overgaan op ondersteunende middelen.

Dierbare Michael, ik ben inmiddels 4 maanden thuis zonder werk en inkomen. Dit is voor mij in de ruim 40 jaar dat ik werk uitzonderlijk. Er wordt mij steeds door helderzienden aangegeven dat er werk komt en ik heb zelf ook dat vertrouwen. Nu heb ik vandaag weer een afwijzing gekregen. Wat me al een tijdje bezig houdt is de vraag wat heb ik te leren van deze periode? Michael kun je me hier inzicht ingeven? Met warme groet.

Michael: Beste vragenstelster, u hebt al zo hard gewerkt in uw leven dat u nu zou mogen genieten van deze vrijheid en rustperiode. Want u bent het kwijtgeraakt om in overgave in het hier en nu te zijn en te accepteren wat er is. U zegt vertrouwen te hebben in het krijgen van nieuw werk en toch vindt u het noodzakelijk om dit door helderzienden bevestigd te krijgen. Bent u dan toch niet helemaal zeker in het hebben van uw eigen vertrouwen? Ons antwoord is, geniet en accepteer deze fase in uw leven.

Augustus 2013

Ik heb een beetje het gevoel vastgelopen te zijn in het bewustwordingsproces. Ik lees er veel over, ben er ook veel mee bezig. Het is mijn eigen menselijke wil die me daarbij parten speelt, op de een of andere manier wil het niet echt landen. Integreren en transformeren van het innerlijke wezen blijft voor mij lastig. Ik heb het gevoel dat ik te veel belemmerd ben door mijn eigen verstandelijke kennis en rationele weten en emotionele patronen uit het verleden, de behoefte om los (controle) te laten is er wel, maar lukt nog niet echt. Ik heb een boek geschreven over mijn dappere leven tot nu toe. Daarnaast heb ik het gevoel dat ik weinig opensta voor mijn omgeving voor mezelf, etcetera. Ben vaak moe en slaap niet al te best, tekenen van burn-out en depressieve gevoelens. Ga weinig echte uitdagingen aan en blijf meestal in een veilig kringetje. Sinds mijn jeugd heb ik het gevoel niet opgewassen te zijn tegen het leven en met veel dingen geconfronteerd, o.a. een hersenletsel op elfjarige leeftijd , terwijl mijn persoontje al zo veel gedaan heeft om te overleven. Iedere vraag is misschien overbodig, omdat we het antwoord in onze eigen wijsheid meedragen. Toch vraag ik jullie zienswijze op deze situatie en hoe die te doorbreken. De vragensteller.

Michael: Beste vragensteller, als u blijft proberen om op wilskracht uw verdieping te kunnen creëren, blijft uw hoofd de bepalende factor. Uw verlangen om er echt voor u zelf te willen zijn ontbreekt in onze ogen. De levensvreugde van het ervaren van uw leven te midden van zoveel schoonheid, bijvoorbeeld de natuur, de waardevolle mensen om u heen, neemt u onvoldoende waar vanuit uw hart. U heeft de keuze om de zonzijde van het leven te willen beleven of meer in de schaduwzijde te leven. Onze uitnodiging aan u is, onderzoek waardoor u zich lichter voelt en realiseer u dat u in vrijheid leeft. Dan borrelen uw wijze innerlijke antwoorden naar uw bewustzijn. Hoe u uw verleden makkelijker los kunt laten of hoe u makkelijker uw verleden achter u kunt laten is om uw bewust te worden hoe regelmatig u tijd reist naar uw verleden en daardoor onvoldoende in het hier en nu verkeert.

Beste Michael, ik worstel doorlopend met een gebrek aan geld. Er gaat bij mij maandelijks meer geld uit dan dat er binnenkomt en ik moet soms allerlei kunstgrepen uithalen om het hoofd boven water te kunnen houden. Ook als ik eens een mazzeltje heb (zoals een teruggave van de belasting) is de vreugde van korte duur. Dit alles heeft een grote, nadelige invloed op mijn levensvreugde. Ik weet dat ik hier zelf de oorzaak van ben (ik geef bijvoorbeeld niet graag geld uit, juist vanwege de angst dat ik dan weer snel in het rood sta), maar het lukt me maar niet om dit probleem op te lossen. Ik hoef niet per se een miljoen op de bank te hebben, geef ook niks om materieel bezit, maar ben al tevreden als ik gewoon probleemloos aan mijn verplichtingen kan voldoen. Hoe kan ik dit oplossen? Bezuinigen? Juist meer geld uitgeven (onder het motto: geld is energie en energie moet stromen)? Het ’tienden’-principe toepassen? Iets anders? Graag je advies. Mijn dank, de vragensteller

Michael: Beste vragensteller, voor ons gevoel zit het tussen uw oren. U heeft zo weinig vertrouwen dat er ook voor u overvloed bestaat. Dit veroorzaakt u door uw beperkende overtuiging dat uw elke maand fratsen uit moet halen om aan uw verplichtingen te voldoen. Uw uitspraak over geen waarde hechten aan materie is hier mede ondersteunend aan. Als u zou genieten van ‘mooie’ dingen, zowel materieel als immaterieel, creëert u ook een andere kijk om te willen genieten waardoor het mogelijk wordt overvloed in uw leven toe te laten.

Hoe ga ik om met liefdesrelaties en wat heb ik daar in te leren?

Michael: Beste vragensteller, hoe u om gaat met liefdesrelaties, daar zouden wij een boek over kunnen schrijven. Ons voorstel aan u is, reflecteer als waarnemer op uw herinneringen, feedback en mogelijk reconstructies van afgesloten liefdesrelaties. Om een handvat te geven vragen wij u te onderzoeken hoeveel eigenliefde u voor uzelf voelt en het mogen ontvangen van wat het leven u aanbiedt. Daarbij komen wij bij uw tweede vraag. Als u het voorgaande serieus onderzoekt, heeft u uw gevraagde rode draad in handen.

Beste Michael, precies zes maanden geleden heb ik je een vraag gesteld. Ik hoop dat ik vandaag een vervolg vraag mag stellen. Ik weet inmiddels heel goed hoe mijn plan eruit gaat zien. Het wordt prachtig naar de aarde getrokken. Ik krijg heldere beelden, zeer gedetailleerd, van hoe ik mijn liefde neer mag gaan zetten. Ik ben ook al bezig met de financiering hiervan. Dit is een stukje waar ik nog wat ondersteuning in zou willen. Ik weet dat als ik vertrouw op mezelf er meer dan voldoende geld komt. Ik voel dat heel sterk en helder. Alleen soms komt de twijfel en voel ik ook direct dat het inzakt. Om nog wat sterker te kunnen vertrouwen op mijn gevoel zou ik je willen vragen: is de manier waarop ik op dit moment het geld bij elkaar probeer te krijgen de juiste manier? Kun je een inschatting in de tijd maken voor mij, hoe lang gaat het duren voordat ik het bij elkaar heb? Het gaat er mij hierbij niet om dat ik het snel wil hebben, maar enkel om mijn vertrouwen lang genoeg vast te kunnen houden. Het zou me erg helpen als ik hierin net even een extra steuntje kan krijgen door een heldere boodschap. Want al voel ik mij omringd door wezens die mij steunen, een boodschap via een andere weg geeft dan toch weer wat extra vertrouwen dat wat ik voel ook echt klopt. Alvast bedankt. De vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, het verheugt ons hoe u met het antwoord van de vorige keer aan de slag bent gegaan. Wij vertrouwen erop dat de door u gemaakte keuzen succesvol zullen zijn. Het ervaren van zoveel vertrouwen door uzelf is het gevolg van het willen luisteren naar uw innerlijk weten. Echter, op uw vraag in verband met de tijdsduur kunnen wij geen antwoord geven. Omdat er meerdere mensen bij betrokken zijn die elk vanuit een vrije keuze hun beslissingen nemen, is het van deze zijde uit niet aan ons om daar informatie over beschikbaar te stellen. Het is mede afhankelijk van de eigen drive en het beïnvloedbaar zijn door leef- en omgevingsomstandigheden.

Goedemorgen. Gisteren ben ik op bezoek geweest bij een IBBO school, dit staat voor Ik Ben Bewust Onderwijs. Deze school is nog aan het opstarten en wordt geleid door een enthousiaste directrice. Op dit moment hebben ze 25 leerlingen in de leeftijd van vier tot 17. De meeste kinderen zijn uit het regulier onderwijs afkomstig waar ze aanliepen tegen problemen. Veel kinderen zijn hoog gevoelig. Ze beginnen de dag met meditatie en werken verder in hun eigen tempo op hun eigen niveau. Ook wordt er gewerkt samen met engelen en meesters. Eigenlijk een school waarvan ik zou zeggen de ideale school voor mij om te werken. Al is het dan de andere kant van het land en wordt er gewerkt op vrijwillige basis. Ik ben nu aan het zoeken of ik deze uitdaging wel of niet moet aangaan. Hierbij loop ik tegen een innerlijke stem aan die zegt niet doen, dit heb je al gehad en is niet meer nodig. Wat ik nu niet weet is of dit mijn angst is, of dat het niet meer nodig is om in het onderwijs te gaan werken. Kunt U mij hier antwoord in geven. Met vriendelijke groet.

Michael: Beste vragensteller, u maakt het uzelf wel wat lastig. U wilt antwoorden vanuit uw innerlijk zelf en als u dan antwoorden krijgt, gaat u het rationaliseren. Volgens ons heeft u ook gewoon inkomen nodig. U heeft goed aangevoeld dat u deze ervaring niet nodig heeft. Wat wij missen is uw enthousiasme om u in te zetten voor deze kinderen. U zou bijvoorbeeld zelf ook een groepje kinderen kunnen uitnodigen om te mediteren en te vertrouwen op hun eigen innerlijke weten. Sta uzelf toe om uw hart meer te volgen. Werken vanuit uw hart maakt u een gelukkig mens.

Michael, een paar maanden geleden hebben mijn vriend en ik onze relatie verbroken; we hebben meerdere IVF behandelingen ondergaan die helaas niet zijn geslaagd. De manier waarop we met elkaar omgingen na deze gebeurtenis maakte heel duidelijk wat ik wel wist maar hoopte dat zou veranderen; dat de balans in deze relatie niet goed was voor me. Sinds de laatste niet geslaagde behandeling heb ik me voorgenomen om me niet meer onnodig te laten beperken. Sinds onze relatie beëindigd is neem ik de tijd om stil te zijn en echt te voelen, en dat werkt geweldig; ik voel me ‘mezelf’, ik voel de energie tintelen en de ideeën bruisen in me op en ik ben in beweging om dit ook in actie om te zetten. Heerlijk. Tegelijk blijft mijn verlangen om mijn ware grote liefde te ontmoeten en liefst ook samen een kind te krijgen. Tot nu was ik vaak (onbewust) bang dat ik (nog) niet goed genoeg was om moeder te zijn, die overtuiging heb ik niet meer. Ik ben 44, maar wil absoluut niet haasten en mezelf alle tijd geven om te onthechten van mijn relatie. Is die ware liefde en een eigen kind voor mij weggelegd?

Michael: Beste vragenstelster, je zult begrijpen dat wij deze vraag niet kunnen en mogen beantwoorden. Anders zouden wij het idee wekken dat wij de mensen op aarde, die allen een vrije wil hebben, toch als een marionettenspel te kunnen beïnvloeden. Het is heel fijn om te horen dat u beperkende overtuiging over het moederschap niet meer in u leeft. Wij wensen u een gelukkige en gevoelige toekomst toe.

Hallo lieve Michael, ik heb U al eerder een vraag gesteld over mijn bijzondere ontmoeting met een man in 2010 en wie ik maar niet uit mijn hart kan krijgen, mijn hart stroomt letterlijk over van liefde voor deze man ook al ben ik maar een paar keer met hem uit geweest. Het is nu 3 jaar geleden, ik heb steeds het gevoel dat ik bij hem hoor, kan er s ’nachts vaak niet van slapen, hij blijft maar in mijn hart. Ik ben alles over tweelingzielen gaan lezen, ik stroom over van liefde bij het horen van bepaalde muziek. Waar ik ook steeds aan moet denken is wat hij zei: you and me are the same. Mijn vraag is: moet ik hem loslaten (ook al is dat moeilijk want hij blijft maar bij me in gedachten). Dank je wel alvast voor je antwoord. Liefs, de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, als deze man zo in uw systeem blijft zouden wij zeggen, u bent twee mensen op aarde, dus zoek opnieuw de ontmoeting. Want als twee mensen zo samen willen zijn heeft u wat u wenst. Het is niet zo zinvol om uw nachten op te offeren aan dromen, want daar haalt u hem niet mee in uw leven. Neem de uitdaging aan om uw hart uit te spreken.

Juli 2013

Mijn vraag is als volgt: Na vele jaren gewerkt te hebben in dienst van spirituele bewustwording en de toepassing daarvan in het dagelijks leven dient zich in mij een zielsverlangen aan een boek te schrijven vanuit ervaringsdeskundigheid gekoppeld aan kennis en inzicht over de continuïteit van bewustzijn, omdat het anderen kan inspireren en stimuleren de lichtkracht van het hart te leven. Dit verlangen brengt me in conflict met mijn persoonlijke verlangen. Ik voel bereidheid en overgave, tegelijkertijd hoef “ik” niet zo nodig. Er is immers meer dan voldoende informatie beschikbaar. Graag jullie licht hierover? Dank.

Michael: Beste vragenstelster, u heeft gelijk dat er al veel informatie over bewustzijnsverruiming, het thema bewustzijn, geschreven is. Echter wat het verschil uit zou kunnen maken is dat het een persoonlijk boek wordt. En als u vanuit uw werk mensen aanraakt kunt u hen deze informatie ter ondersteuning / begeleiding meegeven. U kunt het ook in een syllabus vorm doen, dan blijft u heel dicht bij uw doelgroep en hoeft u niks te maken te hebben met het uitgeefproces. Op deze wijze komt u aan beide verlangens tegemoet.

Lieve Michael, ik heb het gevoel alles te kunnen zijn. Maar wel vanuit hart en ziel. Ik verlang vanuit mijn ziel zoveel mogelijk mensen oprecht liefde te kunnen geven, op een toegankelijke, speelse manier. Waarom blijf ik dan toch achter mijn laptop zitten? Lieve groetjes, de vragenstelster.

Michael: Lieve vragenstelster, u bent inderdaad een zeer liefdevolle vrouw, echter als u niet uzelf eerst onvoorwaardelijk lief heeft, brengt u de stroom van delen en ontvangen niet op gang. Want u wordt belemmerd in het geven van de liefde doordat u het op een vooraf bedachte manier denkt te kunnen geven. Dus ervaar eerst uw eigen koestering en zelfacceptatie omdat u daardoor moeiteloos de ont-moeting met anderen op een spontane intuïtieve manier kunt aangaan. Als u elke dag begint om te voelen wat u het liefste zou willen doen of bereiken die dag, kunt u dit zien als uw eerste stap in dit proces.

Mijn rol is de Wereldwijze. Wat heb ik nog nodig op dit moment om zichtbaar te worden en tevens uit de strijd (van mij zelf te blijven), het me steeds willen bewijzen – oud iets?

Michael: Beste vragenstelster, feitelijk getuigt je vraag al van een inzicht in uzelve. Echter wat hiervoor noodzakelijk is, is dat u uzelf gaat omarmen en accepteren. Want u laat uw hoofd een hoofdrol in uw leven zijn waardoor het inzetten van uw innerlijk weten vaak op de tweede plaats komt. Door bewust te kiezen om steeds weer vanuit het hier en nu te leven en uw keuzes te maken, zult u uw innerlijk weten liefdevol bepalend laten zijn.

Juni 2013

Mijn vraag is het volgende: Sinds vorig jaar ben ik gestart met mijn eigen praktijk als coach. Heb ruime ervaring hierin maar altijd in loondienst. Kreeg en krijg nog steeds mooie ervaringen alsof een stroom van middelen en de juiste mensen op de juiste tijd en plaats op mijn pad komen. Maar dit beangstigt mij ook. Ben soms bang dat het succes en rijkdom niet voor mij bestemd is. En dat dit maar tijdelijk een illusie is… . Heb daarnaast moeite om aan anderen over te brengen dat ik naast psychologische methodieken ook met een andere dimensie werk, zonder zweverig over te komen, want dat ben ik ook niet.

Michael: Beste vragenstelster, zoals u wellicht weet creëert eenieder z’n eigen toekomst. Vanuit loondienst droomde u van een goed lopende praktijk. Dat heeft u dus gecreëerd. Als u zich nu gaat bewegen in uw angstscenario, is dit hetgeen wat u voor u zelf ongewenst aan het creëren bent. Als u weer terug keert naar uw eigen bron, kunt u deze angst transformeren en daardoor loslaten. Voor wat betreft uw laatste opmerking verwacht u misschien van u zelf nu al te veel. Als u vanuit uw hart en in verbinding werkt, hoeft u toch niet altijd te delen welke lijnen en methodieken u inzet. Sterker nog dan kan het heel erg ervaren worden als een hoofd-, oftewel een rationele ingang. Door steeds meer vanuit het grote vertrouwen er voor die ander te willen zijn, draagt u precies datgene over wat u wenst.

Mei 2013

Beste Michael, het begeleiden van mensen als therapeut en coach is mijn grote passie en ik ervaar tijdens sessies steeds meer Goddelijke ondersteuning. Toch loopt mijn praktijk amper en kan ik niet in mijn levensonderhoud voorzien. Uit vertwijfeling zoek ik dan naar ander werk, maar geen enkele vacature lijkt te passen. Het is mijn diepe verlangen een bloeiende praktijk te hebben, ook mensen in organisaties te coachen en cursussen geven. Ik heb echter grote moeite met het zichtbaar maken van mijzelf: creativiteit en inspiratie voor grootschalige, duidelijke promotie stagneren telkens volledig: iets in mij durft zich niet te laten zien, weet niet hoe mezelf neer te zetten. Toch voel ik de drang naar zichtbaarheid. Hoe doorbreek ik de stagnatie? Alvast hartelijk dank.

Michael: Beste vragenstelster, er is een tijd voor alles en dat kan plaats vinden in de juiste volgorde. De voldoening die u ervaart met uw klanten is een teken dat als u zich open stelt, u deze vorm van begeleiding tijdens sessies ontvangt. Zoek hulp bij het u zichtbaar maken door mensen wiens deskundigheid dit is. U dient uzelf nog verder te ontwikkelen in het kunnen staan voor wat u neer wilt zetten in deze wereld en uw wens om in organisaties te kunnen functioneren. Anders gezegd u bent nu nog onvoldoende
stevig waardoor dat wat nodig is, nog niet door u gebracht kan worden. Je kunt niet voor iets groots staan terwijl je je klein voelt. Als u uw persoonlijkheid meer heeft ontwikkeld en u zichzelf kunt zich neerzetten, is het de tijd om uw stappen in organisaties te zetten. Zo mooi gezegd, ‘first things first’.

Regelmatig hoor ik dat we van ons ego af moeten. Zelf denk ik dat niet. We zijn ego. Hoe meer heel dat ego is met het geheel hoe meer licht het ego doorlaat. Als tijdelijke ziel. Ons glashelder ego is prachtig. Misschien moet ik het nog wat nuanceren. Graag zou ik een antwoord over het begrip ego ontvangen. Zielsgraag werk ik namelijk aan het helen van het topmanagement van bedrijven om weer tot een whole in one te komen. Dan is een antwoord over dit onderwerp wel gewenst. Met diep respect .

Michael: Beste vragenstelster, wij zijn er niet voor om de mensen te helpen om egoloos te worden. Het gaat er om dat het ego onderschikt mag zijn aan je Hoger Zelf of Essentie. Je hebt je persoonlijkheid nodig om hier een aards leven te leven met alles wat daar bij hoort. Wij gaan ervan uit dat u feitelijk aan hetzelfde doel werkt als waar wij voor staan. Namelijk vanuit dualiteit, naar het overstijgen van deze dualiteit. Wat u bedoelt met whole in one. Wij zijn blij met uw zuivere intentie om de top van het bedrijfsleven hierin te begeleiden.

Ben ik op dit moment samen met mijn zielsverwant en is het de bedoeling dat we samen zijn, na wat we allebei hebben meegemaakt? Alvast heel erg bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag.

Michael: Beste vragenstelster, we vinden deze vraag lastig te beantwoorden met ja of nee omdat u elkaar in meerdere levens bent tegenkomen. In een van deze levens heeft u een langdurige relatie gehad. Dus vandaar dat u deze vertrouwdheid zo voelt. Op uw tweede vraag kunnen wij u geen antwoord geven omdat dit alles te maken heeft met uw vrije keuze en dus ook met uw eigen eindverantwoordelijkheid hoe met deze relatie om te gaan. Volg uw hart en laat u voeden door uw Hoger Zelf / innerlijk weten, dan kunt u het meest zuivere antwoord in uzelf weten of horen.

April 2013

Beste Michael, bijzonder om op deze manier contact te maken. Ben in de jaren 80-90 intensief bezig geweest via een andere channeling Set(h?) met de zoektocht naar zin en onzin van mijn leven. Dat bewustwordingsproces is altijd door gegaan waarbij ik mij vaak heb laten leiden door leergierigheid en nieuwsgierigheid. Heb geleerd om het dagelijks leven te leven en verantwoording te nemen. In de afgelopen 15 jaren heb ik een beroep gevonden, mooie dingen mogen doen en evenzo mijn fouten gemaakt. Ik ben een dienstbaar en veelzijdig mens-begeleider geworden. Financieel ben ik nooit draagkrachtig geweest, al heb ik wel gedaan wat ik graag wenste. Verder ben ik niet echt sterk in het naar mij toe trekken van mensen. Nu sta ik weer op een kruispunt in mijn leven en kan gewoon niet kiezen, of tot focus te komen, verdwaal telkens weer of ben al snel niet meer geïnteresseerd. Wil nog graag circa 10 jaar actief werken, al mag dat na 5-6 jaar wat minder fulltime, en wellicht daardoor nog wat langer werken. Mijn vraag is hoe kom ik tot de juiste keuze? Daarbij vind ik het ook wat lastig om mee te gaan in de snelle veranderingen en in het bombardement van informatiestromen mijn stem te laten horen. Ik weet het gewoon niet. Alvast bedankt.

Michael: Beste vragenstelster, u bent een vrij mens. Om te reageren op uw bombardement ervaring: waarom luistert u niet zoals eerder naar uw innerlijke stem en doet u wat bij u past? Het jaar 2013 is, zoals u weet, een jaar vol transities en transformaties, dus uw wensen hebben ook een verdiepingsslag gemaakt waardoor u meer vanuit uw eigenheid mensen aan wilt raken. Dus doe als eerder, creëer uw eigen pad en stem u af op uw innerlijke wijsheid, zodat u in uw eigen tempo, die altijd al als een golfbeweging door uw
leven loopt, te blijven volgen. U bent nu veel gericht op de wereld om u heen en uw eigen pad is het volgen uw behoefte om uw bijdrage te leveren aan de veranderingen en transformaties die nu bij mensen plaats vinden.

Beste Michael, ik worstel met het item, dat ik telkens als ik mijn praktijk met meer cliënten wil uitbreiden, ik het even kan vasthouden en dan is de energie weer weg. Hoe komt dit? Hoe kan ik de energie vasthouden zodat mijn praktijk beter loopt.

Michael: Beste vragenstelster, wat hier speelt is dat u in uw gedachten deze beperkende overtuiging steeds opnieuw creëert. En als u beter naar uw lijf wilt luisteren kunt u uzelf gunnen om hierin een andere balans te zoeken. En als u reflecteert op uw behoeften om uw praktijk uit te breiden, gaat u gebruik maken van uw innerlijk Weten zodat u kunt leven naar de inzichten die u hierdoor ontvangt.

Ik weet al een tijd wat mijn missie/taak/opdracht hier op aarde is: mensen coachen om hen bewuster te maken van zichzelf en hun ware kern en zelf een voorbeeld te zijn in hoe je van hoofd naar meer in je hart kunt komen. Met dit proces ben ik al een tijd bezig, lagen afpellen. Toch lukt het mij moeilijk om de juiste vorm te vinden om dit als werk te doen. Ik ben een praktijk gestart, maar er komen geen klanten. Het lukt wel in privésituaties. Wat kan ik doen, wat houdt mij tegen? Bedankt voor het antwoord. Hartelijke groet.

Michael: Beste vragenstelster, het zoeken naar een vorm is eigenlijk wat u meer vanuit uw hoofd wil creëren. Dus als u kijkt hoe u in de privé situaties uzelf vrij houdt van vorm, kunt u op dezelfde wijze uzelf toestaan met grote openheid de ander te ontvangen en er voor die ander te zijn.

Hallo Michael, ik ben een gelukkig mens, moeder van 2 geweldige zoons, die ik sinds hun 14de en 16de leeftijd alleen op heb gevoed met heel veel liefde, ik houd me veel met spiritualiteit bezig en leef in het nu en geniet van alles en iedereen en ik kan werkelijk zeggen dat ik vanuit mijn hart leef, ook mijn werk geeft mij heel veel voldoening. Ik ben vele jaren alleen geweest en nu komt de vraag: ik heb iemand ontmoet tijdens een vakantie in het buitenland in 2010, een man waarbij ik me thuis voelde en zielsgelukkig was, ook al was het maar voor even, ik kan tot de dag van vandaag deze man niet vergeten, ik voelde/voel een intense liefde die ik nooit eerder heb ervaren, hij is werkelijk 24 uur p.d. in mijn hoofd/hart, ik heb hem nooit weer gezien. Waarom kan ik deze man niet vergeten, hoe kan dit? Warme groet en dank je wel alvast voor U antwoord.

Michael: Beste vragenstelster, wij kunnen hier heel makkelijk een antwoord op geven. U heeft een mens ont-moet die u heeft mogen aanraken op wezensniveau. Daar heeft u in een ander leven een intense en langdurige relatie mee gehad. Wat deze mens bij u heeft aangeraakt is uw eigen harte liefde om u ook er aan te herinneren deze liefde weer voor u zelf te voelen. Dus u heeft de boodschapper ontmoet.

Beste Michael, sinds kort heb ik de beslissing genomen om me los te maken van het reguliere werk (psychosociaal en maatschappelijk welzijn) en me volledig te richten op eigen praktijk. Het is een weg van jaren geweest, waarin ik toegroeide en verlangde naar deze stap op weg naar vrijheid. Althans, zo voelt het voor mij. Nu het bijna zover is voel ik me moe, maar ervaar tegelijkertijd een groter wordende inspiratie om intuïtief en spiritueel te coachen en counselen. Ik doe dit nu al deels, maar hoop dit helemaal op eigen manier vorm te kunnen gaan geven. Ik werk vanuit het licht van het Christus bewustzijn en voel me hier zeer mee verwant. Ondanks dat ik soms nog wat oude innerlijke twijfels voel, vaar ik nu mee op innerlijk kompas. Kun je hier iets over zeggen? Hartelijk dank, een lezer van de site.

Michael: Beste vragenstelster, toen uw vraag aan ons werd voorgelezen, werd het voor de channelaar heel licht voor het innerlijk oog. Dit licht werd gecreëerd door de blijheid vanuit de kosmos dat u weer teruggekeerd bent naar uw eigen kwaliteit van zijn en uw verlangen gevolgd hebt om deze weg volledig uw weg te laten zijn. Hier valt niet nog meer nog meer aan toe te voegen.

Lieve Michaël, ik ben momenteel thuis en overspannen. Onze hele organisatie staat momenteel heftig in het nieuws en in de krant. Directieteam/P&O/leidinggevenden voeren een waar schrikbewind wat al veel mensen ziek heeft gemaakt en zelfs ontslagen. Ik ben aan het herstellen, moet met mijn leidinggevende om de tafel, voor een re-integratietraject. Ik heb al geruime tijd last van de negatieve energieën op de werkvloer, daarbij een leidinggevende die me onder druk heeft laten tekenen voor iets waar ik het niet mee eens ben en heb hier schriftelijk protest aangetekend, hij doet er niks mee en ik voel alleen maar meer angst om met hem gesprekken te voeren, omdat hij ook onbetrouwbaar is. Ik ben een hoog sensitieve persoon en mijn ziel is zoekende naar iets anders, maar weet nog niet wat. Terugkeer naar deze werkvloer lijkt bijna onmogelijk en ik hoop dat er straks iets gaat veranderen in de top. Door zoveel stress raak ik nog meer in een negatieve spiraal en kan soms niet meer helder denken en voelen wat ik nu wil. Hoe kom ik uit deze nare situatie? Liefs.

Michael: Beste vragenstelster, we willen benadrukken, wordt bewust van het feit dat u een vrij mens bent. Uw mindset heeft u helemaal vastgezet met de door u ongewenste negatieve energie. Stel u zelf, bijvoorbeeld visualiserend, een zonnige krachtige toekomst voor waarin u in grote mate uw fijngevoeligheid inzet. Daarmee laat u uw schrikbeeld van uw huidige toekomst lichter en lichter worden. Hierdoor komt u toe aan het ervaren dat u zelf uw leven kunt bepalen. Zeker hoe u om wilt gaan met uw leven. Wees u bewust in welke mate u externe factoren impact laat hebben op de kwaliteit van uw Zijn. Als u vanuit uw spiritualiteitsgedachte contact maakt met uw Hoger Zelf, zult u zich veel gemakkelijker kunnen verbinden met het grote geheel. Begin nu bewust te genieten van de wonderen in de natuur zoals de bloesem, de groen wordende bomen
en zingende vogels.

Op kerstdag 2012 kreeg ik zeer heftige hartkloppingen, ik dacht echt dat mijn laatste uurtje geslagen had. De dagen en weken daarna nam het af. Nu merk ik steeds meer dat als ik bij een groep mensen ben dat mijn hart heel heftig te keer gaat. Wat is dat toch, ik herken het nu wel maar weet niet wat ik er mee moet? De laatste jaren werd ik al heel snel ziek van mensen, maar dit vind ik nog heftiger. Ik weet wel dat mijn aura heel erg open is op diverse plaatsen. Hartelijke groet.

Michael: Beste vragenstelster, zoals u zelf al aanvoelt bent u steeds gevoeliger geworden voor de energie waarin u zich begeeft. Als u van u zelf weet, dat uw aura niet in orde is vragen wij ons af waarom u daar geen zorg voor wilt dragen. Er zijn genoeg mogelijkheden om geholpen te worden om uw aura te helen zodat uw energie niet alle kanten
opvliegt. U bent te kwetsbaar voor de energieën van anderen geworden, doordat deze energie moeiteloos in uw aura kan binnenstromen. Daarnaast bent u onvoldoende gegrond oftewel in verbinding met de aarde. Dus ons advies aan u: zorg beter voor uw totale Zijn. U zult dan ervaren hoe heerlijk het is om in uw eigen kracht te leven.

Maart 2013

Hallo Michael, ik ben van ambitie naar zingeving gegaan en heb veel geïnvesteerd. Het is me duidelijk wat ik wil doen op aarde voor en met mensen. Wat is het dat ik ondanks mooie producten, diensten en activiteiten waarin ik parels laat zien en wil aanreiken, weinig tot geen respons heb gekregen? Gezien de wetmatigheid ‘wat je zaait zal je oogsten’ begrijp ik niet waarom er, ondanks dat ik deel in mijn ervaringen, tot op heden bijna niets is teruggekomen. Vroeger toen ik minder te bieden had en ik een leven leidde dat in het plan van anderen paste, had ik wel genoeg klanten, inkomsten en relaties. Mijn reserves raken een keer op. Wat kan ik doen? Een baan vinden lukt sinds actief solliciteren ook niet, om niet te spreken van een partner en gezin vormen en ik verveel me dagelijks? Hartelijke groet van de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, als u uw tekst terugleest dan gebruikt u het willen. Het voelt voor ons dat u nu ook op de wilsenergie vindt dat de kosmos u tegemoet dient te komen. U creëert iets in uw hoofd wat nog niet is ingedaald in uw hart. En we vragen ons af hoe het mogelijk is dat u in deze een afwachtende houding aanneemt. Als u uw reserves ziet slinken en u gaat dan niet beter voor uzelve zorgen, is er nog altijd geen postbode die bij u uw klanten of geld komt brengen. Als u in de energie van de echte overgave komt zult u ook merken dat mensen naar u toe komen. Houdt u er rekening mee dat het opbouwen van een nieuw bedrijf en/of praktijk ook gewoon tijd kost.

Goedendag Michael, ik heb een vraag. Waarvoor ben ik op de aarde gekomen en wanneer mag ik vanuit mijn essentie er zijn? Waarom voel ik me een soort van afgesneden te zijn met mensen. Hiermee bedoel ik dat ik geen echt contact kan krijgen met mensen. Hartelijke groet.

Michael: Beste vragenstelster, om met het belangrijkste te beginnen. Uw Essentie wil niets liever dan door u geleefd te worden en daarmee zichtbaar zijn op aarde. Deze
levenswijze te leven, is één van uw meest belangrijke gestelde doelen van uw huidige leven. Het moment dat u vanuit volle overgave UZELVE accepteert zal definitief de deur worden opengezet voor uw totale Zijn. Als gevolg hiervan kunt u de ander echt gaan ontmoeten om in contact te treden.

Februari 2013

Geachte/Beste Michael, allereerst, dank dat ik een vraag mag stellen. Ik merk dat ik ongeduldig ben, gauw boos en vooral veel klaag. Ik vind dit onaangenaam. Hoe kom ik ervan af of hoe ga ik er (het beste) mee om? Alvast hartelijk bedankt. Met vriendelijke groet.

Michael: Beste vragensteller ons voorstel is, kijk in uw spiegel en kijk diep in uw ogen en achter in uw ogen. Degene die terugkijkt kunt u ervaren als uw Hoger Zelf. Blijf in verbinding met deze ogen en voel / neem waar hoe in u een verandering plaats vindt. Deze ogen mogen u vertellen: ‘Accepteer u zelve, accepteer het leven in overgave dat u als man deel bent van het grote geheel. Anders gezegd, u bent de medeveroorzaker en getuige van het veroorzaakte’. Uw transformatie begint met eigenliefde en zelfrespect, het bij uzelf houden in plaats van te focussen op wat in uw ogen niet goed of niet goed genoeg is.

Michael, sinds het overlijden van mijn man, al lang geleden, word ik gekleineerd, bespottelijk gemaakt, vernederd etc. etc. Dus gepest door mijn oudste kind. Ik weet niet waar ik dit aan verdiend heb. Ik heb altijd geprobeerd, zelfs nu nog een goede moeder te zijn. Natuurlijk heb ik ook mijn fouten, maar die worden niet vergeven. Vanaf het moment dat dit kind geboren is, heb ik het altijd met liefde behandeld. Maar ik heb nooit liefde terug gekregen. Het doet zo’n ontzettende pijn en ik heb heel veel verdriet. Ik vraag mij af, waar heb ik dit aan verdiend. Door het gepest door de jaren heen laat mijn gezondheid ook te wensen over. Bij de gedachte dat ik ouder word ben ik bang voor mijn kind, dat ik als een beest behandeld zal gaan worden. Ik probeer het los te laten, maar dat kost mij heel veel moeite. Ik zit hier heel erg mee. Kunt u mij advies geven? Met vriendelijke groet.

Michael: Lieve vragenstelster, wij schrikken een beetje van uw vraag. Hoe is het zo kunnen ontstaan dat u uw kind zo veel macht-kracht gegeven heeft? Als u in uw hart kijkt dan voelt u toch een liefdevolheid. Dit is uw innerlijke liefdeskracht waar u te allen tijde toegang toe heeft. Ons advies aan u is, neem uw besluit om anderen geen negatieve invloed op uw kwaliteit van leven te geven. Daardoor zult u kunnen gaan ervaren dat uw angst voor uw toekomst afneemt. U bent een vrouw met een vrije wil die eindverantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van uw leven, dus gun uzelf de universele liefde oordeel vrij te ontvangen. Bijvoorbeeld door te genieten van de vogels, de natuur, het voorjaar dat weer snel komt en waardeer uw eigen gezelschap meer. Dan maakt u zichzelf ook veel minder afhankelijk van iemand anders.

In mijn werk ben ik helemaal leeggelopen. Steeds dringt de gedachte zich aan mij op dat ik kinderen zou moeten gaan opvangen die niet meer thuis kunnen wonen. Mijn ouders zijn overleden en hebben een erfenis nagelaten die voldoende mogelijkheden biedt. Raak daar erg geïnspireerd door. Valt me zwaar om de switch te maken en de zekerheden van het huidige werk op te geven. Er is geen moment dat ik niet aan dat plan denk. Word ermee wakker en slaap onrustig. Kunt u mij helpen bij mijn keuze? Is dit hoe een roeping of bestemming werkt?

Michael: Beste vragenstelster, om met uw laatste vraag te beginnen kunnen wij dit het beste omschrijven als een intens verlangen van uw Essentie. Het wijkt niet meer uit uw gedachten omdat het tijd is om deze mogelijkheid intensief te onderzoeken zodat u achteraf geen spijt zult hebben van uw beslissing. Omdat u zelf al mogelijkheden ziet om dit verlangen te realiseren weet u ook in welke richting u uw voorbereidingen zult kunnen treffen. Dit verlangen komt voort uit een ervaring vanuit een eerder leven. Volg uw hart vanuit vertrouwen. Vraag begeleiding op de u bekende manier en zet de eerste stap.

Hoi Michael, ik heb al jong heel sterk en zeker gevoeld dat mijn leven een door mij duidelijk gekozen pad heeft. Ik ben dankbaar voor alles wat ik meegemaakt heb en krijg regelmatig mooie visioenen en voel wel wie ik ben. Maar waar ik zo’n moeite mee heb is dat het leven op aarde zo ‘gesluierd’ is. Er is nu een stilte en ik zie voor me wat er gaat komen, maar ik word zo moe van het niet helder kunnen zien. Welke stap moet ik zetten? Wie begrijpt mij? Waar vind ik de middelen om te doen waarvoor ik gekomen ben? Het voelt alsof ik me door een dikke laag mist moet worstelen om telkens de volgende stap te zien, terwijl het volgens mij ook makkelijk moet kunnen. Ik wil voor kinderen gaan zorgen die meervoudig gehandicapt zijn en mijn hart gaat uit naar kinderen die terminaal zijn, kinderen waarvoor de biologische ouders niet kunnen of willen zorgen, maar ik zie niet goed of ik de juiste weg daarvoor ga. Kunnen jullie me helderheid geven? Liefste knuffels.

Michael: Beste vragenstelster, wij ervaren uw blijheid om te zien wat er komen gaat en soms is het niet mogelijk om veel vooruit te kunnen kijken omdat het nog niet helder is wat een vervolgstap wordt. In deze situatie wordt er van u overgave en vertrouwen gevraagd en het geduld om te wachten totdat u voelt dat u zicht heeft op een volgende stap. Op uw vraag wie begrijpt mij, kunnen wij zeggen voel wie open staat om met uw zoektocht mee op reis te gaan zodat u in het dagelijkse leven niet het gevoel hoeft te hebben dat u alleen op een zoektocht bent. Waar vindt u de middelen om te doen waarvoor u gekomen bent? Als u daarmee de financiële middelen bedoelt zult u zelf naar mogelijkheden dienen te kijken en ook de gesprekken aan te gaan met bijvoorbeeld organisaties / instanties die gelijksoortig werk verrichten. Als u andere middelen bedoelt, vaardigheden of mogelijkheden, dan bent u al gezegend met deze middelen en zal uw aandacht gefocust kunnen zijn op een verdieping in uzelf waardoor er gemakkelijker een aansluiting plaats kan vinden met uw doelgroep. Met betrekking tot het gaan van de juiste weg. Als u uw hart volgt gekoppeld aan uw innerlijke wijsheid kunt u zelf een onderscheid maken tussen het gaan van uw juiste pad of iets te ondernemen wat u als mens heel graag wilt. Het is hierbij belangrijk om uw handelingen en activiteiten mede te laten bepalen vanuit een gegronde staat van zijn, oftewel blijf met de beide benen op de aarde staan, zodat u geen taken op de schouders neemt die u niet uit kunt uitvoeren.

Michael, Ik ben nu 15 maanden thuis na een burn out in mijn werk. Terug keren in mijn oude baan is niet mogelijk. Momenteel heb ik de voorlopige diagnose, stoornis binnen het autistische spectrum in combinatie met een hogere begaafdheid. Wat ik wil is een baan waarin ik samen kan werken met meesters en engelen. De sluier weg nemen tussen zichtbaar en nog onzichtbaar leven. Ik geloof dat er een tijd komt waar dit mogelijk is, angst en pijn zal er niet meer zijn en ieder leeft in vrede en evenwicht. Kinderen leren om te gaan met de Goddelijke energie en leren de wetten van het leven goed te gebruiken. Waar is die baan?

Michael: Beste vragensteller, ten eerste wensen we je een goede gezondheid en een volledig herstel. Wij adviseren je om ons boek te lezen, want hierin staat hele belangrijke informatie over de vrije keuze voor eenieder die ervoor gekozen heeft om in deze tijd te reïncarneren. Jouw Essentie heeft bewust gekozen voor je hooggevoeligheid waardoor je zelf jouw sluiers en de sluiers onder anderen beetje bij beetje kunt oplichten. Dus uw vraag ‘waar is die baan?’ ligt feitelijk voor de hand, want het werken met kinderen en andere hooggevoeligen ligt in de lijn van het verlangen van uw Essentie. Om op deze wijze te leven dient u eerst met uzelf op pad te gaan. Voornamelijk om te leren omgaan met uw eigen hooggevoeligheid zodat dit niet zal leiden tot een grote mate van energieverlies. Dus deze stap staat nummer 1 op uw prioriteitenlijst. Stel u open voor de ontmoetingen met andere hooggevoeligen die net minimaal één stap verder zijn dan u.

Januari 2013

Hallo Michael, ik stel me zo voor dat ook onze huisdieren en de wilde dieren meegenomen worden in de transitie van de energie op aarde. Hoe is dit voor deze twee groepen dieren en hoe kunnen we huisdieren hier eventueel in ondersteunen als we merken dat ze hier moeite mee hebben (wonend bij eigenaren die in verwarring zijn)?

Michael: Beste vragenstelster, lief dat je zo bezorgd en betrokken bent bij onze viervoeters en natuurlijk de gevleugelden en alle andere dieren. Als u zich in verbinding stelt met het veld van de dieren kunt u alle goede gedachten, wijsheden naar deze groep sturen. Het is dan wel noodzakelijk dat u dit niet vanuit medelijden doet, wel vanuit gelijkwaardigheid. Dan is het ook heel behulpzaam als u ook voor de eigenaren in hun veld om bekrachtiging vraagt, zowel vanuit de kosmos als vanuit moeder aarde.

Ik vraag mij af wat mijn doel hier op aarde is? Mijn passie is mensen helpen door inzichten te geven en healingen. Ik profileer mij niet echt naar buiten toe omdat ik denk dat de mensen die mij nodig hebben wel op mijn pad zullen komen. Resultaat: weinig mensen komen echt aankloppen. Beperk ik mijzelf? Hoe trek ik mensen aan? Ik blijf werken aan mezelf want dat stopt nooit, maar wat is nu mijn grootste prioriteit waar ik aan moet werken? Uit dankbaarheid warme groeten.

Michael: Beste vragenstelster, feitelijk heeft u al uw eigen antwoord gegeven in de eerste zin van uw vraag. Als u de passie voelt om mensen te begeleiden en zo nodig te ondersteunen, vraagt dit van u om hiervoor te gaan staan en dus ook vindbaar te zijn. De uitdrukking ‘bescheidenheid siert de mens’ heeft menigeen meer persoonlijke beperkingen opgeleverd dan in de geest van deze uitdrukking de bedoeling was. Dus als u vanuit uw Zijn dienstbaar wilt zijn aan ontwikkeling of transformatie van anderen, zult u uw eigen transformatie mogen delen met anderen.

 

Lees verder: Korte vragen en antwoorden 2012

 

—————
Jij kunt ook een vraag aan Michael stellen. Het is hierbij wel de bedoeling dat je de vraag binnen de thematiek van Michael stelt. Dus over het waarom van je leven hier op aarde, over je persoonlijkheid en hoe dit samen met andere levensomstandigheden ervaringen oplevert die passen in het grote plaatje van je huidige leven. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met situaties, je eigen ontwikkeling en daarin keuzes wilt en kunt maken.

Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Stuur een e-mail…
Elke vraag krijgt een kort antwoord en wordt hier gepubliceerd. Elke twee maanden zal één themavraag wat uitgebreider met Michael worden behandeld in een apart bericht.