sunlight-tree

 

December 2012

Lieve Michael, ik ben momenteel een beetje moe van mijn werk, maar ben nog een loonslaaf omdat ik mijn lasten moet betalen. Er wordt gezegd dat de economie en het geldsysteem spoedig zullen verdwijnen. Weet u hoe lang dit nog moet duren? Ik durf niet zomaar ontslag te nemen, dan kan ik mijn levensonderhoud niet betalen, alles draait om geld en macht en eigenlijk word ik hier doodmoe van. Ik ben uiteraard niet de enige die dit slavernij systeem door heeft.

Michael: Lieve vragenstelster, u bent misschien bekend dat er in onze wereld niet gesproken wordt in termen van tijd en ruimte. Hoe snel dit geldsysteem zal verdwijnen is afhankelijk van de verhoging van het bewustzijn op aarde. Tevens afhankelijk van de tegenkrachten die hier alternatieven voor kunnen bieden, wat uiteindelijk wereldwijd voor een gelijkwaardige verdeling van de aardse rijkdom zal zorgen. Uw vrije keuze geeft de mogelijkheid om te kiezen hoe u omgaat met dit gegeven geldsysteem, zodat u zich daar geen slachtoffer onder voelt. Hoe u kijkt naar uw levensomstandigheden is bepalend voor hoe u uw leven ervaart.

Voor mensen die op dezelfde wijze denken over het huidige geldsysteem willen we nog toevoegen dat er de laatste jaren veel onkiese praktijken over het bankwezen aan het licht gebracht zijn. Het zal zeker nog wel enige jaren duren voordat iedereen zich kan vinden in een gelijkwaardige en eerlijkere beloning en het uit de wereld helpen van de armoede. Een belangrijk nut van het leven op aarde is het zichzelf ontwikkelen. Dus zijn er situaties waarin men leren mag. Die zijn noodzakelijk om tot de uiteindelijke vervolmaking te komen. Dus de mogelijkheden die miljonairs hebben om hun rijkdom te delen, zullen anders zijn dan de mogelijkheden van mensen die bijvoorbeeld moeten leven van een uitkering of minder. Welke keuze men maakt, kan bijdragen aan een hoger bewustzijn.

Sinds vorig jaar ben ik met mijn man naar Turkije verhuisd. Wij geven daar les. Wij hebben alles verkocht in Nederland en hebben daar een appartement gekocht. Ik heb gemerkt dat mijn lichaam na ongeveer vier maanden tegen ging werken. Het heeft zich geuit in enorme diarree en zo erg dat het niet ophield in Turkije. Zodra ik in Nederland was hield het op. Twee weken geleden ging m’n hart enorm te keer in Turkije, ik wilde niet nog een keer in het ziekenhuis terecht komen en ben naar Nederland teruggevlogen. Dit was na 3,5 maand nadat ik uit Nederland ben gekomen. Gisteren mocht ik invallen bij een les en iemand vertelde me over het Michael inzicht.

Michael: De diarree kan een signaal van uw lichaam zijn dat u geen duidelijke grip meer heeft op uw toekomst. Het loslaten van een vertrouwde omgeving waar u normaal gesproken in control was heeft een rigoureuze wending gekregen. Dat uw hart hierop reageert als een kloppend te keer gaand hart, is een teken van uw lichaam dat u mogelijk in de voorbereiding op uw vertrek naar Turkije niet even naar uw hartsignalen heeft durven of kunnen luisteren. Wat u kan helpen is het werken aan toekomstvertrouwen en overgave aan uw keuzen.

Ik hoor veel over de vijfde dimensie praten die binnen enkele jaren hier op aarde voelbaar zou moeten worden. Hoe zit dat eigenlijk? Er zijn ook reeds boeken over uitgebracht. Mogen we dit ernstig nemen?

Michael: Beste vragenstelster, nu wij 21/12/12 achter ons hebben gelaten, deze datum staat voor de wedergeboorte van onze aarde, zijn wij al langere tijd bezig naar de vijfde dimensie getransformeerd te worden. Dus u zult begrijpen dat er feitelijk geen sprake meer is van een keuze, echter een feit. Volg uw hart in wat voor u als waarheid geaccepteerd kan worden. Hierdoor kunt u uw eigen waarheid onderscheiden van verschillende of tegenover elkaar staande informatie. Blijf daarbij dicht bij uzelf. Als informatie weerstand of ongeloof bij u oproept, is deze informatie voor u niet waardevol.

November 2012

Geen vraag en antwoord.

Oktober 2012

Heel vaak heb ik het idee dat ik niet genoeg doe om mijn kadootje aan de wereld te geven en mezelf ermee te kunnen onderhouden op een manier die bij me past. Dan veroordeel ik mezelf wat natuurlijk niet zo ondersteunend is. Achterover leunen is het natuurlijk ook niet. Hoe kom ik erachter hoe ik het energetische, dat mijn dienst is, duidelijk vorm en smoel kan geven om het in de wereld te zetten en mezelf goed te kunnen onderhouden? Ik zwiep voortdurend tussen te hard trekken en duwen en mezelf veroordelen omdat ik te weinig zou doen.

Michael: We beginnen met een glimlach om onze mond want wat hier heel duidelijk uit spreekt is dat zij van zichzelf iets anders verwacht dan wat zij leeft. Dus als zij opnieuw een commitment maakt aan zichzelf om vanuit onvoorwaardelijke acceptatie te leven, dan pas kan zij zich weer delen met de wereld.
Als u onderscheid blijft maken tussen er zijn op de wereld met uzelve en met de ander, bestaat er geen onderscheid meer in aards en energetisch.
Als je heel bent, dan is het één.

Wat ik me al een tijdje afvraag. Ik ben altijd een doener en helper geweest. Na vijftig jaar doof en blind door het leven gegaan te zijn, werd ik geconfronteerd met ziekte van mijn lichaam. Dit herstelt zich langzamerhand. Hoewel ik veel ervaar, inzichten verkrijg, en me meer en meer open stel. Hoewel ik waar ik kan, leef naar wat ik weet. Ik kom mezelf nog steeds in sommige situaties tegen en merk dan dat ik weer meteen in mijn denken schiet. Mis ik sterk mijn daadkracht? Op de een of andere manier is mijn daadkracht weg, of moet opnieuw opgebouwd worden. Of ben ik te ongeduldig? Ik heb geen idee, hoe ik bij kan dragen aan deze wereld. Nu mijn lichaam zich herstelt en mijn inzichten, leiden tot een andere manier van leven, nu voel ik een urgentie om mijn taak of doel te vinden. Een urgentie om te leven wat ik weet. Tegelijkertijd besef ik dat ik ondanks vele inzichten, niets weet.

Michael: We voelen een grote innerlijke kracht, die zich inderdaad op een nieuwe manier aan het ontwikkelen is. Dus dat u zich ongeduldig voelt hoort bij je nieuwe proces. U heeft tijdens uw leven altijd alleen kracht ingezet om te accepteren dat u uw leven dient te leven met de beperking van zicht en gehoor. Dit geeft u ook alle ruimte om u te openen voor de kosmische wijsheid en invloeden om daar weer jouw eigen waarheid en inzichten samen te laten komen. U kunt uw proces delen met de mensen om u heen. Door uw acceptatie en ook dankbaarheid geeft u anderen stof tot nadenken en spiegelt u de ongemakken van het leven ook aan anderen. Hierdoor worden zij uitgenodigd om bij zichzelf te rade te gaan om telkens vanuit het hier en nu te leven en bewust te zijn van welke keuzen hen verder helpt op hun pad. Of dat ze kiezen voor de gemakkelijke weg om in hun comfort zone te blijven. Zij kunnen zich mogelijk aan uw proces optrekken en daardoor wordt de wereld weer verrijkt. Het siert een wijs mens om zich te blijven realiseren dat er nog heel veel informatie en kennis niet ontsloten is.

Augustus 2012

Aan de ene kant, wanneer ik meer in mijn vertrouwen ben, ervaar ik heel erg dat alles bezig is op zijn plek te komen en ook het werk dat ik zo graag doe bezig is uit de verf te komen. Dan ervaar ik balans gedurende de dag, laat me niet opjagen en doe dingen waardoor ik me werkelijk gevoed voel, ook al lijkt dat niet direct te maken hebben met mijn coachpraktijk. Aan de andere kant, wanneer ik weer even bang ben, ervaar ik dat ik veel meer moet doen, discipline moet hebben, mezelf moet pushen. Dan veroordeel ik mezelf dus eigenlijk dat ik niet doorzet en er zo niet kom. Ik snap dat die angst me niet echt helpt en toch: neem ik mijn verantwoordelijkheid niet? Moet ik meer doen? Laat ik iets na?

Michael: Beste vraagtelster, voor u hebben wij slechts één woord nodig en dat woord luidt: Eigenliefde. U beschrijft hoe u zich voelt als u werkelijk met uzelf leeft en daardoor uw balans ervaart. Deze wijze geeft u zelfacceptatie, eigenliefde en ook relativeringsvermogen om te bepalen wat wel en niet waardevol en zinvol voor u is. Als u terugvalt in oude energie, namelijk deze angst, kunt u het nu als een signaal ervaren dat u buiten uzelf denkt en niet Bent. Verantwoordelijkheid nemen doet u als u uw balans ervaart. Dat is alles wat u nodig heeft. Wij wensen u veel Zijnskwaliteit toe.

Ik ben 63, begin voor mijn gevoel aan het vierde deel van mijn leven. Al het oude, hond, werk, weten dat deze woonplek de juiste is, valt door allerlei omstandigheden weg. De ontstane ruimte voelt goed; ik droom nog geen nieuwe stappen maar zoek wel naar een bewuste, voor geest en lichaam, juiste invulling van dit één na laatste tijdsdeel van dit leven hier op aarde.

Michael: Wel als u met het één na laatste tijdsdeel bedoelt dat dit uw werktijd betreft, dan heeft u gelijk. Wij zouden echter liever zien dat u uw leven niet zo in partjes knipt. Want elke keuze van nu vormt de basis van morgen en dan komt u meer in een geleide stroom. In die stroom kunt u meer oorzaak en gevolg herkennen, zodat het leven meer organisch verloopt, waardoor u ook meer in uw eigen flow de rust, de zinvolheid en het bewust in het Hier-en-Nu-zijn zult ervaren. Als u deze flow ervaart te voelen en te willen volgen, laat u zich leiden. En als resultaat daarvan weet u waar te zijn en wat u wilt ondernemen om verder in deze vorm, vanuit deze overgave, uw leven te leven. Uw uitdaging is doen door niets te doen.

Juli 2012

Volgens de test scoor ik op alle bruggenbouwer-uitspraken en dat was eigenlijk geen grote verrassing. Het is mijn diepste wens en inspiratie dat te zijn. Daarom heb ik ook een eigen coach- en healingpraktijk sinds 2007. Maar sinds de start van 2012 is mijn innerlijke balans en kracht weg door alle thema’s die zich ineens (weer) aandienen. Ik snap dat ik daar doorheen moet om mezelf en anderen straks nog beter van dienst te kunnen zijn, maar tegelijkertijd ben ik erg bang tijdens dat proces niet voldoende te kunnen bijdragen aan de grote transformatie omdat ik nog niet ‘klaar’ ben met mijn eigen ontwikkeling. Ik ben bang dat ik ‘de boot mis’. Hoe ga ik (en anderen in hetzelfde proces) hiermee om?

Michael: Met een brede glimlach willen wij u op het hart drukken dat er geen boot te missen valt. En u bevestigt in de laatste zin van uw vraag ook daadwerkelijk uw Bruggenbouwerschap, namelijk om anderen bij uw vraag te betrekken. Het antwoord is eenvoudig. U bent onderdeel van deze grote transformatie. Dus hoe liefdevoller en met mededogen u uw proces doorleeft, is dat de energie die u toevoegt aan de grote transformatie zoals u dat noemt. Dat u herkent om weer oude thema’s aan te dienen te gaan, is precies in lijn met het schonen en opschonen van uw eigen karma zodat u in een zo zuiver mogelijke staat uw werk doet en blijft doen. Uw klanten mogen getuige zijn van uw ontwikkeling. Dus daarmee draagt u ook bij aan het totale proces. Dus wees zo open en eerlijk mogelijk naar uzelf en anderen toe, zonder uzelf weg te geven. En wij wensen u een verrassend en diepgaand transformatieproces toe.

Momenteel heb ik een leidinggevende functie en werk ik als afdelingsmanager van een zorgafdeling. Een groot deel van mijn werkzaamheden is gericht op aansturen van resultaat, cijfers. Deze kant is niet goed ontwikkeld en spreekt me niet aan. Ik vraag me af of ik moet doorzetten om dit facet me goed eigen te maken of dat ik tegen mijn zieleopdracht in ga? Wat heb ik hierin te leren?

Michael: Welkom. Ons antwoord kan kort en krachtig zijn. Voor een mensgerichte vrouw zoals u is het veel belangrijker om in verbinding voor en met mensen te werken. Uw zorgzaamheid en liefde kunnen hierdoor direct gefocust en uitgereikt worden aan hen die zich onzeker, onveilig en sommigen die zich ongezond voelen. Dus alle energie die u richt op de hardware van uw functioneren, namelijk de cijfers en de regelklussen, is niet zo goed besteed, want wat u terecht ervaart, daar wordt uw hart niet warm van en zien wij het meer als energie die weg stroomt, dan vruchtbaar ingezet. Dus onze uitnodiging aan u: u mag uw hart volgen. Het is de zielewens om zo min mogelijk vanuit uw hoofd en alle oude energiepatronen die daarmee gemoeid zijn, los te kunnen laten zodat u ook de waardering en erkenning ervaart als u zich vanuit uw hart in verbinding stelt met hen die door uw werk op uw pad komen. Dan zien wij een vrouw teruggekeerd in haar wezenlijke kracht. Namasté.

Juni 2012

Als je het persoonlijkheidsprofiel beziet dan bestaat dit uit verschillende kenmerken en elk van die kenmerken heeft verschillende energievormen; inspiratie, expressie, actie en assimilatie. Nu zijn er profielen waarbij het accent op één of twee van de vier ligt, terwijl de anderen afwezig zijn. Wat betekent dat voor de persoonlijkheid voor die persoon, is deze dan bijvoorbeeld minder in balans?

Michael: Het is geenszins dat die persoon minder in balans is. Het is het voornaamste dat de focus ligt op de kenmerken die dan wel aanwezig zijn. Soms is het wel zo waardevol dat er een grote uitgesprokenheid mag zijn. Hierdoor kan die persoon een krachtiger voorbeeld zijn om die kenmerken in het dagelijks leven te benadrukken waardoor anderen er makkelijker van kunnen leren. Op die manier is er een grotere helderheid over hoe belangrijk dat specifieke kenmerk is in het leven van die persoon. Dus min of meer wordt die persoon extra bekrachtigd om te leven en te beleven wat er uit het profiel sterk naar voren komt.

Wat kan ik doen om te voelen dat ik een onderdeel ben van het grote geheel, van het grote bewustzijn? Theoretisch snap ik het, maar ik voel het niet (meer).

Michael: Ten eerste willen wij u zeggen, zoek de bril die op uw hoofd staat. U kunt bijvoorbeeld zo genieten van de grootsheid van de natuur dat u daarin vergeet dat u deel bent van alles wat u ziet, voelt, ruikt, waarneemt. U bent daar een tijd zo bewust van geweest waardoor dit zo in u geïntegreerd is, dat u het nu in het Hier en Nu bijna als een vanzelfsprekend geheel om u heen ervaart. U bent zich nu makkelijker bewust van de nietigheid van die ene mens, dat u de grootsheid van deze ene mens er niet naast plaatst. Dus ons antwoord op uw vraag ‘hoe doe ik het?’ is, zing mee met de vogels, laat u meevoeren door de wind en wordt u bewust van de energiereinigende werking van deze wind. Zie de zon als de warmte- en lichtbrenger voor onze huidige aarde en moeder maan die koesterend de aarde omarmt. Laat je aanraken door al deze verschillende energievormen.

 Mei 2012 

Heeft mijn fysieke gesteldheid zoals misselijkheid en het ‘overgeven’ ook te maken met verandering en/of deze nieuwe tijd? Wat kan ik doen om dit proces goed door te komen en te laten verlopen?

Michael: Het lichaam wordt voorbereid op de kristallijne energie. Als je in het oude tempo door blijft jagen, luister je onvoldoende naar de behoeften van je lichaam en je hart. En als je meer en meer openstaat voor Al Dat Is, is het nodig om meer ruimte en rust te nemen om waar te nemen wat er zich in je lichaam en hart plaats vindt.
Je kunt jezelf ook toestaan om meer op anderen te leunen als je moeite hebt met loslaten. Het loslaten in de zin van vragen of iemand anders dingen wil overnemen. Dit kun je heel breed zien en je kunt jezelf toestaan dit eerder te doen, namelijk voordat je over een vermoeidheidsgrens heen bent gegaan of voordat je een gevoel van weerstand naast je neer legt. Dit zijn belangrijke signalen om uw leven in de volgende fase op een nieuw spoor te brengen. Probeer je nog alles in één dag te stoppen terwijl je jezelf niet of onvoldoende afvraagt, met welk doel je handelt of spreekt? De signalen zijn er om je te helpen en zie ze dan eerder als uitdagingen dan als belemmeringen. Hiermee hebben wij handvatten gegeven om vanuit je vrije keuze andere beslissingen te mogen maken.
Als je fysieke klachten langer aanhouden, check dan of het iets lichamelijks is. Zo niet, maak je dan zo min mogelijk zorgen over deze veranderingsfase. Oftewel, blijf je toekomst vol vertrouwen tegemoet zien, want dit proces is een onderdeel van de huidige transformatie.

Naast lichamelijk klachten, innerlijke lichamelijke processen, komen er in deze tijd ook van buitenaf heftige situaties op ons af, bijvoorbeeld wat er nu in Europa gebeurt. Deze gang van zaken is voor veel mensen moeilijk omdat ze voor zichzelf geen hoop meer zien.

Michael: De toekomst niet hoopvol kunnen zien, is wat de energie van dit proces bezwaard, want zoals u weet heeft eenieder die hier op aarde leeft, heel bewust gekozen om deze transformatie mee te maken op de wijze waarmee mensen geconfronteerd worden. In hoe je de wereld wilt ervaren en jezelf opstelt daarin heb je een vrije keuze. ‘Schiet ik in de angst en verdicht ik het licht of vertrouw ik dat het leven zich zal ontvouwen zoals het voor ieder Hoger Zelf een maximale ontwikkeling kan zijn?’

Die vrije keuze kan ik me hier in de situatie van Nederland wat beter voorstellen dan individuele mensen in Griekenland en Spanje die zwaar in de problemen zitten, zonder werk en heel weinig inkomen. Het lijkt me in deze omstandigheden dan ook niet eenvoudig om te vertrouwen dat het leven zich zal ontvouwen.

Michael: Dat klopt. Hun uitdaging is hoe zij kiezen om met hun, inderdaad zware of ogenschijnlijk uitzichtloze, situaties om te gaan. Laten zij hun hoofd hangen of kunnen zij in overgave komen, wordt er naar nieuwe mogelijkheden gezocht? Dus het is een lastige weg, echter geen onmogelijk weg.

April 2012

In het artikel over 2012, onze ontwikkeling en bewustzijn wordt gesproken over een versnelling van ontwikkeling en bewustzijn. Is er een verschil tussen ontwikkeling en bewustzijn?

Michael: Ja, in deze is het verschillend want je kunt wel bewust zijn, echter als je er niets mee doet blijf je achter in je ontwikkeling. Wij maken dus een onderscheid. Als je niets doet met je inzichten omdat je er niet voor gaat staan, niet durft of niet het vermogen hebt om die verrijking van je bewustzijn te integreren, blijf je achter. En soms is het een bewuste keus, evenwel als je kijkt naar de landen waarin de mensenrechten regelmatig geschonden worden, dan is het een bewuste keuze om het uiterlijk minder zichtbaar te maken. Echter de innerlijke kracht maakt daar wel voortgang in de ontwikkeling.

Michael: Wat we nog willen zeggen is dat het ons ook deugd doet dat het boek zo positief ontvangen wordt omdat het ook aangeeft hoeveel mensen in jullie kringen met een grotere openheid al aanwezig zijn en dat u zich daar soms niet zo dagelijks van bewust bent. Dat u feitelijk in een energiegroep deel bent of zij deel van u dat maakt verder niet zoveel uit en dat u zich ook wel gelukkig over mag prijzen.
Dan wens ik jullie een fijne tijd.

Maart 2012

Wat kan ik doen om mijn tweelingstraal in dit leven te ontmoeten? En leidt dit over het algemeen tot een liefdevolle en gelukkige relatie?

Michael: In deze fase van je leven is het voor jou het allerbelangrijkste om de liefdesrelatie met jezelf aan te gaan, waardoor je het verlangen om een tweelingstraal te ontmoeten niet langer zal blijven bestaan zoals je die nu is. Want waar je jouw zoektocht op focust is iets wat buiten jezelf ligt, namelijk iets wat aanvullend en helend is voor jouw innerlijke onvoorwaardelijke acceptatie van je eigen totale Zijn. Als je jezelf onvoorwaardelijk accepteert en lief hebt, zul je deze liefdesbehoefte niet meer buiten jezelf hoeven te zoeken. Het verlangen om jezelf te verbinden met gelijkgestemden zal dan vanuit een willen delen en uitreiken van jezelf gaan worden.

Januari-februari 2012

Wat ik nog lastig te begrijpen vind is de switch van de negatieve naar de positieve pool. Ik begrijp dat het erom gaat inzicht te krijgen en dat je daar een keuze in hebt, maar de negatieve pool zal toch altijd blijven bestaan. Het lijkt nu alsof het altijd de bedoeling is om naar de positieve pool te switchen. Waar blijft het bestaansrecht van de negatieve pool dan?

Michael: De karakteristieken van de negatieve polen zijn inderdaad blijvend aanwezig. Hun bestaansrecht is om je in staat te stellen jezelf verder te ontwikkelen door ze achter je te laten en vanuit je positieve polen te leven. Toch kan het voorkomen dat je momenten hebt dat je vanuit je negatieve pool zult handelen, zoals in stress situaties of dat je voelt dat je onder druk staat. Daarnaast is het bij de meest dominante kenmerken van je doel, modus en attitude de uitdaging om de negatieve polen te overstijgen. Je kunt die kenmerken namelijk meester worden. Door consequent te handelen vanuit je positieve pool, kun je de neutrale positie bereiken. Als je daar geruime tijd in kunt verkeren, wordt je meester van dit kenmerk. Vervolgens zal je tweede dominante persoonlijkheidskenmerk zich als eerste overheersende kenmerk manifesteren en heb je de uitdaging om deze weer meester te worden.
Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je moeite hebt om een van de persoonlijkheidskenmerken tot een harmonieus deel van jou zelf te maken. Dan komt dit in één van de volgende levens weer in je persoonlijkheid terug.

Bij je rol heb je ieder leven te maken met dezelfde negatieve pool en die heeft direct een relatie met je zieleleeftijd en –niveau. In elk leven groei je weer naar de volgende ‘etage’ met zijn eigen uitdagingen.
De centra hebben dezelfde werking als je doel, modus en attitude. Je kunt deze ook meester worden. Het is echter wat complexer omdat je eerste reactie diep in je verankerd is. Bij het streven om vanuit je positieve pool te handelen, kun je ook bezig zijn met het in balans brengen van je centra.
Ook je valkuil heeft een positieve en negatieve pool en drukt een stevige stempel op je handelen. Meestal gebruik je een groot deel of je hele leven om de negatieve pool meester te worden. Je kunt hierbij denken aan het overwinnen van angst.

Bij het persoonlijkheidsaspect doel wordt aangegeven dat mensen met het kenmerk groei graag hun ervaringen delen. Toch kunnen ze hierbij de neiging hebben meer gericht te zijn op zichzelf dan op anderen. Dat klinkt tegenstrijdig of gaat het erom dat je meer gericht bent op de groei van jezelf dan die van anderen? Ik heb namelijk de neiging (mede vanuit mijn valkuil) om me juist te richten op de ander en mezelf daar dan in te ‘vergeten’. Dus hoe moet ik de gerichtheid op mezelf bij groei plaatsen?

Michael: Je voelt een diep verlangen om te groeien. Daarom is die gerichtheid op jezelf een innerlijke kracht om dit doel te bereiken. Ieder mens heeft z’n eigen doelen waardoor je je eigen doel alleen op jouw manier kunt bereiken. De focus van de gerichtheid op anderen, die je ervaart vanuit je valkuil, is dat je jezelf gemakkelijk wegcijfert ten gunste van anderen. Dit heeft dus een ander vertrekpunt waardoor het niet te vergelijken is met de gerichtheid die als basis ligt in het persoonlijkheidskenmerk groei.

 December 2011

Hoe weet ik dat ik in dit leven geleerd heb?

Michael: Dat weet je op het moment dat de film van het leven zich aan je voorbijtrekt, nadat je je stoffelijk leven achter je gelaten hebt. Ook op aarde zijn er momenten dat je weet dat je geleerd hebt. Het is net als op school. Wanneer je je sommen goed hebt gemaakt, weet je dat je geleerd hebt, van het begin af. Als je niet meer in een bepaalde valkuil stapt, weet je dat je deze meester bent geworden en dat je dingen achter je hebt gelaten. Je weet dit omdat je bepaalde dingen niet meer voelt, doet of zegt. Het ultieme, wat heeft dit leven mij gebracht in de lering van mijn ziel, is het moment waarop je levensfilm wordt teruggedraaid.

Blijven er nog steeds nieuwe Essenties op de aarde komen of gaat de afname van de bevolking toenemen?

Michael: Tegenwoordig worden er geen nieuwe zuigelingzielen geboren om aan hun aardse cyclus te beginnen. We gaan met elkaar voor de vijfde dimensie. Op de laatste ziel zal altijd gewacht worden en als het een nooit ophoudende cyclus is, waarbij er nog zuigeling- en babyzielen geboren kunnen worden, zou het nooit tot een uiteindelijke transformatie over kunnen gaan.

Wanneer zijn alle levens klaar?

Michael: Alle levens zijn klaar als ook de laatste ziel in het licht opgenomen is in de bron.

Jij kunt ook een vraag aan Michael stellen. Het is hierbij wel de bedoeling dat je de vraag binnen de thematiek van Michael stelt. Dus over het waarom van je leven hier op aarde, over  je persoonlijkheid en hoe dit samen met andere levensomstandigheden ervaringen oplevert die passen in het grote plaatje van je huidige leven. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met situaties, je eigen ontwikkeling en daarin keuzes wilt en kunt maken.

Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Stuur een e-mail…
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Elke vraag krijgt een kort antwoord en wordt hier gepubliceerd. Elke twee maanden zal één themavraag wat uitgebreider met Michael worden behandeld in een apart bericht.