zonsondergang-rode-horizon540x150

 Michael: Kies steeds voor het licht en vertrouw dat vanuit een positieve energie met elkaar de negatieve beïnvloeding steeds meer ontkracht zal worden

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Theo: Wat je kunt ervaren als mensen bezig zijn met spirituele- of bewustzijnsontwikkeling is dat ze zich bewust worden om meer naar zichzelf te luisteren en in zichzelf te keren om van binnenuit antwoorden te vinden. Vervolgens vandaaruit te bepalen welke keuzes ze maken. Dat wordt door de omgeving soms wel als egoïstisch gezien. Aan de andere kant krijg je bij zo’n ontwikkeling meer compassie en empathie voor mensen in je omgeving, dus kun je in die zin meer gericht zijn op de mensen om je heen. Dat lijkt een soort van paradox en ik ben benieuwd wat Michael daarover kan zeggen.

Michael: Er zit een volgorde in, waar men zich wat minder bewust van is. Het verlangen om meer met spiritualiteit of bewustzijnsontwikkeling bezig te zijn, daar wordt gehoor aan gegeven. En mensen die niet achter goeroes en andere mensen aan willen lopen keren zich inderdaad in zichzelf om ook te onderzoeken hoe makkelijk het is om het eigen innerlijk weten, hun eigen antwoorden te kunnen horen of voelen of weten. Vanuit het verlangen ontstaat een nieuwsgierigheid naar wat men meer is dan het menselijke: ‘Als ik in contact kom met mijn innerlijke wijsheid, dan zal dat zeker ten goede komen aan mijn zelfvertrouwen, waardoor ik minder beïnvloedbaar wordt door de kakafonie van richtingen en verschillende zienswijzen’. Het komt ten goede aan de innerlijke rust, want als je ervaart dat je op jezelf kunt vertrouwen, wordt je minder afhankelijk. Ook de blijheid van het ontdekken dat je veel meer bent dan wat je tot nu toe ervaren hebt, zoals een wandelende boekenkast of iemand die helemaal alleen vanuit het gevoel leeft. De blijheid om te ontdekken dat je veel meer wijsheid en intelligentie in je draagt, heeft het positieve effect dat je daardoor ook trots op jezelf mag zijn. Want dat is ook iets wat in deze tijd eigenlijk minder aan de orde is, namelijk dat mensen blij en trots mogen zijn op hun gezette stappen, op het ingezette pad. Hierdoor kunnen ze zich meer bewust worden dat ze tegelijkertijd een grotere meerwaarde hebben voor de eigen omgeving omdat ze vanuit een grotere bron anderen kunnen begeleiden of anderen kunnen inspireren met de ontdekkingen binnen zichzelf. Doordat men gaat ervaren dat anderen ook zitten te wachten op de raadgevingen of het meedenken, het meevoelen in de processen van mensen in hun omgeving, zowel privé als in werkcontexten, komt er ook het gevoel ‘ik heb een grotere meerwaarde’. En dat nodigt weer uit om zich meer te verbinden met de directe omgeving, met de wereld om zich heen. Dan is er al gauw het besef dat we met elkaar zijn verbonden en wij één groot geheel vormen. Dat geeft weer een extra impuls aan het bewustzijn van de grootsheid van zichzelf en de ander. Vandaaruit komt ook een gevoel van mededogen, want men is zich ook bewust dat men zelf tijd nodig heeft gehad om tot een bepaald bewustzijn te komen om uit te kunnen rijken vanuit de eigen wijsheid. Zo kan men ook denken dat het niet meer passend is om zomaar te oordelen of te veroordelen over anderen, want als je terugkijkt naar jezelf, kan je in meerdere gevallen zeggen dat je boter op je eigen hoofd hebt zitten. Dus er is op meerdere lagen tegelijkertijd een bewustzijn. En het realiseren dat niet een persoon alles kan weten bevordert weer de drang om meer met anderen verbonden te zijn en te ervaren hoe prettig het is dat anderen je kunnen uitreiken, wat je zelf niet beheerst, niet weet of niet tot je beschikking hebt. Het, op deze manier, zelf gevoed worden en de ander voeden brengt je vervolgens weer in een diepere laag van waardering en voldoening.

Theo: Het is mooi hoe Michael die ontwikkeling, die stappen eigenlijk schetst, want het laat heel mooi zien dat de manier waarop je met de mensen in je omgeving omgaat, de kwaliteit van die relatie, heel erg verandert. In het begin heel erg afhankelijk en aan het eind zoals er gezegd werd voeden en gevoed te worden.

Philip: Het is inderdaad heel mooi beschreven hoe dat in elkaar zit en wat de gevolgen daarvan zijn. In toenemende mate voelen mensen dat ze daarmee bezig willen zijn, dus collectief gezien is er ook een toename van bewustzijnsverruiming?

Michael: Hieruit blijkt dat inderdaad de mensheid, en dan trekken we het heel breed, vanuit de behoefte om bewuster te leven ook andere keuzes maakt, die zichtbaar worden in politiek, in duurzaamheid, in milieu en in meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit is ook weer een bewijs dat de wereld steeds meer evalueert, wat het doel is waarom we met elkaar op deze wereld zijn. Om het hele universum of de wereld te brengen naar de vredepositie ofwel de vredestijd, bijvoorbeeld het duizendjarig vredesrijk.

Philip: Wereldwijd gezien zie je toch ook duidelijk dat er een soort van tegenwicht is tegen deze ontwikkeling waar we nu over praten. Als je het hebt over mensen zoals Erdogan, Assad e.d. met hun aanhang, zou ik het dan zo kunnen zien dat zij en de gebeurtenissen daarbij als een trigger zijn om juist die bewustwording te vergroten?
Ook bijvoorbeeld een ingrijpend plan als dat van de Verenigde Naties: Agenda 2030. Agenda 2030 wordt het Aktie Plan genoemd om 17 doelen om onze wereld te transformeren en in 2030 geïmplementeerd te hebben. Dit document van de VN is heel lang onder water gebleven en het lijkt er op te wijzen dat we ons meer dan ooit in een tijd bevinden waarin dat wat lange tijd verborgen was, nu naar het oppervlak aan het komen is.

Michael: Er is wereldwijd een enorm gevecht gaande tussen de macht- en beheers-energie en iedereen die zich bewust wordt van de noodzaak en de wenselijkheid van een liefdevollere en duurzame wereld. De uitputting van de aarde op alle niveaus dient gestopt te worden omdat dit in directe verbinding staat met de ontwikkeling van een groter bewustzijn van de mensheid. Hierdoor kan het groeien naar een hogere dimensie van bewustzijn waardoor er universele kennis, die reeds eeuwen oud is, weer toegankelijk wordt om nieuwe kennis en methodieken beschikbaar te stellen die ingezet kunnen worden om de uitputting en misbruik van de aarde tegen te gaan.

Theo: Het bewustzijn van de macht- en beheers-energie stimuleert dus onze spirituele- of bewustzijnsontwikkeling. Aan de andere kant verhoogt ook het trillingsniveau van de aarde. Wat voor effect heeft dat op deze ontwikkeling?

Michael: Hoe hoger de trilling, hoe helderder mensen aangeraakt worden om met zichzelf aan de slag te gaan. Om hun eigen waarden en normen te onderzoeken en zo nodig bij te stellen. Ook te zoeken naar: ‘Ben ik mijn authentieke zelf of leef ik nog via de conditioneringen en de beïnvloedingen van anderen’. Het is ook inherent aan het schonen van zichzelf, van organisaties, van systemen, waardoor de versnelling van deze hogere trilling ook weer mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor kan er een versnelling optreden in de ontwikkelingen, in de evolutie feitelijk. Vanuit de verbondenheid met thema’s als de zorg voor de toekomst van de nieuwe generaties, gaan veel mensen dan ook bewuster kiezen wat oorzaak en gevolg is. En als wij een gevolg met elkaar creëren dat niet het gewenste effect heeft, kunnen we veel eerder terugkeren op onze schreden en andere ingangen nemen omdat die steeds zichtbaarder worden. Het is niet meer zo dat er één probleem met één oplossing is, want door de betrokkenheid van veel groeperingen en bewegingen, worden er heel veel verschillende mogelijkheden aangeboden. En de richting die het meest resoneert met de grootste groep trekt weer andere mensen mee.

Theo: Zoals ik het voel is het dat de verhoogde trilling van de aarde eigenlijk tot een innerlijke drang leidt om die ontwikkeling waar we in het begin over spraken in gang te zetten of door te maken en de macht en controle systemen die Philip benoemde zijn eigenlijk uiterlijke stimulansen om ook die ontwikkeling door te maken. Kan ik het zo samenvatten?

Michael: Ja, om dus steeds te kiezen voor het licht en te vertrouwen dat vanuit een positieve energie met elkaar de negatieve beïnvloeding steeds meer ontkracht zal worden.