jumping family 540x240

Nu is de tijd rijp om de weerstand en negativiteit die dat veroorzaakt te kantelen naar het zien wat ook de positieve invloed van iets is wat ongewenst is.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Philip: Zowel in de kosmos als hier op aarde vindt een ver snelde transformatie plaats. Als we focussen op het aardse merken we dat bewegingen die gaande zijn, zoals de Brexit en de manier waarop Trump opereert, juist een verdere bewustwording bij een steeds grotere groep mensen bewerkstelligen. De bewustwording dat het namelijk gaat om dingen samen te doen, de wereld duurzamer te maken met respect voor elkaar. Samen willen optrekken om de overvloed met elkaar te delen. Wat willen jullie over dit onderwerp met ons delen?

Michael: Goede dingen die vanuit Amerika naar buiten zijn gekomen, zoals de Obama care, namelijk het vormen van een gemeenschappelijk iets, weliswaar op een oude manier, roept bij een groep mensen weerstand op. Namelijk de groep die vindt dat het verschil tussen arm en rijk dient te blijven bestaan. De Brexiteers die Europa willen verlaten willen ook niet hun macht of invloed verliezen. Hoe de Brexit zich voordoet geeft een golf van angst, onzekerheid en onveiligheid bij mensen die onzeker zijn over hun positie omdat ze eigenlijk binnen Europa willen blijven. Daarentegen worden door beide ontwikkelingen anderen juist aangeraakt om onder die oude macht uit te kunnen komen. Hierdoor kan er heel veel mogelijk worden omdat die mensen voelen dat het nu tijd is om te spreken en het anders te doen. Nu is de tijd rijp om de weerstand en negativiteit die dat veroorzaakt te kantelen naar het zien wat ook de positieve invloed van iets is wat ongewenst is. Deze twee bewegingen van Trump en Brexit zorgen voor een versnelling in de bewustwording van: ‘dit is niet waar we voor gekozen hebben, dit is niet waar we ons aan willen committeren’. Die innerlijke kracht wordt dus eigenlijk eerder aangesproken dan dat er voortgesudderd wordt in een comfortabele ‘zo ging het altijd, zo zal het nog wel een tijdje duren’.

Philip: Hoe verhoudt zich deze bewustwording op delen van de aarde met de versnelling van de bewustwording in de kosmos?

Michael: Als u ervan uit gaat dat alles één is en alles energie is zoals de vleugelslag van een vlinder die tot wijds in de omtrek voelbaar is en veranderingen veroorzaakt. Met dit voorbeeld kunt u zich voorstellen dat als een groep mensen op plek x collectief vanuit een andere intentie handelt, vanuit een houding van ‘stop hiermee en start daarmee’, zij als die steen zijn die in een meer gegooid wordt en kringen veroorzaken in waar je nu bent, zeg West Europa. Die energie heeft grote effecten aan de andere kant van de wereld, want als hier aan getrokken wordt moet daar iets in beweging komen anders heeft deze beweging geen effect.

Theo: Zoals ik het begrijp triggeren deze dingen heel veel mensen om energie te mobiliseren om te creëren wat we eigenlijk met z’n allen werkelijk willen creëren?

Michael: Ja, en je hebt voorlopers die volgers krijgen of mensen die aangeraakt zijn. Eén mens heeft veel contacten en die zeggen het voort en ze maken het ook voelbaar. Mensen zeggen tegen elkaar dat ze naar die ene waardevolle lezing gaan en ze vertellen erover. Op die manier worden de overvoed en de openingen eigenlijk steeds groter. Het world wide web wordt steeds actiever. Mensen die bewust proberen zich eraan te onttrekken door in een omgeving te wonen waar geen televisie, elektra enzovoort hebt, zijn ook heel waardevol, want zij zijn weer een soort van aarde verzorgers. Zij zorgen tevens voor een balans of het in harmonie brengen van zaken. Dit laat zien dat alles met elkaar verbonden is, dus wat hier gebeurt heeft daar gevolgen en visa versa.