vrijheid 540x175

Gechanneld door Christy

Philip en Theo: We merken in onze omgeving dat mensen zich meer en meer aangetrokken voelen tot het leven en werken in de nieuwe energie. Ze ervaren echter dat ze door de omgeving en de contexten waarin ze werken nog wel worden tegengehouden om zich op die andere manier optimaal te kunnen manifesteren. Ook dat mensen willen veranderen of iets zouden willen veranderen, echter door de druk van buiten het niet lukt. Wat kan hen daarbij helpen of inzicht geven om door te kunnen pakken?

Michael: Het gaat om het voelen van een verlangen om een verschil uit te maken in je werkwijze, zijnswijze en dit te willen delen ten gunste van ontwikkeltrajecten. Hierbij maak je geen onderscheid of het een organisatie-, een bedrijfs- of een persoonlijke ontwikkeling is. Onze ervaring is dat het verlangen van de individuele mens aanstuurt op een zoektocht. Die zoektocht kan er uit bestaan om informatie in je op te nemen om tot inzichten te komen die de ontwikkeling en transformatie verder brengt. Het kan er ook uit bestaan om over je verlangen te spreken met de mensen waarbij het ook resoneert. Je kunt dan doorpakken en onderzoeken, wat maakt dat je dit verlangen nu voelt en dat je dit verlangen niet meer los wil laten? Sterker nog, je kunt een innerlijke drive voelen om dit verlangen onderbouwd in groepen mensen en in organisaties te brengen. Hierdoor kun je ook de voldoening voelen van jouw bijdrage aan de transformatie, de verandering, zodat het in feite een soort dragend net is. Je kunt het ook een beetje vergelijken als een grid dat om de aarde is, dat mondiaal steeds meer mensen en ook groepen van mensen opstaan om dat wat nu allemaal zichtbaar is. De ongelijkheid, strijd, machtsmisbruik, nog steeds de hang naar status en al die andere symptomen, die soms tot walging en opstand leidt. Je doet dit om mensen ook het gevoel te geven dat er mondiaal heel veel zaden ontstaan die tot bloei worden gebracht om zo de roep naar de nieuwe wereld ook handen en voeten te geven. Je kunt dit zien in vormen van nieuwe economie, waarbij delen belangrijker is dan vermenigvuldigen en films die worden gemaakt over veranderingsprojecten, zoals ‘normal is over’ die over nieuwe energievormen gaat, nieuwe economische bewegingen zoals die worden belicht in een programma als Tegenlicht met als onderwerp de ‘purpose economics of de betekenis -economie(P+Th: uitgezonden op zondag 03-04-16) over het streven naar toename van welzijnsbeleving en geluk. Hierdoor wordt er een halt geroepen aan dat wat niet meer dragend of dienend is.
Dus in onze omgevingen kun je merken dat steeds meer mensen behoefte hebben aan die verdiepingsslag. Kijk maar hoeveel mensen uit organisaties ook te maken krijgen met allemaal nieuwe vormen, zoals sjamanisme, werken met energie en andere samenwerking tussen mensen door te beginnen met een verbinding voordat men start met het hoofd. Er zijn zoveel mensen, die hoe klein ook, proberen er aandacht voor te vragen of er al voor gaan staan omdat ze al de eigen persoonlijke ontwikkeling handen en voeten hebben kunnen geven. Ook gebeuren die zaken bij allerlei opleidingen, instituten, bijeenkomsten of door wereldwijde meditaties. Het zijn allemaal vormen om de beweging naar de nieuwe energie te onderbouwen, de dynamiek van nieuwe energie te bekrachtigen en feitelijk iedereen uit te nodigen om uit de bescheidenheid te stappen en te gaan staan voor wat er in je leeft. Hierdoor wordt de energie versterkt in plaats van alleen maar met het hoofd boeken te lezen en niet te durven leven. Ook voor die mensen de uitnodiging: bespreek in de veiligheid van mensen wat er uit die boeken gehaald wordt, creëer ‘boekenclubs’ over deze thema’s waardoor er ook gebruik gemaakt kan worden van de innerlijke wijsheid van al die mensen in de verschillende zieleleeftijden die weer met andere woorden komen om het te bekrachtigen. Het waardevolle zou zijn dat het een inclusief proces wordt in plaats van exclusief proces, zoals ‘zij deugen niet en wij zijn de toekomst’, want dat is in feite net zo oud als het oude is.

Philip: Dat laatste was een voorbeeld van polarisatie-denken. In de (social)media vindt dit ook plaats. Maak echter daadwerkelijk contact met anderen waardoor je de dialoog aangaat.

Michael: Precies, want polarisatie is niets anders dan oud. En mensen dienen zich ook bewust te zijn dat er een onderscheid gemaakt kan worden tussen je verlangen te verwoorden of je ego interessanter te maken met een soort aftreksel van het gevoelde verlangen. Als mensen zich bewuster gaan voelen en voelen wie er spreekt, wie er gehoord wil worden, kunnen zij gelijk zichzelf corrigeren of bewust worden of zij dit bedacht hebben. Want vanuit het bedacht zijn is het vele malen moeilijker om het te leven. De uitnodiging is het oude gezegde ‘walk your talk’, praat niet over, echter spreek vanuit je totale Zijn, je innerlijke wijsheid, je Hoger Zelf. Ontvang daarbij ook. Neem waar dat doordat je eerlijk en oprecht spreekt, je anderen aanraakt en dat je goede daad van de dag met goud is omcirkeld. Je mag best credit nemen voor de moed, de lef die je hebt, de tijd en de ontwikkeling die je neemt, waardoor je die ander kunt aanraken, zonder dat je dit alleen op jouw conto schrijft. Er kan wel een gevoel van dankbaarheid, blijheid zijn dat dit heeft kunnen gebeuren. Dit brengt ook weer een verdieping op het verantwoordelijkheidsgevoel, want als je ziet, merkt, dat wat jij deelt een grote impact heeft, kan het niet anders zijn dan dat je je bewust bent hoe belangrijk de juist gekozen woorden zijn. Zodoende zal er zo min mogelijk discussie ontstaan, zoals ‘bedoel je dit, bedoel je dat’, want dan raak je eigenlijk van de kern af van wat je wilt delen.

Theo: Wat als iemand heel graag wil veranderen, dit als een innerlijk drive voelt en wordt uitgenodigd om daar wat mee te doen. En die persoon tevens een continue voeding krijgt dat het inderdaad zo zou kunnen werken doordat ook andere mensen er mee bezig zijn. En toch krijgt hij het niet voor elkaar. Is dan die innerlijke drive nog onvoldoende of speelt de angst dan nog vaak een rol?

Michael: Er is nog een andere variant. Als je niet ontvangen wordt heeft dat veel te maken met de andere mens die het verneemt. Je hebt geen invloed op hoe open een ander staat voor jouw verlangen om te delen, om te horen. Voor de spreker is het van belang om het juiste moment te zoeken en de juiste plek met de juiste mensen om je verlangen te delen, want laten we wel zijn, als je onvoorwaardelijk gaat vertellen over waar je in je ontwikkeling bent en je voelt het als water naar de zee dragen, dan is het zonde van de energie die je erin steekt. En je loopt het risico, als je drie, vier keer niet gehoord, erkend wordt en weer terug in je schulp kruipt, dat je denkt: wat ik te vertellen heb is niet belangrijk. Echter, mogelijk is er dan bij jou onvoldoende aandacht geweest of je verlangen, je drive zodanig overgebracht is dat je die ander kunt aanraken. Daarbij is het handig om mogelijk twee vragen te stellen: ‘met welk doel spreek ik?’ en ‘vanuit welke intentie wil ik dit overdragen of overbrengen?’. Dus de angst is eigenlijk het minst aan de orde. Het is meer de sensitiviteit om te bemerken of het moment een meerwaarde heeft om jezelf te willen uitspreken. En hoe ervoor te zorgen dat je niet aan het overtuigen bent, echter slechts wilt delen.

Theo: Wat ik bedoelde is dat dat er mensen zijn die in een gesprek gecoacht worden, inzicht hebben, heel graag willen veranderen en precies weten hoe of wat, maar er uiteindelijk er toch niets mee doen. Zij voelen dus wel de innerlijke drive om dingen anders te gaan doen. De een doet het ook daadwerkelijk en de ander krijgt het uiteindelijk niet voor elkaar en valt terug in zijn oude patroon.

Michael: Het kan zijn dat de potentie van de persoon in het hier en nu het nog niet voor elkaar krijgt. Je kunt het beschouwen als een procesmatig iets. Door niet ontvangen te worden kan die persoon ook prikkelen om naar wegen te zoeken om zo krachtig in zichzelf te worden dat hij of zij als het ware over een soort van energiedrempel heen kan stappen. Hierbij is het niet natuurlijk om iemand met je verlangen, innerlijke drive vol te stoppen of te zeggen dit is de waarheid. Echter, als de drive, het verlangen gevoed wordt dan ontstaat er een grotere innerlijke kracht, waardoor die persoon misschien niet op locatie A maar wel op locatie K zijn of haar stem, hart, verlangen kan laten horen. Dus gaat de mens die niet gehoord wordt, of die het niet neerzet, dan weer van zichzelf af of wordt het verlangen als zo waardevol ervaren, dat men coûte que coûte zegt: ik zoek de plek waar ik dit kan delen.

Oefening: Het verlangen om te willen delen realiseren

A. Jezelf voorbereiden
1. Stel je verlangen, je innerlijke drive vast om een verschil uit te willen maken in je werkwijze, zijnswijze en dit te willen delen.
2. Onderzoek wat het maakt dat je dit verlangen nu voelt en dat je dit verlangen niet meer los wil laten? Welke informatie heb je al? Heb je al met mensen gesproken waarbij het ook resoneert?
3. Realiseer je dat er mondiaal heel veel zaden ontstaan die tot bloei worden gebracht om zo de roep naar de nieuwe wereld ook handen en voeten te geven.
4. Onderbouw je verlangen, zodat je dit over kunt brengen.
5. Bepaal het juiste moment en de juiste plek met de juiste mensen om je verlangen te delen. Vraag aan jezelf: met welk doel wil ik spreken? Vanuit welke intentie wil ik dit overdragen, overbrengen? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet aan het overtuigen ben, echter slechts wil delen?

B. Ga staan voor wat er in je leeft
1. Gebruik je sensitiviteit om te bemerken of dit het moment van meerwaarde is om jezelf te willen uitspreken.
2. Spreek eerlijk en oprecht vanuit je totale zijn, je innerlijke wijsheid, je Hoger Zelf.
3. Vermijdt discussie omdat je je gelijk wilt halen, echter neem waar, gebruik de juiste woorden en sta open voor wat er ontstaat.

C. Resultaat: je wordt niet gehoord
1. Kruip niet in je schulp en blijf dicht bij jezelf en je verlangen.
2. Zeg tegen jezelf: dat wat ik te delen heb is belangrijk!
3. Leer van deze ervaring en herhaal op een juist moment weer stap A of zoek een andere plek waar je jouw verlangen wilt delen.

D. Resultaat: je wordt wel gehoord
1. Voel dankbaarheid en blijheid dat dit heeft kunnen gebeuren en wees bewust hoe belangrijk de juist gekozen woorden waren.
2. Voel de voldoening van jouw bijdrage aan de transformatie, de verandering, waardoor het een bijdrage aan een soort dragend net, het grote geheel is.