Bewustzijnsontwikkeling

Sergii Figurnyi – Adobe Stock 

Michael: Door het verlangen naar een hoger bewustzijn open je jezelf waardoor er communicatie kan ontstaan met je Bron, je Hoger Zelf, met je ziel. Je krijgt dan informatie die uitnodigend is om meer vanuit het totale Zijn de wereld te ervaren en het leven in die zin te kunnen omarmen.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Christy, Theo, Philip: Michael, jullie hebben aangegeven dat we vele levens op aarde doorbrengen. In die vele levens maken we een bewustzijnsontwikkeling door die ons een steeds grotere bewustwording brengt. In dit proces kun je op sommige momenten ervaren dat je zonder te oordelen steeds meer open kunt gaan staan voor de dingen in en voor jezelf en om je heen. Theo had laatst  zo’n ervaring na een les tijdens zijn opleiding over wat daar plaatjes genoemd wordt. Dat zijn overtuigingen en conditioneringen. In de les werden plaatjes over leven, dood, hiernamaals en geboorte losgelaten. Terug naar huis in de auto voelde hij zich heel levendig en ervoer dat hij veel meer open stond voor alles wat er was, alles wat er in het leven is. Het was een ander gevoel dan normaal, een meer dan honderd procent levendig voel. Ook een neutraal gevoel waardoor je ook niet meer overal iets van hoeft te vinden en dat geeft heel veel ruimte. Gewoon heel veel ruimte om te kunnen en mogen leven. 
Als je zo open staat voor het leven kun je ontvangen wat er steeds uitgereikt wordt, ook vanuit de kosmos, om het bewustzijn te vergroten. Daardoor heeft dit ook consequenties voor het nemen van je eigen verantwoordelijkheid, kijk je weg of spring je erin. Durf je het aan te gaan, durf je te horen wat er aan de hand is of verzet je je er tegen? Echter, als je niet luistert vanuit je Bron-zijn maar vanuit je hoofd, wordt dit een belemmerende drempel omdat je dan niet genoeg verlangen hebt om het te gaan leven. 
Hoe kun je die bewustzijnservaring stimuleren en hoe kun je dit beleven?  Hoe kun je daarna ook de verantwoordelijkheid nemen en deze doorzetten in je dagelijkse leven, in je gedrag en hoe je over jezelf denkt en hoe je je voelt? 

Michael: Vanuit de kosmos wordt er nu energetisch hulp en begeleiding aangeboden, zodat dat wat men zelf vanuit verlangen in zichzelf wil veranderen, direct leidt tot een vergroting van het bewustzijn. En vanuit het bewustzijn maakt men andere keuzes. De waarnemingen worden helderder, want er zitten geen schermen, oordelen, angsten of menselijke emoties tussen, zoals ‘eerst dit dan dat’ ofwel  dat men eerst voorwaarden wil stellen om zich te openen. Het gebeurt nu vaak anders omdat men niet eerst voorwaarden wil stellen, want door het verlangen naar een hoger bewustzijn opent men zich waardoor er communicatie kan ontstaan met, zoals je het zelf  wilt benoemen, je Bron, je Hoger Zelf, met je ziel. Doordat het verlangen schoon is, want het is een roep vanuit de bron om te leren luisteren zonder je fysieke oren, krijg je informatie die uitnodigend is om meer vanuit het totale Zijn de wereld te ervaren en het leven in die zin te kunnen omarmen. Als direct gevolg daarvan zal men andere keuzes maken. Deze keuzes zullen ook meer gedragen worden vanuit een eigen verantwoordelijkheid. En omdat men gevoed wordt door een andere vorm van energie, zullen mensen zich ook bekrachtigd voelen om hun eigen waarheid meer te delen met gelijkgestemden of durven opstaan om een andere visie of een andere invalshoek neutraal in te brengen. Men wordt dan niet meer tegengehouden door de beperkende gedachten en overtuigingen, zoals ‘Wat betekent dat voor mij?’, ‘Word ik nog serieus genomen?’, ‘Respecteert men mijn andere ideeën?’, ‘Durven mensen naar aanleiding van mijn openheid ook dieper in zichzelf te voelen?’, ‘Wat betekent dat voor jou en jouw handelen in jouw eigen leven?’. 

Zoals u nu op aarde kunt waarnemen staan er steeds meer mensen op voor gerechtigheid en gelijkwaardigheid. De roep om zuiverheid, in welke vorm dan ook, kan niet meer onderdrukt worden. Het lef dat mensen tonen om niet meer op zij te gaan voor macht, voor machtsmisbruik of voor inmenging vanuit het eigenbelang, zorgt ervoor dat steeds meer mensen de stap durven te zetten, hoe klein dan ook: ‘Mijn Stem doet er toe!’. 
Zoals uw ervaring is verwoord als ‘Ik beleef mijn leven meer dan honderd procent’, is een hele mooie manier om te zeggen dat u veel verder open bent komen te staan en ontvankelijk bent voor nieuwe vormen van bewustzijn. Het is een zeer aangename ervaring en kan voor uzelf ook gezien worden als een verrassing van het bewust worden van een vergroot bewustzijn. Dit, samen met hoe u zich voelt, nodigt uit om steeds opnieuw naar deze staat van Zijn terug te keren. 
Dat terugkeren is alles behalve hard werken. Wat veel mensen doen is dat ze zichzelf via een meditatie begeleiden naar één punt. Maar daar zitten het hoofd en oude routines, oefeningen, en programma’s allemaal tussen. De weg naar zichzelf, om verbinding met de eigen bron te creëren is eigenlijk: ‘Wees stil in uzelf’. Heb de intentie en het verlangen om de stem van uw innerlijke Bron, uw Hoger Zelf, te kunnen ontvangen of te leren ontvangen. Uw Bron zal steeds helderder aangeven wat voor u persoonlijk een mogelijke belangrijke volgende stap is. Daarbij luistert u niet met uw fysieke oren, maar u heeft de sensatie van één zijn met wie u bent. Dit zal u steeds verder leiden, en soms ook verleiden, om bewuster uw keuze te maken waar u uw tijd en aandacht aan besteedt. Want als u, het contact maken met uw Hoger Zelf, uw Bron-zijn, als een sluitpost neemt in uw dagprogramma zult u begrijpen dat u meerdere stappen nodig heeft om weer tot een innerlijke ervaring te komen. Zeg zonder verwachtingen in jezelf ‘Ik ben in mijn ontvangststand, waardoor mijn neutraliteit voor het ontvangen groter wordt’. Het willen ontvangen, vanuit deze verbinding met uw totale Zijn, zal u direct andere keuzes laten maken. Dat kan mogelijk inhouden dat u zich anders wil verhouden met de mensen om u heen. Niet omdat u deze mensen nu opeens veroordeelt omdat ze niet hetzelfde pad volgen als waar u zich op begeeft, echter meer dat uw grotere mate van open-zijn een verandering in uw leven of het leven van gelijkgestemden brengt. Als u het gevoel krijgt  ‘Ik word niet gehoord’, dan worden uw woorden eigenlijk een nutteloze uiting en maken deze woorden geen verbinding op het niveau waarop u zich wilt verbinden met anderen. Daarbij hoort het accepteren hiervan, zonder gevoelens en emoties die puur bij het mens-zijn horen. Door dit inzicht weet u dat u een stap heeft gezet en kunt u dankbaar zijn voor wie u bent en wat u in uw leven heeft bereik op zijnsniveau. Dit vergroot uw innerlijke rijkdom en geeft een gevoel van ‘Hiervoor ben ik in dit leven gestapt en dit is een van de redenen van mijn reïncarnatie in mijn huidige leven’. Wees u bewust dat u nergens anders beter op uw plek bent. Want het leven wat u gekozen heeft, heeft alle potentie en omgevingsfactoren die het mogelijk maken dat u uw eigen transformatie creëert, vast kan houden en waar mogelijk ook kunt uitreiken voor mensen die ook op zoek zijn.

Philip: Ik ben een beetje van de praktische kant. Net werd beschreven een proces dat je in de stilte gaat, dat je je afstemt op je Bron en op datgene van wat je met een vorm van neutraliteit gaat ontvangen. Mijn vraag is: ’Hoe kom je in dat proces komt van afstemming?’.

Michael: U heeft het net benoemd. Door het verlangen om in contact te komen met je Bron en zonder verwachtingen dit contact te creëren. Ook door het verlangen om in contact te komen niet als een sluitpost van de dag te gebruiken, maar zorgen dat het verlangen zo groot is dat het echt een voldoening en een bevrediging geeft in uw eigen leven om de verschillen van bewustzijn te ervaren. En we hebben heel bewust niet zozeer gezegd stap 1, stap 2, stap 3, omdat dat ook heel persoonlijk is.  De een die kan in de stilte zijn op een druk marktplein en de ander moet een afgesloten ruimte hebben. Ook dat is een deel van je eigen pad. Wat past bij jou? Daardoor neem je ook niet meer, wat soms gebeurt, klakkeloos de dingen over van mensen die zich bewezen hebben en  waarvan jij aanneemt dat die manier ook voor een ander of voor jou het juiste pad is. Het is een verbinding die men met zichzelf aangaat, omdat men juist de uniciteit van zichzelf kan ervaren, los van oude patronen, conditioneringen en voorwaarden die geschapen moeten worden. Natuurlijk kan een uitwisseling een verrijking zijn, echter niet als dat inhoudt dat er een soort kopieergedrag gaat plaats vinden. 
De ervaring zoals die in het begin van dit gesprek gedeeld werd is nauwelijks met woorden precies weer te geven. Als men iets eerst mag koesteren en het mag groeien, dan zien anderen het effect. Want aardse woorden kunnen vaak niet de lading van de waarneming of de ervaring uitdrukken. En als men dan gaat zoeken naar woorden stapt men uit de verbinding. 

Theo: In het laatste antwoord werd telkens het woord men genoemd. Daarvoor was het steeds u. Was dat dan vooral op mij gericht?

Michael: U bent als voorbeeld gebruikt. Waarom wij dit zo verwoord hebben is dat er mensen zijn die al langere tijd bezig zijn om zichzelf te transformeren en toch terugvallen naar de angst van alledag, zoals uitspraken ‘kijk wat er in de wereld gebeurt’, ‘waar ben ik in hemelsnaam mee bezig?’. Deze mensen zullen zich allemaal aangeraakt voelen om door te gaan op de door hun ingeslagen weg. Voor de mensen die niet in de angst teruggevallen zijn en voor hen waarbij het nog niet resoneert, vertrouw erop dat het in de toekomst wel zal gebeuren.