transformatie-540x175

Philip/Theo: We willen graag ingaan op het huidige transformatieproces dat zal leiden naar een andere manier van leven en omgaan met elkaar en met moeder aarde. Michael heeft in voorgaande thema’s onder meer aangegeven dat het huidige transformatieproces een toename van bewustwording gaat opleveren hoe we op een waardevolle manier met elkaar om kunnen gaan. In dit huidige proces wordt de mannelijke en vrouwelijke energie meer in balans gebracht en steeds meer in duurzame oplossingen gedacht. Het is het durven en willen leven vanuit bewustzijn en innerlijke wijsheid, zodat alle keuzen die op angst, hebzucht en ‘ten koste van’ zijn gebaseerd, worden getackeld.
Michael heeft ook vermeld dat Nederland een voortrekkersrol heeft. Hierbij nemen mensen met de zielerol Koninklijke en vrouwengroepen een specifieke plek in. Vandaar dat er in Nederland meer Koninklijken aanwezig zijn dan de 2% over de gehele wereldbevolkingspopulatie. Veel netwerken van vrouwen vinden elkaar, ook over de grens. Hierdoor wordt een soort voortstuwende beweging gemaakt, in plaats van er achter aan te gaan . Echt initiërend en voortstuwend, waarop anderen weer kunnen aanhaken. Onze eerste vraag aan Michael is hoe het op dit moment staat met de rol van Nederland.

Michael: De rol van Nederland en ook die van België is het werken aan het verhogen en vergroten van het collectief bewustzijn van deze landen zodat er een voorbeeldfunctie vervult kan worden. Hierdoor worden mensen aangeraakt door de voorlopers op dit bewustzijn en ook de mensen die de woorden hebben om de drie werelden bij elkaar te brengen. Het is belangrijk dat anderen steeds meer aangeraakt kunnen worden waardoor er zaadjes gelegd worden. Verbindingen en ‘aha erlebnisen’ kunnen zo ontstaan en ook blijven hangen. Tevens dat mensen mede verantwoordelijkheid gaan nemen wanneer zij nalaten zichzelf in totaliteit beschikbaar te stellen, dus met het hart, hoofd en Zijn. Die manier van verbinding leidt direct tot een andere vorm van leiderschap en dat mensen die wat minder ontwikkelt zijn zich ook in vertrouwen durven te openen en liefst zich overgeven aan de bezielende leiding van mensen die al wel werken vanuit het grote geheel.

Philip: Kunnen jullie de drie werelden toelichten?

Michael: Het is één de aarde waarin gemanifesteerd en gecreëerd wordt. Als tweede de wereld van de menselijke relaties en als derde de wereld van het spirituele, het collectief bewustzijn en de verbindingen die er met het universeel weten zijn.

Theo: Voor wie kan Nederland en België een voorbeeld zijn? Voor alle landen, of zijn er landen die in hun ontwikkeling nog in zo’n beginstadium verkeren, dat we daar nog niet echt een voorbeeld voor kunnen zijn?

Michael: Zoals u weet zijn Nederlanders globetrotters. Een ieder die zich bewust is van het grote geheel, zal op een andere manier de ontmoeting met andere landen en nationaliteiten aangaan en projecten wereldwijd opzetten, wat al gebeurt. Net zoals wat er nu wereldwijd gaande is, bijvoorbeeld het samenbrengen van culturen. Dat heeft dus het uitwaaiende, uitzaaiende effect. Bovendien wordt er geen onderscheid gemaakt  waar deze mensen terecht komen. Bijvoorbeeld, als je als hulpverlener in kampen terecht komt is het duidelijk waarneembaar van waaruit iemand werkt, aanwezig is en verbindingen legt. Dus het is meer ‘wie er voor klaar is’ om een volgende ontwikkelstap te maken, die zal worden aangeraakt. En die mens zal op zijn of haar beurt weer een zaadje zijn voor de mensen waarmee zij in ontmoeting komen.

Theo: Nederland en België werden benoemd. Kunnen we dat als één geheel zien of hebben beide landen daarin nog een specifieke rol ?

Michael: Over het algemeen is Nederland wat verder. België is een heel ontvankelijk land, dus zij zitten qua energie heel dicht tegen elkaar aan. De ene keer zal er een inzicht komen in België die overwaait naar Nederland en visa versa van Nederland naar België want er is onder meer veel reisverkeer tussen beide landen. Ook als het thema heel erg aanspreekt of als ze voelen dat het een aanvulling is voor de eigen ontwikkeling en staat van zijn, zijn steeds meer mensen bereid te reizen en zoeken die plekken op waar zij gevoed kunnen worden.

Philip: Over stappen maken over onze grenzen heb ik twee voorbeelden van mensen uit Nederland die in Afrika hun bijdrage leveren. Eén persoon heeft een studieachtergrond aan de universiteit van Wageningen. Hij heeft in Afrika een fabriek opgezet om chips te produceren. Hij doet dat daar met zowel ideële als professionele overwegingen. Hij levert werkgelegenheid met zijn fabriek en de boeren in de omgeving profiteren er ook van door aardappels te leveren. Daarnaast wil hij ook graag zijn ondernemerscapaciteiten ontwikkelen waarbij winstgevendheid natuurlijk ook een belangrijke rol speelt. De andere man wil in Afrika meehelpen de toegang tot internet te verbeteren. Hij gunt het zo veel mogelijk mensen om die toegang te krijgen waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen en bedrijven kunnen opzetten. Beide mannen hebben de wens om duurzaam te ondernemen.

Michael: Dat zijn inderdaad voorbeelden van hoe het over de wereld steeds beter verdeeld en toegankelijker gemaakt wordt. Dat zal alleen maar toenemen, waarbij de balans verschuift tussen zich eerst te richten op het commercieel avontuurlijke en naar een bewuste keuze om zich mede verantwoordelijk te voelen voor deze totale transformatie en het uitdragen daarvan.  

Philip: In het transformatieproces spelen vrouwen een belangrijke rol, welke?

Michael: Veel vrouwen staan op en zoeken naar de balans wanneer je de vrouwelijke of mannelijke energie in zet. Er is een groter bewustzijn nodig over wat we onder mannelijke en vrouwelijk energie verstaan om deze energieën complementair aan elkaar in te zetten. Bijvoorbeeld als je meer vrouwelijk energie inzet, hoe zorg je er dan voor dat je door de mannelijke energiewereld, oftewel de zo vaak genoemde blauwe wereld, als gelijkwaardig wordt ervaren. Het is dus een ontwikkeling in gelijkwaardigheid, zowel voor de vrouwen als voor de mannen op deze wereld. Voor de vrouwen om in de gelijkwaardigheid en authentieke kracht er voor te gaan staan en voor de mannen dat zij zich mogen ontwikkelen om zich niet aangevallen of weggedrukt te voelen. Hierdoor wordt er een modus gecreëerd waarin beiden evenwichtig en evenredig gewaardeerd worden. Deze beweging gaat ook veiligheid bieden om de status, de wilskracht, de machtkracht en de harde pecunia niet meer te zien en aan te duiden als een niveau van belang, macht of van invloed, echter dat er gekeken wordt wat er nu nodig is om die grote transformatie een stap vooruit te helpen. En ook te bezien wie er daarvoor de beste mogelijkheden, kwaliteiten heeft om het zo in te mogen brengen dat het ook een steeds groter veld bereikt, waardoor er steeds minder sprake zal zijn van discriminatie, onrechtvaardigheid en onrechtmatigheid. Tevens dat er met de vrouwelijke en mannelijke balans vanuit ieder mens een verlangen ontstaat om te breken met de beperkingen en de tekortkomingen. Hierdoor kunnen we werken naar het duizend jarig vredesrijk waardoor we eigenlijk de energie van haat, wantrouwen en verraad, steeds meer kunnen vervangen door de waarden en normen van liefde, voorwaardelijkheid en gelijkwaardigheid, enzovoort.

Philip: Binnen de zeven zielerollen zijn er ook voortrekkers, met name de Koninklijken. Het percentage Koninklijken is hier in Nederland hoger dan het gemiddelde van 2% in de wereld. Wat is hun specifieke taak in het transformatieproces?

Michael: De Koninklijken dragen een vanzelfsprekend leiderschap als kwaliteit in zich. Ze zijn authentiek en hebben een uitstraling te handelen en te leven vanuit die innerlijke bron en dat innerlijk leiderschap. Zij hoeven de wereld niet te bestormen om de mensen te overtuigen van wat goed is of gedaan moet worden. Vanuit de vanzelfsprekendheid van het natuurlijke leiderschap is er geen gevecht en nauwelijks sprake van een behoefte aan macht of invloed op wilskracht. Zij winnen mensen voor zich of voor een gemeenschappelijk doel, waardoor de vrije keuze van de mens die zich wil verbinden met die persoon, eigenlijk meer een organisch proces is. Het is een organisch leiderschap dat al een veel makkelijker flow in zich heeft. Omdat de Koninklijken ook de gave hebben om te kijken naar de potentie en de ontwikkelmogelijkheden van de mens die zich met hen verbindt, is er, soms bewust en soms onbewust, een uitnodiging om zich op die potentie aan te laten raken om ook op dat niveau zichzelf verder in te zetten en de kwaliteiten te willen delen die daar bij horen.

Theo: Welke andere zielerollen zijn er meer dan gemiddeld om de voorbeeldrol van Nederland en België in te vullen?

Michael: Bruggenbouwers zijn veel aanwezig. Ook de Wereldwijzen, die door hun makkelijke manier van communiceren en door hun eigen innerlijke wijsheid weten waar ze het over hebben. Zij zorgen ervoor dat er een naar voren toe gaande energie in stand blijft en waar nodig even geactiveerd wordt. Dit doen zij door inspiratie, door mensen nieuwsgierig te maken en ze te zien, te herkennen en te erkennen vanuit hun kwaliteiten.

Theo: Mooi. Zullen we dan nu per rol kijken wat hun bijdrage is aan die voorbeeldrol om meer inzicht te krijgen in het transformatieproces?

Michael: Wat wij heel belangrijk vinden en waarom we een beetje voorzichtig zijn, is dat er geen waardebepaling zit aan: ‘is dan de Koninklijke waardevoller dan de Dienaar?’ Wij gaan ons dan op een vlak begeven waar het niet meer klopt omdat we er vanuit gaan dat ieder mens bijdraagt. Zonder zout is het flauw, maar als je teveel zout hebt dan verknal je een gerecht, als u snapt wat wij bedoelen.

Philip: Kun je het als volgt samenvatten? De koninklijken hebben bepaalde talenten. Deze worden als het ware nog eens een keertje extra gebundeld om ook die andere zielerollen te laten floreren waardoor ze hun bijdrage beter kunnen leveren.

Michael: Dat is precies wat de bedoeling is en wat er ook gebeurt. Iedereen is even belangrijk als er wordt geleefd naar de potentie en het verlangen om bij te dragen. En in hetzelfde leeftijdsniveau is de een eerder wakker te maken dan een ander.  Het is maar in welke bedding mensen zitten of leven.

Theo: Behalve een andere verdeling van het aantal rollen die bijdraagt aan de rol van Nederland, is het ook vooral de zieleleeftijd die bijdraagt aan het collectieve bewustzijn van Nederland en België en daarmee de voorbeeldfunctie, klopt dat?

Michael: Ja.

Philip: In het transformatieproces zijn sommige zaken niet helder waarneembaar. Zou je kunnen spreken van een bovenstroom en een onderstroom? De bovenstroom is het meest zichtbaar en uit zich onder meer in de politiek, de banken en de media met een bepaalde focus. De onderstroom is minder zichtbaar voor de buitenwereld, zoals in opleidingstrajecten,  cursussen, transformatietrajecten, plekken waar mensen aan het leren zijn en zich verder ontwikkelen. Het lijkt wel of de bovenstroom en de onderstroom hierbij haaks op elkaar staan, klopt dit?

Michael: Het voelt bij ons niet zozeer als een boven- en onderstroom. Er wordt meer zichtbaar wat het daglicht niet kan velen, zoals met de voorbeelden die u noemt: banken, verzekeringen, politiek en zo meer. Dat wordt zichtbaar doordat deze transformatie feitelijk steeds voedend is op het bewustzijn en ook het weer gaan staan voor de eigen waarden en normen en van daaruit keuzes maken: ‘laat ik het gebeuren, moet ik er iets aan doen en wat is mogelijk om er aan te doen?’ Het is meer een dragende energie die u onderstroom noemt. Het is het zich verbinden en met elkaar voor een gezamenlijk doel gaan, namelijk het bewustzijn te vergroten of om de waarden als gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid en dergelijke steeds sterker te kunnen verankeren in deze wereld. Dat is wat u bedoelt met de onderstroom. Uw gedachten kloppen, alleen de woorden zouden wij daar niet bij vinden. Dus het gaat over wat zichtbaar wordt, wat niet meer de bedoeling is en wat eigenlijk ook niet meer toegestaan zou mogen worden. Wat ten koste van anderen gaat wordt beïnvloed en bestreden, echter zonder dat daar strijd in zit. Het is vanuit een natuurlijke beweging en behoefte om juist de positieve kant en de potentie naar die meer heelheid te brengen.

Theo: Het klinkt als een soort zuivering waarbij alle onzuiverheden die onzichtbaar waren, zichtbaar worden en uitgezuiverd kunnen worden en zo een heel zuiver voorbeeld kunnen zijn voor anderen in de wereld.

Michael: Ja, dat is eigenlijk die olievlekfunctie.

Theo: Olie voelt niet zo zuiver (ha, ha). Zuiver water?

Michael: Ja, zoals de fonteinen.

Theo: Misschien kunnen we bij de nieuwe energie ook een aantal spreekwoorden en gezegdes aanpassen.

Michael: Nou, wij zijn benieuwd.