sterrenkind540x235

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Theo: Er zijn nu veel nieuwetijdskinderen, kristal kinderen of ook wel indigo kinderen genoemd aanwezig. Zij lijken qua energetische bouw anders dan andere mensen. Kan Michael iets zeggen over die kinderen in relatie tot de cycli van het leven op aarde, namelijk de zieleleeftijden en -niveaus, of misschien wel de cirkel van ervaring? (* zie toelichting onderaan)

Michael: Dit klopt. Ze worden ook wel eens sterrenkinderen genoemd. Dat geeft al een duidelijke indicatie dat deze kinderen niet gereïncarneerd zijn vanuit een aards leven en dat verklaard ook dat zij een andere DNA structuur hebben. Het zijn ook lichtkinderen die met een grotere wijsheid, een innerlijk weten, geboren worden en de kans is groot dat deze kinderen voorouders hebben die vanaf andere planeten komen. Het gaat wat ver om deze planeten te benoemen, echter het zijn hele bewuste zielen die feitelijk buiten de zieleleeftijden vallen. In feiten staan ze min of meer gelijk aan opgestegen zielen en vallen ze dus niet meer in de cycli zoals jullie die op aarde meemaken.

Theo: Jullie hebben aan ons hier op aarde doorgegeven hoe wij, voordat we weer op aarde reïncarneren, op zijnsniveau gekozen hebben voor onder andere een persoonlijkheidsprofiel. Zijn de bouwstenen van het persoonlijkheidsprofiel – de rol, de persoonlijkheidskenmerken en de zieleleeftijd – waarmee het karakter opgebouwd wordt ook voor hen van toepassing?

Michael: Nou weet u, zij komen hier met een ander doel. Dus ze zullen waarschijnlijk geen enkele interesse hebben in iets wat ze niet meer zijn. Want zoals u allen weet komt er steeds bij elke evolutiesprong ondersteuning vanuit het universum waardoor het werkt als een borging dat er geen terugval kan zijn, oftewel dat er niet een grote vernietiging zou kunnen plaatsvinden op onze aarde. Dit zal ook niet gebeuren omdat de mensheid de moeite heeft genomen zichzelf te ontwikkelen. Heden ten dage is er mondiaal veel in bewustzijn ontwikkeld en vanuit het verhoogde bewustzijn zijn mensen in staat ook te communiceren door buiten de aarde informatie op te halen en in contact te staan met andere dimensies. Soms, om die voortgang in stand te houden, komen er kinderen die het weer verder dragen. Vroeger had men af en toe een walk-in, zoals u bekend is. Volgens het plan zijn er nu meer sterrenkinderen in grotere getale verspreid over de wereld om bij te dragen aan de vervolmaking en het verder ontwikkelen van deze aarde.

Theo: Worden deze kinderen op volwassen leeftijd lichtwerkers?

Michael: Op het moment dat deze kinderen de aarde betreden zijn het lichtwerkers, want zij leren de gezinnen, families en mensen die daar nog niet voor open staan, wat er meer is. Deze mensen worden feitelijk door deze kinderen opgevoed, begeleid, bewust gemaakt zodat zij een duwtje in de rug krijgen om zich daar voor open te stellen. De uitdrukking ‘wat een wijs kind is die baby, die dwars door je heen kijkt en zegt van hier ben ik’, is daar een uiting van.

Philip: Als we met wat er nu allemaal gaande is in de samenleving en politiek vooruitblikken naar 2017, bijvoorbeeld naar hoe er wordt gedacht en hoe er bijvoorbeeld grote verschuivingen plaats vinden van mensen vanuit landen uit Afrika en het Midden Oosten naar Europa of vanuit Midden- en Zuid-Amerika naar de Verenigde Staten, dan lijkt de ontwikkeling paradoxaal. Aan de ene kant zie je een toename van de indigo kinderen met hun missie en aan de andere kant lijkt het dat er een tegenwicht wordt geboden door anderen die vanuit angst leven.

Michael: Dat klopt, er is nog onvoldoende bewustzijn dat alles één is en er is meer en meer een streven naar gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Hierdoor is de huidige situatie kunnen ontstaan. De verschuiving van al die vluchtelingen kunt u zien als het aangewakkerd worden van het verlangen naar gelijkwaardigheid en een beter leven. Deze vluchtelingen hebben vaak bewust en onbewust gevoeld, ‘het klopt niet meer, het is niet meer rechtvaardig, het heeft niets meer met rechtvaardigheid te maken’. Het systeem in de betreffende landen waarbij het ene volk het andere volk een gevoel van onwaardigheid heeft bezorgd, wordt feitelijk allemaal omgewoeld. Mensen willen ook een betere toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen, hun nazaten. Als je in een omgeving bent waar niets is en op korte termijn ook niets zal zijn, is het net als een kudde dieren die is uitgegraasd op het ene land en de sprong waagt om naar een andere weide te vertrekken. En dat het veel gepaard gaat met geweld komt als het ware door de meer onbewuste zielen die denken dat je met strijd winnen kan. Zoals zichtbaar is in de enorme chaos en vernietiging, zijn er alleen maar verliezers.
U refereerde net ook aan de tegenkrachten, waarvan Wilders er een is. Soms is een spreekbuis nodig voor mensen die niet de bühne halen en nooit het woord krijgen en om de gevestigde orde bewust te maken dat het land niet voornamelijk te regeren valt vanuit de ratio en voor het behalen van financiële successen. Neem de bezuinigingen in Nederland waardoor in dit rijke land steeds meer mensen onder de armoede grens komen en andere landen zich nauwelijks verplicht voelen om zich te gedragen als een EU land. Dus om naar dat duizendjarig vredesrijk toe te kunnen groeien schijnt het nodig te zijn dat dat wat niet meer klopt omver gegooid moet worden, linksom of rechtsom.

Theo: Ik vond het wel mooi wat jullie zeiden over Wilders, dat de gevestigde orde geen rekening houdt met een hele groep mensen die de bühne niet halen. Dat zo iemand dan eigenlijk als een spreekbuis fungeert voor de mensen die door de gevestigde orde genegeerd worden. En daardoor de gevestigde orde bewust maakt dat ze ook met die mensen of met die sentimenten rekening moeten houden om uiteindelijk allemaal één te kunnen zijn.

Michael: Met die kanttekening dat deze man wel beticht kan worden van een grote mate van kortzichtigheid omdat hij inderdaad de stem van het volk vertegenwoordigt van een deel van het land. Echter, hij zoekt niet naar een win-win situatie met betrekking tot de mensen die in de voorouderlijk lijn door dit land van harte uitgenodigd zijn om bij ons het vuile werk te doen en hen ontneemt hij feitelijk een bestaansrecht. Dus zijn uitspraken over die groep kloppen absoluut niet. En in plaats daarvan zou een land dan keihard werken aan rechtvaardigheid en degenen die misbruik maken, de misdadigers en vernielers, zouden dan op een gepaste manier aangepakt mogen worden. Dat zou veel meer opleveren dan groepen mensen stigmatiseren en uitsluiten. En daar wordt weinig lef en moed op getoond, want Nederland als tolerant land kan men ook deels zien als een land met het ontbreken van lef, moed en staan voor wat je predikt. Daar mag de politiek zich wel voor schamen. Degene die de schoen past trekke hem aan.

* Jouw Essentie, je Hogere Zelf, is op een gegeven moment van de Bron afgesplitst om een reis vol ervaringen te doorlopen. Een reis om te leren om alle levende wezens onvoorwaardelijk lief te hebben, waarbij je Essentie in verschillende stappen een ontwikkeling doormaakt. Het is een cyclus die begint bij de Bron en eindigt bij de Bron, de cirkel van ervaring. Het doel van deze cirkel van ervaring is voor de Bron om door middel van het ervaren van afgescheidenheid, de dualiteit op aarde en ervaringen in andere dimensies, zichzelf bewust waar te nemen en daardoor zich verder te ontwikkelen.
De ziel doorloopt diverse stadia. Dit zijn zieleleeftijden, die elk eigen kenmerken, ontwikkelingen en leerervaringen hebben. Het zijn stadia met eigen kenmerken, ontwikkelingen en leerervaringen. Er zijn vijf zieleleeftijden op aarde: zuigeling, baby, jong, volwassen en oud. Elke zieleleeftijd heeft zeven niveaus. Ze hebben elk hun eigen kleur, ontwikkelingsmogelijkheden en uitdagingen. Ieder niveau heeft een ander accent in de manier waarop de zieleleeftijd wordt ervaren. De zieleleeftijd is bepalend voor de wijze waarop het aardse leven geleefd wordt.