aarde-sunrise

Philip: We zijn nu in de periode waarin we een overstap maken naar de nieuwe energie. Wat is die nieuwe energie?

Michael: De nieuwe energie is onder andere de toevoeging van de Kristallijne energie. De kristallen die onder de piramides en onder Brazilië en Amerika liggen worden steeds meer met elkaar verbonden. Ze geven in letterlijke zin een verlichting. In de kwaliteit van verbindingen maken gaan ze een grotere invloed uitoefenen. Vanuit die heldere kristal energie herkennen mensen elkaar en communiceren ze met elkaar. Om de aarde is ook een kristallijne grid die een soort verbindingsnetwerk vormt. Alles wat binnen dat kristallijne grid aanwezig is wordt ook met elkaar verbonden. De energie wordt steeds meer fijnstoffelijk waardoor ook de gevoeligheid, de sensitiviteit en het innerlijke weten makkelijker naar de oppervlakte kunnen komen. De nieuwe energie slaat ook een brug tussen de herkenning van mensen. Mensen kunnen makkelijker gaan onderkennen hoe anderen zich voelen en dat zij leven vanuit een zelfde wenselijkheid of passie. Het is het herkennen van mensen onderling, die op hetzelfde energieniveau leven en functioneren.

Theo: Over het algemeen ervaar ik dat mensen met een hoger bewustzijn makkelijker gelijke mensen vinden, elkaar herkennen en met elkaar een verbinding aangaan.

Michael: Ja, omdat er een soort innerlijk licht van binnenuit door naar buiten straalt, zien mensen elkaar of kunnen verder kijken.
Ook als mensen elkaar ontmoeten zullen ze  voelen dat er iets meer is dan wat er in eerste instantie uiterlijk fysiek zichtbaar is.

Theo: In mijn projecten in de bouw kan ik niet met iedereen hierover praten. Er zijn wel steeds meer mensen waar ik die aansluiting heel makkelijk mee vindt, die in die nieuwe energie, in het nieuwe denken meegaan. Dit in tegenstelling tot de mensen die nog vanuit het oude paradigma handelen.

Michael: Ja, want die kunnen niet zien, voelen, horen wat het niet zichtbare deel wel als herkenning geeft. Dus het in een oogopslag zien, het voelen dat het klopt en je aangetrokken voelen door die persoon op dat diepere bewustzijnsniveau. Als het nog niet in een persoon ontwaakt is kan deze persoon het bij de ander ook nog niet onderkennen.

Philip: Er is wel nieuwe energie maar er blijven kennelijk veel mensen achter omdat ze dat verhoogde bewustzijn niet hebben?

Michael: Je kunt nieuwe energie wel in je dragen, maar nog niet bewust ontsluiten. De mensen die niet geraakt kunnen worden door de nieuwe energie dat zijn ook de mensen die niet met deze hele stroom mee kunnen omdat ze dat fysiek niet aankunnen. Dus wat er in potentie en op het DNA-niveau plaats vindt daar hoeft de mens zich niet echt van bewust te zijn, terwijl het proces in zichzelf wel plaats vindt.

Theo: Begrijp ik het goed dat de nieuwe energie fysiek wel wat verandert in alle mensen, ongeacht bewustzijnsniveau of zieleleeftijd of wat dan ook?

Michael: Ja.

Philip: Hoe kun je de nieuwe energie ervaren?

Michael: Zoals je zult begrijpen kun je die op verschillende manieren ervaren.
In je fysieke systeem kun je bijvoorbeeld een tinteling ervaren, dus dat je voelt dat het prikkelt, borrelt, warm wordt. Dat er beweging in zit zal ook vaak in het darmstelsel merkbaar zijn, doordat het op die plek meer borrelt. Het kan gebeuren dat mensen frequenter het toilet opzoeken omdat ze meer van het oude aan het loslaten zijn.
Op het emotionele vlak kun je je zonder aanwijsbare reden soms wiebelig of emotioneler voelen. Emotioneel uitschietend kun je zowel een grootse vorm van dankbaarheid ervaren als aan de andere kant de angst of de onzekerheid of je wel mee kunt gaan in de nieuwe energie. Of je mee kunt gaan in de nieuwe energie, daar kunnen we kort over zijn. 99% van de mensen kunnen meekomen in de nieuwe energie. Er zullen dus nog wel mensen zijn die op het laatste nippertje afhaken of met andere fysieke ongemakken te maken krijgen. De boodschap aan u allen is echter: heb vertrouwen, want je Hoger Zelf weet precies wat te doen. Er is al eerder een voorbereiding geweest, die u heeft ondergaan, dus de meeste huidige mensen kunnen mee met de nieuwe energie.
Een ander niveau van ervaren is natuurlijk het rationele niveau, het analyseren of het wel kan wat er allemaal om je heen gebeurt. Ook een bewustwording dat het nu steeds meer gaat om het echte leven. Wat we daarmee willen zeggen is dat mensen zich steeds minder kunnen verschuilen of excuseren met ‘dat wist ik niet’ of  ‘dat inzicht, overzicht had ik niet’. Op die wijze kun je op het spirituele niveau een gevoel hebben dat je op het grotere geheel aangesloten bent. Dat wordt door het hoofd ondersteund om vanuit de kenniskant te weten dat oorzaak en gevolg onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. En ook omdat er met de verhoging van de energie meer universele kennis vrijkomt die aansluit op het bewustzijnsniveau van de aangeraakte mens, zodat ook het kunnen beredeneren steeds meer toegankelijk wordt.

Philip: Wat kun je doen om zelf aan de nieuwe energie bij te dragen?

Michael: Dat is eigenlijk heel simpel. We zouden eigenlijk alle mensen willen uitnodigen te voelen en ook naar de fysieke signalen te luisteren. Wellicht om meer rust te nemen, om meer in de natuur te zijn, om meer in eigen gezelschap te zijn en om hele drukke omgevingen te mijden. Als je een vorm van weerstand voelt of een kleine irritatie wanneer bijvoorbeeld de tafel naast je heel druk is. Dus als je deze irritatie of weerstand ervaart, is het van belang je te realiseren wat voor jouw de beste plek kan zijn die overeenkomt met jouw huidige proces. Luister en voel dus de fysieke signalen. Honoreer de emotionele signalen. Als je voelt dat je vol zit, zorg dan als het mogelijk is dat je er mee kunt stoppen. Als je bijvoorbeeld een giga drukke tijd hebt gehad, neem je dan voor tijd in te ruilen om in die rust te kunnen komen. Hierdoor kun je weer een balans aanbrengen in een tekort aan aandacht, rust, ontspanning en groei naar een openheid. In deze gemoedstoestand kun je voelen wat je nodig hebt en de tijd nemen om in de natuur te zijn, te mediteren of te sporten. In ieder geval alles wat bijdraagt aan meer ontspannenheid of het gevoel om in verbinding te zijn met de totaliteit en dat na te streven. Dat geldt ook voor het eenvoudig aan kunnen geven en durven geven van jouw nieuwe grenzen.

Philip: Wat kun je met de nieuwe energie doen?

Michael: Feitelijk is dat het allerbelangrijkste. Het is nu ook heel waardevol dat de mensen die een aha-erlebnis ervaren of snappen wat de nieuwe energie betekent en welke consequenties eraan kunnen worden verbonden, voor hun eigen waarheid gaan staan. Dat te doen in openheid en neutraliteit, zodat ze niet zeggen ‘ik ben verder dan de ander’, echter zeggen ‘wat ik waarneem is dat door mijn groei en ontwikkeling dingen in mijn referentiekader, in mijn hart en in mijn Zijn veranderen en die wil ik delen’. Delen zonder in overtuigingen te schieten en zonder in de ongelijkwaardigheid te geraken. Het is als een uitreiking die je geeft: ‘dit is wat er met mij gebeurt’. Een ander die daar minder woorden voor kan vinden,  kan zich daarin herkennen en daardoor ook in zichzelf die ingangen of die openingen gaan beleven, waarnemen.

Theo: Het vorige antwoord ligt voor mij nog wat in de categorie ‘wat kan ik eraan bijdragen?’ Wat kun je ermee doen om je eigen levensdoel beter of sneller of op een andere manier in te vullen door gebruik te maken van die nieuwe energie?

Michael: Het doen is je lef, je enthousiasme of je passie toe te staan om die nieuwe energie naar buiten uit te dragen. Dat je niet meer geniet van gossip, geen vreugde beleeft aan het ongeluk van anderen, dat je je niet meer laat verleiden om in die oude energie getrokken te worden. Die oude energie is natuurlijk nog welig aanwezig omdat die macht-kracht die daarmee verbonden is, ook langzaam ontkracht wordt. Hoe meer mensen gaan staan voor de waarde die ze als nieuwe energie in zichzelf ervaren, dus bijvoorbeeld meer duurzaamheid, mensgerichtheid, gelijkwaardigheid en een meer eerlijke verdeling, des te makkelijker het ook voor anderen toepasbaar wordt in de dagelijkse praktijk. Verschuil je niet achter ‘het zou zo misschien kunnen zijn’ maar ga ervoor staan.

Bewerkte tekst versie 2

Philip: We zijn nu in de periode waarin we een overstap maken naar de nieuwe energie. Wat is die nieuwe energie?
Michael: De nieuwe energie is onder andere de toevoeging van de Kristallijne energie. De kristallen die onder de piramides en onder Brazilië en Amerika liggen worden steeds meer met elkaar verbonden. Ze geven in letterlijke zin een verlichting. In de kwaliteit van verbindingen maken gaan ze een grotere invloed uitoefenen. Vanuit die heldere kristal energie herkennen mensen elkaar en communiceren ze met elkaar. Om de aarde is ook een kristallijne grid die een soort verbindingsnetwerk vormt. Alles wat binnen dat kristallijne grid aanwezig is wordt ook met elkaar verbonden. De energie wordt steeds meer fijnstoffelijk waardoor ook de gevoeligheid, de sensitiviteit en het innerlijke weten makkelijker naar de oppervlakte kunnen komen. De nieuwe energie slaat ook een brug tussen de herkenning van mensen. Mensen kunnen makkelijker gaan onderkennen hoe anderen zich voelen en dat zij leven vanuit een zelfde wenselijkheid of passie. Het is het herkennen van mensen onderling, die op hetzelfde energieniveau leven en functioneren.
Theo: Over het algemeen ervaar ik dat mensen met een hoger bewustzijn makkelijker gelijke mensen vinden, elkaar herkennen en met elkaar een verbinding aangaan.
Michael: Ja, omdat er een soort innerlijk licht van binnenuit door naar buiten straalt, zien mensen elkaar of kunnen verder kijken.
Ook als mensen elkaar ontmoeten zullen ze  voelen dat er iets meer is dan wat er in eerste instantie uiterlijk fysiek zichtbaar is.
Theo: In mijn projecten in de bouw kan ik niet met iedereen hierover praten. Er zijn wel steeds meer mensen waar ik die aansluiting heel makkelijk mee vindt, die in die nieuwe energie, in het nieuwe denken meegaan. Dit in tegenstelling tot de mensen die nog vanuit het oude paradigma handelen.
Michael: Ja, want die kunnen niet zien, voelen, horen wat het niet zichtbare deel wel als herkenning geeft. Dus het in een oogopslag zien, het voelen dat het klopt en je aangetrokken voelen door die persoon op dat diepere bewustzijnsniveau. Als het nog niet in een persoon ontwaakt is kan deze persoon het bij de ander ook nog niet onderkennen.
Philip: Er is wel nieuwe energie maar er blijven kennelijk veel mensen achter omdat ze dat verhoogde bewustzijn niet hebben?
Michael: Je kunt nieuwe energie wel in je dragen, maar nog niet bewust ontsluiten. De mensen die niet geraakt kunnen worden door de nieuwe energie dat zijn ook de mensen die niet met deze hele stroom mee kunnen omdat ze dat fysiek niet aankunnen. Dus wat er in potentie en op het DNA-niveau plaats vindt daar hoeft de mens zich niet echt van bewust te zijn, terwijl het proces in zichzelf wel plaats vindt.
Theo: Begrijp ik het goed dat de nieuwe energie fysiek wel wat verandert in alle mensen, ongeacht bewustzijnsniveau of zieleleeftijd of wat dan ook?
Michael: Ja.

Philip: Hoe kun je de nieuwe energie ervaren?
Michael: Zoals je zult begrijpen kun je die op verschillende manieren ervaren.
In je fysieke systeem kun je bijvoorbeeld een tinteling ervaren, dus dat je voelt dat het prikkelt, borrelt, warm wordt. Dat er beweging in zit zal ook vaak in het darmstelsel merkbaar zijn, doordat het op die plek meer borrelt. Het kan gebeuren dat mensen frequenter het toilet opzoeken omdat ze meer van het oude aan het loslaten zijn.
Op het emotionele vlak kun je je zonder aanwijsbare reden soms wiebelig of emotioneler voelen. Emotioneel uitschietend kun je zowel een grootse vorm van dankbaarheid ervaren als aan de andere kant de angst of de onzekerheid of je wel mee kunt gaan in de nieuwe energie. Of je mee kunt gaan in de nieuwe energie, daar kunnen we kort over zijn. 99% van de mensen kunnen meekomen in de nieuwe energie. Er zullen dus nog wel mensen zijn die op het laatste nippertje afhaken of met andere fysieke ongemakken te maken krijgen. De boodschap aan u allen is echter: heb vertrouwen, want je Hoger Zelf weet precies wat te doen. Er is al eerder een voorbereiding geweest, die u heeft ondergaan, dus de meeste huidige mensen kunnen mee met de nieuwe energie.
Een ander niveau van ervaren is natuurlijk het rationele niveau, het analyseren of het wel kan wat er allemaal om je heen gebeurt. Ook een bewustwording dat het nu steeds meer gaat om het echte leven. Wat we daarmee willen zeggen is dat mensen zich steeds minder kunnen verschuilen of excuseren met ‘dat wist ik niet’ of  ‘dat inzicht, overzicht had ik niet’. Op die wijze kun je op het spirituele niveau een gevoel hebben dat je op het grotere geheel aangesloten bent. Dat wordt door het hoofd ondersteund om vanuit de kenniskant te weten dat oorzaak en gevolg onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. En ook omdat er met de verhoging van de energie meer universele kennis vrijkomt die aansluit op het bewustzijnsniveau van de aangeraakte mens, zodat ook het kunnen beredeneren steeds meer toegankelijk wordt.

Philip: Wat kun je doen om zelf aan de nieuwe energie bij te dragen?
Michael: Dat is eigenlijk heel simpel. We zouden eigenlijk alle mensen willen uitnodigen te voelen en ook naar de fysieke signalen te luisteren. Wellicht om meer rust te nemen, om meer in de natuur te zijn, om meer in eigen gezelschap te zijn en om hele drukke omgevingen te mijden. Als je een vorm van weerstand voelt of een kleine irritatie wanneer bijvoorbeeld de tafel naast je heel druk is. Dus als je deze irritatie of weerstand meemaakt, is het van belang je te realiseren dat je zorgt dat op die beste plek moet zijn die overeenkomt met jouw proces. Luister en voel dus de fysieke signalen. Honoreer de emotionele signalen. Als je voelt dat je vol zit, zorg dan als het mogelijk is dat je er mee kunt stoppen. Als je bijvoorbeeld een giga drukke tijd hebt gehad, neem je dan voor tijd in te ruilen om in die rust te kunnen komen. Hierdoor kun je weer een balans aanbrengen in een tekort aan aandacht, rust, ontspanning en groei naar een openheid. In deze gemoedstoestand kun je voelen wat je nodig hebt en de tijd nemen om in de natuur te zijn, te mediteren of te sporten. In ieder geval alles wat bijdraagt aan meer ontspannenheid of het gevoel om in verbinding te zijn met de totaliteit en dat na te streven. Dat geldt ook voor het eenvoudig aan kunnen geven en durven geven van jouw nieuwe grenzen.

Philip: Wat kun je met de nieuwe energie doen?
Michael: Feitelijk is dat het allerbelangrijkste. Het is nu ook heel waardevol dat de mensen die een aha-erlebnis ervaren of snappen wat de nieuwe energie betekent en welke consequenties eraan kunnen worden verbonden, voor hun eigen waarheid gaan staan. Dat te doen in openheid en neutraliteit, zodat ze niet zeggen ‘ik ben verder dan de ander’, echter zeggen ‘wat ik waarneem is dat door mijn groei en ontwikkeling dingen in mijn referentiekader, in mijn hart en in mijn Zijn veranderen en die wil ik delen’. Delen zonder in overtuigingen te schieten en zonder in de ongelijkwaardigheid te geraken. Het is als een uitreiking die je geeft: ‘dit is wat er met mij gebeurt’. Een ander die daar minder woorden voor kan vinden,  kan zich daarin herkennen en daardoor ook in zichzelf die ingangen of die openingen gaan beleven, waarnemen.
Theo: Het vorige antwoord ligt voor mij nog wat in de categorie ‘wat kan ik eraan bijdragen?’ Wat kun je ermee doen om je eigen levensdoel beter of sneller of op een andere manier in te vullen door gebruik te maken van die nieuwe energie?
Michael: Het doen is je lef, je enthousiasme of je passie toe te staan om die nieuwe energie naar buiten uit te dragen. Dat je niet meer geniet van gossip, geen vreugde beleeft aan het ongeluk van anderen, dat je je niet meer laat verleiden om in die oude energie getrokken te worden. Die oude energie is natuurlijk nog welig aanwezig omdat die macht-kracht die daarmee verbonden is, ook langzaam ontkracht wordt. Hoe meer mensen gaan staan voor de waarde die ze als nieuwe energie in zichzelf ervaren, dus meer de duurzaamheid, mensgerichtheid, gelijkwaardigheid, meer een eerlijke verdeling, kunnen ze dit als individu al direct in de praktijk toepassen. Verschuil je niet achter ‘het zou zo misschien kunnen zijn’ maar ga ervoor staan.