handen-op-elkaar

Theo: Zijn er persoonlijkheidsaspecten waarvan een mix of juist een overeenstemming van dezelfde persoonlijkheidskenmerken de samenwerking van mensen of teams kan bevorderen of juist ontkrachten?

Michael: We willen wel op uw vraag ingaan, echter gaat u dan mensen op die kenmerken selecteren in de hoop dat ze bij elkaar komen? De kans is heel klein dat u de mensen met de juiste mix bij elkaar krijgt. Als een team met het Michaels persoonlijkheidsprofiel werkt is het bovendien veel gerichter als wij in de vorm van de persoonlijke afstemming ook aanwezig zijn. Er is namelijk zo’n enorme diversiteit tussen de bewustzijnsstaat van de mensen. U kunt weliswaar zeggen dat als er mensen in het team aanwezig zijn die samen communicatie hoog in het vaandel hebben, zij elkaar daarmee kunnen versterken. Echter als er in de groep meer bewustzijn zit op eigen gewin in plaats van op het delen van de innerlijke wijsheid, schiet u daar helemaal niks mee op.

Theo: Ik had in mijn hoofd de teamrollen van Belbin. Hij heeft onderzocht dat er voor een succesvol team verschillende rollen in het team aanwezig moeten zijn. Ik vroeg mij af of dat bij de verschillende persoonlijkheidsaspecten ook te zien is of dat de waarde vooral zit in dat je bewust bent van je eigen Michaelprofiel en die van anderen en dat je daar open met elkaar over kunt communiceren.

Michael: Weet u, kosmisch gezien is het zo dat groepen zich verbinden. Zij zitten dan als deelnemers bij een club waarbij ze elkaar ook feitelijk wat te bieden hebben. Dus dan is het niet een succes omdat meerdere aspecten aanwezig zijn. Het succes komt dan voornamelijk uit de staat van bewustzijn, de wens om te delen en zich te verdiepen en verder te ontwikkelen. Die maken het verschil uit. In vergelijking met de teamrollen van Belbin zeggen wij dat het Michaelsysteem een ‘universeel model’ is en dat het onbegrensd toegepast kan worden. Daarnaast heeft dit model het bijkomende voordeel  dat er geen hokjes stopperij mogelijk is, anders ontkracht je de openheid en de veelzijdigheid van de toepassing van ons profiel.

Theo: Ok, dat is helder. Wat er net gezegd werd is eigenlijk dat de juiste mensen op je pad komen en je  helpen in je ontwikkeling om de stappen te zetten waar je aan toe bent. Hoe moet ik dat zien in relatie tot bedrijven waar mensen kiezen voor dezelfde karakters en eigenschappen omdat dat bekend en vertrouwd is.

Michael: En ook, als men de mogelijkheid heeft (als iemand een ander aanneemt), er helaas ook nog steeds voor zorgt dat die persoon geen bedreiging wordt voor de eigen positie. Want dan zeggen ze ‘eigenlijk bent u te zwaar voor deze functie’ terwijl ze bedoelen ‘eigenlijk wil ik niet het risico lopen om met iemand te werken die beter uit de verf komt of die een beter resultaat zal leveren’ dan de persoon in kwestie die dit denkt.

Theo: Ja, heel herkenbaar. Is dat kosmisch gezien passend binnen de ontwikkeling?

Michael: Ja, want die persoon in kwestie krijgt daardoor keer op keer de gelegenheid om over zijn eigen angst heen te stappen en feitelijk te kiezen voor het algemeen goed in plaats van zijn eigen hachie, zoals dat op aarde gezegd wordt. Dan doet zich de mogelijkheid voor om zichzelf te ontstijgen. Als u echter naar het gunpercentage in teams kijkt, is dat nog niet zo bijster hoog.

Philip: Dit is voor mij ook een antwoord op teams die twee dagen bezig zijn geweest met Belbin, op dat moment blij waren om te begrijpen hoe het team in elkaar steekt en vervolgens de volgende dag in de praktijk weer vrolijk verder gingen zoals het daarvoor ging. Ondanks de verdere procesbegeleiding elkaar toch niet kunnen gunnen en erkennen dat de ander zo is zoals hij of zij is.
Theo: Ja, en ook met de angst en het gebrek aan vertrouwen dat iemand afwijkt van hoe jij in elkaar zit en dat je daar waardevol mee kunt samenwerken.

Michael: Het heeft inderdaad ook te maken met het lef om kwetsbaar te zijn, en kwetsbaar wordt je dan alleen door krachtiger te worden door de openheid en ook de eerlijkheid naar zichzelf toe. Je kunt misschien 8 taken perfect uitvoeren en 2 taken continu verknallen. Durf je dan die 2 taken aan de ander te vragen, zonder dat er de angst is dat de ander het ziet als falen of dat de ander het toch ziet als ‘ik ben beter dan jij?’