Het Michaelsysteem is speciaal voor mensen die zichzelf en anderen willen begrijpen en daarmee waardevoller kunnen samenleven, samenwerken of anderen coachen, begeleiden of leidinggeven.

Ben je coach, dan kan een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel van je coachee een waardevolle basis zijn voor het coachingstraject.

Natuurlijk kun je je coachee zelf bij ons zijn of haar persoonlijkheidsprofiel laten bepalen. Wij streven echter naar langdurige samenwerking met coaches. Vooral om de kwaliteit van het gedachtegoed van Michael en de juiste interpretatie en toepassing ervan te bewaken.

Ben je op zoek naar een trucje, instrument of franchise mogelijkheid, dan zijn andere mogelijkheden wellicht geschikter voor je.
Resoneert het gedachtegoed van Michael met jouw waarheid, dan is dit waarschijnlijk iets voor jou. We komen dan graag met je in gesprek om samen te bezien of dit kan leiden tot een samenwerking. Daarbij hoort ook dat we afspraken maken over speciale tarieven voor de profielbepaling en jouw rol in de terugkoppeling van het profiel.

Interesse? Stuur ons dan een mail.