Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op gebruikers van de website Michaelinzicht.nl. Wij willen met deze privacyverklaring zorg dragen dat de bezoekers van onze website inzicht hebben hoe wij gegevens van geïnteresseerden en aanvragers van onze nieuwsbrief, het Michaels persoonlijkheidsprofiel en het contact e-mailadres gebruiken en hoe we daarmee omgaan.

Toestemming gebruik persoonsgegevens.
Als je via de website contact met ons opneemt vragen wij op de website toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken.

Welke persoonsgegevens krijgen we van jou?
Wij krijgen automatisch je naam en e-mailadres als je bijvoorbeeld:
• Je opgeeft voor de nieuwsbrief
• Een aanvraag doet voor een Michaels persoonlijkheidsprofiel
• Je rol online invult
• Contact zoekt via ons contact e-mailadres
Wij krijgen tevens jouw adres als je een boek bestelt.

Gebruik van de persoonsgegevens.
We gebruiken je gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief, het versturen van het boek en om in contact met je te komen.

Bewaren en verwerken van de persoonsgegevens.
Je gegevens worden bewaard in onze administratieve systemen die draaien op computers met adequate, up-to-date beveiliging. Als je je afmeldt van de nieuwsbrief worden je naam en emailadres verwijderd uit het mailingbestand.
Voor administratieve gegevens (zoals facturen met naam en adres) zijn wij gebonden aan wettelijke bewaartermijnen, waarna deze worden vernietigd.

Persoonsgegevens delen met derden.
Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Rechten omtrent je persoonsgegevens.
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van je gegevens. Je kunt je op ieder moment afmelden van de mailinglijst, waarna je gegevens uit de mailinglijst worden verwijderd.