De rol bepaalt je dominante manier van zijn. Niet wat je doet, maar vooral hoe je het doet en vanuit welke intentie. Dit verandert niet per leven, maar blijft constant in al je reïncarnaties. Dit is het diepste verlangen in jou. Metaforisch kun je de rol beschouwen als een boek. De kaft draagt de titel van de rol waarbij de andere aspecten de hoofdstukken van dit boek zijn. Het vormt het fundament van je persoonlijkheid. De rollen zijn beschreven als zeven menselijke energetische archetypen: dienaar, bruggenbouwer, creator, wereldwijze, koninklijke, strijder en ontwikkelde. Het zijn manieren om de wereld te ervaren en hebben niets te maken met beroepen of het werk wat je doet. Een archetype laat je de wereld op een bepaalde manier zien. Het zijn mogelijkheden om daar mee om te gaan. Carl G. Jung constateerde al dat er een verband bestond tussen menselijke archetypen en het collectief bewustzijn. Jung stelt: ‘Dit is een deel van de geest waarmee we geboren worden, een soort erfenis van alle voorgaande generaties’. De zeven menselijke energetische archetypen nemen ook de ervaringen van vorige levens mee en zijn de blauwdrukken van wie jij bent en hoe je met anderen omgaat. Je rol is de blauwdruk van je huidige leven, en geeft inzicht in wie je bent, met je kwaliteiten, waarden, overtuigingen, vaardigheden en capaciteiten. Daaraan gekoppeld is je zieleleeftijd, die bepaalt wat je ziel wil bereiken en ontwikkelen in dit leven. Dit is het vertrekpunt voor ieder nieuw leven. Daarnaast heb je gekozen voor een doel, een modus, een attitude, een valkuil en een centrum. Met uitzondering van je rol kies je voor elk nieuw leven hiervoor steeds weer een ander kenmerk.

Inzicht krijgen in je rol
Het kennen van je rol, zelfkennis, geeft je de mogelijkheid om je leven zo waardevol en zinvol mogelijk te leven. Ken je jouw rol, de essentie van wie je bent, dan leidt dat tot een hogere acceptatie van jezelf en een succesvollere invulling van je leven.
Iedere rol heeft haar eigen specifieke karakteristieken die in elke cultuur voorkomen. Ontwikkelden willen overdragen, creators willen creëren, bruggenbouwers willen inspireren, strijders willen doelen bereiken, dienaren willen geven, wereldwijzen willen verrijken en koninklijken willen leiden.
Deze eigenschappen zitten zo diep in je dat je gestrest en geblokkeerd kunt raken en zelfs ziek kunt worden door buiten je rol te leven. Door culturele waarden, ouders en andere vormen van conditionering kan je rol enigszins verborgen zijn. Vanwege deze invloeden is het misschien mogelijk dat je op je ouders gaat lijken. Als je door deze laag van conditionering heen kijkt wordt je ware natuur steeds zichtbaarder. Je rol komt dan ook meer tot uiting. Door meer levenservaring wordt je rol meer te herkennen. Doorgaans rond je 35e jaar worden de contouren steeds duidelijker. ‘Ken en wees jezelf’ is hier dus echt van toepassing.
Hoe groter het inzicht over de positieve en negatieve aspecten van jouw rol, op welke manier je met de andere rollen omgaat en hoe je dit inzicht op een getalenteerde en effectieve manier inzet, hoe meer je over jezelf weet en hoe meer je een zinvol leven kunt inrichten door keuzes te maken die echt bij je passen.

De essentie van iedere rol
Bruggenbouwers en dienaren wijden zich aan het ondersteunen en laten evolueren van de ziel en de fysieke behoeften van de mens.
Creators en wereldwijzen focussen zich op expressie. De creator doet dit door te creëren en de wereldwijze door alle vormen van communicatie te gebruiken.
Strijders en koninklijken zijn geweldig in het mobiliseren van groepen, organisaties en samenlevingen. Hun levenswijze is actie.
Ontwikkelden nemen alle kennis in zich op. Zij zijn buitengewoon nieuwsgierig en documenteren alles wat onder hun ogen komt.

In het boek vind je een uitgebreide beschijving van de rollen, hun geheimen en talenten, hoe ze vanuit hun wezen voelen, denken en handelen en wat zij voor anderen betekenen.
Hier beperken we ons tot enkele essentiële kenmerken:

De essentie van de dienaar is dienstbaar zijn. Hierdoor werken ze voor het belang van anderen en begeleiden ze hen in hun behoefte. Dienaren willen helen en stellen zich, op de achtergrond, dienstbaar en verzorgend op. Ze zijn praktisch, bekwaam, sensitief en bedreven in het onderhouden van persoonlijke contacten. Dienaren willen het welzijn van iedereen dienen en kunnen hierbij hun ego opzij zetten. Mogelijk gevolg hiervan is dat ze vergeten voor zichzelf te zorgen en ontkennen dat hun hulp niet altijd welkom is. Door hun intuïtie weten ze in sommige situaties haarfijn wat de behoefte is. Ze zijn in staat complexe zaken te reduceren en concrete oplossingen te geven voor problemen die je in je leven tegen kunt komen. Als ze in hun angst schieten kunnen ze manipulatief en overheersend worden.

De essentie van de bruggenbouwer is compassie en te werken voor wat zij als het hoogste goed beschouwen. Bruggenbouwers willen mensen inspireren om hun leven zinvol te maken en te groeien. Dit bereiken zij door hun compassie en visie. Ze verbinden mensen en groepen ten dienste van een hoger doel. Ze slaan een brug tussen de persoon die een vraag heeft, zoekend is, en de informatie die al beschikbaar is. Ze hebben een onuitputtelijke energie en zijn goede luisteraars, stimuleren ontwikkeling en groei waardoor mensen boven zichzelf uit kunnen stijgen. Ze zijn op zoek naar het hoogste van wat jij in potentie in je hebt. Doorschietend in hun gedrag kunnen ze naïef worden, hun eigen overtuigingen op anderen opleggen en zichzelf verliezen.

De essentie van de creator is creëren, om vernieuwing te brengen in het waarnemen en handelen, door de omgeving nieuw en anders te maken. Creators willen nieuwe dingen bedenken en kunnen daarin in verschillende settings excelleren. Ze kunnen zowel unieke dingen creëren als bestaande dingen repareren of veranderen. Het zijn vaak warme, speelse, spontane mensen, verbeeldend en innovatief, op zoek naar originaliteit. Ze kunnen inspirerend, bemoedigend en ondersteunend zijn, ook aan processen van anderen. Vanuit hun angst kunnen ze onecht overkomen, zichzelf ontkrachten en de waarheid uit het oog verliezen.

De essentie van de wereldwijze is expressie en wijsheid toegankelijk maken. Ze dragen over door communicatie en vanuit wijsheid, waardoor anderen zich laten beïnvloeden en laten ontwaken. Ze zijn vriendelijk, geestig en onderhoudend en hebben op een natuurlijke manier affiniteit met humor. Wereldwijzen hebben een talent voor netwerken en het verzamelen en verspreiden van informatie. Ze willen vooral hun opmerkingsgaven delen, geen feitenkennis, maar wijsheid op basis van inzicht en opgedane indrukken. Hierdoor ontstaat inzicht voor mensen. Als ze in hun angstpatroon zitten kunnen ze luidruchtig worden, breedsprakig en onderdrukkend.

De essentie van de strijder is overtuiging; het talent om mensen door plannen en strategieën bij elkaar op één lijn en georganiseerd te krijgen. Strijders overtuigen, ze gaan voor het groter geheel, weten wat ze willen en hoe ze dat willen bereiken. Ze zijn doeners, zoeken uitdaging en staan met beide benen op de grond. Ze zijn gefocust, doelgericht en bereid om actie te ondernemen. Strijders zijn productieve personen, stevig naar buiten toe, echter met een klein hartje. Ze nemen het op voor anderen die dat niet voor zichzelf kunnen doen. Ze weten op een overtuigende manier mensen in beweging te krijgen. Ze kunnen soms hard overkomen waarbij een humor wordt gebruikt die niet door iedereen wordt gewaardeerd en ze kunnen je het gevoel geven dat ze over je heen lopen.

De essentie van de koninklijke is meesterschap, de bekwaamheid om de beste resultaten te behalen door leiding te geven en toezicht te houden. Ze hebben een natuurlijke flair en kunnen goed mensen aan zich binden die waardevol voor hen zijn. Koninklijken hebben de competentie om vanuit een brede blik te creëren en te manifesteren wat zij noodzakelijk vinden. Ze nemen verantwoordelijkheid en kunnen goed delegeren. Ze kunnen richting geven en zijn meesters in het creëren van win-win situaties. Ze zijn charismatische leiders en in staat om anderen te motiveren actie te ondernemen. Doelstellingen staan in het belang van het grotere geheel. Koninklijken overzien het geheel en zijn getalenteerd om de dingen in het leven richting te geven. Doorslaand in hun angst kunnen zij zich als een tiran gedragen en schieten ze in hun ongeduld.

De essentie van de ontwikkelde is het assimileren van kennis, de vaardigheid om te studeren en informatie te vergaren en die toegankelijk te maken. Ze staan met beide benen op de grond en vervullen een verbindende, katalyserende rol voor anderen. Ze zien heel goed alle kanten van de medaille, weten veel, werken gestructureerd en kunnen tot in detail zaken uitzoeken. Ontwikkelden nemen alles op een neutrale manier waar, observeren goed en zijn constant bezig om nieuwe informatie te verwerken. Hun bevindingen zijn een bron van informatie en kennis voor anderen. Zo af en toe moeten ze uitkijken om niet te veel op de achtergrond te geraken. Wanneer ze niet goed in hun vel zitten kunnen ze eigenwijs en overmatig theoretisch en afstandelijk worden.

Rol

Dienaar

Bruggenbouwer

Creator

Wereldwijze   

Strijder   

Koninklijke

Ontwikkelde   

Kenmerk

Dienstbaar en ondersteunend zijn

Compassie en verbindend zijn

Creëren en vormgevend zijn

Expressie en raadgevend zijn

Overtuiging en actie gericht zijn

Meesterschap en leidend zijn

Assimilatie en structurerend zijn

Wil je weten wat jouw rol is? Bepaal dan je rol met deze online vragenlijst.