Een van de belangrijkste keuzes die je Essentie maakt om de noodzakelijke ervaringen op te doen is de keuze van je persoonlijkheid.

Je totale persoonlijkheid omvat je Essentie, je ware persoonlijkheid en je pseudo persoonlijkheid. Daarnaast heeft je persoonlijkheid verschillende persoonlijkheidsaspecten. In het Michaelsysteem zijn dit: rol, doel, modus, attitude, valkuil en centrum.

persoonlijkheid

– Je Essentie is altijd aanwezig en kent geen begrenzing in tijd en ruimte. Het omvat bewustzijn over je vorige levens, het huidige en je toekomstige levens. Je Essentie is onsterfelijk en blijft tussen je aardse levens bestaan. Het is een energetisch staat van zijn zonder een fysiek lichaam, opgenomen in de eenheid van de Bron. Je Essentie uit zich in je persoonlijkheid als je rol in een neutrale positie.

– Je ware persoonlijkheid is de zuivere uitdrukking van je Essentie in je persoonlijkheid. Het bestaat uit de positieve polen van alle persoonlijkheidsaspecten met uitzondering van je valkuil, je voornaamste belemmering in je leven.

– Je pseudo persoonlijkheid is je ego en bestaat uit je valkuil, de negatieve polen van alle kenmerken en je conditionering door derden.

Je ego heeft geen zicht op zichzelf en zet zich in je leven voortdurend voorop. Je ego ervaart zichzelf als afgescheiden en uniek in relatie met anderen. Dit verklaart de ervaring van afgescheidenheid op aarde. Het werkt op een werktuigelijke manier en is reactief: stimulus en respons, oorzaak en gevolg. Je ego vindt zíchzelf het meest belangrijk, denkt dat hij echt is en gaat tot het uiterste om te overleven. Het denkt van zichzelf dat het degene is die de keuzes maakt. De keuzes die je maakt worden echter aangestuurd door je Essentie. Je ego wil in bepaalde gevallen deze aansturing overrulen. Achteraf herken je dit door gedachten als ‘had ik maar naar mezelf geluisterd’ of ‘had ik maar mijn gevoel gevolgd’.
Zonder je ego is het niet mogelijk je lessen te leren. Om dit leerproces verder te ondersteunen ondervind je naast de polariteit van de ware persoonlijkheid en pseudo persoonlijkheid ook nog andere tegenstellingen die zich op een aantal energieassen uiten (meer over energieën en energieassen vind je in het boek).