Weiland schapen lucht 540x175

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Beste Michael, wat mooi dat jullie op mijn pad gekomen zijn. In eerste instantie heb ik de vragen beantwoord om mijn rol te bepalen. Hier kreeg ik voor iedere rol één punt. Kunnen jullie mij vertellen wat dit zegt over mij en over mijn pad op aarde? Daarnaast vraag ik mij af, wat mensen toch tegenhoudt om mijn vele talenten aan te nemen. Hoe vaak ik ook iets aanbied, het antwoord is heel vaak: 'nee, dank je, ik doe het wel zelf'. Het zit in mezelf, dat weet ik. Tegelijkertijd krijg ik maar geen zicht op wat ik kan doen om dit te doorbreken. Dank jullie wel voor het geweldige werk dat jullie doen, de vragensteller.

Michael: Beste vragensteller, waarom u op alle rollen scoort met één punt heeft twee antwoorden in zich. Heeft u zich gerealiseerd wat de intentie van de vragenlijst is en hoe goed kent u zichzelf? Kan het zijn dat u het moeilijk vindt om te accepteren dat u ontwikkelpunten heeft waarmee u aan de slag dient te gaan? Het accepteren van uw totale zijn is aan de orde. Ga aan de slag met deze aspecten omdat dit leidt tot een verrijking van uw totale zijn.
Op uw tweede vraag geven wij u als antwoord dat u niet goed afstemt wie uw hulp echt nodig heeft en dat het niet de bedoeling is om anderen een leerervaring te ontnemen. Het zou u goed doen dat u wacht op een hulpvraag. Het heeft niets te maken met uw grote aantal kwaliteiten en capaciteiten, alleen met uw timing en afstemming. Herkent u dat u zichzelf opdringt?

Welke levenslessen moeten zielen op aarde leren? Wat heeft de bron eraan dat zielen zich afsplitsen en verkeren in dualiteit? Houdt het leren en ervaren op als zielen weer terugkeren naar de bron? Waarom bestaat de bron zelf en wat is diens doel? Dit zijn meerdere vragen, hopelijk is dat ok... Als dat te veel is, dan zou ik graag vooral antwoord willen op de laatste vraag. Vriendelijke groeten, de vragenstelster

Michael: Beste vragenstelster, de levensles die zielen op aarde mogen leren is om vanuit afgescheidenheid van de Bron, door de aardse vorm van dualiteit, te komen tot onvoorwaardelijke liefde. Dat zielen zich afsplitsen van de Bron is om mee te werken aan de evolutie van het universum. Dit doen zij door een reis te maken door verschillende bewustzijnsdomeinen en niveaus van bestaan. De dualiteit is slechts een aardse vorm. Als zielen weer in de Bron zijn teruggekeerd is het leren opgehouden omdat ze de staat van onvoorwaardelijke liefde hebben bereikt. De Bron, het Alomvattende, bestaat omdat het een universeel gegeven is en diens doel om die zielen die mee willen werken aan de evolutie van het universum deze mogelijkheid te bieden.

Beste Michael, het voelt voor mij alsof er steeds een tegenwerkende kracht is die optreedt wanneer ik me gelukkig voel / begin te voelen, net alsof er een signaal is dat ik dat niet mag. Een paar voorbeelden: op het moment dat we met onze oudste na jarenlang onzekerheid eindelijk duidelijk hadden dat ze autistisch is en weer een beetje op het goede pad waren, kregen we te horen dat de jongste een enge genetische aandoening heeft. Wanneer we voor een groot financieel besluit staan (zoals verbouwing van ons huis), komt er een vervelende (financiële) gebeurtenis op ons pad die de lol er flink vanaf haalt en flink wat zorgen met zich mee brengt. Het is net alsof het mijn vrouw en ik niet lukt om een stap voorwaarts te maken en dat we maar moeten blijven knokken om een beetje vooruit te komen. Ik ben erg vrolijk en optimistisch van aard maar het kost me steeds meer moeite om me echt gelukkig te voelen uit angst wat er nu weer naar ons toegeworpen wordt. Wat zou ik kunnen doen om dit te doorbreken? Heel erg bedankt al vast voor het antwoord! De vragensteller.

Michael: Beste vragensteller, de uitdaging waar u en uw partner voor staan is te leren leven vanuit vertrouwen en overgave in de wetenschap dat u samen inmiddels heeft bewezen zo sterk te zijn op verschillende niveaus dat u feitelijk niets te vrezen hoeft te hebben. U bent veel sterker en krachtiger dan u zich realiseert. Dus als u tegenvallers of teleurstellingen kunt aankijken vanuit uw kracht: mij of ons krijgen jullie niet klein, dan doorbreekt u het ongewenste patroon. Dit heeft u al meerdere keren ervaren. Dit zijn de laatste loodjes om af te rekenen met oude patronen, zoals angst voor wat gaat er nu weer gebeuren om dit in te ruilen voor vertrouwen, wij kunnen alles aan. Door u te focussen op uw zegeningen, liefde in het gezin, goed werk en dergelijke, geeft u oude angsten geen ruimte meer in uw leven.

Lieve Michael, ik word bijna 50 en bijna mijn hele leven loop ik tegen het volgende aan. Mijn vader en een hele belangrijke tante voor mij zijn voor mijn 10e overleden. Onbewust heb ik vanaf toen naar liefdevolle verbindingen gezocht met de mensen om me heen. Ik heb daarbij óók onbewust iedereen gelukkig willen maken, ik voelde zoveel pijn. Daardoor ben ik heel behulpzaam naar mensen geworden. (Te behulpzaam) Ondertussen weet ik natuurlijk dat dit een ongezond patroon was, en heb ik hier veel over geleerd en er is al veel veranderd. Ik ervaar ook bijna 45 jaar dat mensen (inclusief ouderlijk gezin en schoongezin ) mij niet zien of horen. En geen behoefte hebben aan een verbinding met mij. Ook dat kan ik begrijpen, ook al doet dat vaak pijn. (Sommigen hebben letterlijk de verbinding verbroken waardoor we elkaar niet meer zien) De laatste weken is het zó vaak gebeurt dat ik letterlijk vergeten word,  of dat men niet aan me denkt dat ik voel dat het naar een climax gaat. Is het misschien de bedoeling om in dit leven om helemaal all- één te staan? Om te leren dat alles en iedereen al in me zit/is? Dat ik al heel en compleet ben? Het is niet mijn bedoeling om 'die ander' hiermee in een kwaad daglicht te zetten. Ik snap heel goed dat zij mijn projecties zijn. Dit is wel echt mijn levens thema!!  Ik zou heel graag uw visie hierover horen. Alvast heel hartelijk bedankt en veel liefs, de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, u bent een wijze vrouw, echter u heeft zichzelf nog niet bewust zo lief. Er zal een grote verandering in uw leven mogelijk zijn als u meer aandacht geeft aan het uzelf genoeg te zijn. Wat wij daarmee willen zeggen is dat u zich onafhankelijk maakt van de goedkeuring en bevestiging van anderen. U bent een mooie en liefdevolle vrouw die uw leven lang regelmatig anderen het idee heeft gegeven vooral heel weinig aandacht en zorg aan u te besteden. Dus u heeft uzelf heel lang praktisch onzichtbaar en onhoorbaar gemaakt. Het is nu uw uitdaging om de wereld om u heen te laten weten wat uw verlangens en behoeften zijn en hen te vertellen hoe u wilt dat er met u omgegaan wordt. Daar hoort geen grote bescheidenheid bij, want dan zet u mensen op het verkeerde been. Straal uit dat u de moeite waard bent om in u te verdiepen en uw echte mening te vragen. U heeft gelijk dat alles al in u aanwezig is. Dus u mag trots zijn op uzelf hoe u tot nu toe uw leven geleefd heeft en dat u daardoor alle potentie ontwikkeld heeft om een stralende en krachtige vrouw te zijn.

Beste Michael, mijn moeder ziet en hoort allerlei dingen die er niet zijn. Als ik haar wil duidelijk maken dat dit niet waar is wordt zij boos en gelooft zij mij niet. Zijn de oorzaken van dit gedrag dat vroeger door haar moeder werd gezegd dat zij schizofrenie had of is het iets wat nu is gekomen met de oude jaren? Alvast dankjewel voor het antwoord!

Michael: Beste vragenstelster, het eerste is dat u wilt horen dat u dus niet een verandering kunt brengen in de beleving van uw moeder. Want hoe vaker u zegt dat het niet klopt en dat ze niet hoort wat er te horen is, gaat dat mogelijk ten koste van uw relatie met uw moeder en voelt zij zich door u niet serieus genomen. Voor u is belangrijk dat u voor uzelf zegt dat dit het proces van mijn moeder is die oud verleden aan het verwerken is en wat haar ziel ook mag loslaten. Voor u is het de acceptatie om tegen uzelf te zeggen dat dit het proces van mijn moeder is. Dat u alleen maar een luisterend oor kan hebben en te vragen of u in haar relatie hiermee iets kan betekenen. Voor u is het vertrouwen: er gebeurt niets voor niets. En als dit een onderdeel van het schoningsproces van uw moeder is weet u dat dit dan nodig is om oude dingen los te laten. Zij heeft daar mogelijk niet de revenuen van in haar aardse leven, maar het is wel deel van het proces. Dat is hetzelfde als de ziel die kiest om de mens het proces van alzheimer of dementie door te laten lopen. Het is voor de omstanders vreselijk en wordt vaak als mensonterend benoemd. Het is een keuze van de ziel en uw moeders ziel wil ook opruimen voordat ze het aardse leven weer achter zich laat. Het is de beperking van uw oma om uw moeder dit aan te praten. Zij was geen deskundige op dit vlak. Dus nu is het eigenlijk veel waardevoller om er geen label aan te geven. Beweeg als een golf die zich vanuit glad water een golf vormt en weer uitstroomt. Probeer met haar mee te bewegen zonder uw waarheid geweld aan te doen. U hoeft uzelf daarvoor niet te verloochenen, echter wees u zich bewust: ik kan naast haar staan, ik hoef geen woorden te geven voor iets wat geen woorden heeft, het is gewoon haar proces.

Dag Michael, toen ik een paar jaar voor 2012 stilletjes aan 'ontwaakte' had ik het gevoel dat jij daarin een belangrijke rol speelde. Ondertussen, ook al (denk ik) hoor ik jou niet, heb ik het gevoel dat wij intens samenwerken en meer nog, ik meen dat we 'verbonden' zijn, van dezelfde 'familie' zijn. Ik wil het graag hebben over het niet aanvaarden van mijn natuurlijke kracht. Ik WEET dat ik heel erg krachtig ben en hier ben om deel te nemen aan het 'grote transformatieproces'. En toch hou ik mezelf heel erg klein, ik kom nog regelmatig 'vormen' van zelfontkenning (mezelf niet waarderen, de schoonheid die ik in me draag niet erkennen) tegen. Ik ben er me van bewust dat zelfaanvaarding/-waardering en zelfvertrouwen voor de mensheid een zeer verdichte energieën zijn, we hebben allemaal onszelf zo erg verlaten dat we het grote licht dat we zijn niet meer her- en er-kennen. Mijn waarde ligt in me-zelf, in wie ik BEN en mijn dienstbaarheid zit in het delen hiervan. Alhoewel ik erken dat ik reeds mooie sprongen gemaakt heb, toch lijk ik niet te gaan voor datgene wat me 'roept'. Ik lijk te verkiezen mij te aligneren met anderen terwijl ik hier ben om anders te zijn, verandering te brengen. Wat houdt me tegen om werkelijk te vertrouwen op de wijsheid die ik in me draag en die ik werkelijk ben? Wat houdt me tegen om mijn grootsheid te erkennen zodat ik het licht en de wijsheid ervan in onze wereld kan laten stralen? Dankjewel! Groetjes, de vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, u schrijft dat u anders hoort te zijn. Daarmee creëert u een ongewenste afgescheidenheid. Als u de bronkracht in ieder ander mens aan wil raken kan dat alleen maar vanuit gelijkwaardigheid. Om u hiermee te helpen kunt u het woordje namasté gebruiken: mijn Hoger Zelf groet uw Hoger Zelf. Dit zal u helpen om uw hoofd/menselijk aspect ertussen uit houden. Want u kunt niet met recht namasté zeggen als u niet vanuit uw bron de ontmoeting aangaat. U heeft al vele malen gehoord over het claimen van je geboorterecht. U heeft gelijk dat u een bewuste reïncarnatie bent, specifiek om bij te dragen aan de transformatie in dit deel van de wereld. Dus steeds als u weet in uw hoofd te schieten verbindt u zich dan met uw bron-zijn en laat u leiden door de wijsheid van deze bron. Anders gezegd, sta uzelf toe om steeds te kiezen om vanuit overgave te leven en te handelen. U bent op de goede weg en heeft al heel veel mensen begeleid en dat is ook de bedoeling.

Lieve Michaël, als kind van een groot gezin voelde ik mij vaak ongezien, ongehoord en alleen. Ik was een introvert kind dat hunkerde naar wat meer aandacht dan ik gewoonlijk kreeg. Nu dat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt en de laatste fase van dit aardse leven ben begonnen, stel ik vast dat ik mezelf vaak heb weggecijferd en dat het leven door mijn vingers glipt. Ik heb bijna niet anders gedaan dan mijn gevoelens onderdrukt en heb ook zelden stilgestaan bij mijn eigen wensen en behoeften. Ik heb nooit grote stappen durven zetten, bang om zekerheden te verliezen. Angst voor afwijzing en om alleen achter te blijven. Waarschijnlijk heb ik mezelf een hele hoop beperkende overtuigingen opgelegd en eigen gemaakt, die zo sterk blijken te zijn dat ik, ondanks ontelbare pogingen, niet in staat ben om ze te transformeren. Nog vaak worden mijn keuzes bepaald door angsten, onzekerheid en vrees. Ik ben fysiek, mentaal en psychisch moe en voel mij ongelukkig van binnen. Het voelt aan als een soort vacuüm, een toestand waarin ik niets meer kan, niets meer weet. Het verlangen om deze situatie te veranderen is er nog wel, maar ik heb er vaak de energie niet voor. Lieve Michaël, hoe kan ik in de beperkte tijd die mij nog rest, toch nog vervulling en een bezield leven bereiken. De vragensteller.

Michael: Lieve vragensteller, als wij uw vraag ontvangen krijgen wij ook een lichte glimlach op ons ‘gezicht’. Als wij ons afstemmen op u nemen wij een wijze liefdevolle en lichte man waar. Want u heeft al zo veel van uw reïncarnatie plannen gerealiseerd. En ook verwonderd het ons dat u denkt te weten nog beperkte tijd tot uw beschikking te hebben. U heeft namelijk al vele zelfinzichten, u heeft het verlangen om veranderingen te brengen in de bewuste conditioneringen en ingesleten paden. Uw vermoeidheid is slechts een teken van uw innerlijk Wezen dat het niet meer mee wil werken aan zelfdestructie. Dus wat gunt u uzelf het meest? Overgaan in vrede met uzelf of u tot uw laatste adem bewust te zijn dat u onvoldoende geleefd heeft uit eigenliefde? Zoals het bekende spreekwoord zegt: Elke dag is het begin van een nieuw leven. De eerste stap daartoe is eerlijk zijn naar uzelf. De tweede stap is in deze eerlijkheid die mensen los te laten die moeiteloos gebruik maken van uw energie en profiteren van het feit dat u geen nee kunt zeggen. Dus telkens als u de ander voor laat gaan boven uw eigen behoefte zegt u nee tegen uzelf. Wij vertrouwen dat u met ons antwoord uzelf op de eerste plaats gaat zetten. U sprak over hoe u vervulling en een bezield leven kunt bereiken. Heb uzelf lief en neem uw eigen grootsheid waar. Wij zijn met u, dus eenzaam hoeft u nooit meer te zijn.

Beste Michael, met veel plezier en voldoening begeleid ik al jaren mensen in bewustwording, en voel ik sterk dat dit mijn missie is in dit leven. Echter het stroomt niet, ik heb wekelijks maar een paar klanten. Regelmatig visualiseer ik situaties waarin ik volop dit werk doe, en dat vult me met vreugde en vertrouwen, en ook heb ik ideeën ter bevordering van mijn zichtbaarheid. Echter er zitten blokkades en belemmeringen waardoor ik alsmaar niet doorzet. Het geeft me een moedeloos gevoel en ik schaam me ook dat het niet lukt, want feitelijk houdt niets me tegen behalve die blokkades. Wat kan ik doen om die blokkades te neutraliseren, en zo meer mensen te kunnen begeleiden?  Hartelijk dank van een vragenstelster. 

Michael: Beste vragenstelster, wij waarderen zeer dat u zich in wilt zetten voor de ontwikkeling van het bewustzijn van anderen. U heeft hiervoor ook alle kwaliteiten in huis. De grootste blokkade zit echter in uw hoofd. U stelt zich regelmatig de volgende vragen: 'Ben ik wel goed genoeg, kan ik werken vanuit mijn hart zonder vooropgestelde resultaten of verwachtingen?' Door het stellen van deze vragen blijft u teveel in uw hoofd zitten. Bovenal de vraag: 'Komen er meer mensen op mijn pad?', houdt u uit uw toekomstvertrouwen. Uw grootste uitdaging is het u dienstbaar kunnen en willen opstellen voor het proces van de ander. Als u uzelf gunt dat u kunt werken vanuit een moeiteloosheid en uw vertrouwen heeft dat u begeleidt wordt zult u grote verschillen meemaken in uw werk. u direct het verschil leren kennen tussen te spreken en te handelen vanuit uw hoofd of uw hart.

Hoe weet ik het verschil tussen inspiratie uit de geestelijke wereld of uit mijn (ego)denken. De vragensteller. 

Michael: Beste vragensteller, we zijn blij dat je deze vraag stelt omdat velen met u zichzelf deze vraag ook stellen. Het geeft ook aan dat men zich verantwoordelijk voelt voor het onderzoeken van de eigen innerlijke waarheid. Als u zich lichter voelt of u voelt zich verrast door de woorden of het inzicht wat u ontvangt of binnen krijgt, kunt u zeker uitgaan van inspiratie vanuit het hoger weten. Deze informatie zal altijd een hoger doel dienen en vanuit neutraliteit gehoord worden. Als er informatie uit de ratio komt zal het meestal ten voordele van uzelf zijn of dat het antwoord u goed uitkomt. De meer gevoeligen onder u zullen direct een verschil weten in energie. Ook hierbij is het zeer waardevol om uzelf te kennen en te accepteren alwaar u op dat moment bent in uw zijns-ontwikkeling. Wij wensen u wijsheid en zuiverheid toe in dit proces van kunnen onderscheiden vanuit welke bron u put.

Michael, ik vraag me af of ik de plek waar ik zit achter me moet laten om mijn ding te kunnen doen. Vroeger ben ik hier gaan wonen en werken op advies van iemand. Telkens als ik probeer te heropenen gaat dat niet van harte. Er komen geen bezoekers. Vroeger toen ik veel in opdracht werkte had ik dat niet zo door en nu ik het heb getransformeerd tot een andere werkplek ervaar ik dat anders. Ik ontvang enige inkomsten uit telefonische begeleiding als spiritueel consulent en dat is minimaal, mijn webwinkel loopt niet. Hierdoor kan ik niets lenen en is een andere plek vinden moeilijk. Ik heb veel gevolgd om mijn bedrijf aan de gang te krijgen echter lukt het me alleen niet en kan mezelf niet meer forceren. Ik probeer me als schepper te gedragen en met dieren in de natuur of polder lukt dat, zonder me af te stemmen ontstaat een samenwerking in het moment, wat ik mis met mensen. Dit was mijn vraag, groet de vragenstelster.

 Michael: Beste vragenstelster, als u uw e-mail leest kunt u zich bewust worden dat u het advies van anderen gevolgd heeft. Met al uw innerlijke weten is het dan niet de tijd om uw hart en verlangen te volgen? Want rationeel bedenken en u afhankelijk te maken van de meningen van anderen heeft u niets opgeleverd. Stop om anderen uw leven te laten bepalen. Geef uzelf de ruimte om uw hart te volgen om dienend te zijn en dit bereikbaar te maken voor anderen. Maak de keuze die voor u kloppend is vanuit het vertrouwen dat u dan dienend kunt zijn aan de mensen die gebaat zijn met uw totale zijn.

Beste Michael, ik ben sinds mijn midden tiener jaren vaak enorm vermoeid (ben nu in een middelbare leeftijd). Het was toen mijn kinderen klein waren, heel erg. Maar de laatste tijd is het ook weer enorm toegenomen. Ik droom de hele nacht heel veel. Van alles door elkaar. Ook dat heb ik al jaren, ik word dan ook nooit uitgerust wakker. Wat betekent die vermoeidheid toch en wat kan ik er nog aan doen. Alvast dank, liefs de vragenstelster.

 Michael: Beste vragenstelster, ten eerste willen we zeggen dat wij begrijpen dat uw vermoeidheid belemmerend is in uw leven. Wij kunnen u helaasgeen medische oorzaak geven. Het is een grote uitdaging in uw huidige leven om een balans te vinden tussen uzelf niet te overbelasten en toch uw leven te leiden en ook te genieten van wat het leven u brengt. Het dromen in de nacht gebeurt als uitlaatklep omdat u zich onvoldoende uit en in eerlijkheid naar uzelf toe leeft. Wat we daarmee willen zeggen is dat u uzelf dwingt tot allerlei activiteiten en te willen zorgen voor anderen ten koste van uzelf. Dus eigenliefde en acceptatie van uw leven geeft rust en ontspanning in uw dagelijkse leven waardoor uw dromen ook zullen afnemen als u wilt luisteren naar uw eigen signalen. Zowel uw fysieke als uw emotionele signalen. Een voorbeeld hiervan is, als u weerstand voelt om iets te zeggen of te doen, onderzoek dan de reden hiervan en neem dan het besluit om niet op wilskracht tegen uzelf in te gaan. Wij wensen u veel licht en liefde toe.

Hoe kom ik er achter, hoe herken ik het pad van mijn ziel? Waarvoor ik hier Ben?

 Michael: Beste vragensteller, hoe u uw ziele-pad herkent is om uw verlangens te volgen. Wat maakt uw leven waardevol, wat geeft u voldoening? Deze inzichten zullen u in uw flow brengen. Als u uw hart mag volgen kunt u de harte-taal beter leren verstaan. Als uw ‘moeten’ vervangen wordt door willen / wensen, dan zult u direct het verschil leren kennen tussen te spreken en te handelen vanuit uw hoofd of uw hart.

Beste Michael,
Ik heb een relatie gehad met mijn ex-vrouw waaruit onze dochter is geboren. Deze relatie is al een aantal jaren geleden geëindigd. Ik heb deze relatie voor mijn gevoel ook losgelaten. Maar als mijn dochter bij mij is voel ik dat ik niet tot mijn recht kom. Dat ik mijn vaderrol niet goed kan oppakken. Het lijkt alsof ik blokkeer en ik ervaar dan ook geen levensvreugde. Ook het contact met mijn dochter ervaar ik als een last en ik kom hier niet doorheen. Telkens lijkt het alsof ik machteloos ben en onderdrukt wordt. Natuurlijk zoek ik de oorzaak hiervan bij mijzelf maar desondanks lukt het mij niet om dit patroon te doorbreken. Dit gaat ten koste van mijzelf en het contact met mijn dochter. Kunt u mij inzicht geven in de manier waarop ik dit patroon kan doorbreken en mij de daadwerkelijke oorzaak van deze blokkade aanreiken? Hartegroet, de vragensteller

Michael: Beste vragensteller, het heeft volgens ons direct met het thema eindverantwoordelijk zijn of verantwoordelijk voelen te maken. In onze ogen heeft u het uit elkaar gaan niet wezenlijk geaccepteerd. Wij voelen emoties van boosheid in relatie tot het ongewenst en afgewezen te zijn. Als direct gevolg heeft u uw hart op slot gedaan mede uit een vermeende behoefte aan bescherming voor uzelf. Dus de sleutel ligt in het feit dat u opnieuw een keuze dient te maken welke plek uw dochter, op de eerste plaats en de moeder van jullie kind op de tweede plaats, mogen hebben in uw leven. Want als u wrokkig blijft kan er geen liefde vanuit uw hart gaan stromen. Zowel niet naar uzelf toe, naar uw dochter en de familie van uw ex. Want op de keper beschouwd heeft uw dochter behoefte aan bescherming en behoefte aan onvoorwaardelijke liefde van haar vader. Als u uw hart opent en vraagt geholpen te worden om deze negatieve gevoelens, emoties los te laten heeft dit een directe positieve invloed op uw levensvreugde. Wij wensen u flexibiliteit en wijsheid toe om uit deze impasse te komen.

Mijn vraag: Toen ik 9 jaar geleden met mijn huidige vriend een relatie kreeg heb ik me een paar dagen volkomen vrij bij hem gevoeld. Toen was er een afspraak met hem dat ik ineens een intense angst voelde in/ door zijn aanwezigheid. Zo sterk dat ik er ziek van werd en naar huis moest. Ik kende dat niet en het heeft veel indruk gemaakt. Nu jaren later door innerlijk werk en er met hem over te praten is het veel milder geworden, maar sindsdien houd ik hem op afstand. Dat doet pijn. En dat gesloten zijn kost me veel energie. Ik ga er door piekeren en het zit me in de weg om door te groeien. Tegelijkertijd voel ik aan dat ik hier iets belangrijks te leren of te helen heb. Ik wil graag dat het weer stroomt. Kunnen jullie me helpen duiden? Hoe zet ik/ zetten we hier een volgende stap in? En wat is er destijds toch gebeurd dat ik zulke intense angst heb ervaren?

Michael: Beste vragenstelster, u kent elkaar vanuit een ander leven waarin u het slachtoffer werd door toedoen van deze mens. Voor alle duidelijkheid wil het niet zo zijn dat u toen de zelfde sekse had als nu. U bent op een minder aangename manier aan uw einde gekomen. Wat er na die paar dagen plaats vond was een flits van herkenning. Voordat u beiden reïncarneerden heeft u de afspraak met elkaar gemaakt deze herinnering / wond in uw huidige levens te helen. Wij hebben veel respect voor het feit dat u dit al negen jaar aangaat. Dat u nu veilig bent in elkaars gezelschap heeft u gedurende deze negen jaren aan elkaar bewezen. Wij wensen u toe dat deze informatie genoeg reden is om uw afstand houden te overwinnen daar er in dit huidige leven geen enkele aanleiding toe is. Wij gunnen u een warme en liefdevolle relatie waarin u nu kunt gaan genieten van elkaar en ieder voor zich. Hartelijke groet.

Hoe integreer ik Michael meer op mijn bewustzijns pad?

Michael: Beste vragenstelster, wat je kunt doen om te werken met de energie van de Michael groep is om iedere ochtend, voordat je uit bed stapt, een positieve intentie te zetten. Een voorbeeld hiervan kan zijn: laat ik open staan voor de wijsheid van de Michael groep, zodat ik deze wijsheid in mijn hart kan ontvangen. Een andere positieve intentie kan zijn: als ik twijfel over essentiële zaken roep ik de hulp aan van ons, de Michael groep. Nog een ander voorbeeld: laat mij deze dag zo zuiver en liefdevol leven met alle hulp die ik kan ontvangen, inclusief de hulp van de Michael groep en natuurlijk kunt u ook alle andere gidsen en engelen vragen je te begeleiden. We wensen je veel wijsheid toe.

Ik wilde een vraag stellen aan Aartsengel Michael. Vorige week vertelde een healer die mij een healing gaf dat ik van een groep afkwam die mij in hun greep wilde houden om mij zo te onderdrukken en zo in hun macht wilde houden. Zelfs Aartsengel Michael kon ook niets doen zei hij. Alleen proberen op een afstand te blijven van die groep, zei Michael. Ze vielen de healer aan met messen en hij was helemaal ontdaan van de ervaring zei hij. Het was heel heftig. Hij had nog nooit zoiets meegemaakt. Ze hadden iets in mij geïmplanteerd om zo grip op mij te houden. Hij zei dat hij de implantatie weggehaald heeft. Ik vind het heel erg dat ik van het donker kom. Ik kan het haast niet geloven. Mag ik deze vraag neerleggen of gaat het jullie ook te ver? Ik weet er niet zo goed raad mee. De vragenstelster.

Bedankt voor je vraag. Wij hebben contact en communiceren met de groep van 1050 essenties die zich Michael noemt. De Aartsengel Michael is daarvan geen lid, echter de Aartsengel heeft wel contact met de Michael groep. Dus we hebben je vraag aan de Michael groep voorgelegd. Hieronder volgt hun antwoord. 

Michael: Beste vragenstelster, laat niemand u wijs maken dat u vanuit het donker komt, want wij zijn allemaal goddelijke wezens. Wat zeker belangrijk voor u is, dat u selectief bent in wat u wel en niet accepteert als zijnde waarheid. Dus weet waar u hulp voor nodig heeft en wat u voor uzelf kunt betekenen. De aanname van deze healer dat zelfs Aartsengel Michael hier geen impact zou kunnen hebben, getuigt niet van een innerlijk weten en verbonden zijn met de eigen bron van deze healer. Wij zeggen zeker niet dat deze healer geen kwaliteiten heeft. Het feit dat deze aanval met messen en dergelijke heeft kunnen plaats vinden heeft meer te maken met de staat van zijn van de healer van dat moment. 

Lieve Michael, ik heb al enige tijd een onbestemd gevoel boven mijn navel. Het lijkt soms alsof het niet van mij is en vreemd genoeg ervaar ik hiervan heel veel ongemak als ik in mijn auto rijdt. Het lijkt dan wel alsof ik word tegengehouden. Ook speelt dit thema in mijn interactie met andere mensen. Ik word hier behoorlijk moedeloos van omdat ik voor mijn gevoel niet mezelf kan of mag zijn. Het lijkt alsof ik in een niemandland zit. Ergens voel ik wel dat ik aan het einde van een bepaalde cyclus ben gekomen maar kan ik geen verbinding maken met het nieuwe of mijn nieuwe ik. Kunt u mij handvaten of inzichten aanreiken wat er nu precies met mij speelt, waar ik werkelijk sta, en hoe ik dit gevoel kan transformeren of welke stap ik moet zetten? Graag jullie advies. Hartegroet, de vragensteller.

Michael: Beste vragensteller, het ziet er naar uit dat u niet of nauwelijks in het hier en nu leeft. Een eerste stap is om uzelf af te vragen waar ben ik met mijn hoofd en met mijn hart, zit ik weer in de toekomst? Hiermee brengt u zichzelf terug in het hier en nu. Behulpzaam kan zijn om uw voor- en achternaam te noemen, uzelf te gronden en de datum van vandaag in uw gronding en in uw systeem te plaatsen. Bijvoorbeeld. Mijn naam is xxx, het is vandaag 18 juli 2017, ik sta met beide voeten op de aarde en ik ben (bijvoorbeeld) thuis of ik zit in de auto et cetera. De tweede stap is dat u uzelf onvoorwaardelijk leert accepteren in het hier en nu moment, want als u uzelf blijft veroordelen of uzelf niet goed genoeg acht, kunt u niet neutraal waarnemen waardoor u op een niet accepterende manier naar uzelf kijkt. Die plek boven uw navel zorgt er mede voor dat u zich bewust blijft van uw eigen lichaam. Met deze stappen komt u direct in wat u noemt uw nieuwe fase. Vriendelijke groet.

Ik wil een wellness B&B oprichten speciaal voor kinderen met een ernstige beperking of ziekte. Een plek waar ze even de pijn kunnen vergeten. Hiervoor moeten we verhuizen. Mijn man, zoon en dochter willen mee. We zijn bezig met een website en bedrijfsplan. Echter onze pleegdochter heeft verzorging nodig en de gemeente wil ons huis aanpassen zodat we haar beneden kunnen verzorgen. Als we hier ja tegen zeggen kunnen we de komende tien jaar, financieel gezien, niet meer verhuizen. We wonen heel fijn en hoeven niet te verhuizen. Het project voelt heel goed en maakt me op een diep niveau heel gelukkig. Mijn gevoel zegt dat het kan, maar ik wil onszelf niet in grote financiële problemen brengen. Voelen jullie dat dit project iets is dat 'de bedoeling' is en dat dus vanzelf gaat stromen als ik ja zeg? Of gaat het teveel van me vragen en moet ik het loslaten? Warme groet en bij voorbaat dank voor de moeite! De vragenstelster.

Michael: Beste vragenstelster, het voelt als een heel mooi en waardevol plan om deze B&B te starten. U allen kunt er een succes van maken als u er 100% voor gaat en weet dat het ook een aardig intensief traject zal zijn. U twijfelt normaal gesproken ook niet aan uw innerlijk weten en zoals u het ook beschrijft, krijgt u er zelf een warm en blij gevoel van. Er is behoefte aan zo’n plek. Wij kunnen en mogen voor u geen keuze maken om het wel of niet te doen. Volg uw hart en dan weet u vanuit uw innerlijke wijsheid wat kloppend is voor uw allen.

Beste Michael, als ik mijn werk ter beoordeling aan de verantwoordelijke manager en andere betrokken collega’s voorleg krijg ik ze vaak terug met allerlei doorhalingen en suggesties voor andere formuleringen. Ook vermelden ze er vaak bij dat de inhoud niet prikkelend of overtuigend genoeg is om klanten te werven. Ik word daar heel onzeker van, twijfel aan mijn capaciteiten en vraag me af of deze baan eigenlijk wel bij me past Ik overweeg om een andere baan te zoeken, maar besef dat ik dan de boel misschien ontvlucht. Ik ben hier namelijk in mijn werkzame leven vaker tegenaan gelopen en voel ergens wel dat ik hier iets te leren of te ontwikkelen heb. Maar wat? Hoe moet ik hiermee omgaan? Graag jullie advies. Hartelijke groet, de vragensteller.

Michael: Beste vragensteller, als u uzelf serieus neemt en naar uw gevoel luistert, weet u al langere tijd dat dit voor u niet de juiste werkplek is. Als dat wat u creëert niet ontvangen kan worden, om welke reden dan ook, is er geen gelijkwaardige communicatie mogelijk. Dus als u een nieuwe werkplek zoekt die aansluit op uw woordkeuze, zult snel uw zelfvertrouwen terug vinden. Uit bovenstaande kunt u lezen dat u niet vlucht, echter beter en respectvoller met uzelf omgaat. Uw ontwikkelpunt is om u meer te uiten en grenzen aan te geven. Dus u mag meer de wereld om u heen laten weten waar u voor staat.

Lees verder: Korte vragen en antwoorden 2016

 ---------------
Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Lees hier meer...

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Reacties op het boek

'authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend,
rijkdom van het 'oeroude nieuwe' domein,
praktische doorleefde taal,
goede balans in praktische toepasbaarheid en theorie'

michaelsysteem-boekkaft-95x150

€ 24,95

  Bestel NU
een gepersonaliseerd exemplaar

Michaelsysteem op facebook

Ga naar boven