vraag-antwoord

 • Korte vragen en antwoorden 2017 t/m 2021

  Weiland schapen lucht 540x175

  Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

  Lieve Michaël, Telkens als ik via cursussen, workshops, lezingen, boeken, therapieën... probeerde om de diepe verbinding met mezelf (terug) te vinden, werd ik tot mijn grote frustratie altijd geconfronteerd met het onvermogen om te visualiseren. Creatief visualiseren is/leek wel een essentieel onderdeel om in verbinding te kunnen komen met het Innerlijke, het Hogere Zelf. Nooit heeft ook maar één lesgever, therapeut, schrijver, medium.. mij tijdens al die jaren erop gewezen dat dit onvermogen het gevolg zou kunnen zijn van een neurologisch defect. Tot begin deze maand mij iemand vertelde over Afantasie, een fenomeen dat zou voorkomen bij 1 op 50 mensen. Deze personen hebben geen 'geestesoog', oftewel geen innerlijke aanschouwing, zij kunnen een object wel omschrijven, of een concept uitleggen en feiten opnoemen, maar zij kunnen daar verder geen enkel mentaal beeld bij krijgen (dit is een exacte omschrijving van wat mij steeds overkwam). Enerzijds voel ik mij nu toch wel gefrustreerd door al de tijd, energie, en de (vele) euro's die ik geïnvesteerd heb in een innerlijke strijd die ik nooit kon winnen. Anderzijds ben ik blij dat ik nu ook weet dat deze onvolkomenheid waarschijnlijk genetisch bepaald en/of aangeboren is, zodat ik mezelf uiteindelijk niets te verwijten heb. Mijn probleem blijft echter na al die jaren dus nog altijd voortbestaan: het ontbreken van vervulling en een bezield leven, het onvermogen om verbinding te maken met mijn Hogere Zelf, of contact te krijgen met mijn Innerlijk Weten, mijn gids(en), mijn beschermengelen.... Ik heb altijd geloofd dat ik in dit leven meer kon betekenen dan er tot hiertoe is uitgekomen, nu begin ik toch te twijfelen. In de vragen mbt. de rollen kwam ik in 2015 uit op 'de wereldwijze' en 'de ontwikkelde'. Mag ik Michaël vragen of ik ondanks deze onmacht tot visualiseren, mezelf toch nog kan terugvinden en uiteindelijk vreugde, bezieling, vervulling en zingeving kan vinden in dit leven?
  Dank, Vragensteller

  Michael: Beste Vragensteller, Als u eens stopt om uzelf voor de gek te houden, dan wordt u vervuld met rust en acceptatie. De ene mens Weet innerlijk wat klopt of niet, de andere mens hoort woorden die richting geven, weer andere mensen zijn visueel ingesteld en krijgen de informatie via beelden. Wat u nu al zolang probeert, is een cirkel in een vierkantje te proppen, omdat u rationeel denkt dat dat de bedoeling is. Dus de sleutel voor vreugde, bezieling, vervulling en zingeving ligt in het feit dat u uzelf accepteert als een waardevol, liefdevol en wijs mens, die niet de bevestiging of wijsheid van anderen nodig heeft om zichzelf te omarmen en te accepteren. Als u uzelf blijft afwijzen wie u bent, nl een goddelijk wezen dan kunt u geen vervulling krijgen in uw leven, omdat u daar niet voor kiest. Uw grootste uitdaging is om in overgave te leven en de uitnodiging aan te gaan Hoe u uw leven invulling wilt geven. Als u zuiver en neutraal (zonder oordelen) in het leven staat en u de ander kunt ont-moeten zoals die ander is en de keuze te maken is dit mijn verantwoordelijkheid om iets met deze mens of situatie te doen? Dan heeft u de keuze om het wel of niet te doen en ook de vrije keuze Hoe dit wilt.
  Stop uzelf te vergelijken met anderen en volg uw pad door te weten dit klopt voor mij en dus is het het juiste om te doen, te zeggen of te delen met anderen.
  Geniet en wees dankbaar dan heeft u weer licht en liefde op uw pad.

  Ik heb lang nagedacht over deze vraag. Ik weet wat mijn bijdrage aan deze wereld is. Ik ben er om mensen die het nodig hebben een steun in de rug te geven, zodat zij zo goed mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) functioneren. Ik ben hier heel succesvol in, zowel in werk als privé.
  Hoe komt het dan dat ik het nare gevoel heb dat het nog niet rond is? Welke bijdrage is dàt dan die van mij wordt gevraagd? Ik moet daar namelijk erg van hoesten. Ook leidt het me af, soms op een wijze die zelfvernietigende vormen kan aannemen (overigens zonder in te boeten op mijn tomeloze energie en liefde voor de mens). Ik hoor graag, hartegroet van de vragenstelster

  Michael: Beste vragenstelster, om gelijk met de deur in huis te vallen heeft u helemaal gelijk dat uw bijdrage nog niet rond is. U heeft nog vele jaren te leven. Om uw leven vreugdevol en zinvol te beleven is het slechts nodig om naar uw innerlijke stem te luisteren en te zijn zoals u dit van binnenuit voelt en weet. U belast uzelf door allerlei condities en voorwaarden te verbinden aan hoe het anders, beter zou moeten kunnen. U bezwaard uw leven door aan uzelf verwachtingen te koppelen die wij niet aan u stellen of zullen stellen. Nu u dit weet kunt u uzelf toestemming geven om vol trots en blijheid naar uw eigen bijdrage te kijken. Handig daarbij is dat u stopt uzelf te vergelijken met anderen. Wij wensen u een lichte liefdevolle toekomst in uw verdere leven toe.

  Beste Michael, In mijn zoektocht naar een nieuwe baan en werkgever heb ik deze inmiddels gevonden. Echter, nu ik er sinds kort werk kwam bij mij direct de vraag op of ik wel op de juiste plek terecht ben gekomen. Het lijkt namelijk wel alsof ik geen ruimte krijg om mijn reeds opgedane kennis en ervaring uit te dragen terwijl dat juist mij innerlijk drijft. Het lijkt ook wel of de mensen in mijn nieuwe team niet werkelijk zijn geïnteresseerd in mijn reeds opgedane kennis en ervaring waardoor ik twijfel aan mijn keuze of ik op de juiste plek zit. Het gevoel dat me hierbij bekruipt komt me ook vaag bekend voor en zorgt er ook voor dat ik gevoelsmatig blokkeer en twijfel. Kunt u mij vanuit uw perspectief dieper inzicht geven in mijn huidige gevoel en of dit terecht is? Hartelijke groet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, als u uw eerdere vragen en antwoorden leest kunt hierin een duidelijk rode draad herkennen. Zolang u uzelf niet waardeert en respecteert voor wie u bent, met uw levenservaringen en ook werkervaringen zult u niet gezien worden voor wie u bent. Dit is niet zozeer werkplek of organisatie gebonden echter wat u uitstraalt. U maakt zich namelijk heel erg afhankelijk van de wereld om u heen door hun waardering en goedkeuring belangrijker te maken dan hoe u zichzelf kent. Dus in plaats van dicht te klappen gaat u in gesprek met anderen en bent u geïnteresseerd in de verschillende manieren hoe mensen hun werkervaring met u willen delen. Zodat u ook onder de aandacht kunt brengen hoe uw werkervaring een verrijking kan zijn voor anderen en visa versa.

  Beste mensen van Michaelinzicht.nl, balancerend tussen gevoel en verstand, tussen jij en wij, tussen alleen en samen vraag ik mij af, en ik denk velen met mij, hoe om te gaan met de politiek in de coronacrisis. Ook al is dit een bewustwordingsproces in onszelf, we zijn afhankelijk van een politiek systeem wat ons steeds meer dwingt mee te gaan in een vaccinatiebeleid met ernstige gevolgen voor onze persoonlijke vrijheid als we een andere keuze voelen te maken. Hoe hiermee om te gaan en toch bij onszelf te kunnen blijven vertrouwen dat onze keuze de juiste is? Ik zou graag van Michael horen hoe daar tegenaan gekeken wordt. Met hartelijke groet, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, de politiek voelt zich verantwoordelijk voor inwoners van Nederland. Daarnaast zijn er allerlei Europese afspraken gemaakt. Hier heeft uw regering ook rekening mee te houden. U weet dat u een vrije keuze heeft en eindverantwoordelijk bent voor de gevolgen van de door u gemaakte keuze. Als uw keuze is dat u zich niet wil laten vaccineren heeft u direct te maken met de voor u bekende consequenties hiervan. U wilt trouw blijven aan uzelf om die keuze te maken die voor u kloppend is. Zowel in Nederland als in Europa zijn er meerdere mensen die de voorkeur hebben om zich niet te laten vaccineren. Voor deze groep mensen zal de politiek in Nederland en Europa naar oplossingen zoeken om mensen zo weinig mogelijk buiten te sluiten en zal menigeen zich willen buigen over een rechtvaardige behandeling voor deze groep mensen.

  Lieve Michael, Ik ben sinds een aantal maanden op zoek naar een nieuwe baan die beter bij mij past. Inmiddels heb ik al een aantal sollicitaties verricht en organisaties gesproken maar het lijkt wel alsof mijn kwaliteiten niet worden herkend. Ik word hier nauwelijks over bevraagd. Daardoor lijkt het nu alsof ik vast kom te zitten in mijn huidige situatie en dat geeft mij een beknellend en ongelukkig gevoel. Ik heb hier ook al veel innerlijk aan gewerkt maar lijk desondanks niet verder te komen. Heeft dit met mij te maken of richt ik mij op de verkeerde organisaties of werkrichting of speelt er nog een ander thema wat ik nu niet zie? Kunt u mij een advies geven hoe ik de juiste baan aantrek en weer in een positieve flow kom? Hartegroet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, u zult begrijpen dat in deze transformerende tijd er heel veel onrust en angst is. We krijgen sterk het gevoel dat u ook knokt met het houden van vertrouwen in uw eigen toekomst. Het is voor u ook een uitdaging om in het hier en nu uw situatie te accepteren en in overgave te komen. U kunt nu eenmaal niet alles zelf direct beïnvloeden. Als u zelf twijfelt of u een meer passende baan vindt is dat hetgeen wat u uitstraalt. Een ander aandachtspunt is om in uw sollicitaties meer nadruk te leggen op uw eigen kwaliteiten waardoor u zich meer onderscheidt van anderen.

  Goedemiddag, Ik heb lang nagedacht over deze vraag. Ik weet wat mijn bijdrage aan deze wereld is. Ik ben er om mensen die het nodig hebben een steun in de rug te geven, zodat zij zo goed mogelijk zelfstandig kunnen (blijven) functioneren. Ik ben hier heel succesvol in, zowel in werk als privé. Hoe komt het dan dat ik het nare gevoel heb dat het nog niet rond is? Welke bijdrage is dàt dan die van mij wordt gevraagd? Ik moet daar namelijk erg van hoesten. Ook leidt het me af, soms op een wijze die zelfvernietigende vormen kan aannemen (overigens zonder in te boeten op mijn tomeloze energie en liefde voor de mens). Ik hoor graag, hartegroet van de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, om gelijk met de deur in huis te vallen heeft u helemaal gelijk dat uw bijdrage nog niet rond is. U heeft nog vele jaren te leven. Om uw leven vreugdevol en zinvol te beleven is het slechts nodig om naar uw innerlijke stem te luisteren en te zijn zoals u dit van binnenuit voelt en weet. U belast uzelf door allerlei condities en voorwaarden te verbinden aan hoe het anders, beter zou moeten kunnen. U bezwaart uw leven door aan uzelf verwachtingen te koppelen die wij niet aan u stellen of zullen stellen. Nu u dit weet kunt u uzelf toestemming geven om vol trots en blijheid naar uw eigen bijdrage te kijken. Handig daarbij is dat u stopt uzelf te vergelijken met anderen. Wij wensen u een lichte liefdevolle toekomst in uw verdere leven toe.

  Hallo Michael, Ik wil graag weten waarom mijn relaties altijd verkeerd gaan.... Alvast dank, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, hoe eerlijk en open bent u tegenover uzelf als u nieuwe relaties aangaat? Kan het zijn dat u het hebben van een relatie zo belangrijk vindt, waardoor u niet goed genoeg op uw eigen signalen let? Reflecteert u eens op wat u verwacht van een relatie. Daardoor kunt u veel beter weten welke mensen echt bij u passen en zo voorkomt u de mogelijkheid tot een snelle teleurstelling. Als u zichzelf echt laat zien trekt u andere mensen aan die u op waarde weten te schatten.

  Beste Michael, op dit moment in mijn leven voel ik dat mijn huidige werkplek niet meer passend is. Dit gevoel sluimert al langer en als ik naar mijn hart luister dan is het tijd om verder te gaan. Het dilemma dat ik daarin ervaar is dat ik graag in een organisatie wil werken waarin ik mij gewenst en gewaardeerd voel maar ik vraag mij nu af of deze organisatie wel bestaat. Iets in mij weerhoudt me echter om verder te kijken of een nieuwe weg in te slaan. Kunt u mij aangeven of het nu de juiste tijd is om nieuwe stappen te zetten en hoe ik dit het beste kan aanpakken? Hartegroet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, zoals u weet zit uw innerlijke wijsheid in uw hart en kan tot u spreken in de vorm van inzichten en/of verlangens. Uw gevoel is correct en is het tijd om een volgende stap te zetten. In plaats van uw gedrag te laten bepalen door weerstand is uw ontwikkeling gebaat bij het in praktijk brengen zodat u uw hart kunt volgen. Als u uw hart volgt en daardoor uzelf accepteert en respecteert, zult u ervaren dat de wereld om u heen u ook zal waarderen en serieus nemen. En ook hoe u zich presenteert en deelt vanuit welke kwaliteiten en mogelijkheden u de beste persoon bent om die functie te vervullen. U bepaalt hoe mensen in organisaties u zien en zich bewust worden van wat u deze organisatie te bieden heeft.

  Ik heb gehoord dat mijn zus uitgezaaide kanker heeft. Ik weet dat ik niet mijn lichaam ben. Mijn hogere zelf vraagt wat kan ik bijdragen aan haar en haar gezin. In alle opzichten. De vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, zoals u weet is het heel belangrijk om voor uzelf eerst te bepalen in welke mate u voor mogelijk langere tijd, tijd en ruimte kan maken voor uw zus en haar gezin. U kunt haar, vanuit uw aangesloten zijn op Al Dat Is, energie sturen met Goddelijke liefde en Zijnskracht. Hierbij is het belangrijk dat u deze energie stuurt vanuit neutraliteit en onvoorwaardelijkheid. Ook is het belangrijk dat u voorzichtig bent in het aanbieden van uw hulp, beter is het eerst afwachten wat haar behoefte is aan uw hulp en ondersteuning en dat geldt ook voor het gezin. Waar uw zus bij gebaat is, is dat u vertrouwen overbrengt. Zo voorkomt u dat zij zich niet omringt voelt door mensen die vanuit medelijden vinden dat zij iets moeten doen. Hieruit volgt dat het essentieel is dat uw zus zo veel mogelijk zelf bepalend blijft in haar keuzes. Als u haar het gevoel geeft dat zij op u kan rekenen weet zij dat zij op u kan vertrouwen. Dus naast haar staan in plaats van zaken over te nemen. Wij wensen u wijsheid en kracht om deel te nemen aan haar proces.

  Mijn vraag aan Michael: Welke maatschappelijke taak ligt er voor mij? Hoe kan ik hier vorm aan geven? Al geruime tijd tast ik in het duister na jaren van mislukking van steeds nieuwe initiatieven, die teveel ingegeven waren door geldelijk motief. Nu ik financiële rust heb kunnen creëren ontstaat er ruimte voor het echte hartswerk. Graag wil ik hier licht op. Met vriendelijke groet, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, in feite heeft u uw eigen antwoord al gegeven, namelijk: volg uw hart. Wees u bewust van uw kwaliteiten en waardevolle levenservaringen en stel daarna uzelf de vraag: gezien mijn levenservaringen en kwaliteiten het gaat er om dat ik onderzoek wat ik wil bijdragen aan de transformatie van de wereld als grote geheel en hoe ik een spiegelfunctie kan vervullen naar de directe wereld om mij heen. Hoe u uw wijsheid kunt inzetten om anderen te begeleiden op hun levenspad. Welke inzichten kunt u uitreiken vanuit een neutrale bewustzijnsstaat. Als u wilt uitreiken bent u daarin succesvol als u het kunt delen vanuit een onvoorwaardelijk staat van zijn. Het is niet zozeer beperkt door een bedrijfstak of branche, maar meer waar wordt u blij van, wat geeft u voldoening van uw activiteiten en bijdragen? Op deze wijze vormt u uw bijdrage waar u dat wilt.

  Recentelijk heb ik een bijzondere verschijning op video vastgelegd. Ik was mijn dochter aan het filmen in de avond na haar 4de verjaardagsfeestje. Op video heb ik echter niet alleen haar opgenomen, maar heleboel witte en half doorzichtige vallen en balletjes, willekeurig bewegend in alle richtingen met variërende snelheid. Van heel snel tot langzamer. In de ruimte was er geen stof in de lucht of een andere aanwijsbare reden om dit eraan toe te schrijven. Ik heb meerdere video’s achter elkaar opgenomen, omdat ik direct een link legde met een soortgelijke gebeurtenis, ongeveer een jaar of zo eerder. Toen ter tijd had ik die doorzichtige ballen in haar kamer waargenomen op een foto. Ik had het aan stof en licht effecten toegeschreven. Echter nu ik op video hetzelfde waarneem met duidelijke vormen en beweging blijf ik mij afvragen of het niet van metafysische oorsprong is. Fysiek kan ik het niet verklaren. Warme groet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, wat u heeft waargenomen zijn energieën die door gevoelige mensen vastgelegd kunnen worden op foto’s en ander beeldmateriaal. Ze worden ook orbs genoemd. Deze kunnen alleen waargenomen worden door energetisch gevoelige mensen. Deze orbs zijn alleen waarneembaar in ruimten, kamers waar er sprake is van een hoge mate van zuivere energie en/of zuivere intenties vanuit de aanwezigen. Dit heeft met uw eigen gevoeligheid te maken en de zuivere energie die om uw dochter aanwezig is.

  Ik zit met een stuk waarin ik niet verder kom. Even voor de context: ik leef alleen. Banen behoud ik vaak een half jaar en dan kan ik niet meer. Ik dacht dat ik op een laag tempo leven fijn vind/vond.
  In zekere mate is dat ook zo. En er zit angst in om te veranderen, paden in de slaan. Door mijn koppigheid kom ik vaak in problemen met collega’s. Wil ik dit anders? Kan ik dit? Of blijf ik hangen in zelf alles willen bepalen? Veranderen? Hoe? Zou ik Michael om antwoord mogen vragen? Hartegroet, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, gezien uw chart (Michaels persoonlijkheidsprofiel), in relatie tot uw zieleleeftijd, zit u in een fase van het achter u gelaten hebben van de jonge ziel en bent u nog niet vertrouwd met de volwassen fase die is bedoeld om te leven naar ‘ik en jij zijn wij’. Uw rol geeft u steeds opnieuw informatie over hoe u uw innerlijk weten kunt horen en uitdragen naar de wereld om u heen. Omdat u uzelf niet wilt verloochenen heeft u gekozen voor de valkuil Koppigheid om uzelf niet van uw pad af te laten leiden. Echter, in uw leven is het nu tijd om het samen te leven te beleven. Als u meer in het hier en nu blijft kunt u voelen wat bij u past en wat niet hoort in uw leven. Gebruik deze tijd om uzelf te observeren en dan alleen die keuzes te maken die voor u kloppen, goed voelen en dus bij u horen. Blijf uit de weerstand als u die ervaart in het gezelschap van anderen. Zoek uw neutraliteit om te accepteren wat er is in het hier en nu, dit is zonder oordeel en zonder veroordeling naar de ander toe. Daarna maakt u de keuze of u er wel of niet voor kiest om in die situatie te blijven of dat u zich richt op andere zaken. U meandert in uw eigen leven mee met de golven op uw pad zonder weerstand en zo veel mogelijk vanuit overgave.

  Hoe weet ik welke keuzes mijn ziel heeft gemaakt? Wat is mijn blauwdruk? Hoe krijg ik die antwoorden. Van de andere zijde? Wat zou ik kunnen doen om dit te doorbreken? Heel erg bedankt al vast voor het antwoord! De vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, hoe u weet welke keuze uw ziel heeft gemaakt is dat u uw leven heel nauwkeurig waarneemt. Dan kunt u denken aan welke leer- en ontwikkelsituaties kom ik tegen? Zijn hier vele herhalingen te bemerken? Kunt u uw innerlijke stem horen, begrijpen en leven? Hieruit kunt u uw ziele-keuzes herkennen. Uw blauwdruk maakt u met anderen voordat u opnieuw reïncarneert en ligt daarom in het verlengde van uw eerste vraag en ontvouwt zich tijdens uw leven. Hoe eerlijker u naar uzelf toe bent en ervoor kiest om zo zuiver mogelijk te spreken, handelen en denkt, dan blijft u trouw aan de plannen van uw blauwdruk. Als u verbonden bent met uw Essentie staat u altijd in verbinding met Al Dat Is.

  Ik wil aan Michael vragen of ik op mijn pad op dit moment iets laat liggen? Ik weet dat er nog meer voor mij bestemd is?? Is het ongeduld? En hoe kan ik het beste omgaan met deze heftige periode van omslag en het Corona Virus om mijn trilling hoog te houden? Een lieve groet van de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, nee u laat niets liggen op uw pad. Het is belangrijk dat u meebeweegt met dat wat op uw pad gelegd wordt. Er is een tijd voor alles. Als het de bedoeling is dat er andere zaken uw pad kruisen bent u de eerste die dat herkent. Het is nu vooral noodzakelijk dat u tijd, ruimte en rust creëert om er voor uzelf en met uzelf te zijn. ‘Hoe kan ik het beste omgaan om mijn trilling hoog te houden?’ Hierop kunnen wij u zeggen dat het bewustzijn van wie u in totaliteit bent steeds opnieuw te ervaren. Kies wat voor u een gepaste manier is om uzelf met uw Bron te verbinden? Gun uzelf hier veel tijd aan te besteden. Maak u niet meer verantwoordelijk voor mensen om u heen dan dat u uw eigen verantwoordelijkheid neemt. Besef hoe gezegend u bent. Geniet daarvan in dankbaarheid.

  Wat ik wel graag in deze Corona periode aan Michael zou willen vragen is hoe om te gaan met de frustraties, de agressie en boosheid die ik ervaar om mij heen. Het maakt mij zo verdrietig en zet me soms helemaal terug in de periode na het plotseling overlijden van mijn man. Mijn kwetsbaarheid zorgt er dan voor dat ik me het liefst terugtrek, maar ik ben nodig (gelukkig !) in het gezin van mijn dochter, met een baan in de zorg en een zoon die thuis alleen zit met de hond. De opgelegde regels die voor grimmigheid zorgen. Hoe kan ik daarin toch sterk bij mezelf blijven. Hopelijk kan Michael ons ook daarin een steuntje in de rug geven. Hartelijke groet, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, u heeft zoals vele wereldburgers heel veel op uw bordje liggen. We willen u er aan herinneren dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dit is om u te bekrachtigen dat u veel innerlijke kracht bezit waardoor, als u zich hiervan meer bewust bent, makkelijker met het dagelijkse leven om kunt gaan. Als u zich steeds opnieuw verbindt met uw Essentie, weet dat er veel ondersteunende en dragende energie constant bij u aanwezig is. Door u met volle aandacht af te stemmen op uw ademhaling - vier seconden in, vier seconden uit - met de intentie u te verbinden met Al Dat Is. Dan wordt u in het licht gezet en wordt u minder gevoelig en beïnvloedbaar voor uw omgevingsenergieën. Wat voor u zeker aan de orde is, is dat u contact houdt met wat uw behoeftes zijn. Daar loopt u namelijk tegenaan, om niet ook tijd en ruimte te vinden voor uzelf. Dit is een mooie gelegenheid om in open gesprek uw behoeften, verlangens naar uw kinderen toe uit te spreken en daarbij ook uw grenzen aan te geven. Omdat het voor u belangrijk is te ontspannen, om alles te kunnen blijven doen waar u verantwoordelijk voor bent en als gevolg hiervan alles los te kunnen laten waar u zich verantwoordelijk voor voelt. Wij zijn 24/7 tot uw beschikking.

  Beste Michael, wat mooi dat jullie op mijn pad gekomen zijn. In eerste instantie heb ik de vragen beantwoord om mijn rol te bepalen. Hier kreeg ik voor iedere rol één punt. Kunnen jullie mij vertellen wat dit zegt over mij en over mijn pad op aarde? Daarnaast vraag ik mij af, wat mensen toch tegenhoudt om mijn vele talenten aan te nemen. Hoe vaak ik ook iets aanbied, het antwoord is heel vaak: 'nee, dank je, ik doe het wel zelf'. Het zit in mezelf, dat weet ik. Tegelijkertijd krijg ik maar geen zicht op wat ik kan doen om dit te doorbreken. Dank jullie wel voor het geweldige werk dat jullie doen, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, waarom u op alle rollen scoort met één punt heeft twee antwoorden in zich. Heeft u zich gerealiseerd wat de intentie van de vragenlijst is en hoe goed kent u zichzelf? Kan het zijn dat u het moeilijk vindt om te accepteren dat u ontwikkelpunten heeft waarmee u aan de slag dient te gaan? Het accepteren van uw totale zijn is aan de orde. Ga aan de slag met deze aspecten omdat dit leidt tot een verrijking van uw totale zijn.
  Op uw tweede vraag geven wij u als antwoord dat u niet goed afstemt wie uw hulp echt nodig heeft en dat het niet de bedoeling is om anderen een leerervaring te ontnemen. Het zou u goed doen dat u wacht op een hulpvraag. Het heeft niets te maken met uw grote aantal kwaliteiten en capaciteiten, alleen met uw timing en afstemming. Herkent u dat u zichzelf opdringt?

  Welke levenslessen moeten zielen op aarde leren? Wat heeft de bron eraan dat zielen zich afsplitsen en verkeren in dualiteit? Houdt het leren en ervaren op als zielen weer terugkeren naar de bron? Waarom bestaat de bron zelf en wat is diens doel? Dit zijn meerdere vragen, hopelijk is dat ok... Als dat te veel is, dan zou ik graag vooral antwoord willen op de laatste vraag. Vriendelijke groeten, de vragenstelster

  Michael: Beste vragenstelster, de levensles die zielen op aarde mogen leren is om vanuit afgescheidenheid van de Bron, door de aardse vorm van dualiteit, te komen tot onvoorwaardelijke liefde. Dat zielen zich afsplitsen van de Bron is om mee te werken aan de evolutie van het universum. Dit doen zij door een reis te maken door verschillende bewustzijnsdomeinen en niveaus van bestaan. De dualiteit is slechts een aardse vorm. Als zielen weer in de Bron zijn teruggekeerd is het leren opgehouden omdat ze de staat van onvoorwaardelijke liefde hebben bereikt. De Bron, het Alomvattende, bestaat omdat het een universeel gegeven is en diens doel om die zielen die mee willen werken aan de evolutie van het universum deze mogelijkheid te bieden.

  Beste Michael, het voelt voor mij alsof er steeds een tegenwerkende kracht is die optreedt wanneer ik me gelukkig voel / begin te voelen, net alsof er een signaal is dat ik dat niet mag. Een paar voorbeelden: op het moment dat we met onze oudste na jarenlang onzekerheid eindelijk duidelijk hadden dat ze autistisch is en weer een beetje op het goede pad waren, kregen we te horen dat de jongste een enge genetische aandoening heeft. Wanneer we voor een groot financieel besluit staan (zoals verbouwing van ons huis), komt er een vervelende (financiële) gebeurtenis op ons pad die de lol er flink vanaf haalt en flink wat zorgen met zich mee brengt. Het is net alsof het mijn vrouw en ik niet lukt om een stap voorwaarts te maken en dat we maar moeten blijven knokken om een beetje vooruit te komen. Ik ben erg vrolijk en optimistisch van aard maar het kost me steeds meer moeite om me echt gelukkig te voelen uit angst wat er nu weer naar ons toegeworpen wordt. Wat zou ik kunnen doen om dit te doorbreken? Heel erg bedankt al vast voor het antwoord! De vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, de uitdaging waar u en uw partner voor staan is te leren leven vanuit vertrouwen en overgave in de wetenschap dat u samen inmiddels heeft bewezen zo sterk te zijn op verschillende niveaus dat u feitelijk niets te vrezen hoeft te hebben. U bent veel sterker en krachtiger dan u zich realiseert. Dus als u tegenvallers of teleurstellingen kunt aankijken vanuit uw kracht: mij of ons krijgen jullie niet klein, dan doorbreekt u het ongewenste patroon. Dit heeft u al meerdere keren ervaren. Dit zijn de laatste loodjes om af te rekenen met oude patronen, zoals angst voor wat gaat er nu weer gebeuren om dit in te ruilen voor vertrouwen, wij kunnen alles aan. Door u te focussen op uw zegeningen, liefde in het gezin, goed werk en dergelijke, geeft u oude angsten geen ruimte meer in uw leven.

  Lieve Michael, ik word bijna 50 en bijna mijn hele leven loop ik tegen het volgende aan. Mijn vader en een hele belangrijke tante voor mij zijn voor mijn 10e overleden. Onbewust heb ik vanaf toen naar liefdevolle verbindingen gezocht met de mensen om me heen. Ik heb daarbij óók onbewust iedereen gelukkig willen maken, ik voelde zoveel pijn. Daardoor ben ik heel behulpzaam naar mensen geworden. (Te behulpzaam) Ondertussen weet ik natuurlijk dat dit een ongezond patroon was, en heb ik hier veel over geleerd en er is al veel veranderd. Ik ervaar ook bijna 45 jaar dat mensen (inclusief ouderlijk gezin en schoongezin ) mij niet zien of horen. En geen behoefte hebben aan een verbinding met mij. Ook dat kan ik begrijpen, ook al doet dat vaak pijn. (Sommigen hebben letterlijk de verbinding verbroken waardoor we elkaar niet meer zien) De laatste weken is het zó vaak gebeurt dat ik letterlijk vergeten word,  of dat men niet aan me denkt dat ik voel dat het naar een climax gaat. Is het misschien de bedoeling om in dit leven om helemaal all- één te staan? Om te leren dat alles en iedereen al in me zit/is? Dat ik al heel en compleet ben? Het is niet mijn bedoeling om 'die ander' hiermee in een kwaad daglicht te zetten. Ik snap heel goed dat zij mijn projecties zijn. Dit is wel echt mijn levens thema!!  Ik zou heel graag uw visie hierover horen. Alvast heel hartelijk bedankt en veel liefs, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, u bent een wijze vrouw, echter u heeft zichzelf nog niet bewust zo lief. Er zal een grote verandering in uw leven mogelijk zijn als u meer aandacht geeft aan het uzelf genoeg te zijn. Wat wij daarmee willen zeggen is dat u zich onafhankelijk maakt van de goedkeuring en bevestiging van anderen. U bent een mooie en liefdevolle vrouw die uw leven lang regelmatig anderen het idee heeft gegeven vooral heel weinig aandacht en zorg aan u te besteden. Dus u heeft uzelf heel lang praktisch onzichtbaar en onhoorbaar gemaakt. Het is nu uw uitdaging om de wereld om u heen te laten weten wat uw verlangens en behoeften zijn en hen te vertellen hoe u wilt dat er met u omgegaan wordt. Daar hoort geen grote bescheidenheid bij, want dan zet u mensen op het verkeerde been. Straal uit dat u de moeite waard bent om in u te verdiepen en uw echte mening te vragen. U heeft gelijk dat alles al in u aanwezig is. Dus u mag trots zijn op uzelf hoe u tot nu toe uw leven geleefd heeft en dat u daardoor alle potentie ontwikkeld heeft om een stralende en krachtige vrouw te zijn.

  Beste Michael, mijn moeder ziet en hoort allerlei dingen die er niet zijn. Als ik haar wil duidelijk maken dat dit niet waar is wordt zij boos en gelooft zij mij niet. Zijn de oorzaken van dit gedrag dat vroeger door haar moeder werd gezegd dat zij schizofrenie had of is het iets wat nu is gekomen met de oude jaren? Alvast dankjewel voor het antwoord!

  Michael: Beste vragenstelster, het eerste is dat u wilt horen dat u dus niet een verandering kunt brengen in de beleving van uw moeder. Want hoe vaker u zegt dat het niet klopt en dat ze niet hoort wat er te horen is, gaat dat mogelijk ten koste van uw relatie met uw moeder en voelt zij zich door u niet serieus genomen. Voor u is belangrijk dat u voor uzelf zegt dat dit het proces van mijn moeder is die oud verleden aan het verwerken is en wat haar ziel ook mag loslaten. Voor u is het de acceptatie om tegen uzelf te zeggen dat dit het proces van mijn moeder is. Dat u alleen maar een luisterend oor kan hebben en te vragen of u in haar relatie hiermee iets kan betekenen. Voor u is het vertrouwen: er gebeurt niets voor niets. En als dit een onderdeel van het schoningsproces van uw moeder is weet u dat dit dan nodig is om oude dingen los te laten. Zij heeft daar mogelijk niet de revenuen van in haar aardse leven, maar het is wel deel van het proces. Dat is hetzelfde als de ziel die kiest om de mens het proces van alzheimer of dementie door te laten lopen. Het is voor de omstanders vreselijk en wordt vaak als mensonterend benoemd. Het is een keuze van de ziel en uw moeders ziel wil ook opruimen voordat ze het aardse leven weer achter zich laat. Het is de beperking van uw oma om uw moeder dit aan te praten. Zij was geen deskundige op dit vlak. Dus nu is het eigenlijk veel waardevoller om er geen label aan te geven. Beweeg als een golf die zich vanuit glad water een golf vormt en weer uitstroomt. Probeer met haar mee te bewegen zonder uw waarheid geweld aan te doen. U hoeft uzelf daarvoor niet te verloochenen, echter wees u zich bewust: ik kan naast haar staan, ik hoef geen woorden te geven voor iets wat geen woorden heeft, het is gewoon haar proces.

  Dag Michael, toen ik een paar jaar voor 2012 stilletjes aan 'ontwaakte' had ik het gevoel dat jij daarin een belangrijke rol speelde. Ondertussen, ook al (denk ik) hoor ik jou niet, heb ik het gevoel dat wij intens samenwerken en meer nog, ik meen dat we 'verbonden' zijn, van dezelfde 'familie' zijn. Ik wil het graag hebben over het niet aanvaarden van mijn natuurlijke kracht. Ik WEET dat ik heel erg krachtig ben en hier ben om deel te nemen aan het 'grote transformatieproces'. En toch hou ik mezelf heel erg klein, ik kom nog regelmatig 'vormen' van zelfontkenning (mezelf niet waarderen, de schoonheid die ik in me draag niet erkennen) tegen. Ik ben er me van bewust dat zelfaanvaarding/-waardering en zelfvertrouwen voor de mensheid een zeer verdichte energieën zijn, we hebben allemaal onszelf zo erg verlaten dat we het grote licht dat we zijn niet meer her- en er-kennen. Mijn waarde ligt in me-zelf, in wie ik BEN en mijn dienstbaarheid zit in het delen hiervan. Alhoewel ik erken dat ik reeds mooie sprongen gemaakt heb, toch lijk ik niet te gaan voor datgene wat me 'roept'. Ik lijk te verkiezen mij te aligneren met anderen terwijl ik hier ben om anders te zijn, verandering te brengen. Wat houdt me tegen om werkelijk te vertrouwen op de wijsheid die ik in me draag en die ik werkelijk ben? Wat houdt me tegen om mijn grootsheid te erkennen zodat ik het licht en de wijsheid ervan in onze wereld kan laten stralen? Dankjewel! Groetjes, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, u schrijft dat u anders hoort te zijn. Daarmee creëert u een ongewenste afgescheidenheid. Als u de bronkracht in ieder ander mens aan wil raken kan dat alleen maar vanuit gelijkwaardigheid. Om u hiermee te helpen kunt u het woordje namasté gebruiken: mijn Hoger Zelf groet uw Hoger Zelf. Dit zal u helpen om uw hoofd/menselijk aspect ertussen uit houden. Want u kunt niet met recht namasté zeggen als u niet vanuit uw bron de ontmoeting aangaat. U heeft al vele malen gehoord over het claimen van je geboorterecht. U heeft gelijk dat u een bewuste reïncarnatie bent, specifiek om bij te dragen aan de transformatie in dit deel van de wereld. Dus steeds als u weet in uw hoofd te schieten verbindt u zich dan met uw bron-zijn en laat u leiden door de wijsheid van deze bron. Anders gezegd, sta uzelf toe om steeds te kiezen om vanuit overgave te leven en te handelen. U bent op de goede weg en heeft al heel veel mensen begeleid en dat is ook de bedoeling.

  Lieve Michaël, als kind van een groot gezin voelde ik mij vaak ongezien, ongehoord en alleen. Ik was een introvert kind dat hunkerde naar wat meer aandacht dan ik gewoonlijk kreeg. Nu dat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt en de laatste fase van dit aardse leven ben begonnen, stel ik vast dat ik mezelf vaak heb weggecijferd en dat het leven door mijn vingers glipt. Ik heb bijna niet anders gedaan dan mijn gevoelens onderdrukt en heb ook zelden stilgestaan bij mijn eigen wensen en behoeften. Ik heb nooit grote stappen durven zetten, bang om zekerheden te verliezen. Angst voor afwijzing en om alleen achter te blijven. Waarschijnlijk heb ik mezelf een hele hoop beperkende overtuigingen opgelegd en eigen gemaakt, die zo sterk blijken te zijn dat ik, ondanks ontelbare pogingen, niet in staat ben om ze te transformeren. Nog vaak worden mijn keuzes bepaald door angsten, onzekerheid en vrees. Ik ben fysiek, mentaal en psychisch moe en voel mij ongelukkig van binnen. Het voelt aan als een soort vacuüm, een toestand waarin ik niets meer kan, niets meer weet. Het verlangen om deze situatie te veranderen is er nog wel, maar ik heb er vaak de energie niet voor. Lieve Michaël, hoe kan ik in de beperkte tijd die mij nog rest, toch nog vervulling en een bezield leven bereiken. De vragensteller.

  Michael: Lieve vragensteller, als wij uw vraag ontvangen krijgen wij ook een lichte glimlach op ons ‘gezicht’. Als wij ons afstemmen op u nemen wij een wijze liefdevolle en lichte man waar. Want u heeft al zo veel van uw reïncarnatie plannen gerealiseerd. En ook verwonderd het ons dat u denkt te weten nog beperkte tijd tot uw beschikking te hebben. U heeft namelijk al vele zelfinzichten, u heeft het verlangen om veranderingen te brengen in de bewuste conditioneringen en ingesleten paden. Uw vermoeidheid is slechts een teken van uw innerlijk Wezen dat het niet meer mee wil werken aan zelfdestructie. Dus wat gunt u uzelf het meest? Overgaan in vrede met uzelf of u tot uw laatste adem bewust te zijn dat u onvoldoende geleefd heeft uit eigenliefde? Zoals het bekende spreekwoord zegt: Elke dag is het begin van een nieuw leven. De eerste stap daartoe is eerlijk zijn naar uzelf. De tweede stap is in deze eerlijkheid die mensen los te laten die moeiteloos gebruik maken van uw energie en profiteren van het feit dat u geen nee kunt zeggen. Dus telkens als u de ander voor laat gaan boven uw eigen behoefte zegt u nee tegen uzelf. Wij vertrouwen dat u met ons antwoord uzelf op de eerste plaats gaat zetten. U sprak over hoe u vervulling en een bezield leven kunt bereiken. Heb uzelf lief en neem uw eigen grootsheid waar. Wij zijn met u, dus eenzaam hoeft u nooit meer te zijn.

  Beste Michael, met veel plezier en voldoening begeleid ik al jaren mensen in bewustwording, en voel ik sterk dat dit mijn missie is in dit leven. Echter het stroomt niet, ik heb wekelijks maar een paar klanten. Regelmatig visualiseer ik situaties waarin ik volop dit werk doe, en dat vult me met vreugde en vertrouwen, en ook heb ik ideeën ter bevordering van mijn zichtbaarheid. Echter er zitten blokkades en belemmeringen waardoor ik alsmaar niet doorzet. Het geeft me een moedeloos gevoel en ik schaam me ook dat het niet lukt, want feitelijk houdt niets me tegen behalve die blokkades. Wat kan ik doen om die blokkades te neutraliseren, en zo meer mensen te kunnen begeleiden?  Hartelijk dank van een vragenstelster. 

  Michael: Beste vragenstelster, wij waarderen zeer dat u zich in wilt zetten voor de ontwikkeling van het bewustzijn van anderen. U heeft hiervoor ook alle kwaliteiten in huis. De grootste blokkade zit echter in uw hoofd. U stelt zich regelmatig de volgende vragen: 'Ben ik wel goed genoeg, kan ik werken vanuit mijn hart zonder vooropgestelde resultaten of verwachtingen?' Door het stellen van deze vragen blijft u teveel in uw hoofd zitten. Bovenal de vraag: 'Komen er meer mensen op mijn pad?', houdt u uit uw toekomstvertrouwen. Uw grootste uitdaging is het u dienstbaar kunnen en willen opstellen voor het proces van de ander. Als u uzelf gunt dat u kunt werken vanuit een moeiteloosheid en uw vertrouwen heeft dat u begeleidt wordt zult u grote verschillen meemaken in uw werk. u direct het verschil leren kennen tussen te spreken en te handelen vanuit uw hoofd of uw hart.

  Hoe weet ik het verschil tussen inspiratie uit de geestelijke wereld of uit mijn (ego)denken? De vragensteller. 

  Michael: Beste vragensteller, we zijn blij dat je deze vraag stelt omdat velen met u zichzelf deze vraag ook stellen. Het geeft ook aan dat men zich verantwoordelijk voelt voor het onderzoeken van de eigen innerlijke waarheid. Als u zich lichter voelt of u voelt zich verrast door de woorden of het inzicht wat u ontvangt of binnen krijgt, kunt u zeker uitgaan van inspiratie vanuit het hoger weten. Deze informatie zal altijd een hoger doel dienen en vanuit neutraliteit gehoord worden. Als er informatie uit de ratio komt zal het meestal ten voordele van uzelf zijn of dat het antwoord u goed uitkomt. De meer gevoeligen onder u zullen direct een verschil weten in energie. Ook hierbij is het zeer waardevol om uzelf te kennen en te accepteren alwaar u op dat moment bent in uw zijns-ontwikkeling. Wij wensen u wijsheid en zuiverheid toe in dit proces van kunnen onderscheiden vanuit welke bron u put.

  Michael, ik vraag me af of ik de plek waar ik zit achter me moet laten om mijn ding te kunnen doen. Vroeger ben ik hier gaan wonen en werken op advies van iemand. Telkens als ik probeer te heropenen gaat dat niet van harte. Er komen geen bezoekers. Vroeger toen ik veel in opdracht werkte had ik dat niet zo door en nu ik het heb getransformeerd tot een andere werkplek ervaar ik dat anders. Ik ontvang enige inkomsten uit telefonische begeleiding als spiritueel consulent en dat is minimaal, mijn webwinkel loopt niet. Hierdoor kan ik niets lenen en is een andere plek vinden moeilijk. Ik heb veel gevolgd om mijn bedrijf aan de gang te krijgen echter lukt het me alleen niet en kan mezelf niet meer forceren. Ik probeer me als schepper te gedragen en met dieren in de natuur of polder lukt dat, zonder me af te stemmen ontstaat een samenwerking in het moment, wat ik mis met mensen. Dit was mijn vraag, groet de vragenstelster.

   Michael: Beste vragenstelster, als u uw e-mail leest kunt u zich bewust worden dat u het advies van anderen gevolgd heeft. Met al uw innerlijke weten is het dan niet de tijd om uw hart en verlangen te volgen? Want rationeel bedenken en u afhankelijk te maken van de meningen van anderen heeft u niets opgeleverd. Stop om anderen uw leven te laten bepalen. Geef uzelf de ruimte om uw hart te volgen om dienend te zijn en dit bereikbaar te maken voor anderen. Maak de keuze die voor u kloppend is vanuit het vertrouwen dat u dan dienend kunt zijn aan de mensen die gebaat zijn met uw totale zijn.

  Beste Michael, ik ben sinds mijn midden tiener jaren vaak enorm vermoeid (ben nu in een middelbare leeftijd). Het was toen mijn kinderen klein waren, heel erg. Maar de laatste tijd is het ook weer enorm toegenomen. Ik droom de hele nacht heel veel. Van alles door elkaar. Ook dat heb ik al jaren, ik word dan ook nooit uitgerust wakker. Wat betekent die vermoeidheid toch en wat kan ik er nog aan doen? Alvast dank, liefs de vragenstelster.

   Michael: Beste vragenstelster, ten eerste willen we zeggen dat wij begrijpen dat uw vermoeidheid belemmerend is in uw leven. Wij kunnen u helaasgeen medische oorzaak geven. Het is een grote uitdaging in uw huidige leven om een balans te vinden tussen uzelf niet te overbelasten en toch uw leven te leiden en ook te genieten van wat het leven u brengt. Het dromen in de nacht gebeurt als uitlaatklep omdat u zich onvoldoende uit en in eerlijkheid naar uzelf toe leeft. Wat we daarmee willen zeggen is dat u uzelf dwingt tot allerlei activiteiten en te willen zorgen voor anderen ten koste van uzelf. Dus eigenliefde en acceptatie van uw leven geeft rust en ontspanning in uw dagelijkse leven waardoor uw dromen ook zullen afnemen als u wilt luisteren naar uw eigen signalen. Zowel uw fysieke als uw emotionele signalen. Een voorbeeld hiervan is, als u weerstand voelt om iets te zeggen of te doen, onderzoek dan de reden hiervan en neem dan het besluit om niet op wilskracht tegen uzelf in te gaan. Wij wensen u veel licht en liefde toe.

  Hoe kom ik er achter, hoe herken ik het pad van mijn ziel? Waarvoor ik hier Ben?

   Michael: Beste vragensteller, hoe u uw ziele-pad herkent is om uw verlangens te volgen. Wat maakt uw leven waardevol, wat geeft u voldoening? Deze inzichten zullen u in uw flow brengen. Als u uw hart mag volgen kunt u de harte-taal beter leren verstaan. Als uw ‘moeten’ vervangen wordt door willen / wensen, dan zult u direct het verschil leren kennen tussen te spreken en te handelen vanuit uw hoofd of uw hart.

  Beste Michael,
  Ik heb een relatie gehad met mijn ex-vrouw waaruit onze dochter is geboren. Deze relatie is al een aantal jaren geleden geëindigd. Ik heb deze relatie voor mijn gevoel ook losgelaten. Maar als mijn dochter bij mij is voel ik dat ik niet tot mijn recht kom. Dat ik mijn vaderrol niet goed kan oppakken. Het lijkt alsof ik blokkeer en ik ervaar dan ook geen levensvreugde. Ook het contact met mijn dochter ervaar ik als een last en ik kom hier niet doorheen. Telkens lijkt het alsof ik machteloos ben en onderdrukt wordt. Natuurlijk zoek ik de oorzaak hiervan bij mijzelf maar desondanks lukt het mij niet om dit patroon te doorbreken. Dit gaat ten koste van mijzelf en het contact met mijn dochter. Kunt u mij inzicht geven in de manier waarop ik dit patroon kan doorbreken en mij de daadwerkelijke oorzaak van deze blokkade aanreiken? Hartegroet, de vragensteller

  Michael: Beste vragensteller, het heeft volgens ons direct met het thema eindverantwoordelijk zijn of verantwoordelijk voelen te maken. In onze ogen heeft u het uit elkaar gaan niet wezenlijk geaccepteerd. Wij voelen emoties van boosheid in relatie tot het ongewenst en afgewezen te zijn. Als direct gevolg heeft u uw hart op slot gedaan mede uit een vermeende behoefte aan bescherming voor uzelf. Dus de sleutel ligt in het feit dat u opnieuw een keuze dient te maken welke plek uw dochter, op de eerste plaats en de moeder van jullie kind op de tweede plaats, mogen hebben in uw leven. Want als u wrokkig blijft kan er geen liefde vanuit uw hart gaan stromen. Zowel niet naar uzelf toe, naar uw dochter en de familie van uw ex. Want op de keper beschouwd heeft uw dochter behoefte aan bescherming en behoefte aan onvoorwaardelijke liefde van haar vader. Als u uw hart opent en vraagt geholpen te worden om deze negatieve gevoelens, emoties los te laten heeft dit een directe positieve invloed op uw levensvreugde. Wij wensen u flexibiliteit en wijsheid toe om uit deze impasse te komen.

  Mijn vraag: Toen ik 9 jaar geleden met mijn huidige vriend een relatie kreeg heb ik me een paar dagen volkomen vrij bij hem gevoeld. Toen was er een afspraak met hem dat ik ineens een intense angst voelde in/ door zijn aanwezigheid. Zo sterk dat ik er ziek van werd en naar huis moest. Ik kende dat niet en het heeft veel indruk gemaakt. Nu jaren later door innerlijk werk en er met hem over te praten is het veel milder geworden, maar sindsdien houd ik hem op afstand. Dat doet pijn. En dat gesloten zijn kost me veel energie. Ik ga er door piekeren en het zit me in de weg om door te groeien. Tegelijkertijd voel ik aan dat ik hier iets belangrijks te leren of te helen heb. Ik wil graag dat het weer stroomt. Kunnen jullie me helpen duiden? Hoe zet ik/ zetten we hier een volgende stap in? En wat is er destijds toch gebeurd dat ik zulke intense angst heb ervaren?

  Michael: Beste vragenstelster, u kent elkaar vanuit een ander leven waarin u het slachtoffer werd door toedoen van deze mens. Voor alle duidelijkheid wil het niet zo zijn dat u toen de zelfde sekse had als nu. U bent op een minder aangename manier aan uw einde gekomen. Wat er na die paar dagen plaats vond was een flits van herkenning. Voordat u beiden reïncarneerden heeft u de afspraak met elkaar gemaakt deze herinnering / wond in uw huidige levens te helen. Wij hebben veel respect voor het feit dat u dit al negen jaar aangaat. Dat u nu veilig bent in elkaars gezelschap heeft u gedurende deze negen jaren aan elkaar bewezen. Wij wensen u toe dat deze informatie genoeg reden is om uw afstand houden te overwinnen daar er in dit huidige leven geen enkele aanleiding toe is. Wij gunnen u een warme en liefdevolle relatie waarin u nu kunt gaan genieten van elkaar en ieder voor zich. Hartelijke groet.

  Hoe integreer ik Michael meer op mijn bewustzijns pad?

  Michael: Beste vragenstelster, wat je kunt doen om te werken met de energie van de Michael groep is om iedere ochtend, voordat je uit bed stapt, een positieve intentie te zetten. Een voorbeeld hiervan kan zijn: laat ik open staan voor de wijsheid van de Michael groep, zodat ik deze wijsheid in mijn hart kan ontvangen. Een andere positieve intentie kan zijn: als ik twijfel over essentiële zaken roep ik de hulp aan van ons, de Michael groep. Nog een ander voorbeeld: laat mij deze dag zo zuiver en liefdevol leven met alle hulp die ik kan ontvangen, inclusief de hulp van de Michael groep en natuurlijk kunt u ook alle andere gidsen en engelen vragen je te begeleiden. We wensen je veel wijsheid toe.

  Ik wilde een vraag stellen aan Aartsengel Michael. Vorige week vertelde een healer die mij een healing gaf dat ik van een groep afkwam die mij in hun greep wilde houden om mij zo te onderdrukken en zo in hun macht wilde houden. Zelfs Aartsengel Michael kon ook niets doen zei hij. Alleen proberen op een afstand te blijven van die groep, zei Michael. Ze vielen de healer aan met messen en hij was helemaal ontdaan van de ervaring zei hij. Het was heel heftig. Hij had nog nooit zoiets meegemaakt. Ze hadden iets in mij geïmplanteerd om zo grip op mij te houden. Hij zei dat hij de implantatie weggehaald heeft. Ik vind het heel erg dat ik van het donker kom. Ik kan het haast niet geloven. Mag ik deze vraag neerleggen of gaat het jullie ook te ver? Ik weet er niet zo goed raad mee. De vragenstelster.

  Bedankt voor je vraag. Wij hebben contact en communiceren met de groep van 1050 essenties die zich Michael noemt. De Aartsengel Michael is daarvan geen lid, echter de Aartsengel heeft wel contact met de Michael groep. Dus we hebben je vraag aan de Michael groep voorgelegd. Hieronder volgt hun antwoord. 

  Michael: Beste vragenstelster, laat niemand u wijs maken dat u vanuit het donker komt, want wij zijn allemaal goddelijke wezens. Wat zeker belangrijk voor u is, dat u selectief bent in wat u wel en niet accepteert als zijnde waarheid. Dus weet waar u hulp voor nodig heeft en wat u voor uzelf kunt betekenen. De aanname van deze healer dat zelfs Aartsengel Michael hier geen impact zou kunnen hebben, getuigt niet van een innerlijk weten en verbonden zijn met de eigen bron van deze healer. Wij zeggen zeker niet dat deze healer geen kwaliteiten heeft. Het feit dat deze aanval met messen en dergelijke heeft kunnen plaats vinden heeft meer te maken met de staat van zijn van de healer van dat moment. 

  Lieve Michael, ik heb al enige tijd een onbestemd gevoel boven mijn navel. Het lijkt soms alsof het niet van mij is en vreemd genoeg ervaar ik hiervan heel veel ongemak als ik in mijn auto rijdt. Het lijkt dan wel alsof ik word tegengehouden. Ook speelt dit thema in mijn interactie met andere mensen. Ik word hier behoorlijk moedeloos van omdat ik voor mijn gevoel niet mezelf kan of mag zijn. Het lijkt alsof ik in een niemandland zit. Ergens voel ik wel dat ik aan het einde van een bepaalde cyclus ben gekomen maar kan ik geen verbinding maken met het nieuwe of mijn nieuwe ik. Kunt u mij handvaten of inzichten aanreiken wat er nu precies met mij speelt, waar ik werkelijk sta, en hoe ik dit gevoel kan transformeren of welke stap ik moet zetten? Graag jullie advies. Hartegroet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, het ziet er naar uit dat u niet of nauwelijks in het hier en nu leeft. Een eerste stap is om uzelf af te vragen waar ben ik met mijn hoofd en met mijn hart, zit ik weer in de toekomst? Hiermee brengt u zichzelf terug in het hier en nu. Behulpzaam kan zijn om uw voor- en achternaam te noemen, uzelf te gronden en de datum van vandaag in uw gronding en in uw systeem te plaatsen. Bijvoorbeeld. Mijn naam is xxx, het is vandaag 18 juli 2017, ik sta met beide voeten op de aarde en ik ben (bijvoorbeeld) thuis of ik zit in de auto et cetera. De tweede stap is dat u uzelf onvoorwaardelijk leert accepteren in het hier en nu moment, want als u uzelf blijft veroordelen of uzelf niet goed genoeg acht, kunt u niet neutraal waarnemen waardoor u op een niet accepterende manier naar uzelf kijkt. Die plek boven uw navel zorgt er mede voor dat u zich bewust blijft van uw eigen lichaam. Met deze stappen komt u direct in wat u noemt uw nieuwe fase. Vriendelijke groet.

  Ik wil een wellness B&B oprichten speciaal voor kinderen met een ernstige beperking of ziekte. Een plek waar ze even de pijn kunnen vergeten. Hiervoor moeten we verhuizen. Mijn man, zoon en dochter willen mee. We zijn bezig met een website en bedrijfsplan. Echter onze pleegdochter heeft verzorging nodig en de gemeente wil ons huis aanpassen zodat we haar beneden kunnen verzorgen. Als we hier ja tegen zeggen kunnen we de komende tien jaar, financieel gezien, niet meer verhuizen. We wonen heel fijn en hoeven niet te verhuizen. Het project voelt heel goed en maakt me op een diep niveau heel gelukkig. Mijn gevoel zegt dat het kan, maar ik wil onszelf niet in grote financiële problemen brengen. Voelen jullie dat dit project iets is dat 'de bedoeling' is en dat dus vanzelf gaat stromen als ik ja zeg? Of gaat het teveel van me vragen en moet ik het loslaten? Warme groet en bij voorbaat dank voor de moeite! De vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, het voelt als een heel mooi en waardevol plan om deze B&B te starten. U allen kunt er een succes van maken als u er 100% voor gaat en weet dat het ook een aardig intensief traject zal zijn. U twijfelt normaal gesproken ook niet aan uw innerlijk weten en zoals u het ook beschrijft, krijgt u er zelf een warm en blij gevoel van. Er is behoefte aan zo’n plek. Wij kunnen en mogen voor u geen keuze maken om het wel of niet te doen. Volg uw hart en dan weet u vanuit uw innerlijke wijsheid wat kloppend is voor uw allen.

  Beste Michael, als ik mijn werk ter beoordeling aan de verantwoordelijke manager en andere betrokken collega’s voorleg krijg ik ze vaak terug met allerlei doorhalingen en suggesties voor andere formuleringen. Ook vermelden ze er vaak bij dat de inhoud niet prikkelend of overtuigend genoeg is om klanten te werven. Ik word daar heel onzeker van, twijfel aan mijn capaciteiten en vraag me af of deze baan eigenlijk wel bij me past Ik overweeg om een andere baan te zoeken, maar besef dat ik dan de boel misschien ontvlucht. Ik ben hier namelijk in mijn werkzame leven vaker tegenaan gelopen en voel ergens wel dat ik hier iets te leren of te ontwikkelen heb. Maar wat? Hoe moet ik hiermee omgaan? Graag jullie advies. Hartelijke groet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, als u uzelf serieus neemt en naar uw gevoel luistert, weet u al langere tijd dat dit voor u niet de juiste werkplek is. Als dat wat u creëert niet ontvangen kan worden, om welke reden dan ook, is er geen gelijkwaardige communicatie mogelijk. Dus als u een nieuwe werkplek zoekt die aansluit op uw woordkeuze, zult snel uw zelfvertrouwen terug vinden. Uit bovenstaande kunt u lezen dat u niet vlucht, echter beter en respectvoller met uzelf omgaat. Uw ontwikkelpunt is om u meer te uiten en grenzen aan te geven. Dus u mag meer de wereld om u heen laten weten waar u voor staat.

  Lees verder: Korte vragen en antwoorden 2016

   ---------------
  Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Lees hier meer...

 • Korte vragen en antwoorden 2016

  branding-zee-strand540x175

  Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

  Een rode lijn in mijn werkend leven als levensloopbaancoach is een tekort aan geld om een rustige eenvoudige basis te hebben om vanuit rust te kunnen aanreiken. Zelden bezig geweest met inkomsten vergaren maar met spirituele overvloed. Echter ik ben in een periode aangekomen dat ik geen inkomstenbasis meer heb. Ik ben er erg moe van en vraag me af wat mijn leerles in dit leven is. In liefde, de vragenstelster

  Michael: Beste vragenstelster, er is altijd in een mensenleven een periode van vette jaren en minder vette jaren. Het doel van minder vette jaren is om dan in overgave en vertrouwen de tering naar nering te zetten. Als dat u moeilijk valt, tel dan alstublieft uw zegeningen. Onze vraag is, waardeert u financieel uw eigen kwaliteiten, wilt u onderzoeken of u meer weg geeft aan tijd en aandacht, zonder dat daar iets tegenover staat? Dus kijk kritisch hoe u uw prioriteiten stelt en ook of u ook genoeg luistert naar de signalen van uw lichaam. Wat wij waarnemen is dat u regelmatig over uw eigen grenzen gaat en niet leeft vanuit vertrouwen. Waardeer uzelf meer dan u weet te zijn.

  Ik kan me voorstellen dat ik niet de enige ben met deze vraag: Wat zegt Michael over de verkiezing van Trump in het licht van de zogezegde grote transitie naar het tijdperk van vrede. Ikzelf heb groot verdriet gevoeld bij deze keuze van het Amerikaanse volk, waarbij ik voel dat we hiermee weer verder terug zakken naar afgescheidenheid i.p.v. door te ontwikkelen naar grote eenheid. Ook een gevoel van ongeloof dat we eigenlijk toch veel verder afstaan van de transitie dan ik had gedacht. Hartelijke groeten, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, in tegenstelling tot wat er tot nu toe zichtbaar werd van deze man heeft ook deze Trump een goede en een liefdevolle kant. Zijn gehele persoonlijkheid en presidentschap kun je zien als een versneller van het doorbreken van niet kloppende systemen. Ook het wakker schudden van velen die dachten een nee stem tegen Hillary uit te brengen worden zich nu bewust van de gevolgen van hun keuze. Dus goed om je te beseffen dat het geen ja stem voor Trump is geweest. Het heeft deze mens zelf verbaasd dat hij zover gekomen is. Dus de verantwoordelijkheid die het stemrecht geeft is ook niet gerespecteerd. Daarnaast heeft Trump een betere en ook meer zakelijke strategie gevolgd om de voor hem belangrijke pijlers voor zich te winnen. Het zal zeker voor groepen mensen nadelige effecten hebben, echter het zal ook waardevolle ontwikkelingen teweeg brengen. Zo ziet u maar weer hoe lastig het is om een verwachting te hebben van waar de wereld al staat, uw bewoordingen de transitie. Wat nodig is dat er een energie naar dit land gestuurd wordt waarin licht en liefde de belangrijkste factoren zijn en dat mensen niet in angst en negativiteit schieten of blijven hangen. Aan Europa de vraag om vanuit openheid/neutraliteit en een groter vertrouwen te blijven volgen wat er zich zal ontwikkelen.

  Lieve groet aan Michael. Sinds twee maanden woon en werk ik met mijn gezin in het buitenland in Europa. Wij zijn hier aangekomen in het hoogseizoen en om de waarheid te zeggen: ik heb nooit eerder zo hard gewerkt. Voordat ik hierheen ging, was mij volledig duidelijk dat mijn ziel me hierheen leidde. Vooral het intense, nooit eerder zo prachtig beleefde contact dat ik ervaarde in de eerste weken, was als fluweel voor mijn ziel. Maar nu ben ik steeds vaker heel boos of erg verdrietig en het gevoel een beetje kwijt dat ik nog luister naar mijn ziel. Dat maakt mij soms moedeloos. Wat is nu wijsheid om te doen, laten of denken? Hartelijk dank, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, zoals bij iedereen die te moe is geworden verliest ook u het contact met uw ziel. Het schijnt ons toe dat u onvoldoende heeft geluisterd naar de signalen vanuit uw hart en lichaam. Dus in plaats van uzelf van uw centrum af te laten leiden door deze negatieve emoties, keer in stilte terug naar uw centrum. Vraag uw gidsen / engelen om wijsheid, geduld en acceptatie van het hier en nu. Als u zich herinnert hoe u uzelf heeft verbonden met uw ziel, breng dan uzelf opnieuw naar uw vorm van deze verbinding en u zult ervaren dat u zichzelf weer in rust en overgave brengt, waardoor u opnieuw de door u verlangde staat van zijn kunt ervaren. Hierdoor brengt u zich weer terug in de verbinding waar u zo positief over sprak.

  Beste Michael, ik zit voor mijn gevoel al lange tijd in een intens transformatieproces waar geen einde aan lijkt te komen. Al enige tijd lijkt het alsof ik in contact met vrouwen uit mijn verbinding ga of deze niet kan maken. Dit geeft mij een behoorlijk machteloos en drukkend gevoel en het lijkt dan alsof mijn energie wegtrekt. Heeft dit ook met de verbinding met vrouwen te maken of zit hier iets anders achter? Kunt u mij inzichten of handreikingen geven waardoor ik dit stuk in mij ook kan transformeren. Hartegroet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, zoals wij waarnemen gaat u naar uzelf kijken door de ogen van vrouwen. Dan heeft u gelijk een oordeel over uzelf. U bent dan zo ver weg van uw eigen kern dat u daardoor ook niet meer met uzelf verbonden bent. Met het gevolg dat u uzelf niet accepteert zoals u bent op dat moment. Dan speelt de overtuiging een rol ‘wat maakt dat zij mij interessant kunnen vinden?’ Dus als u stopt met die zelfveroordeling en u zich realiseert hoeveel mooie kwaliteiten u bezit, is er geen enkele reden waarom u niet in contact kunt treden met vrouwen die u ontmoet.

  Ik kom volgende maand in de bijstand omdat ik nog geen nieuwe baan heb, hoe moet ik dit plaatsen in mijn persoonlijke groei en geestelijke ontwikkeling, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, hoe vreemd het u nu mag klinken, zouden wij u willen zeggen, tel uw zegeningen. U heeft uzelf in een situatie gebracht waarin u aan uzelf alle tijd kunt besteden. Het is op zijn plaats dat u een heroverweging maakt van wat voor u van wezenlijk belang is. Hoe kunt u vanuit uw kwaliteit van zijn een waardevolle bijdrage leveren aan de mensen om u heen. Focus u op de uitdagingen die deze situatie met zich mee brengt in plaats van mogelijk te vervallen in een slachtoffer rol. Vanuit uw vrije keuze kiest u hoe u wilt leven in deze nieuwe situatie.

  Beste Michael, ik heb heel sterk het gevoel dat ik (relatief gezien) voor de eerste keer hier op aarde ben. Ik zou heel graag willen weten waar ik voor dit leven was. Ook ben ik zo'n beetje altijd ziek en kom gewoon niet verder in m'n leven dan m'n lichamelijke klachten. Waar komt dit vandaan? Hoe kan ik verder komen dan ziek zijn alleen? Alvast bedankt voor uw antwoord. Vriendelijke groet, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, het is zeker niet uw eerste leven op deze aarde. Het is niet van belang om te weten welke levens u hiervoor heeft geleefd. U heeft, voordat u reïncarneerde in uw huidige leven uzelf de vraag gesteld, hoe leeft iemand met een niet volmaakt lichaam? En dat is de reden waardoor u met lichamelijke/fysieke ongemakken te maken heeft. Voor u is het van belang dat u in een staat van overgave komt. Het helpt ook om de lichaamsdelen die goed functioneren te eren en te koesteren. Bijvoorbeeld uw longen, uw hart, uw spijsvertering mogen met meer dankbaarheid door u ervaren worden. Wij wensen u sterkte en kracht toe om uw lichaam te omarmen.

  Gegroet! Ik sta voor een enorme uitdaging. Ik ga emigreren met mijn gezin en in het buitenland ook werken. Ik voel goed aan dat mijn zielsgroei zit in authenticiteit, bij mezelf blijven. Tegelijkertijd is er enorm veel werk en kan ik soms echt angstig zijn dat het mij niet lukt en ik mijzelf (weer) verlies. Hoe ga ik daarmee om? Met grote dank, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, u heeft vanuit een groot vertrouwen de keuze gemaakt te emigreren naar Italië. Dat dit heel veel werk met zich meebrengt en wat meer voelt dan dat u in 1e instantie kon voorzien, maakt dat het nu een beetje over u heen spoelt. Als u gesetteld bent en u uzelf daarin voldoende tijd gunt, dan komt u vanzelf weer terug in het oervertrouwen waarmee u deze keuze gemaakt heeft. Dus als u steeds uw doel voelt en leeft, kunt u uzelf niet kwijt raken. En als u zichzelf daarnaast ook toestaat ‘fouten’ te mogen maken houdt u de druk van de ketel. Wij hebben vertrouwen in u en uw kwaliteiten en zijn er ook voor u waar u zich ook ter wereld bevindt.

  Goedemorgen, ik zit met het volgende. Er zijn veel extreme moslims in Nederland met zeer bizarre ideeën over vrouwen en dat vrouwen geen alcohol mogen drinken en niet schaars gekleed over straat mogen gaan. Indien zij aangerand worden is dit hun eigen schuld. Verder hebben zij moeite met homo's en joden. Dit raakt me zeer, immers hebben we hier een mooie samenleving en door dit soort lui (die veel volgers hebben) wordt onze samenleving aangetast. Ik heb geen moeite met moslims maar wel met extreme moslims die niet kunnen omgaan met onze samenleving en/of die zich niet willen voegen naar onze samenleving en hun eigen wetgeving willen invoeren. Hoe kan ik hier mee omgaan en/of anders tegenaan kijken? Alvast bedankt en hartelijke groeten, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, wij zijn blij met uw vraag, namelijk om het volgende. U vraagt ons hoe u met deze door uw ogen ongewenste situatie om te kunnen gaan. Laat u niet verleiden om mee te gaan met de angst die verspreid wordt door veel aandacht aan deze extreme moslims te besteden. Ieder mens wil uiteindelijk drie dingen: liefde, erkenning en aandacht. De werking die op deze mensen in kan werken is om zich bewust te worden hoe een maatschappij vanuit een andere levenswijze en levensvisie aan deze drie waarden tegemoet komen en te leren leven vanuit liefde, erkenning en aandacht voor de ander. Dus onze uitnodiging aan u: leef zichtbaar vanuit trouw aan uw eigen waarden.

  Geachte Michael, mijn leven voelt als een opeenhoping van sombere ervaringen. Na mijn scheiding 10 jaar geleden dacht ik dat het leven beter zou worden, maar niets bleek minder waar. Alleen maar tegenslagen. Ik ben altijd bezig en op zoek naar heling gegaan maar op de een of andere manier lukt het niet. Voor mijn kinderen leef ik door maar het leven is niet meer leuk. Ik voel verslagenheid, intens verdriet, woede, frustratie en koppigheid. Vroeger had ik nog doorzettingsvermogen maar daar is weinig van over. Ook heb ik al 10 jaar een beeld van een nieuwe partner maar zal deze ooit in mijn leven komen? Ik geloof er momenteel niet echt meer in. Wat doe ik toch verkeerd? Of zijn er negatieve energieën om mij heen?

  Michael: Beste vragenstelster, om met de laatste vraag te beginnen, kunnen wij u verzekeren dat er geen negatieve energieën om u heen zijn in de zin zoals u bedoelt. Als u zich meer bewust bent van uw eigen innerlijke schoonheid en dat volledig accepteert als een waardevolle bron voor uzelf, maakt u zich niet zo afhankelijk van de mensen om u heen. Helaas kijkt u vaker door een zwarte bril dan door de ook 'mogelijke' roze bril. De heling zit in uzelf. Dus als u stopt uzelf slachtoffer te voelen van het leven, kunt u genieten van wat het leven te bieden heeft. Uw kinderen hebben recht op het goede voorbeeld van hun ouders. Dus aan u welke keuze u wilt maken een durft u uzelf open te stellen voor de zonnige kant. Dan wordt u ook weer aantrekkelijk voor een mogelijke partner.

  Graag zou ik de volgende vraag aan Michael voorleggen: 'Als ik wil leven naar mijn kernwaarden en me niet meer mijn leven wil laten beïnvloeden door mij niet helpende oude denk- en gedragspatronen, wat helpt me dan het meest hierbij?' En hoe kan ik mijn drang tot controle loslaten en tot overgave komen aan....mijn innerlijk zelf? Met vriendelijke groet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, zoals onze belangrijke boodschap luidt, bent u een mens en heeft daardoor uw eigen vrije keuze. Dus u kunt besluiten uit uw ongewenste groef te stappen. Wat u daarbij zou kunnen helpen is te onderzoeken wat deze u niet helpende oude denk- en gedragspatronen opleveren. Want zoals u de vraag stelt houdt u deze nog in stand. Op uw tweede vraag: hoe gaat u in gesprek met uw innerlijk zelf? En welke vragen stelt u aan uw innerlijk weten? Als u gaat leven naar de antwoorden die u van uw innerlijk zelf ontvangt, leert u in overgave te leven. Wij wensen u veel plezier met uw innerlijke reis zodat u in mededogen naar uzelf uw vrije keuze leeft.

  Lieve bemiddelaars en helpers, mijn vraag aan Michael is of ik door moet gaan met mijn huidige methode en werk om mensen te helpen. Ik stagneer financieel. Welke richting in mijn leven mag ik meer aandacht geven en of in welke vorm van werkzaamheden mag ik mij meer verdiepen? Heel veel liefs en respect van de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, als u nu niet financieel onafhankelijk wordt is er dus zeker aandacht nodig over uw instelling van waaruit u uw diensten aanbiedt. Wij hebben niet de indruk dat u zichzelf heel veel gunt voor de inspanningen die u pleegt. Dus als u uzelf als waardevol en ervaren neerzet, trekt u mensen naar u toe. Want u bent wel geschikt om met mensen te werken. Op uw vraag waar u meer aandacht aan mag geven, dat is alles wat ertoe leidt om beter voor uzelf te zorgen en gehoor te geven aan uw echte innerlijke behoeften.

  Lieve Michael, ik droom regelmatig over mensen / situaties (meestal heftig ) die daarna uitkomen? Het gaat meestal over mensen die ik goed ken of over mezelf . In elke droom is er een overleden persoon/personen die hoort bij de persoon/personen waarover ik droom. Mijn vraag aan U is: waarom? wat moet ik ermee? waarom laten ze mij dit zien? Veel liefs aan U, met vriendelijke groet, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, u heeft bewust gekozen vooraf aan uw reïncarnatie om zo veel mogelijk informatie tot u te krijgen op het moment dat uw bewustzijn dit kan ontvangen. U heeft altijd keuzevrijheid als vrouw van vlees en bloed of u ervoor kiest met deze informatie iets te ondernemen. Als u dit niet prettig vindt kunt u altijd, voordat u gaat slapen, vragen om deze informatie niet te krijgen.

  Aartsengel Michael mijn vraag is, als ik u aanroep ben u dan altijd bij mij op dat moment. Omdat ik op het ogenblik niet mijn balans kan vinden omtrent het overlijden van mijn man. Wat moet ik daaraan doen!! Groet, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, u stelt de vraag aan de Michaelgroep. Wij zijn een groep van 1050 essenties die ook allemaal op aarde hebben geleefd. Echter, wij hebben een directe verbinding met de Aartsengel Michael en kunnen uw vraag daarom ook beantwoorden. Wij weten dat diegenen die aangeroepen worden altijd ondersteuning, in welke vorm dan ook, aanbieden. Als u vanuit zuiverheid een engel, een gids of een andere entiteit aanroept zal deze gehoor geven aan uw (hulp)vraag. Het is afhankelijk van de gevoeligheid of emotionele staat van zijn of men deze aanwezigheid kan waarnemen. Dus blijf vertrouwen hebben dat u gehoord wordt. U spreekt over onbalans en wij zouden het uw rouwproces willen noemen. Heb geduld met uzelf.

  Lees verder: Korte vragen en antwoorden 2015

   

   ---------------
  Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Lees hier meer...

 • Korte vragen en antwoorden 2015

  Meanderende rivier540x175

   

  December 2015

  Michael, ik ben een vrouw van eind 50. Ik ben een warme, gevoelige en sterke vrouw die de laatste jaren veel te verwerken heeft gekregen. Geleerd vanuit het gezin om niet te klagen, door te gaan en mezelf daardoor te weinig te zien. Ik ben sterk spiritueel geïnteresseerd. Sinds maart dit jaar heb ik een oogaandoening, waardoor ik wazig zie. Het was genezen en in september heel heftig terug gekomen. Ik zie nog 30-40% met 1 oog. Het andere ziet niet meer scherp. Ik heb 35 jaar met plezier gewerkt in het onderwijs als docent psychologie. Sinds 6 jaar werk ik in een andere functie, nl. als coach voor jongeren met allerlei problematieken. Sinds twee jaar merk ik dat dit werk mij niet meer blij maakt en ik er geen energie meer van krijg. Komt dit door het vele wat in mijn leven is gebeurd de laatste 5 jaar of is het de inhoud van dit werk? Wat is de reden van mijn oogziekte en is er verband met mijn werk? Is ander werk zoeken aan te raden? Ik heb hier veel over nagedacht en besproken. En weet het nog niet. Vast hartelijk dank. De vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, gelukkig erkent u een sterke vrouw te zijn en bent u in uw kracht gebleven, ondanks de tegenslagen in uw leven. Het gezichtsverlies heeft er inderdaad mee te maken dat u vol zit. U kan en wil er niet veel meer bij hebben. Om het jaar goed af te sluiten mag u uzelf rust gunnen. Daardoor krijgt u weer contact met uw gevoel waardoor het samenwerken met uw lichaam weer mogelijk wordt. Hiermee neemt u dan de lichaam signalen weer serieus. U bent lange tijd op wilskracht door gegaan en daardoor over uw grenzen heen gegaan. Kan het zijn dat u niet veel resultaat ziet van het werken met deze jongeren, dat uw energie hier op leeg loopt? Dus voordat u definitieve stappen gaat zetten voor mogelijke werkverandering dient u uitgerust te zijn. Op dit moment bent u te moe en niet in de juiste vorm om ander werk te zoeken.

  November 2015

  Beste heer Michael, ik ben al jaren bezig met mezelf te healen en inzichten te krijgen in mezelf. Toch lukt het me niet om te stoppen met roken of wil ik het niet. Ik weet inmiddels een heleboel van het mechanisme roken maar ook dat helpt me niet. Ik denk wel eens dat ik een tijdje naar een plek moet gaan waarin het niet mogelijk is te roken. Ik mis ook een harde hand. Een stok achter de deur. Ik kan het in mijn eentje niet oplossen. Wat moet ik doen?

  Michael: Beste vragenstelster, de sleutel ligt in het feit dat u zich onvoldoende bewust bent dat u een grote verantwoordelijkheid heeft in het verzorgen van de tempel van uw ziel, namelijk uw fysieke lichaam. Dus als u zich als mens/vrouw niet een goede gezondheid gunt, oftewel het risico te beperken op een mogelijkheid tot longkanker, probeer dan in alle respect voor wie u weet te zijn te handelen. U tracht een zuiver waarden en normen patroon te hanteren, echter zonder te zorgen voor een zo goed mogelijke gezondheid, kunt u niet leven naar uw eigen waarden en normen. Aan u de keuze.

  Hallo, Momenteel heb ik het gevoel in een uitzichtloze (of erg beperkende) situatie te zitten. Ik heb geen werk al 2 jaar niet.
  Voor deze tijd heb ik zelfstandig geleefd, had ik een leidinggevende baan en financieel alles op de rit. Ik heb een vriend die last heeft van psychoses en af en toe nog terug valt in drugs. We hebben samen een kindje van 1,5 jaar, zij doet 't fantastisch en ik geniet met volle teugen van haar. Maar we hebben al vanaf haar geboorte een ondertoezichtstelling van jeugdzorg. Daarnaast hebben we financiële problemen, die we wel hebben overgedragen aan de stadsbank dus daar wordt wel aan gewerkt. Wat heb ik te leren van deze situatie en hoe kom ik hier uit? Momenteel weet ik ook niet welk werk ik wil doen, mijn oude vak of dat ik voor iets heel anders wil gaan. Vriendelijke groet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragenstelster, wat jammer dat u in deze context bent aanbeland. Echter, zoals u zelf weet is er naar aanleiding van de vrije keuze altijd oorzaak en gevolg. U labelt uw situatie als uitzichtloos. U bent daarentegen ook in staat om een toekomstperspectief neer te zetten in plaats van de door u beide ongewenste situatie op deze manier te accepteren. U heeft samen besloten om een nieuwe ziel geboren te laten worden waarin dit nieuwe leven zich wil ontwikkelen als een liefdevol mens. Het proces om uit uw ongewenste situatie te komen, zeker gezien de terugval van haar vader, geeft hierop niet het gewenste perspectief. Dit meisje heeft voor u beide gekozen in de veronderstelling dat zij haar ouders kan helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Dus hopelijk stellen jullie je dochter niet teleur, zodat ook jullie je verder op wezensniveau kunnen ontwikkelen. In deze context is het niet zo belangrijk welk werk u wilt doen. Het gaat erom dat uw grootste verlangen er toe bijdraagt om weer een gezond leven te leiden. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor uw partner. En als het te zwaar is om dit pad alleen te bewandelen is deskundige hulp noodzakelijk.

  Oktober 2015

  Hoe kom ik tot de kern van mijn persoonlijkheid. Met vriendelijke groet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, het beste korte antwoord is: 'Ken uzelf'. Wij zouden u willen uitnodigen om te beginnen minimaal 1 kwartier per dag te onderzoeken hoe u zich voelt. Te onderzoeken wat uw beweegreden zijn om te spreken en te handelen. Een andere ingang is: waar wordt u blij van, wat geeft u energie? Door deze inzichten bent u in elk geval meer gericht op uzelf en wat u beweegt. In plaats van u volop bezig te houden met uw omgeving, uzelf toe te staan allerlei aannames te hebben zonder deze te checken op waarheid. Dus uw weg naar binnen, door te kiezen er voor uzelf te zijn, opent de deur naar uzelf. Dan heeft u gelijk verbinding of contact met uw eigen Kern en kunt u ervaren wat het verschil is om gehoor te geven aan uw eigen verlangens in plaats van te gokken wat de wereld van u verwacht.

  Lieve Michael, de grootste blokkade die steeds al vanaf kind speelt is de moeite echt te aanvaarden dat wat is. Mijn wezen en lichaam zijn zo sterk en gewend altijd een oplossing te vinden. Echter rauwe zielepijn ervaren, accepteren en aanvaarden geeft zoveel verzet. De wil zit er steeds tussen. Raak er helemaal uitgeput van en krijg steeds opnieuw een uitdaging. Wil zo graag versmelten met het Goddelijke en leven alleen vanuit de ziel. Ik kijk uit naar uw reactie, de vragenstelster.

  Michael: Lieve vragenstelster, wat jammer dat u zo in gevecht met uzelf blijft. U hoeft uzelf het jawoord te geven om te worden die u weet te zijn. Als u zich realiseert dat uw mens-zijn bedoeld is om u op zieleniveau te kunnen ontwikkelen, mag u tegen uzelf zeggen: 'waarom maak ik deze keuze, dient dit mijn ziel?' Als u weet dat dit niet dienend is aan uw ziel, zeg tegen uw mens- zijn: 'ik laat het doel van mijn ziel voorgaan'. Anders gezegd, ik doe een stapje terug voor het bereiken van mijn zieledoel. Hierdoor gaat de vrouw wie u bent ervaren hoe verrijkend en ontspannend het leven wordt als je vanuit de flow leeft. Dus u gaat uzelf leren vertrouwen op het volgen van uw hart, door te handelen vanuit uw zielewens en gaat ervaren hoe prettig het is om te leven zonder strijd waardoor u in uw totaliteit leert te accepteren.

  Dag Michael, eind 2010 ben ik gestopt met mijn werk. Sindsdien heb ik veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan (waaronder een persoonlijkheidsprofiel, volwassenziel, niveau 6 en Bruggenbouwer). Nu heb ik een sterk gevoel dat er een taak voor mij ligt in het begeleiden en/of helpen van mensen. Daarom ben ik augustus 2014 een eigen coachpraktijk begonnen. Echter in een jaar tijd heb ik slechts een handvol mensen (eigenlijk alleen vrouwen) mogen ontvangen als cliënt. Het loopt dus niet. Nu heb ik al een tijd het gevoel dat ik vastzit en niet verder kom, iets in mezelf houd me tegen, waardoor ik niet bij mijn creativiteit kan. Mijn levensles ligt op communicatie en mijn missie is balans brengen tussen hoofd en hart voor mezelf maar ook voor anderen. Daar past een coachpraktijk goed bij. De vraag is dan ook; wat houdt me tegen? Of met andere woorden, waarom manifesteer ik mezelf niet op de manier zoals de bedoeling is? Hartelijke groet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, het klopt dat er een taak op u ligt te wachten in het begeleiden en/of helpen van mensen. Het beroep van coach past ook bij u, echter hoe denkt u over uw coaching kwaliteiten? Het geeft ons een gevoel dat u uzelf daarin niet als waardevol en gekwalificeerd genoeg ziet. Het heeft ook te maken met uw gunfactor om een succesvolle coach te zijn. U staat niet voor uzelf en voor uw missie. U mag u in deze rol meer waarderen. Laat de wereld weten wat uw verlangen is en deel met anderen hoe waardevol uw bijdrage is en dat u authentiek durft te zijn in het kiezen van uw eigen vorm.

  September 2015

  Dag Michael, ik ben eigenlijk al jaren bezig met het spirituele. Maar bij meditatie val ik in slaap. Ook neem ik me voor om veel te communiceren met mijn gids(en). Maar steeds verflauwt mijn aandacht of word ik intens moe. Daardoor denk ik weleens: verspil ik mijn leven met alledaagsheid? Ik ben uit een loodzware baan gestapt en ga nu aan een rustigere baan beginnen. Gaat het goed komen met de communicatie en met mijn levenstaak op Aarde? En wat kan ik ervoor doen dat het meer gaat (blijven) stromen? Alvast hartelijk bedankt.

  Michael: Beste vragensteller, het is een zeer verstandig besluit om uit die baan te stappen omdat een te zware baan u van uzelf weghoudt. Dus als u probeert te mediteren zet u feitelijk de deur open om de signalen en behoeften van uw lichaam te horen. De reden dat u bij meditatie in slaap valt is tweeërlei. A. U bent fysiek te moe om gefocust te blijven op uw mediteren en b. is mediteren voor u wel de meest waardevolle vorm? U heeft veel meer rust en ontspanning nodig om met uzelf in verbinding te komen en vanuit deze staat van zijn contact aan te kunnen aangaan met uw gids en gidsen. Wij stellen u voor om eens tijd te nemen om uzelf onder de loep te nemen om daardoor uw echte levensprioriteiten te herijken, dan krijgt u vanzelf inzichten en antwoorden op uw vragen.

  Augustus 2015

  Lieve Michael, in het leven van mijn partner en mij heeft zich een grote kans aangediend om ons te ontwikkelen en dienstbaar te maken. Toch ervaar ik veel fysieke klachten tijdens de uitvoering ervan. Mede daardoor vraag ik mij dan af of het niet het pad van mijn partner is, waarbij ik het gevoel heb dat ik dat moet ondersteunen. Hoe kom ik er achter of het ook mijn weg is (uiteraard in een andere rol), vooral omdat het ook veel strijd oplevert tussen mijn partner en mij? Hoewel ook veel plezier en voldoening. Hartelijk dank! De vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, het is ook een levenskunst om naar de signalen van uw eigen lichaam te kunnen en te mogen luisteren. Op uw vraag of het ook uw pad is zouden wij willen zeggen, luister naar uw hart in plaats van op wilskracht zaken te willen forceren. U beide bent authentiek met eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Als u meer complementair met elkaar kunt werken dan zult u snel met vreugde en humor ieders eigen pad hierin kunnen vinden. Luister naar uzelf, neem de signalen van uw lichaam serieus en onderzoek waar u blij van wordt en kies die activiteiten die bij u passen.

  Juli 2015

  Dag Michael, ik ben eigenlijk al jaren bezig met het spirituele. Maar bij meditatie val ik in slaap. Ook neem ik me voor om veel te communiceren met  mijn gids(,en). Maar steeds verflauwt mijn aandacht of word ik intens moe. Daardoor denk ik weleens: verspil ik mijn leven met alledaagsheid? Ik ben uit een loodzware baan gestapt en ga nu aan een rustigere baan beginnen. Gaat het goed komen met de communicatie en met mijn levenstaak op Aarde? En wat kan ik ervoor doen dat het meer gaat (blijven) stromen? Alvast hartelijk bedankt.

  Michael: Beste vragensteller, het is een zeer verstandig besluit om uit die baan te stappen omdat een te zware baan u van uzelf weghoudt. Dus als u probeert te mediteren zet u feitelijk de deur open om de signalen en behoeften van uw lichaam te horen. De reden dat u bij meditatie in slaap valt is tweeërlei. A. U bent fysiek te moe om gefocust te blijven op uw mediteren en b. is mediteren voor u wel de meest waardevolle vorm? U heeft veel meer rust en ontspanning nodig om met uzelf in verbinding te komen en vanuit deze staat van zijn contact aan te kunnen aangaan met uw gids en gidsen. Wij stellen u voor om eens tijd te nemen om uzelf onder de loep te nemen om daardoor uw echte levensprioriteiten te herijken, dan krijgt u vanzelf inzichten en antwoorden op uw vragen.

  Juni 2015

  Ik beschouw mezelf als een hoog- zelfs overgevoelig persoon en al gans mijn leven ben ik de verbinding met mezelf verloren, eigenlijk heb ik nooit een diepe verbinding met mezelf gehad. Als man ben ik op deze wereld gekomen met voornamelijk vrouwelijke kwaliteiten (YIN) in een vooral mannelijk georiënteerde omgeving (YANG). Door allerlei omstandigheden (en omdat ik geen andere weg kende) heb ik mezelf altijd dienen te ontkennen, waardoor ik een ander soort persoonlijkheid ontwikkeld heb, van iemand die ik in wezen helemaal niet ben. Om mezelf staande te houden in een wereld die mij niet verstond heb ik ook vaak vastgehouden aan overtuigingen die niet bepaald waar zijn. Ik kom dan ook tot de vaststelling dat 'eerder dan te leven, ik tot op heden alleen maar overleefd heb'. Ik ben ervan overtuigd dat ik veel meer kan betekenen dan er tot hiertoe is uitgekomen (in de vragen m.b.t. de rollen kwam ik uit op de wereldwijze en de ontwikkelde).Mag ik Michaël vragen hoe ik mezelf kan terugvinden en eindelijk vreugde kan vinden in mijn leven en kan gaan genieten?

  Michael:Beste vragensteller, wij zijn blij dat u nu besloten heeft om uw Ware Zelf te willen leren kennen en te omarmen. U heeft tot nu toe veel geleerd over hoe uzelf aan te passen, hoe langere tijd uw eigen wijsheid geen gehoor te geven, waardoor u terecht tot de conclusie bent gekomen ‘ik heb tot nu toe overleefd.’ Dus als eerste stap in uw transformatieproces, is de stap om uzelf op alle niveaus, fysiek, mentaal en spiritueel, te accepteren. Hiervoor heeft u een nieuw commitment aan uw totale Zijn te geven. U bent een hele mooie, warme en te respecteren man. Wellicht kiest u ervoor om samen met een deskundige te leren hoe u uzelf fysiek kunt accepteren. Oftewel, thuis te komen in uw eigen lichaam. De bevrijding die u hierdoor kan ervaren is de stimulans om door te pakken op de transformatie van uw totale Zijn. Als u uzelf hervonden heeft kunt u vanuit uw rol van Ontwikkelde een waardevolle bijdrage leveren aan het leven van anderen. Wij wensen u veel liefde, trots en respect voor uzelf toe.

  Beste Michael, zou je me kunnen vertellen wat ik nodig heb te horen om uit een soort impasse te komen. Ik voel heel helder en duidelijk dat ik iets te doen heb, wat vooral te maken heeft met vrouwenenergie. Deze borrelt en wil erg graag naar buiten. Ik heb in de afgelopen twee jaren grote keuzes gemaakt (gestopt met mijn werk om counselor te worden, gescheiden om uit de onderdrukking te komen). Echter op dit moment doe ik weinig met mijn counseling, heb geen werk of inkomen, en voel de vrouwelijke energie als een zeer krachtige onderstroom in mijn systeem, maar het heeft geen richting, geen uitweg. Ik studeer niet, ik solliciteer niet, mijn energie lijkt ongericht en het slaat me lam. Het voelt frustrerend. Het wereldse, het brood wat op de plank moet voor mijn twee kinderen, hangt als een molensteen om mijn nek. Ik vertrouw dat ik het red en geholpen word, want ik red het nog steeds en ik weet dat jullie, of het plan, zorgen dat het goed komt. Dat wat is, zo moet zijn. Toch is mijn ego-deel, mijn aardse deel, niet bij machte met dat vertrouwen mijn bestaan te creëren, en aan de roep die ik duidelijk voel, anderen te helpen, gevolg te geven. Wat heb ik nodig? In liefde en dankbaarheid, de vragenstelster.

  Michael:Beste vragenstelster, dank voor het vertrouwen dat u in de kosmos stelt. De volgorde van stappen zetten is in uw situatie belangrijk. Ten eerste voelen wij dat u uzelf nog niet echt heeft bevrijd van wat u noemt de onderdrukking uit uw vorig huwelijk. Vertrouwen hebben in uw levensplan hoort ook op het pad van overgave en tevens het kunnen ontvangen wat u zichzelf in de eerste plaats gunt. Zodra u voor uzelf weet wat u in uw flow brengt weet u ook tot actie over te gaan. Dan verlicht u de molensteen door die contexten en situaties op te zoeken om zo weer uw werk te kunnen uitoefenen. Wij voelen uw passiviteit meer aan als een ongerichtheid en niet zozeer als het niet weten wat u wilt. Onderzoek en gebruik uw creërend vermogen waardoor u uw eigen levenspad weer kan bepalen en u uzelf weer waardevol vindt om uw bijdrage aan het begeleiden en het ondersteunen van anderen op te pakken.

  Hai, ik wilde een vraag voorleggen aan Michael. Ben ik een zwak mens omdat ik steeds verval in dezelfde patronen, steeds moe ben en blijf. Het lijkt alsof ik er niet uit kan komen en de emotionele pijn soms best heftig is, omdat ik te zwak ben. Groet, de vragenstelster.

  Michael:Beste vragenstelster, we gaan een wat verrassend voorstel doen. Als u wat u nu noemt, uw zwakke kant, kunt dit zien als uw innerlijk kind. Dit kind heeft u als volwassen vrouw heel hard nodig. Dus telkens als u in de verleiding gebracht wordt om geen nee te zeggen, denk dan aan uw eigen innerlijk kind die uw aandacht en zorg nodig heeft. Op deze wijze hopen wij dat u uzelf serieus gaat nemen en u de verantwoordelijkheid voelt om beter voor uzelf en dit innerlijk kind te gaan zorgen. U houdt van kinderen die u nooit zou willen verwaarlozen. Nu heeft u een mogelijkheid om dit verwaarloosde innerlijke kind met veel zorg en liefde te koesteren.

  Beste Michael, mijn kind is in een psychose geraakt en maakt een zeer moeilijke periode door. Hulp van mij als wel mijn vrouw en de andere kinderen accepteert het niet. Mijn vraag is, wat is de leerweg van mij en mijn gezin hierin en op welke wijze kunnen we ons kind het beste steunen in deze moeilijke levensfase? Lieve groet, de vragensteller.

  Michael:Beste vragensteller, ten eerste begrijpen wij dat u zich onmachtig voelt omdat u uw kind niet echt bereiken kan. Het voelt dat dit kind door een verwarrende en lastige fase gaat en hoe te helpen is liefdevol aanwezig te zijn. Als metafoor zouden we u een geopende hand geven waardoor jullie kind op de eigen tijd jullie geopende handen kan aanraken en/of vast pakken. Hoe je kind het nu ervaart is dat het vanuit de beste wil van jullie vastgegrepen wordt en niet meer het idee heeft vrij te zijn in de eigen keuze. Het kind heeft zelf niet duidelijk hoe het uit deze machteloze situatie kan komen omdat jullie kind het gevoel heeft er niet veel grip op te hebben. Jullie leerweg is om zo veel mogelijk verbonden te blijven met je eigen bron en het proces niet over te nemen. Dus blijf allen uw leven leiden en leuke dingen doen zonder het kind buiten te sluiten en vanuit de vrije keuze van het kind zelf weer naar jullie gezin te laten komen.

  Beste Michael, sinds kort weet ik dat mijn man de symptomen heeft van het Asperger syndroom. De beschrijvingen van de reguliere medische wetenschap vind ik te beperkt om er volledig in mee te kunnen gaan. Ik vraag me meer af wat de spirituele achtergronden zijn en welke lering/groei hij wil doormaken, of is het zo dat ik (de mensheid ) iets kunnen leren van mensen met een of andere vorm van autisme? Dus vraag ik me ook af wat dat van mij zegt, welke lering/groei moet/wil ik doormaken. Hartelijke groet, de vragenstelster.

  Michael:Beste vragenstelster, laten we eerst beginnen met uw eigen vraag namelijk,welke lering/groei moet/wil ik doormaken? Wat u van deze situatie kunt leren is om in acceptatie en overgave dicht bij uw eigen hartcentrum te blijven, zodat men van u kan leren dat als er een mens met een handicap of een onvolmaaktheid welbewust heeft gekozen om te leven een plek mag hebben in onze onvolmaakte wereld. U kunt een spiegel zijn hoe u vanuit acceptatie en liefde voor en naast uw man blijft staan. Op uw vraag over de spirituele achtergronden is niet een eenduidig antwoord te geven. Het kan zijn dat het Hoger Zelf van een mens kiest om te leren leven met autisme om zodoende zichzelf te accepteren met alle kwaliteiten en beproevingen van zichzelf. Het kan ook zijn dat er al een langere geschiedenis is met de leden van het gezin waarin men geboren wordt. Dit om als gezin te groeien en een mogelijkheid te krijgen om zichzelf te vervolmaken in onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van de context van het gezin. En natuurlijk een toegevoegde ontwikkelmogelijkheid biedt voor eenieder die met deze man/vrouw/kind te maken krijgt.

  Mei 2015

  Beste Michael, in mijn huidige werksituatie heb ik het gevoel dat ik niet vooruit kom wat ik ook doe. Ik heb het gevoel dat ik wel op de juiste plek zit maar desondanks lijkt het wel alsof ik word tegengehouden. De samenwerking met mijn collega's verloopt hierdoor ook heel moeizaam. Hierdoor krijg ik steeds meer twijfels of ik wel op het juiste pad of de juiste werkplek zit. Mijn vraag is: zit ik wel op de juiste plek en waardoor word ik tegengehouden? Alvast heel erg bedankt voor uw antwoord. Met vriendelijke groet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, of u op de goede plek zit, dat kunt u zelf onderzoeken als u echt naar uw hart durft te luisteren. Onderzoek de reden waarom u in relatie met anderen uzelf niet echt laat zien. Hoe meer u over uzelf twijfelt zullen anderen dit interpreteren als onzekerheid, mogelijk gebrek aan motivatie en het niet kunnen zien van enthousiasme voor uw werk. Bent u hier nog werkzaam vanuit wilskracht of heeft het meer te maken met een toekomstangst? Want waar u vanuit deze houding ook werkt zult u met twijfels blijven zitten. Heeft u zich de laatste tijd kunnen ontwikkelen in de richting die u voor u zelf wenst? Met het antwoord op deze vraag krijgt u voor een groot deel ook een antwoord.

  Januari 2015

  Beste Michael, ondanks dat ik me erg thuis voel in de stad waar ik nu woon blijft er steeds een verlangen in me om weg te gaan, andere landen te verkennen, bergen te beklimmen, meer in de natuur te zijn en om de wijze van wonen in eigen handen te nemen, losser te staan van regels die gelden in de maatschappij. Bijvoorbeeld door een camper om te bouwen tot huis en tevens te gebruiken als vervoersmiddel. Het zijn ideeën/dromen en ik heb altijd gedacht dat dit voor anderen bestemd is, maar ik voel steeds meer dat het een verlangen van mijzelf is. Vrijheid. En om deze te praktiseren, zowel in mezelf als buiten mezelf. Ik weet niet precies wat de vraag is die ik zou willen stellen aan Michael, maar ik ben benieuwd of jullie er eventueel iets over kunnen zeggen. Reizen en ik, onderweg zijn en ik, het avontuur opzoeken en ik? Bedankt alvast!

  Michael: Beste vragenstelster, uw grootste uitdaging ligt in uzelf om gehoor te geven aan uw verlangen te reizen, onderweg te zijn en het avontuur op te zoeken. Uzelf te bevrijden van de minder gewenste grenzen, structuren en overtuigingen mag uw nieuwe keuze zijn. Deze leefwijze, voor korte of langere duur, zal u een diep vertrouwen schenken in uzelf en uw Hoger Zelf en daardoor in het leven wat u wilt kiezen. U bent een wijze vrouw en zal voor uzelf mogelijkheden creëren om uw verlangen te leven.

  Lees verder: Korte vragen en antwoorden 2014

   ---------------
  Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Lees hier meer...

 • Korte vragen en antwoorden 2014

  verbonden-bomen-540x175

  December 2014

  Ik ben eigenlijk een heel gelukkig en bevoorrecht mens. Op dit moment in mijn leven voel ik eindelijk wat synchroniciteit is. Ik ben chronisch ziek, maar voel me toch gezond, ik heb fijn werk en vooral veel lieve mensen om me heen. Heb me lang alleen gevoeld, maar de laatste jaren heel gelukkig in mijn al-een zijn. Sinds kort zelfs een vriend en daar loop ik toch weer tegen oude dingen op. Als ik bij hem ben voel ik me blij en vooral voel ik me thuis bij hem. Als ik weer thuis ben gaat mijn hoofd met mij aan de haal en zie ik weer beren op de weg. Bang om dat wat ik voor mezelf opgebouwd heb, weer te verliezen, bang om me te binden, bang voor onvoorwaardelijke overgave, bang voor misbruik. Dit is iets ouds dat ik ken. Wat heb ik nog nodig op mijn weg om ook dit laatste stukje wantrouwen te kunnen loslaten? Alvast dank voor het nadenken over mijn vraag, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, om te beginnen feliciteren wij u met het bewustzijn van uw zegeningen. Wij zouden u als raad willen geven: 'Heb Uzelve Lief.' Gun u uw geluk, zonder daarbij het oude, oftewel uw herinneringen, in stand te blijven houden. Als u steeds weer terugkeert in het Hier en Nu kunt u genieten van het samenzijn met uw vriend en uw zegeningen tellen als u al-een thuis bent. Want in het Hier en Nu zijn die oude zaken niet meer aan de orde. Alles wat u aandacht geeft, geeft u energie waardoor het groter kan worden of in stand gehouden wordt.

  Geachte Michael, mag ik aan u vragen hoe het komt dat ik in mijn leven altijd mijn verantwoordelijkheid over mijn eigen leven niet neem en niet heb genomen? Waarom mijn ontwikkeling stagneerde en ik daardoor lelijke karaktereigenschappen heb ontwikkeld. Wat is mijn belangrijkste les... Is het Liefde ? Ik ben bang geworden voor mijzelf. Voor de buitenwacht. Maar niet alles is negatief hoor! Zeker niet! Er gebeuren ook heel veel mooie positieve dingen en ik onderneem wel. En ik mag mezelf vergeven voor dit alles. Dat heb ik vanmorgen mogen vragen! En ik ben hierbij enorm geholpen door een hele fantastische vrouw!!! Er zit een opwindende en spannende tijd aan te komen voor me. Ik hoop dat u begrijpt waar ik antwoorden op zoek en dat u mij antwoord wil geven. In afwachting en met hoogachting, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, op uw vraag in de eerste zin heeft u meteen een heel belangrijk leer- en ontwikkelpunt te pakken. Dit is één van de redenen waarom u gekozen heeft in deze tijd te reïncarneren. Verbindt u met uw Bron waardoor de kracht en de impact van de negatieve ego-kant ondergeschikt wordt gemaakt aan de wijsheid van uw Essentie. Wie heeft voor u bepaald dat u achter liep in uw ontwikkeling? Minder prettige eigenschappen zijn vaak niet anders dan bevroren liefde. Dus de roep om hulp aan uzelve bent u onvoldoende vanuit niet-liefde aangegaan. Dus uw eigen conclusie bevat alle waarheid. Omarm uzelve, heb mededogen met uzelve, stel een positieve intentie voor de dag, kies een positief doel uit en houdt uw focus daarop.

  Ik heb soms het gevoel dat ik gevangen zit tussen wat ik moet doen en wat ik wil. En daardoor soms niet meer voel of ik op mijn eigen pad zit door voor iedereen klaar te staan. Soms heb ik wel het gevoel dat ik ook geen keus heb om het anders te doen en vecht ik daardoor tegen en met mijzelf. De vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, de reden dat wij opnieuw doorgekomen zijn door middel van het boek 'Michaelsysteem, de essentie van je persoonlijkheid', is om de wereld opnieuw bewust te maken van de eigen vrije keuze. Dit is één van de instrumenten of mogelijkheden om jezelf te kunnen ontwikkelen en te groeien. U bent in een vrij land geboren willen worden, juist om uzelf te leren toestaan uw eigen keuzen te maken, oftewel te bepalen hoe u uw leven wilt leiden. Dus vraag uzelf af waarom u anderen belangrijker vindt dan te luisteren naar uzelf.

  Oktober 2014

  Mijn vraag is wat mijn levensdoel in dit leven op aarde is, wat is mijn eerstvolgende stap? Bij voorbaat dank. Een warme en lieve groet, de vragenstelster.

  Michael: Eén van de bedoelingen hier op aarde is zelf op zoek te gaan naar je levensdoel en van dit proces te leren. Ook bijvoorbeeld Dharma heeft te maken je levensdoel. Wij willen onder meer duidelijk maken te beseffen dat je keuzevrijheid hebt. Die keuzevrijheid hebben we hier op aarde om tijdens je zoektocht naar je levensdoel keuzes te maken, daarvan te kunnen leren en ons daardoor te ontwikkelen. In deze context 'korte vragen en antwoord' valt deze vraag hier buiten. Wij maken die keuze niet voor u, deze keuze maak je zelf in het proces voor je reïncarnatie naar het huidige leven toe. Daarom geven wij over zulke essentiële levensvragen geen specifieke informatie omdat dit niet de geëigende weg is om uw levensdoel te onderzoeken.

  Voor wat uw volgende vraag betreft. Op de informatie die u schetst, 'wat is mijn eerstvolgende stap?', is geen passend of waardevol antwoord te geven. Daarvoor hebben wij meer specifieke informatie nodig. Bijvoorbeeld: waar staat u nu? Wat houdt u tegen om de/een volgende stap te zetten? En waarom legt u deze vraag buiten uzelf?

  Augustus 2014

  Beste Michael, ik heb enige tijd geleden gevraagd of het zin had om door te gaan met mijn eigen producten en diensten. Het antwoord was ja, maar helaas is het een half jaar later, ondanks allerlei inspanningen, nog steeds niet gelukt en moet ik nu bijstand gaan aanvragen. Ik heb het gevoel dat mijn toekomst in een land buiten Nederland ligt en ben van plan om daar naar toe te gaan zodra mijn huis is verkocht. Ik wil daar iets gaan doen met communicatie en coaching. Is dit een goede stap voor mij? Alvast bedankt. Hartelijke groeten, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, een mogelijke reden dat u geen cliënten heeft kunnen begeleiden kan deels liggen aan uw intentie om met mensen te werken. Zo lang u voor uzelf nog niet 100% onvoorwaardelijk staat, is het ook nog niet de tijd om anderen vanuit uw kracht te begeleiden. Wij doelen op de veroordelingen die u over uzelf en de wereld om u heen bij u draagt. Als u voelt dat uw hart elders klopt, volg uw hart nadat u voor uzelf alle intenties zuiver onderzocht heeft. Intenties van vertrek, intenties elders uw leven voort te zetten, hoe daar mensen kenbaar te maken wat u te bieden heeft en zo meer. Bent u zich bewust van wat en wie u achter laat? Wij gunnen u veel levenskracht en plezier bij welke keuze u ook maakt.

  Hierbij mijn vraag. Ik zou graag willen weten waarom als ik een soort van 'rood' stuk in mezelf ervaar. Of het te maken heeft met 't basischakra , aarding of zielenfamilie of lagere energieën. Het lijkt wel alsof er een klein wezentje (roodachtig) in mij zit. Ben ikzelf natuurlijk en soms is het ook een soort van alien-achtig wezen dat ook scharlakenrood is. En hoe komt het dat ik dat zie in mezelf? Ik probeer mijn gevoel te volgen en vaak lukt dat niet. Maar dat stuk in mezelf is veel eerlijker en weet precies wat hij wil en toch doe ik het niet. Dank u wel, de vragenstelster. 

  Michael: Beste vragenstelster, het is goed dat u zich bewust bent van uw innerlijk Weten, in welke vorm dit zich aan u laat waarnemen. Het is niet aan ons om uw waarneming te definiëren. Het luisteren naar uw eigen signalen en deze te kunnen begrijpen, is een bewust gekozen leerdoel in uw huidige leven. Dat het verschilt van vorm benadrukt alleen maar dat u er onvoldoende aandacht aan besteed. Daarnaast heeft u de neiging om er vanuit uw hoofd allerlei interpretaties aan te plakken. Dus het blijft uw eigen vrije keuze of u zichzelf serieus neemt, respecteert en hiernaar wilt gaan handelen en leven.

  Augustus 2014

  Dag Michael, al langer ben ik zoekende naar mijn levensdoel. Door de jaren heen ben ik veel bezig geweest met verdieping. Momenteel lijken zaken aaneen te vloeien en heb ik het idee dat ik ermee naar buiten mag komen om vanuit huis er mensen mee te helpen. Hierin enerzijds het helpen en anderzijds ook het uiting geven met behulp van mijn creativiteit. Het leek duidelijk te zijn totdat letterlijk mijn ruimte (alhoewel tijdelijk) werd ingenomen. Binnenkort komt de ruimte ervoor weer vrij. Ik merk dat ik onzeker ben of dat het juiste moment is; of ik voldoende kennis heb vergaard; of dat ik nog verder mag onderzoeken. Een aantal facetten van hetgeen ik wil doen zijn nog volop in ontwikkeling. Het zou fijn zijn als u me een inzicht mag geven. Warme groet van mij als vraagstelster. Hoop van harte dat mijn vraag wordt voorgelegd. Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groet, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, het is van belang dat u vol zelfvertrouwen kunt en wilt delen wat u in de loop van uw leven aan kennis en ervaring hebt opgedaan. Het tijdelijk wegvallen van uw ruimte kunt u zien als een proef of u uzelf uit het veld laat slaan door onverwachtse gebeurtenissen. En zoals u zelf al vermelde bent u onzeker geworden en twijfelt u aan de juistheid van het begin van een nieuwe fase in uw leven. Wat is er in u en aan u veranderd? Voor het wegvallen van die werkruimte voelde u zich klaar om aan de slag te gaan en nu zit u er zo anders in. Bent u echt veranderd in die korte tijd? Wij zouden u willen adviseren om aan de slag te gaan met waar uw hart vol van is. En weet dat door het gaan werken met anderen u uw eigen ontwikkeling blijft stimuleren en voortzetten.

  Juli 2014

  Hallo Michael, steeds meer mensen komen in deze tijdsspanne een tweelingziel tegen, waardoor ze in een keuze-dilemma komen betreffende hun huidige partnerrelatie en -situatie. Zou het ook zo kunnen zijn dat zo'n (aan het begin van de incarnatie geplande) ontmoeting juist een uitdaging is om de liefde dieper te ervaren? Een romantisch ideaalbeeld van de liefde te transformeren naar het ervaren van onvoorwaardelijke liefde als draagvlak? Want eigenlijk ken je elkaar dan toch al vanuit kosmische herinnering ? Hieraan verbonden nog een vraag: Wat is, vanuit jullie grotere bewustzijnsperspectief, het verschil tussen een tweelingziel en een tweelingvlam? Hartelijk dank.

  Michael: Beste vragenstelster, dat u ervan uitgaat dat in deze tijd steeds meer mensen denken een tweelingziel tegen te komen heeft alles te maken met een bewustzijnsverhoging waardoor mensen op een dieper niveau zichzelf herkennen in een ander. Hierbij speelt het verlangen naar het hebben van een tweelingziel een net zo'n grote rol. Het is waar dat voorafgaand van een nieuwe reïncarnatie menigmaal afspraken gemaakt worden om zo mogelijk levens te delen of slechts bepaalde ervaringen met elkaar te willen en te kunnen beleven. Dit kan zijn oorsprong hebben in het feit dat sommige zaken in dat betreffende leven niet zijn afgerond of simpelweg omdat men het zichzelf gunt in het huidige leven nog met een 'oude' bekende op te mogen trekken. Als u dit ervaart als een mogelijke keuze–dilemma betreffende huidige partnerrelaties en -situatie, dan kunt u zich afvragen of men zelf de juiste keuze heeft gemaakt. Want als u trouw bent aan uzelf maakt u keuzes die voor u echt kloppen. Omdat wij zo min mogelijk onderscheidend willen zijn is het niet zo relevant om aan ons te vragen wat het verschil is tussen een tweelingziel of een tweelingvlam. Want zoals u in ons boek kunt lezen is voor ons het ene niet waardevoller dan het andere.

  (Ps. Juiste keuzes zijn die keuzes die in overeenstemming gemaakt worden met je innerlijk weten (m.a.w. waarmee trouw aan jezelf bent) en die hoeven niet gelijk te zijn aan keuzes die je met je hoofd maakt)

  Lieve Michael, normaal gesproken ben ik een opgeruimd en positief persoon en sta veel mensen bij die mij nodig hebben, ik hou me bezig met Bewust positief denken. Ik mediteer en geniet van het leven, ik ben daar heel dankbaar voor. Ik verdiep mij in de transformatie van mensen en de aarde, ik lees daar veel over, in ieder geval leer ik er veel van. Ik heb lieve volwassen kinderen, vrienden en familie , fijne collega's, financieel gaat alles goed en ga zo maar door. Maar soms, en gelukkig niet vaak, voel ik mij zo intens alleen (ik heb geen partner). Ik ben wel 23 jaar getrouwd geweest , gescheiden. Hij is inmiddels overleden, daar heb ik verder geen moeite mee. Ik ben nu 12 jaar alleen geweest. Ik zou heel graag een partner (soulmate) willen. Ik ga uit, heb dates gehad, zit op datingsites, maar heb nog niemand gevonden. Ben ik nou te kritisch of heb ik een onbewuste bindingsangst (dat i.v.m. mijn toenmalige huwelijk). Ik weet het gewoon niet. Ik word er heel onrustig van. Wat kan ik hier aan doen? Alvast heel erg veel dank voor Uw antwoord. Groetjes de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, als u al in verbinding met de kosmos en moeder aarde staat, zou u dan niet een manier kunnen vinden voor uzelf waarin u de transformatie kunt maken van alleen naar all-een met het universum om u heen? Of u te kritisch bent, kunt u alleen zelf beoordelen. En onderzoek dan wat u weerhoudt om u echt open te stellen voor de menselijke liefde. Want als u niet werkt aan totale zelfacceptatie en uw leven in het hier en nu, zult u altijd een drempel creëren om u niet te verbinden met iemand anders, waardoor er geen partnerschap kan ontstaan. Wij groeten u uit liefde.

  Lieve Michael, een tijdje geleden heb ik aan Michael gevraagd waarom ik een bepaalde ziel in dit leven ben tegengekomen. Ik kreeg daarop als antwoord: 'Om keuzes te maken. Niet vanuit het hoofd of vanuit de wereldnormen maar puur vanuit mijn ZIJN. Het is een afspraak die gemaakt is voor dat ik besloot te reïncarneren in dit leven juist om mij toe te staan keuzes te maken die niet altijd direct voor de hand liggen.' Mijn vraag is, als ik keuzes maak vanuit mijn ZIJN dan zou ik voor die ene ziel kiezen waarvan ik weet dat ze in essentie bij me hoort. Daarbij zou ik mijn zeer directe omgeving veel verdriet doen. Is dit o.a. wat u bedoelt met 'niet voor de hand liggende keuze'? In Liefde.

  Michael: Beste vragensteller, wij snappen dat u met deze vraag opnieuw contact zoekt met ons, echter wij kunnen geen expliciet antwoord geven op uw vraag omdat wij dan de keuze voor u aan het maken zijn. Wat wij wel kunnen zeggen is dat u de tijd mag nemen om vanuit echte verbinding met uw Zijn, uw verlangen te onderzoeken. Wat bent u bereid om los te laten of achter u te laten? Waar bestaat uw verlangen uit naar die andere persoon? En als laatste vraag: dient dat echt uw ontwikkelingsdoel in deze fase van uw leven? U kunt vanuit uw hart, altijd even contact maken met onze groep en om hulp vragen in de vorm van inzichten of gevoelens die u helpen kunnen bij het zetten van uw volgende stap. Door deze vragen te stellen onderzoek je je motivatie. Wat namelijk aan de orde is, dat het echt van belang is vanuit zuiverheid de intentie van uw handelen te onderzoeken.

  Lieve Michael, onze jongste (pleeg)dochter heeft de diagnose adhd gekregen. En of ik het nu moet zien als een stempel of niet, dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Uit de onderzoeken is gebleken dat ze heel druk is in haar hoofd en daardoor soms moeilijk te bereiken is. Nu is mijn dochter getest en blijkt haar intelligentie prima te zijn en zou ze een basisschool aan moeten kunnen (of zou 'speciaal' onderwijs beter zijn?). Alleen zonder medicatie zou ze het erg moeilijk krijgen gezien haar onrust (dat uit zich in alles, onder andere door het meer tijd nodig hebben of een ander moment te kiezen omdat het even te druk is in haar hoofd en is ze erg gevoelig om slachtoffer te zijn, door haar onrust legt ze veel dingen anders uit). Nu willen we met alle liefde zo goed mogelijk begeleiden, maar ik vind het heel erg moeilijk om een keus te maken...wel of geen medicatie. Ik heb al allerlei richtingen uitgedacht, maar heb het gevoel er zelf niet uit te komen. Op zich vind ik dat elk mens zo puur mag zijn zoals hij is, maar heb het gevoel dat we met zijn allen in een systeem zitten wat geen stand gaat houden (prestatie gericht met een groot ego en niet vanuit liefde). Iedereen is goed zoals hij is. Als we voor mijn dochter (tijdelijk) aan medicatie denken, zitten we dan in een goede richting of ondersteunen we haar op deze manier juist niet. Kunnen we het aan de heilige geest over laten? Voelen jullie dat de keus die wij gaan maken uit liefde wordt gedaan of voelt het meer als vanuit ons ego? Warme groet, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, om met het laatste te starten, nemen wij zeker waar dat uw vraag en zorg voor uw (pleeg)dochter vanuit een liefdevol hart komt. Gezien de gevoeligheid van uw dochter denken wij met u mee om zeker te proberen op een basisschool te starten met ondersteuning van tijdelijke medicaties. Er zijn ook alternatieve middelen die een minder schadelijke invloed hebben op het gestel van uw dochter. Hierbij kunt onder andere denken aan klassieke homeopathie of advies vragen bij mensen die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van nieuwetijdskinderen. U kunt uw dochter niet beschermen voor alles wat er op haar pad komt, wel kunt u een lans breken om respectvol, geduldig met uw dochter en andere adhd'ers om te gaan, zodat er meer rekening gehouden wordt met wat kan in het moment.

  Juni 2014

  Hallo Michael, er wordt zoveel gesproken over tweelingzielen (vooral op het internet), er wordt gezegd dat iedereen een tweelingziel heeft/ons ander helft. Bestaat dit echt? of is het een fantasie? Dank je wel voor U antwoord, Warme groet van de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, waarom zou u twijfelen aan de waarheid van deze berichten? Als er van zoveel verschillende kanten over dit fenomeen gesproken wordt, kunt u ervan uitgaan dat dit een wijsheid is die gedeeld wordt met mensen die hier voor open staan. Zoals u weet zijn er vele relaties van entiteiten met elkaar, en dit is er een van. Als u uzelf toestaat om dat te accepteren of toe te laten ter verrijking van uw eigen wijsheid, hoeft u deze vragen niet elders te stellen.

  Lieve Michael, mijn vraag gaat om het volgende: sinds kort (een half jaar geleden) heb ik een meditatiegroepje opgestart. Het heeft veel succes, de mensen komen graag, nu heb ik ook een meditatie workshop gegeven op het werk, ook dat was heel fijn, ik vind het heel fijn om te doen. Nu word ik gebeld door mensen die heel graag ook in mijn groepjes willen en word ik af en toe heel erg onzeker. Ik weet niet waarom, gewoon een gevoel, moet ik hier mee doorgaan? Wordt dit mijn toekomst? Moet ik hier mee verder? Al vast dank je wel voor antwoord, groetjes.

  Michael: Beste vragenstelster, als wij u aan het werk zien bij het begeleiden van de meditaties wordt uw energieveld licht en groot en daardoor verbindt u uw deelnemers in deze energievorm. Dat zorgt ervoor dat u een veilige en uitnodigende energie neerzet om alles te kunnen laten gebeuren wat de bedoeling is en wat mogelijk is. Het zou uzelf en uw eigen ontwikkeling goed doen om hier mee door te gaan. Een aandachtspunt is, stem u af of de nieuwe aanmeldingen ook als groep bij elkaar horen. Daardoor blijft u meer in uw kracht en zult u geen last ondervinden van onzekerheid. Wij wensen u veel licht en plezier toe met uw meditatie lessen.

  Mijn vraag is: We hebben volgens mij allemaal een levensplan als wij naar de aarde komen. Stond daar reeds in dat ik nu kanker zou krijgen of...? Moest ik kanker krijgen om weer op mijn levenspad te komen? Was ik van mijn pad afgedwaald? En in hoeverre spelen mijn vorige levens daar een rol in?

  PS. Ik begrijp niet wat jullie bedoelen met ZIJNSNIVEAU? Kun je dat mij uitleggen?

  Michael: Beste vragenstelster, zoals u al zelf weet kiest een entiteit voor de volgende reïncarnatie welke ervaringen opgedaan willen worden in het huidige leven. Er zijn natuurlijk altijd verschillende wegen om deze ervaringen ook daadwerkelijk aan te gaan en op te kunnen doen. Vorige levens kunnen hierop van invloed zijn als de daarvoor gekozen ervaringen of levenslessen niet zijn aangegaan. Wij geven op uw vragen geen ja of nee antwoord. Met bovenstaande informatie, gekoppeld aan uw eigen innerlijk weten, heeft u de antwoorden. En onze vraag aan u is waarom u het belangrijk vindt om deze vragen aan ons te stellen. U WEET direct als u ervoor kiest om van uw pad af te wijken. Dus echt luisteren naar Uzelve is uw informatiebron.

  (zie ook het antwoord Maart 2014 bij de vraag 'Staat het ontstaan van kanker en het verloop.........')

  'Zijnsniveau is te leven vanuit uw verbondenheid met uw eigen Hoger Zelf en Al Dat Is, of anders geformuleerd, IK BEN.'

  Ik zou graag aan de Michaelgroep de volgende vraag willen stellen. Ik heb een lezing bijgewoond waarbij ik de vraag stelde waarom ik opnieuw zo op de proef wordt gesteld in dit leven. Mijn echtgenoot bleek kanker te hebben en we wisten op dat moment niet welke kant het op zou gaan. Het antwoord was dat ik het 'op de proef stellen' niet als zodanig moest zien als ik vanuit mijn hart dit proces zou volgen, toch mijn dingen zou kunnen blijven doen (waaronder een eigen praktijk) en lief voor mijzelf zou zijn. Eigenliefde en zelfacceptatie, de meest uitgesproken woorden door de groep. We zijn nu een halfjaar verder en ik heb mijn praktijk gesloten, ben er helemaal klaar mee. Het proces van mijn echtgenoot, alles eromheen, heeft me uitgeput. Ben heel alert geweest op signalen en regelmatig voor mijzelf gekozen, maar het was te veel. Gelukkig gaat het met mijn man goed, maar ik ben bezig mezelf uit het moeras te trekken, wat natuurlijk best gaat lukken, maar ik heb mezelf behoorlijk onderschat, of is het overschat ? Was het toch te veel allemaal? Wat kan ik doen om dit in de toekomst te vermijden? Mijn praktijk is gesloten, wat ga ik nu doen? Ik wil heel graag bezig blijven met hetgeen wat mij zodanig bezielde dat ik altijd gezegd heb: dit blijf ik doen tot mijn 80e.... ben nu 61..... . Ik zou heel graag van de Michaelgroep een hint krijgen in welke richting ik zou kunnen denken. Uit jullie systeem blijkt dat ik een wereldwijze ben, maar ook delen van een bruggenbouwer in mij heb. Alvast heel hartelijk dank voor een eventueel antwoord. Met heel hartelijke groet.

  Michael: Beste vragenstelster, u zult ons antwoord niet echt als een verrassing gaan ervaren. Uw praktijk, die u zoveel energie en zinvolheid heeft gegeven, is feitelijk uw pad. Vanuit uw huidige staat van Zijn staat u weer op een andere manier in het leven. Wat u eerst in uw praktijk zo gewend was, is dat u heel veel van uw eigen energie aan het weggeven was. De wereldwijze in u wil graag anderen aanraken en een duwtje in de rug geven zonder zichzelf weg te geven. Op het moment dat u uw rust ook kunt vinden in het aanraken van anderen, is het tijd geworden om uw praktijkdeur weer op een kier te zetten. Daardoor zult u ervaren dat uw ontwikkelproces in samenwerking met de kosmos waardevol zal zijn als u zich op deze manier opstelt naar uw cliënten toe. Delen wordt uw nieuwe staat van Zijn, in plaats van u weg te geven. Stel voor uzelf vooraf kaders en grenzen vast en begin elke dag om uw intentie van die dag te zetten. Wij wensen u veel rust en ruimte voor uzelf toe.

  Mei 2014

  Ik wil graag een vraag aan Michael voorleggen. Ik wil graag weten waarom ik altijd conflicten veroorzaak, altijd alles verkeerd doe en zo alles weer kapot maak bij iedereen. Ergernissen ontstaan en moet ik me weer in alle bochten wringen om het weer goed te krijgen. De pijn van het niet zeggen en de pijn van het zeggen is altijd zo diep, maar ik zeg bijna nooit iets. En als ik dan een iets zeg, dan komt het altijd verkeerd over. Ik voel me rot. Groet.

  Michael: Beste vragenstelster, wat zou u ervan vinden als u stopt uzelf steeds weer negatief te VERoordelen. Als u als eerste stap, om dit patroon te doorbreken, begint om uzelf te accepteren en lief te hebben, dan wordt uw wereld alweer zachter en lichter. Als tweede stap vraag uzelf af: A. of het uw verantwoordelijkheid is om in die situaties uw mond open te doen of door vragen te stellen anderen de gelegenheid te bieden zich bewust te worden van wat er eerder gezegd is. En B. Bereikt u uw doel door te zeggen wat u te zeggen heeft? Zo niet, blijf dicht bij uzelf, neem waar en kies dan pas of en hoe u zou willen reageren. Vervolgens C. Wilt u eens onderzoeken in welke mate u zich afhankelijk maakt van de oordelen of veroordelingen van anderen aan uw adres? Waarom zou u zich in alle bochten willen wringen als anderen zich niet willen openstellen voor wat u verder wilt inbrengen om het weer goed te maken? Communicatie is altijd met anderen. Hopelijk geven deze inzichten u een andere levenshouding waardoor u in rust en eigen ruimte beslist met wie u wel en niet in discussie gaat.

  Geachte, ik ben op 21 december 2012 opgestaan als een ander persoon. Ik heb de avond ervoor de herkenning gehad met mijn tweelingstraal. Bij haar kwam die herkenning enige tijd later. Oude patronen waren ineens bij me weg en mijn manier van denken is geheel veranderd. Vervolgens ben ik in een soort van rollercoaster terecht gekomen. Heel veel emoties! Het is vooral het spiegelen wat je samen doet. Alles is nu in harmonie met onze eigen partners en kinderen. Nu zijn we vorig jaar beiden begonnen aan Een Cursus in Wonderen. Volgens deze cursus is alles illusie, maar de cursus zegt ook dat tweelingzielen/vlammen/stralen niet bestaan. Ik voel wel heel duidelijk dat ik bij haar hoor, maar ik weet ook dat we allemaal één zijn. De gedachte dat wij tweelingstralen zijn, is een gedachte van afgescheidenheid. Nu krijg ik heel veel mensen op mijn pad die iets dergelijks meemaken. Ik mag ze daarbij helpen en vanuit mijn eigen ervaring begeleiden. Maar mijn grote vraag is, is dit werkelijk tweelingliefde of hebben we dat zelf gecreëerd? Wat is hier gaande is? In Liefde.

  Michael: Beste vragensteller, iedere richting zoekt zo zijn eigen woorden. Wat u samen beleeft, ervaart, gebeurt vanuit een diepe herkenning van het wezenlijke in uzelve. Dus van creëren is niet echt sprake. Het is meer dat u zich open durft te stellen voor wat er in het Hier en Nu op uw pad is verschenen. Zo lang u vanuit deze wezenlijke verbinding elkaar ontmoet, is dat wat er nu op uw pad mag zijn.

  Zie ook het thema: Is alles een droom of illusie, behalve de werkelijkheid?

  Goedemorgen Michael, misschien stel ik wel te veel vragen alleen ik heb echt antwoorden nodig! Ik houd van een man en ben niet op de hoogte van zijn gevoelens momenteel voor mij. Ik vraag geen voorspelling alleen een handreiking hoe ik bij mezelf blijf en mezelf nooit meer zal kunnen verliezen. Ik ben te veel waard om weer te geloven in sprookjes en of illusies. Wat doe ik in deze situatie? Afwachten, hij neemt geen contact op. Ik geloof dat ik mijn eigen antwoord al gegeven heb. Dank je, ik wens je een fijne Moederdag toe en of een fijne zondag gewoon. De vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, het verheugt ons dat u zich de moeite waard vindt en daarmee ook zegt dat u geen stappen zult ondernemen die tegen uw innerlijk weten indruisen. Dus als deze man zich niet opent voor u is alle tijd en aandacht die u hier aan besteed een weinig zinvolle investering. U blijft het dichtst bij uzelf door te onderzoeken of u déze man wenst of dat u toe bent aan een nieuwe relatie. Dan blijft u ook trouw aan uw eigen innerlijk weten.

  Het lukt mij niet om te ontdekken wat ik in dit leven te doen heb en wat mijn ware gaven en talenten zijn. Hoe vind ik ze en hoe kan ik trots worden op mijzelf.

  Michael: Beste vragensteller, u stelt uzelf de juiste levensvragen. Om uw kwaliteiten te ontdekken heeft u voor dit leven gekozen. Maak voor uzelf een lijst van alle eigenschappen en kwaliteiten van uzelf waar u trots of blij mee bent. Daarnaast een lijst van wat u van uzelf wel aardig vindt en verder wilt ontwikkelen. Dan een derde lijst van de positieve dingen die anderen over u zeggen of van u vinden. Als u deze drie lijsten naast elkaar legt, krijgt u een goed gevoel over uw kwaliteiten en wordt u helder welke eigenschappen of kwaliteiten u verder kunt verdiepen en/of kunt ontplooien. Dit is de allerbelangrijkste eerste stap en verder op dit pad kunt u natuurlijk anderen uitnodigen u hierbij inzichten te geven of wat langer te begeleiden.

   

  April 2014

   

  Dag, graag zou ik de volgende vraag willen voorleggen aan Michael. Op dit moment zie ik me geconfronteerd met een paar eigenschappen die me belemmeren om meer mezelf te zijn. Ik wil altijd maar voldoen aan ieders wensen (en ga daarbij teveel over mijn eigen grenzen heen), voel me vaak verantwoordelijk voor van alles of schuldig als ik steken laat vallen (terwijl ik probeer het zo goed te doen). Waar ik moeite mee heb is voornamelijk de vraag: waarom wil ik door iedereen aardig gevonden worden? Deze vraag is heel belangrijk omdat als ik me hier minder door laat leiden ik nog duidelijker kan aangeven wat ik wel wil en wat niet. Wat kan ik doen om me minder aan te trekken van het oordeel van anderen? Ik begrijp dat een deel van het antwoord zit in het jezelf aardig vinden en minder kritisch zijn naar jezelf toe. Dus de hoofdvraag zou ik zo willen formuleren: Hoe word ik milder naar mezelf? Ik zou heel graag wat inzichten hierin willen krijgen. Alvast erg bedankt voor het antwoord. Hartelijke groet, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, dank voor de zorgvuldigheid van uw vraagstelling. Ons antwoord zal velen een gevoel geven dat er een kwartje valt. En daarbij zouden wij voorbeelden willen gebruiken uit het Michael's persoonlijkheidsprofiel (zie hiervoor de overzichtstabel op de website of de meer gedetailleerde beschrijvingen in het boek). U heeft als rol Dienaar gekozen. Dit houdt in dat u voldoening krijgt als u uzelf in deze rol als waardevol beleeft als u anderen kunt helpen en ondersteunen. U heeft daarbij niet zozeer de behoefte om hiervoor in de schijnwerpers te staan. Echter als u iemand zou zijn die het niet interesseerde hoe mensen over u denken, zou de groep mensen waarbij u uw rol kunt vervullen een veel te kleine groep zijn. Door de regels heen heeft u meerdere keren de term 'zelfacceptatie' en 'meer mededogen' genoemd. Het persoonlijkheidskenmerk Acceptatie bij uw Doel, kan in de combinatie met uw rol als Dienaar elkaar heel erg versterken. Al deze kwaliteiten dragen bij aan het dicht bij uw kern willen komen en vandaar uit te leven. Als u geconfronteerd wordt met het feit dat anderen u kwalijk nemen als u ergens minder goed in bent, is het voor u belangrijk om te onderzoeken wat uw bijdrage daaraan is en de rol van de bekritiserende persoon. Hoe heeft die ander gereageerd, bijvoorbeeld tijdens uw organisatieproces. Is er door deze persoon een bijdrage aangeboden? Of heeft men afgewacht totdat u uw 'fouten' gemaakt heeft? U heeft een innerlijk wijsheid die u als gids in uw leven onvoldoende toelaat om de voor u juiste beslissingen te nemen, waardoor u weet wat wel en niet bij u past. Vanuit zelfacceptatie / eigenliefde; gun uzelf de tijd om ook uw innerlijk weten en uw gevoel in uw richting te laten brengen. Waar u blij van wordt is een bevestiging dat u in uw eigen stroom bent. U bent al een eind op weg en heb vertrouwen dat u weet wat u te doen heeft.

  Maart 2014

  Lieve Michael, al enige weken ben ik heel moe, kan nauwelijks werken en kent mijn lichaam diverse ontstekingen. Wat is de bedoeling hiervan? Waar ben ik naar op weg? Welke tips heb je voor mij? Hartelijk dank voor je liefde en antwoorden. Groet, de vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, u bent in een transformatieproces waardoor de energie in uw lichaam steeds lichter wordt en dat gaat inderdaad gepaard met vermoeidheid en het loslaten van stoffen die niet meer in uw lichaam thuis horen. U bent op weg om directer in contact te zijn met uw Hoger Zelf of innerlijk Weten. Dit proces vraagt ook van u dat u uw eigen gezelschap opzoekt en niet zo bezig bent met de wereld om u heen. Tips. Gun uzelf die activiteiten te ondernemen die u lichter maken waardoor u blij wordt en daardoor uzelf makkelijker kan accepteren, zonder dat uw hoofd u blijft bestoken met allemaal 'moeten' en geen gehoor blijven geven aan conditioneringen. Onderzoek uw eigen beperkende overtuigingen en de manier hoe u over uzelf denkt, plus onderscheidt wat voor u belangrijk is of niet en u mag daar naar leven.

  Staat het ontstaan van kanker en het verloop ervan reeds in ons levensplan of hebben wij dat zelf gecreëerd door een verkeerde leefstijl of negatieve gedachten? In hoeverre kunnen wij dat programma herschrijven?

  Michael: Beste vragenstelster, ieder mens reïncarneert met als doel om hele specifieke ervaringen op te doen. Zoals u waarschijnlijk weet, zijn in het DNA van ieder mens allerlei typen cellen aanwezig die bijvoorbeeld kunnen leiden tot chronische ziekten en alle andere vormen van ziekte, waarbinnen ook kanker valt. De keuzes die mensen in hun leven maken dragen bij aan het triggeren van welke cel ontwikkeling uitgroeit tot een vervorming of groei van deze cellen. Wat we willen voorkomen is u het idee te geven 'eigen schuld, dikke bult', het betreft een hele complexe gang van zaken. Dus bij de een zal een levenshouding wel leiden tot een bepaalde ziekte en bij een ander komt het tot een andere uitingsvorm. Het meemaken van zo'n intensief proces heeft mede als doel, hoe gaat men hier mee om?

  Ik weet niet waarom ik me niet op mijzelf kan richten en meestal alleen maar in dienst sta van alles en iedereen. Hoe ik ook mijn best doe om mijn energie bij me te houden, doen er zich heel veel situaties voor dat ik erg voor anderen doe en dat ik daardoor in de war raak, omdat dit eigenlijk niet goed is. En zo niet meer bij mijzelf kan blijven. Groet van de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, er is één groot sleutelwoord die als een gouden sleutel voor uw situatie is, namelijk met hoofdletters geschreven: EIGENLIEFDE EN ZELFACCEPTATIE. U luistert zo vaak naar de stem in uw hoofd die angst heeft voor de gevolgen van het nee zeggen tegen de ander. Bijvoorbeeld, 'nee niet nu', 'nee ik heb tijd voor mijzelf nodig', of 'wat heb je er zelf al aan of voor gedaan?' Ook kunt u leren wat Oost-Indisch doof te worden. Als u bijvoorbeeld met een dag-intentie opstaat, zoals deze dag is van en voor mij, brengt u meer balans tussen het verantwoordelijk zijn voor uw eigen leven en de verantwoordelijkheid die u voelt voor de rest van de wereld. Dan wordt uw Dienaar zijn een gave en een kwaliteit waar zowel u als de wereld om u heen van kunt genieten.

  Februari 2014

  Beste Michael, sinds halverwege vorig jaar heb ik een volledige zelfstandig praktijk. Ik voel me voldaan en blij als ik werk met cliënten. De laatste tijd staat vooral het channelen meer voorop. Het brengt vaak een heldere ondersteunende blik op situaties. Het channelen zet ik ook voor mezelf in. Ik voel bemoediging van mijn gids om door te gaan op de huidige ingeslagen weg. De cliëntenstroom komt echter moeizaam op gang. Ik voel twijfel om vanuit financieel oogpunt toch maar een klein dienstverband ernaast te zoeken, maar mijn intuïtie zegt me te volharden
  en mezelf tijd te geven. Michael, kun je hier iets over zeggen? Heel hartelijk dank.

  Michael: Beste vragenstelster, als u zelf niet vol vertrouwen uw toekomst ziet, dan zet u er zelf een schermpje tussen. Deze tijd is een tijd waar er uitdagingen zijn om niet in de angst te schieten. Het opbouwen van een praktijk kan inderdaad wat meer tijd in beslag nemen. Als u zich rustiger en sterker voelt door het hebben van een klein baantje dan schiet u niet zo makkelijk in de valkuil van deze angst. Dus als u tijdelijk vanuit een realistische blik een neven inkomen voor uzelf creëert en u uw focus houdt op het hebben van een goed lopende praktijk, dan heeft u een beslissing genomen die voor uzelf het gewenste resultaat mogelijk maakt.

  Beste Michael, ik zou de volgende vraag graag willen voorleggen. Ik heb drie jaar geleden mijn tweelingziel ontmoet. We zijn na jarenlang aantrekken en afstoten niet meer samen. Het verdriet hierom is bij mij enorm, bij hem denk ik niet, hij heeft gekozen voor een relatie met een ander.
  Ik mis hem enorm. Het doet letterlijk pijn. Ik heb al geprobeerd de onzichtbare band die er tussen hem en mij is te verbreken, maar niets lijkt te werken. Blijft dit de rest van mijn leven zo knagen, want ik leef maar half nu? Ik schaam me er bijna voor dat ik het me zo laat beheersen. Wat kan ik doen om ook verder te gaan met mijn leven en dit daadwerkelijk af te sluiten?

  Michael: Beste vragenstelster, zoals ook u weet ziet u elkander weer in de astrale wereld. Als deze mens vanuit zijn vrije keuze besloten heeft om verder te leven met een ander is dit voor u een te accepteren situatie. Wat u kunt leren is dat u zich in de toekomst niet meer zo afhankelijk maakt van een partner. U doet uw eigen Hoger Zelf nu werkelijk te kort. Uit respect voor wie u weet te zijn zou u uw menselijke liefdesverdriet los mogen laten, misschien met behulp van meditatie of met behulp van een neutrale liefdevolle healer. Zonder uzelf van die ander afhankelijk te maken. U heeft een grote innerlijke wijsheid waar u onvoldoende gebruik van maakt. Focus u op het licht en laat de universele liefdesstroom toe.

  Geachte channelaar van/met Michael, graag wil ik u vragen om deze vraag aan Michael voorleggen. Ik volg een opleiding voor hypnotherapeut en werk binnenkort ook weer in het onderwijs. Graag wil ik werken aan mijn eigen creatie en naast lesgeven, studie, meditatie & het neerzetten van een eigen coach praktijk LEREN........ Om authentiek te durven zijn en daar tevreden over te zijn............... Vanaf de middelbare school herinner ik me dat ik er moeite mee had als ik door spontane ingevingen, strategie of onmiddellijk inzicht, beter 'presteerde' dan anderen....... Hierdoor ben ik erg gaan piekeren en in mijn hoofd gaan zitten. Als ik echter minder presteer.........in de vergelijking met anderen ben ik ook niet happy.... Ik zit mezelf dan in de weg. Opvallend is dat ik voortdurend juist op zoek ben naar....... authentieke ingevingen en belevingen van het Hoger Zelf. Zo ook nu in deze prangende vraag: 'Hoe komt er zelfkennis en balans in mijn leven en kan ik zonder maatstaaf of vergelijking mijn gevoelens van minderwaardigheid achter me laten en me aansluiten op mijn spirituele bron en van daaruit leiding ontvangen, waardoor ik diepe vrede en liefde voor mezelf en anderen kan ervaren en mijn eigen creatie kan neerzetten en vanuit die authenticiteit geluk en vreugde beleven?' Liefdevolle groet en diepe vrede.

  Michael: Beste vragensteller, ten eerste zouden we willen zeggen dat de stap naar de verbinding met uw Hoger Zelf, zelfacceptatie en eigenliefde is. Doordat u uw menszijn met alle valkuilen en beperkende overtuigingen zoveel aandacht geeft, durft u niet te luisteren naar uw innerlijke stem. Hierdoor leert u niet te vertrouwen op uw innerlijk weten. U vergeet dat u sinds de middelbare school uzelf hebt ontwikkeld, zowel door studie als door uw levenservaring. Dus gun uzelf de tijd om deze innerlijke wijsheid te herkennen en vol vertrouwen in te zetten. Dat is uw eerste stap naar uw eigen authenticiteit. Spreekwoordelijk gezegd zoekt u naar uw bril die op uw hoofd staat.

  Ik heb een vraag waarop ik heel graag een antwoord zou willen krijgen. Ik ben communicatie adviseur en heb sinds bijna 3 jaar mijn eigen bureau. De laatste anderhalf jaar heb ik hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten waar ik helemaal achter sta. Maar dit heeft nog niet geleid tot opdrachten. Met eerdere teleurstellende ervaringen in mijn leven maakt dit dat ik mij erg afgewezen voel. Mijn financiële situatie maakt dat het moeilijk is om vertrouwen te blijven houden en niet toe te geven aan de druk om maar snel de eerste de beste baan aan te nemen. Heeft het zin om te blijven investeren in mijn eigen activiteiten? Volgens de test is mijn rol de Bruggenbouwer en dat herken ik heel erg. Hoe kan ik deze rol het beste integreren in mijn werk? Met vriendelijke groet.

  Michael: Beste vragenstelster, om met uw eerste vraag te beginnen. Ja, het heeft zin om te blijven investeren in uw eigen producten. Dit omdat het een beroep doet op uw creatieve vermogens en uw kwaliteit om het dan als maatwerk in te kunnen zetten. Doordat u steeds minder toekomstvertrouwen heeft, zet u er zelf een soort energie op die dit ontkracht omdat u er steeds minder stralend en zelfverzekerd over spreekt. Dus als u uzelf een wat rustigere periode gunt door parttime in loondienst te gaan werken, keert het enthousiasme om met uw eigen producten te werken weer terug. De bruggenbouwer in u heeft het vermogen om te onderkennen wat de kwaliteiten van anderen zijn. Daarnaast kunt u zich focussen op wat de ander nodig heeft om zich verder te kunnen ontplooien / ontwikkelen tot iemand zich heel voelt en heel noemt. In het dagelijks leven kunt u dat ook toepassen door uw maatwerk aan te bieden aan de ontwikkeling van de ander in plaats van voornamelijk uw producten in te zetten. Dus u snapt volgens ons prima het verschil in benadering. Wij gunnen u veel werkplezier waardoor u uit uw hart / Zijn wilt uitreiken en daardoor een bijdrage levert aan de transformatie van ons allen.

  Januari 2014

  Beste Michael, actie en veranderingen lijken op dit moment in mijn leven noodzakelijk. Sinds lange tijd ervaar ik veel leegte en tegelijkertijd kan ik op momenten vervuld raken van vreugde veroorzaakt door kleine, dagelijkse momenten, waarnemingen, muziek. Toch lijkt mijn leven betekenisloos, passiviteit lijkt niet omgezet te kunnen worden in activiteit. Er heerst een gevoel dat ik iets 'moet', maar wat? Nieuwe keuzes zullen gemaakt moeten worden, door mijzelf, zonder te veel invloeden van buitenaf. Er zijn kwaliteiten, maar ik lijk niet door te kunnen dringen naar mijn werkelijke wensen/dromen, er niet bewust genoeg van kunnen raken. Angst om een stap in een of andere richting te zetten. Hoe kan ik een of andere wending veroorzaken? Met vriendelijke groet.

  Michael: Beste vragenstelster, als eerste zouden wij willen zeggen dat u zelf al zoveel inzicht heeft over uw kwaliteiten. Wij stellen u de volgende vraag: 'waar wordt u blij van, wanneer kijkt u met voldoening terug op uw dag?' U heeft vele mogelijkheden om die nieuwe keuzes te kunnen maken. En als u in plaats van in uw angstenergie te zitten eens in uw eigenliefde te stappen, het uzelf waard te vinden om u goed te voelen en met waardevolle zaken bezig te willen zijn. Dus zet uw intentie vanuit liefde, vertrouwen en een open blik. Dan heeft u al meer dan de helft van uw nieuwe stap gezet.

  In het werken met mensen voel ik mij vervuld, weet ik dat ik iets te bieden heb, voel ik mij een doorgeefluik en voel ik me vooral rijk en dankbaar. Ik voel me daarin diep zeer diep verbonden met de mensen om me heen. In mijn persoonlijke leven voel ik me ook heel verbonden met familie en vrienden. Dus ik ben eigenlijk een heel rijk persoon. Toch voel ik me vaak eenzaam, omdat die ene speciale die er ook helemaal voor mij is, er niet is. Ik heb verder diabetes, ben zeer slecht ingesteld en ben pompgebruiker. Dat betekent dat ik elke minuut insuline krijg. Verder draag ik ook nog constant een glucose-sensor. Maar mijn suikers schommelen dus net als mijn stemming. Waar zie ik in mijn eigen leven dingen over het hoofd? Hoe kan ik me nog meer openen voor die leiding uit de bron, waar ik ook voor mijn werk eindeloos uit kan putten?

  Michael: Beste vragenstelster, om met de tweede vraag te beginnen. Neem de tijd om uzelf in verbinding* te brengen met uw Hoger Zelf of Essentie. Het is voor u echt belangrijk dat u zich realiseert dat lichaam en geest één is en als u uit verbinding stapt met uw lichaam dan stapt u feitelijk uit het heel zijn. Dus wat u over het hoofd ziet is dat u vanuit het weten dat u een rijke vrouw bent, meer aandacht mag geven aan het onvoorwaardelijk accepteren van uw totale Zijn. Wij zien dat als u zich open stelt om te werken voor anderen en uw grotere liefdesbron aanboort. Dan maakt u makkelijk verbinding met uw Hoger zelf of Essentie. Deze warme manier past u onvoldoende voor uzelf toe.

  *Zie ook onder de antwoorden van Michael hoe praat, schrijf en mediteer je met je Essentie of je Hoger Zelf?

  Hallo, ik wil graag een vraag voor leggen aan Michael. Ik merk dat als ik gekwetst word, ik in een stuk oud zeer terecht kom. Dat is met name als mensen de schuld bij mij neer leggen en hun ogen sluiten voor hun eigen aandeel. Ik klap dicht, kan niet meer helder denken, kan me niet meer goed verwoorden. Ik schiet in de angst, verdriet en boosheid/woede. Ik heb de neiging om terug te slaan en dan weg te lopen, precies het gedrag waar ik zo slecht tegen kan. Het lukt me niet meer om dingen objectief te bekijken en de gelijkwaardigheid is weg. Ik zie een aantal thema's hierin: het gevoel van 'samen' is erg belangrijk voor mij, de 'wil' om er samen uit te komen en ik moet mensen kunnen vertrouwen. Het lastige is dat ik er zo enorm van uit het lood sla en dan niet meer goed kan communiceren en dat belemmert me. Ik zie dat hier een diepe kwetsuur achter zit, maar ik kom er niet goed bij wat de bron van deze pijn is of hoe het patroon los te laten. Dat zijn dan ook mijn twee vragen: wat is de bron van deze pijn, van dit terugkerende patroon en hoe laat ik het los. Heb het goed.

  Michael: Beste vragensteller, we zouden u willen zeggen: wanneer mag u onvoorwaardelijk van uzelve houden waardoor u zichzelf niet meer emotioneel zo afhankelijk maakt van de goedkeuring en/of erkenning van anderen? U houdt de kwetsbaarheid in stand door uzelf steeds klein te voelen waardoor u ook niet trots op uzelf kunt zijn. U bent zo gefocust op actie-reactie bij anderen, dat u feitelijk buiten uzelf deze gesprekken voert. Als u met uzelf in verbinding bent, voelt u veel beter of het überhaupt klopt wat de ander op uw bordje legt. Want u laat heel makkelijk toe dat de schuld sowieso naar u geschoven wordt. Hierdoor komt u in conflict omdat u zichzelf niet serieus neemt en daardoor voelt u zich niet gerespecteerd. Dan is uw lontje al ontvlamt. U zou kunnen onderzoeken of alle gesprekken die u in uw hoofd voert in het Hier en Nu gebeuren. U kunt in verbinding met uzelf komen door te onderzoeken wat u namelijk doet; de ene onaangename ervaring op de andere te stapelen, zonder te onderzoeken of deze van u is of een projectie van die ander.

  Al heel lang intrigeert mij het Michaelsysteem. Het laat me niet los. Nu heb ik online de vragenlijst voor de rol gedaan waarin de wereldwijze met een score van 10 er bovenuit stak. Met de beschrijving van de rollen klopt dit exact. Even ter informatie: ik kom uit een orthodox christelijk nest. Traditioneel met alles erop en eraan. Na verloop van tijd voelde ik me hierin verstrikt en verstikt. Ging op zoek naar inzichten en eigen paden ontginnen. Zo heb ik o.a. veel geleerd van de astrologie en de karmische astrologie. Daarnaast 5 jaar de Kabbala bestudeerd en meerdere opleidingen gedaan met als doel: inzichten verwerven waartoe ons leven dient. Doorgeven van kennis en vaardigheden wat binnen mijn vermogen ligt. Etcetera. Maar het gevaar is dat mijn mind vol raakt en mijn hartenvlam wat verdooft. Wat is jullie raad voor mij? Het voelt of ik op een brug loop die voert vanaf het oeroude land van tradities en religie over een kloof naar een onbekend land. Ik wil me graag met mijn aandacht richten naar Het Al. Maar is dat God, Jezus, Boeddha, mijn innerlijke Wijze, de engelen of gidsen?

  Michael: Beste vragenstelster, u heeft inmiddels zo veel kennis en wijsheden van anderen tot u genomen. Nu heeft u genoeg bagage van kennis met een kleine letter en uw hart wacht op de integratie van deze kennis met de Kennis met een hoofdletter. Met de Kennis van een hoofdletter bedoelen wij alles wat in uw Hoger Zelf aanwezig is en in verbinding staat met Al Dat Is. Dan wordt uw hart weer gevoed met de universele kennis waardoor u door deze integratie authentiek aan U zelf zal worden. Het is de bedoeling dat u de kennis met een kleine letter selectief inzet waardoor uw eigen wijsheid zich verder kan ontplooien. En wat betreft uw laatste vraag. Het is allemaal dezelfde bronenergie. Dus u kunt zich het beste richten op die energie waarmee u de meeste verbinding voelt. En dit kan ook wisselen.

  Beste Michael, ik heb soms irritatie problemen van mijn oudste zoon, waar ik ontzettend veel van hou. Wanneer hij thuis komt kan hij mij soms zomaar uit het niets afsnauwen, ook in het openbaar. Ik merk dat hij er zelf ook van kan schrikken, maar echt een sorry zit er niet aan. Hij zegt zelf niet te weten waardoor het komt en dat hij heel veel van mij houdt. Zelf ben ik bang dat dit vaker gaat gebeuren, ook al zegt hij dat hij er aan zal werken. We hebben beiden al onze frustraties besproken en beterschap beloofd. Alleen weet ik dat dit wel in zijn karakter ligt, mijn vraag is: wat moet ik hier aan doen? Alvast dank voor je antwoord, groeten de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, er zijn wel dingen uitgesproken tussen jullie beiden, echter de onderliggende laag is niet aan bod gekomen. Wij voelen heel sterk een teleurstelling bij deze zoon, zowel naar zijn ouders als zijn verwachting van het leven. Dus als hij zegt er aan te willen werken, dient hij deze teleurstellingen te onderkennen, vervolgens te accepteren en daarna deze een plek te geven in zijn eigen leven. Wat u kunt doen voor uzelve is tweeërlei. A. direct aangeven dat u zich niet gezien of gerespecteerd voelt en B. uw grens aan te geven wat u wel en niet accepteert van anderen of van uw zoon. Als u voor uzelf onderzoekt waardoor u het meest geraakt en gekwetst kan worden, zijn dat kapstokken waarmee u uzelve kunt helen. En als laatste. Als u niet de verwachting houdt dat dit in de toekomst herhaald zal worden, geeft u deze verwachting geen energie. Denk aan self-fulfilling prophecy.

  Lees verder: Korte vragen en antwoorden 2013

   ---------------
  Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Lees hier meer...

 • Korte vragen en antwoorden 2013

  ganzen in de lucht-500x150

  December 2013

  Mijn vraag is: Ik zit al een tijdje met een vreemd, raar en naar gevoel in mijn lijf en ik wil weten hoe dit rijmt met het leven wat ik nu leid. Het vreet energie namelijk. Waar ga ik de mist toch in? (Ik wil er niet zo negatief over denken, maar omdat het zo hardnekkig is, kan ik niet anders.)

  Michael: Beste vragenstelster, met uw kwaliteiten en uw gevoeligheid is het veel waardevoller om contact met dit gevoel te maken. De weerstand die wij waarnemen van u naar dit gevoel toe, zorgt ervoor dat dit gevoel zich genoodzaakt voelt om groter of heftiger te worden omdat u het signaal niet wilt horen. Dit gevoel wilt u onder andere het signaal geven wanneer u te ver van uw kern afraakt. Dan spreekt u woorden uit die niet van uzelf zijn. Dan spreekt u vanuit beperkende overtuigingen of u heeft uw neutraliteit verloren. Anders gezegd, zit u dan in een ver-oordelende modus. En dit is uw Hoger Zelf niet waardig.

   November 2013

  Het is mijn grootste vreugde om mijn creatieve en kunstzinnige talenten in te zetten om nieuwe werkvormen te ontwikkelen als steun om het innerlijk ontwaken te prikkelen voor de zoekende medemens. Of om te helpen balanceren tussen persoonlijke tegenstellingen. Ik word daar heel blij van. En de woorden die ik daarbij 'hoor' zijn heel oude en wijze woorden. (bijvoorbeeld: een betrokken hart kent geen zinloze momenten). Ik ben bekend met uw werkwijze en ik versta ieder woord vanuit mijn ziel. Maar...ik heb een relatie met een man die kenmerken heeft van het Asperger syndroom. Heeft geen interesse in ontwikkeling, verdieping en groei. Er is dus geen wederkerigheid. Of een gezamenlijk doel om te helpen bouwen aan het Grote Plan. Dat is enerzijds remmend en aan de andere kant versterkt het mijn doelstelling en drive. Toch is het een eenzame weg, en loert het gevaar om meegezogen te worden in gemakzucht en eigen kringetjes draaien. Ooit was ik van plan om te stoppen met deze relatie. Maar toen kreeg ik duidelijk in een visioen te horen dat ik terug moest en een taak had. Hoe kan ik op een goede en zuivere manier omgaan en het innerlijk vuur bewaken?

  Michael: Beste vragenstelster, wij zijn blij voor en met u dat u op uw creatieve manier mensen helpt om een volgende stap te kunnen zetten. Dat u daardoor ook de intense verbinding ervaren kan met Al Dat Is. De uitdaging van uw huidige relatie is dat u Uzelf trouw blijft en ook trouw aan uw missie. U wordt in deze relatie uitgedaagd om te kiezen. U heeft drie keuzes. U kunt trouw blijven aan uzelf in deze relatie. U kunt de relatie beëindigen. Of u kunt voor de verleiding kiezen om de gemakkelijkste weg in deze relatie te nemen. Als u durft te vertrouwen op uw innerlijke weten, hoeft u aan niemand anders deze vraag te stellen, behalve aan uzelf. Wij weten, dat door in alle zuiverheid en eerlijkheid naar Uzelf te luisteren, u precies weet wat u te doen heeft in het hier en nu.

  Beste Michael, als ik een channeling of een reading doe krijg ik soms informatie door waarvan ik bang ben dat die voor de persoon voor wie dit bedoeld is kwetsend kan zijn. Toch voel ik de noodzaak om te benoemen wat ik zie en voel. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan zonder dat het de persoon aangrijpt? Groeten. 

  Michael: Beste vragensteller, soms is het mogelijk dat u informatie ontvangt die voor u zelf belangrijk is. Dus als u voelt dat iets heel heftig of zwaar bij u binnen komt, neem dan even de tijd om uzelf de vraag te stellen: is het informatie voor mij? En u kunt ook altijd vragen of het op een andere manier gezegd kan worden. Daardoor blijft u altijd in de gelegenheid om wel of niet direct iets door te geven. Als je channelt en/of een reading doet kun je in principe ook met een symbool werken waaraan je afleest of de ander 'vol' zit waardoor je weet dat die persoon niet nog meer informatie kan ontvangen. Op deze wijze zorg je dat waardevolle informatie niet zomaar wegstroomt en beter een volgende keer aangeboden kan worden.

  Oktober 2013

  Hallo Michael, ik kamp met een burn-out, daarnaast heb ik een veel te hoge bloeddruk, die momenteel levensgevaarlijk is. Ik krijg daarvoor nu medicijnen, maar ben niet een medicijnenslikker. Ik weet dat dit chemische rommel is, maar zal toch deze medicijnen gaan gebruiken. Het is daarnaast ook een erfelijkheidsbelasting, mijn vader kampte hier ook mee, was een gevoelsmens en kende veel zorgen. Hij kreeg vele hersenbloedingen en is uiteindelijk als een demente patiënt overleden door nog weer een hersenbloeding in een verzorgingstehuis. Door de problemen die er zijn op het werk en de organisatie verziekt is, kan ik moeilijk daar afstand van nemen en de oplossing van het probleem is nog niet in zicht. Ik zit dus nu een halfjaar in de ziektewet, toch mis ik wel het contact met mensen, collega’s en zou graag weer iets willen betekenen voor de maatschappij. Zoals het nu is, voelt mijn leven enigszins zinloos. Ik heb begeleiding van een psychologe en een coach, op zich is dit heel fijn, maar ik merk dat ik te veel met anderen bezig ben, dan met mezelf, met mijn welzijn, mijn gezondheid en sta te veel open voor energieën van anderen. Ik loop ook stuk in contacten, omdat veel mensen, familieleden, uit mijn systeem zijn verdwenen, omdat het niet meer werkt. Soms heb ik het gevoel dat ik in een soort niemands wereld leef, een twilightzone. Het oude werkt niet meer, het nieuwe kan ik nog niet vastpakken. Ik verlang naar een andere wereld, het gouden tijdperk. Nu zijn veel mensen bezig met ego, materie, arbeid, huis, gezin, kortom soms zo kortzichtig en ik heb soms het gevoel alsofmen hier in Nederland maar niet wil ontwaken, men nog zo onder invloed is van wat de media ons verteld. Ik weet zelf wel beter, maar voel me daarin soms onbegrepen. Ik probeer mensen wel enigszins wakker te maken, ze te wijzen op bewustmakende sites, maar soms gaat dat er niet in. Men kijkt weg, het zijn doemscenario’s. Daarin voel ik dan soms erg eenzaam, verloren en moet nu eerst maar eens aan mezelf denken, mijn welzijn en mijn gezondheid. Lieve Michaël, hoe kan ik daarin een weg vinden? Lieve groet.

  Michael: Beste vragenstelster, wat fijn dat u al zoveel wijsheid in u hebt. In uw laatste zinnen geeft u namelijk antwoord op de vragen die u ons voorlegt. U hebt een situatie gecreëerd waarin u er vol-ledig voor uzelf kan zijn, in plaats van u te richten op anderen en deze soms te bombarderen met voor u waardevolle informatie. Als u minder geconfronteerd wil worden met de huidige stand van zaken in Nederland en de rest van de wereld, houd dan nieuws en kranten meer op afstand. Met betrekking tot uw gezondheid en het gebruik van deze medicijnen, zouden wij u willen vragen om in gesprek te gaan met uw lichaam. Dit kan door meditatie en/of vragen te stellen aan bijvoorbeeld uw hart. Wat heeft uw hart nodig om weer in een rustiger tempo te kloppen? En als u rond dit medicijngebruik met uw lichaam overlegt hoe u zo kort mogelijk gebruik dient te maken van de u voorgeschreven medicijnen, kunt u door aanpassingen in uw mindset en levenshouding sneller overgaan op ondersteunende middelen.

  Dierbare Michael, ik ben inmiddels 4 maanden thuis zonder werk en inkomen. Dit is voor mij in de ruim 40 jaar dat ik werk uitzonderlijk. Er wordt mij steeds door helderzienden aangegeven dat er werk komt en ik heb zelf ook dat vertrouwen. Nu heb ik vandaag weer een afwijzing gekregen. Wat me al een tijdje bezig houdt is de vraag wat heb ik te leren van deze periode? Michael kun je me hier inzicht ingeven? Met warme groet.

  Michael: Beste vragenstelster, u hebt al zo hard gewerkt in uw leven dat u nu zou mogen genieten van deze vrijheid en rustperiode. Want u bent het kwijtgeraakt om in overgave in het hier en nu te zijn en te accepteren wat er is. U zegt vertrouwen te hebben in het krijgen van nieuw werk en toch vindt u het noodzakelijk om dit door helderzienden bevestigd te krijgen. Bent u dan toch niet helemaal zeker in het hebben van uw eigen vertrouwen? Ons antwoord is, geniet en accepteer deze fase in uw leven.

  Augustus 2013

  Ik heb een beetje het gevoel vastgelopen te zijn in het bewustwordingsproces. Ik lees er veel over, ben er ook veel mee bezig. Het is mijn eigen menselijke wil die me daarbij parten speelt, op de een of andere manier wil het niet echt landen. Integreren en transformeren van het innerlijke wezen blijft voor mij lastig. Ik heb het gevoel dat ik te veel belemmerd ben door mijn eigen verstandelijke kennis en rationele weten en emotionele patronen uit het verleden, de behoefte om los (controle) te laten is er wel, maar lukt nog niet echt. Ik heb een boek geschreven over mijn dappere leven tot nu toe. Daarnaast heb ik het gevoel dat ik weinig opensta voor mijn omgeving voor mezelf, etcetera. Ben vaak moe en slaap niet al te best, tekenen van burn-out en depressieve gevoelens. Ga weinig echte uitdagingen aan en blijf meestal in een veilig kringetje. Sinds mijn jeugd heb ik het gevoel niet opgewassen te zijn tegen het leven en met veel dingen geconfronteerd, o.a. een hersenletsel op elfjarige leeftijd , terwijl mijn persoontje al zo veel gedaan heeft om te overleven. Iedere vraag is misschien overbodig, omdat we het antwoord in onze eigen wijsheid meedragen. Toch vraag ik jullie zienswijze op deze situatie en hoe die te doorbreken. De vragensteller.

  Michael: Beste vragensteller, als u blijft proberen om op wilskracht uw verdieping te kunnen creëren, blijft uw hoofd de bepalende factor. Uw verlangen om er echt voor u zelf te willen zijn ontbreekt in onze ogen. De levensvreugde van het ervaren van uw leven te midden van zoveel schoonheid, bijvoorbeeld de natuur, de waardevolle mensen om u heen, neemt u onvoldoende waar vanuit uw hart. U heeft de keuze om de zonzijde van het leven te willen beleven of meer in de schaduwzijde te leven. Onze uitnodiging aan u is, onderzoek waardoor u zich lichter voelt en realiseer u dat u in vrijheid leeft. Dan borrelen uw wijze innerlijke antwoorden naar uw bewustzijn. Hoe u uw verleden makkelijker los kunt laten of hoe u makkelijker uw verleden achter u kunt laten is om uw bewust te worden hoe regelmatig u tijd reist naar uw verleden en daardoor onvoldoende in het hier en nu verkeert.

  Beste Michael, ik worstel doorlopend met een gebrek aan geld. Er gaat bij mij maandelijks meer geld uit dan dat er binnenkomt en ik moet soms allerlei kunstgrepen uithalen om het hoofd boven water te kunnen houden. Ook als ik eens een mazzeltje heb (zoals een teruggave van de belasting) is de vreugde van korte duur. Dit alles heeft een grote, nadelige invloed op mijn levensvreugde. Ik weet dat ik hier zelf de oorzaak van ben (ik geef bijvoorbeeld niet graag geld uit, juist vanwege de angst dat ik dan weer snel in het rood sta), maar het lukt me maar niet om dit probleem op te lossen. Ik hoef niet per se een miljoen op de bank te hebben, geef ook niks om materieel bezit, maar ben al tevreden als ik gewoon probleemloos aan mijn verplichtingen kan voldoen. Hoe kan ik dit oplossen? Bezuinigen? Juist meer geld uitgeven (onder het motto: geld is energie en energie moet stromen)? Het 'tienden'-principe toepassen? Iets anders? Graag je advies. Mijn dank, de vragensteller

  Michael: Beste vragensteller, voor ons gevoel zit het tussen uw oren. U heeft zo weinig vertrouwen dat er ook voor u overvloed bestaat. Dit veroorzaakt u door uw beperkende overtuiging dat uw elke maand fratsen uit moet halen om aan uw verplichtingen te voldoen. Uw uitspraak over geen waarde hechten aan materie is hier mede ondersteunend aan. Als u zou genieten van ‘mooie’ dingen, zowel materieel als immaterieel, creëert u ook een andere kijk om te willen genieten waardoor het mogelijk wordt overvloed in uw leven toe te laten.

  Hoe ga ik om met liefdesrelaties en wat heb ik daar in te leren?

  Michael: Beste vragensteller, hoe u om gaat met liefdesrelaties, daar zouden wij een boek over kunnen schrijven. Ons voorstel aan u is, reflecteer als waarnemer op uw herinneringen, feedback en mogelijk reconstructies van afgesloten liefdesrelaties. Om een handvat te geven vragen wij u te onderzoeken hoeveel eigenliefde u voor uzelf voelt en het mogen ontvangen van wat het leven u aanbiedt. Daarbij komen wij bij uw tweede vraag. Als u het voorgaande serieus onderzoekt, heeft u uw gevraagde rode draad in handen.

  Beste Michael, precies zes maanden geleden heb ik je een vraag gesteld. Ik hoop dat ik vandaag een vervolg vraag mag stellen. Ik weet inmiddels heel goed hoe mijn plan eruit gaat zien. Het wordt prachtig naar de aarde getrokken. Ik krijg heldere beelden, zeer gedetailleerd, van hoe ik mijn liefde neer mag gaan zetten. Ik ben ook al bezig met de financiering hiervan. Dit is een stukje waar ik nog wat ondersteuning in zou willen. Ik weet dat als ik vertrouw op mezelf er meer dan voldoende geld komt. Ik voel dat heel sterk en helder. Alleen soms komt de twijfel en voel ik ook direct dat het inzakt. Om nog wat sterker te kunnen vertrouwen op mijn gevoel zou ik je willen vragen: is de manier waarop ik op dit moment het geld bij elkaar probeer te krijgen de juiste manier? Kun je een inschatting in de tijd maken voor mij, hoe lang gaat het duren voordat ik het bij elkaar heb? Het gaat er mij hierbij niet om dat ik het snel wil hebben, maar enkel om mijn vertrouwen lang genoeg vast te kunnen houden. Het zou me erg helpen als ik hierin net even een extra steuntje kan krijgen door een heldere boodschap. Want al voel ik mij omringd door wezens die mij steunen, een boodschap via een andere weg geeft dan toch weer wat extra vertrouwen dat wat ik voel ook echt klopt. Alvast bedankt. De vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, het verheugt ons hoe u met het antwoord van de vorige keer aan de slag bent gegaan. Wij vertrouwen erop dat de door u gemaakte keuzen succesvol zullen zijn. Het ervaren van zoveel vertrouwen door uzelf is het gevolg van het willen luisteren naar uw innerlijk weten. Echter, op uw vraag in verband met de tijdsduur kunnen wij geen antwoord geven. Omdat er meerdere mensen bij betrokken zijn die elk vanuit een vrije keuze hun beslissingen nemen, is het van deze zijde uit niet aan ons om daar informatie over beschikbaar te stellen. Het is mede afhankelijk van de eigen drive en het beïnvloedbaar zijn door leef- en omgevingsomstandigheden.

  Goedemorgen. Gisteren ben ik op bezoek geweest bij een IBBO school, dit staat voor Ik Ben Bewust Onderwijs. Deze school is nog aan het opstarten en wordt geleid door een enthousiaste directrice. Op dit moment hebben ze 25 leerlingen in de leeftijd van vier tot 17. De meeste kinderen zijn uit het regulier onderwijs afkomstig waar ze aanliepen tegen problemen. Veel kinderen zijn hoog gevoelig. Ze beginnen de dag met meditatie en werken verder in hun eigen tempo op hun eigen niveau. Ook wordt er gewerkt samen met engelen en meesters. Eigenlijk een school waarvan ik zou zeggen de ideale school voor mij om te werken. Al is het dan de andere kant van het land en wordt er gewerkt op vrijwillige basis. Ik ben nu aan het zoeken of ik deze uitdaging wel of niet moet aangaan. Hierbij loop ik tegen een innerlijke stem aan die zegt niet doen, dit heb je al gehad en is niet meer nodig. Wat ik nu niet weet is of dit mijn angst is, of dat het niet meer nodig is om in het onderwijs te gaan werken. Kunt U mij hier antwoord in geven. Met vriendelijke groet.

  Michael: Beste vragensteller, u maakt het uzelf wel wat lastig. U wilt antwoorden vanuit uw innerlijk zelf en als u dan antwoorden krijgt, gaat u het rationaliseren. Volgens ons heeft u ook gewoon inkomen nodig. U heeft goed aangevoeld dat u deze ervaring niet nodig heeft. Wat wij missen is uw enthousiasme om u in te zetten voor deze kinderen. U zou bijvoorbeeld zelf ook een groepje kinderen kunnen uitnodigen om te mediteren en te vertrouwen op hun eigen innerlijke weten. Sta uzelf toe om uw hart meer te volgen. Werken vanuit uw hart maakt u een gelukkig mens.

  Michael, een paar maanden geleden hebben mijn vriend en ik onze relatie verbroken; we hebben meerdere IVF behandelingen ondergaan die helaas niet zijn geslaagd. De manier waarop we met elkaar omgingen na deze gebeurtenis maakte heel duidelijk wat ik wel wist maar hoopte dat zou veranderen; dat de balans in deze relatie niet goed was voor me. Sinds de laatste niet geslaagde behandeling heb ik me voorgenomen om me niet meer onnodig te laten beperken. Sinds onze relatie beëindigd is neem ik de tijd om stil te zijn en echt te voelen, en dat werkt geweldig; ik voel me 'mezelf', ik voel de energie tintelen en de ideeën bruisen in me op en ik ben in beweging om dit ook in actie om te zetten. Heerlijk. Tegelijk blijft mijn verlangen om mijn ware grote liefde te ontmoeten en liefst ook samen een kind te krijgen. Tot nu was ik vaak (onbewust) bang dat ik (nog) niet goed genoeg was om moeder te zijn, die overtuiging heb ik niet meer. Ik ben 44, maar wil absoluut niet haasten en mezelf alle tijd geven om te onthechten van mijn relatie. Is die ware liefde en een eigen kind voor mij weggelegd?

  Michael: Beste vragenstelster, je zult begrijpen dat wij deze vraag niet kunnen en mogen beantwoorden. Anders zouden wij het idee wekken dat wij de mensen op aarde, die allen een vrije wil hebben, toch als een marionettenspel te kunnen beïnvloeden. Het is heel fijn om te horen dat u beperkende overtuiging over het moederschap niet meer in u leeft. Wij wensen u een gelukkige en gevoelige toekomst toe.

  Hallo lieve Michael, ik heb U al eerder een vraag gesteld over mijn bijzondere ontmoeting met een man in 2010 en wie ik maar niet uit mijn hart kan krijgen, mijn hart stroomt letterlijk over van liefde voor deze man ook al ben ik maar een paar keer met hem uit geweest. Het is nu 3 jaar geleden, ik heb steeds het gevoel dat ik bij hem hoor, kan er s ’nachts vaak niet van slapen, hij blijft maar in mijn hart. Ik ben alles over tweelingzielen gaan lezen, ik stroom over van liefde bij het horen van bepaalde muziek. Waar ik ook steeds aan moet denken is wat hij zei: you and me are the same. Mijn vraag is: moet ik hem loslaten (ook al is dat moeilijk want hij blijft maar bij me in gedachten). Dank je wel alvast voor je antwoord. Liefs, de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, als deze man zo in uw systeem blijft zouden wij zeggen, u bent twee mensen op aarde, dus zoek opnieuw de ontmoeting. Want als twee mensen zo samen willen zijn heeft u wat u wenst. Het is niet zo zinvol om uw nachten op te offeren aan dromen, want daar haalt u hem niet mee in uw leven. Neem de uitdaging aan om uw hart uit te spreken.

  Juli 2013

  Mijn vraag is als volgt: Na vele jaren gewerkt te hebben in dienst van spirituele bewustwording en de toepassing daarvan in het dagelijks leven dient zich in mij een zielsverlangen aan een boek te schrijven vanuit ervaringsdeskundigheid gekoppeld aan kennis en inzicht over de continuïteit van bewustzijn, omdat het anderen kan inspireren en stimuleren de lichtkracht van het hart te leven. Dit verlangen brengt me in conflict met mijn persoonlijke verlangen. Ik voel bereidheid en overgave, tegelijkertijd hoef "ik" niet zo nodig. Er is immers meer dan voldoende informatie beschikbaar. Graag jullie licht hierover? Dank.

  Michael: Beste vragenstelster, u heeft gelijk dat er al veel informatie over bewustzijnsverruiming, het thema bewustzijn, geschreven is. Echter wat het verschil uit zou kunnen maken is dat het een persoonlijk boek wordt. En als u vanuit uw werk mensen aanraakt kunt u hen deze informatie ter ondersteuning / begeleiding meegeven. U kunt het ook in een syllabus vorm doen, dan blijft u heel dicht bij uw doelgroep en hoeft u niks te maken te hebben met het uitgeefproces. Op deze wijze komt u aan beide verlangens tegemoet.

  Lieve Michael, ik heb het gevoel alles te kunnen zijn. Maar wel vanuit hart en ziel. Ik verlang vanuit mijn ziel zoveel mogelijk mensen oprecht liefde te kunnen geven, op een toegankelijke, speelse manier. Waarom blijf ik dan toch achter mijn laptop zitten? Lieve groetjes, de vragenstelster.

  Michael: Lieve vragenstelster, u bent inderdaad een zeer liefdevolle vrouw, echter als u niet uzelf eerst onvoorwaardelijk lief heeft, brengt u de stroom van delen en ontvangen niet op gang. Want u wordt belemmerd in het geven van de liefde doordat u het op een vooraf bedachte manier denkt te kunnen geven. Dus ervaar eerst uw eigen koestering en zelfacceptatie omdat u daardoor moeiteloos de ont-moeting met anderen op een spontane intuïtieve manier kunt aangaan. Als u elke dag begint om te voelen wat u het liefste zou willen doen of bereiken die dag, kunt u dit zien als uw eerste stap in dit proces.

  Mijn rol is de Wereldwijze. Wat heb ik nog nodig op dit moment om zichtbaar te worden en tevens uit de strijd (van mij zelf te blijven), het me steeds willen bewijzen – oud iets?

  Michael: Beste vragenstelster, feitelijk getuigt je vraag al van een inzicht in uzelve. Echter wat hiervoor noodzakelijk is, is dat u uzelf gaat omarmen en accepteren. Want u laat uw hoofd een hoofdrol in uw leven zijn waardoor het inzetten van uw innerlijk weten vaak op de tweede plaats komt. Door bewust te kiezen om steeds weer vanuit het hier en nu te leven en uw keuzes te maken, zult u uw innerlijk weten liefdevol bepalend laten zijn.

  Juni 2013

  Mijn vraag is het volgende: Sinds vorig jaar ben ik gestart met mijn eigen praktijk als coach. Heb ruime ervaring hierin maar altijd in loondienst. Kreeg en krijg nog steeds mooie ervaringen alsof een stroom van middelen en de juiste mensen op de juiste tijd en plaats op mijn pad komen. Maar dit beangstigt mij ook. Ben soms bang dat het succes en rijkdom niet voor mij bestemd is. En dat dit maar tijdelijk een illusie is... . Heb daarnaast moeite om aan anderen over te brengen dat ik naast psychologische methodieken ook met een andere dimensie werk, zonder zweverig over te komen, want dat ben ik ook niet.

  Michael: Beste vragenstelster, zoals u wellicht weet creëert eenieder z'n eigen toekomst. Vanuit loondienst droomde u van een goed lopende praktijk. Dat heeft u dus gecreëerd. Als u zich nu gaat bewegen in uw angstscenario, is dit hetgeen wat u voor u zelf ongewenst aan het creëren bent. Als u weer terug keert naar uw eigen bron, kunt u deze angst transformeren en daardoor loslaten. Voor wat betreft uw laatste opmerking verwacht u misschien van u zelf nu al te veel. Als u vanuit uw hart en in verbinding werkt, hoeft u toch niet altijd te delen welke lijnen en methodieken u inzet. Sterker nog dan kan het heel erg ervaren worden als een hoofd-, oftewel een rationele ingang. Door steeds meer vanuit het grote vertrouwen er voor die ander te willen zijn, draagt u precies datgene over wat u wenst.

  Mei 2013

  Beste Michael, het begeleiden van mensen als therapeut en coach is mijn grote passie en ik ervaar tijdens sessies steeds meer Goddelijke ondersteuning. Toch loopt mijn praktijk amper en kan ik niet in mijn levensonderhoud voorzien. Uit vertwijfeling zoek ik dan naar ander werk, maar geen enkele vacature lijkt te passen. Het is mijn diepe verlangen een bloeiende praktijk te hebben, ook mensen in organisaties te coachen en cursussen geven. Ik heb echter grote moeite met het zichtbaar maken van mijzelf: creativiteit en inspiratie voor grootschalige, duidelijke promotie stagneren telkens volledig: iets in mij durft zich niet te laten zien, weet niet hoe mezelf neer te zetten. Toch voel ik de drang naar zichtbaarheid. Hoe doorbreek ik de stagnatie? Alvast hartelijk dank.

  Michael: Beste vragenstelster, er is een tijd voor alles en dat kan plaats vinden in de juiste volgorde. De voldoening die u ervaart met uw klanten is een teken dat als u zich open stelt, u deze vorm van begeleiding tijdens sessies ontvangt. Zoek hulp bij het u zichtbaar maken door mensen wiens deskundigheid dit is. U dient uzelf nog verder te ontwikkelen in het kunnen staan voor wat u neer wilt zetten in deze wereld en uw wens om in organisaties te kunnen functioneren. Anders gezegd u bent nu nog onvoldoende
  stevig waardoor dat wat nodig is, nog niet door u gebracht kan worden. Je kunt niet voor iets groots staan terwijl je je klein voelt. Als u uw persoonlijkheid meer heeft ontwikkeld en u zichzelf kunt zich neerzetten, is het de tijd om uw stappen in organisaties te zetten. Zo mooi gezegd, 'first things first'.

  Regelmatig hoor ik dat we van ons ego af moeten. Zelf denk ik dat niet. We zijn ego. Hoe meer heel dat ego is met het geheel hoe meer licht het ego doorlaat. Als tijdelijke ziel. Ons glashelder ego is prachtig. Misschien moet ik het nog wat nuanceren. Graag zou ik een antwoord over het begrip ego ontvangen. Zielsgraag werk ik namelijk aan het helen van het topmanagement van bedrijven om weer tot een whole in one te komen. Dan is een antwoord over dit onderwerp wel gewenst. Met diep respect .

  Michael: Beste vragenstelster, wij zijn er niet voor om de mensen te helpen om egoloos te worden. Het gaat er om dat het ego onderschikt mag zijn aan je Hoger Zelf of Essentie. Je hebt je persoonlijkheid nodig om hier een aards leven te leven met alles wat daar bij hoort. Wij gaan ervan uit dat u feitelijk aan hetzelfde doel werkt als waar wij voor staan. Namelijk vanuit dualiteit, naar het overstijgen van deze dualiteit. Wat u bedoelt met whole in one. Wij zijn blij met uw zuivere intentie om de top van het bedrijfsleven hierin te begeleiden.

  Ben ik op dit moment samen met mijn zielsverwant en is het de bedoeling dat we samen zijn, na wat we allebei hebben meegemaakt? Alvast heel erg bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag.

  Michael: Beste vragenstelster, we vinden deze vraag lastig te beantwoorden met ja of nee omdat u elkaar in meerdere levens bent tegenkomen. In een van deze levens heeft u een langdurige relatie gehad. Dus vandaar dat u deze vertrouwdheid zo voelt. Op uw tweede vraag kunnen wij u geen antwoord geven omdat dit alles te maken heeft met uw vrije keuze en dus ook met uw eigen eindverantwoordelijkheid hoe met deze relatie om te gaan. Volg uw hart en laat u voeden door uw Hoger Zelf / innerlijk weten, dan kunt u het meest zuivere antwoord in uzelf weten of horen.

  April 2013

  Beste Michael, bijzonder om op deze manier contact te maken. Ben in de jaren 80-90 intensief bezig geweest via een andere channeling Set(h?) met de zoektocht naar zin en onzin van mijn leven. Dat bewustwordingsproces is altijd door gegaan waarbij ik mij vaak heb laten leiden door leergierigheid en nieuwsgierigheid. Heb geleerd om het dagelijks leven te leven en verantwoording te nemen. In de afgelopen 15 jaren heb ik een beroep gevonden, mooie dingen mogen doen en evenzo mijn fouten gemaakt. Ik ben een dienstbaar en veelzijdig mens-begeleider geworden. Financieel ben ik nooit draagkrachtig geweest, al heb ik wel gedaan wat ik graag wenste. Verder ben ik niet echt sterk in het naar mij toe trekken van mensen. Nu sta ik weer op een kruispunt in mijn leven en kan gewoon niet kiezen, of tot focus te komen, verdwaal telkens weer of ben al snel niet meer geïnteresseerd. Wil nog graag circa 10 jaar actief werken, al mag dat na 5-6 jaar wat minder fulltime, en wellicht daardoor nog wat langer werken. Mijn vraag is hoe kom ik tot de juiste keuze? Daarbij vind ik het ook wat lastig om mee te gaan in de snelle veranderingen en in het bombardement van informatiestromen mijn stem te laten horen. Ik weet het gewoon niet. Alvast bedankt.

  Michael: Beste vragenstelster, u bent een vrij mens. Om te reageren op uw bombardement ervaring: waarom luistert u niet zoals eerder naar uw innerlijke stem en doet u wat bij u past? Het jaar 2013 is, zoals u weet, een jaar vol transities en transformaties, dus uw wensen hebben ook een verdiepingsslag gemaakt waardoor u meer vanuit uw eigenheid mensen aan wilt raken. Dus doe als eerder, creëer uw eigen pad en stem u af op uw innerlijke wijsheid, zodat u in uw eigen tempo, die altijd al als een golfbeweging door uw
  leven loopt, te blijven volgen. U bent nu veel gericht op de wereld om u heen en uw eigen pad is het volgen uw behoefte om uw bijdrage te leveren aan de veranderingen en transformaties die nu bij mensen plaats vinden.

  Beste Michael, ik worstel met het item, dat ik telkens als ik mijn praktijk met meer cliënten wil uitbreiden, ik het even kan vasthouden en dan is de energie weer weg. Hoe komt dit? Hoe kan ik de energie vasthouden zodat mijn praktijk beter loopt.

  Michael: Beste vragenstelster, wat hier speelt is dat u in uw gedachten deze beperkende overtuiging steeds opnieuw creëert. En als u beter naar uw lijf wilt luisteren kunt u uzelf gunnen om hierin een andere balans te zoeken. En als u reflecteert op uw behoeften om uw praktijk uit te breiden, gaat u gebruik maken van uw innerlijk Weten zodat u kunt leven naar de inzichten die u hierdoor ontvangt.

  Ik weet al een tijd wat mijn missie/taak/opdracht hier op aarde is: mensen coachen om hen bewuster te maken van zichzelf en hun ware kern en zelf een voorbeeld te zijn in hoe je van hoofd naar meer in je hart kunt komen. Met dit proces ben ik al een tijd bezig, lagen afpellen. Toch lukt het mij moeilijk om de juiste vorm te vinden om dit als werk te doen. Ik ben een praktijk gestart, maar er komen geen klanten. Het lukt wel in privésituaties. Wat kan ik doen, wat houdt mij tegen? Bedankt voor het antwoord. Hartelijke groet.

  Michael: Beste vragenstelster, het zoeken naar een vorm is eigenlijk wat u meer vanuit uw hoofd wil creëren. Dus als u kijkt hoe u in de privé situaties uzelf vrij houdt van vorm, kunt u op dezelfde wijze uzelf toestaan met grote openheid de ander te ontvangen en er voor die ander te zijn.

  Hallo Michael, ik ben een gelukkig mens, moeder van 2 geweldige zoons, die ik sinds hun 14de en 16de leeftijd alleen op heb gevoed met heel veel liefde, ik houd me veel met spiritualiteit bezig en leef in het nu en geniet van alles en iedereen en ik kan werkelijk zeggen dat ik vanuit mijn hart leef, ook mijn werk geeft mij heel veel voldoening. Ik ben vele jaren alleen geweest en nu komt de vraag: ik heb iemand ontmoet tijdens een vakantie in het buitenland in 2010, een man waarbij ik me thuis voelde en zielsgelukkig was, ook al was het maar voor even, ik kan tot de dag van vandaag deze man niet vergeten, ik voelde/voel een intense liefde die ik nooit eerder heb ervaren, hij is werkelijk 24 uur p.d. in mijn hoofd/hart, ik heb hem nooit weer gezien. Waarom kan ik deze man niet vergeten, hoe kan dit? Warme groet en dank je wel alvast voor U antwoord.

  Michael: Beste vragenstelster, wij kunnen hier heel makkelijk een antwoord op geven. U heeft een mens ont-moet die u heeft mogen aanraken op wezensniveau. Daar heeft u in een ander leven een intense en langdurige relatie mee gehad. Wat deze mens bij u heeft aangeraakt is uw eigen harte liefde om u ook er aan te herinneren deze liefde weer voor u zelf te voelen. Dus u heeft de boodschapper ontmoet.

  Beste Michael, sinds kort heb ik de beslissing genomen om me los te maken van het reguliere werk (psychosociaal en maatschappelijk welzijn) en me volledig te richten op eigen praktijk. Het is een weg van jaren geweest, waarin ik toegroeide en verlangde naar deze stap op weg naar vrijheid. Althans, zo voelt het voor mij. Nu het bijna zover is voel ik me moe, maar ervaar tegelijkertijd een groter wordende inspiratie om intuïtief en spiritueel te coachen en counselen. Ik doe dit nu al deels, maar hoop dit helemaal op eigen manier vorm te kunnen gaan geven. Ik werk vanuit het licht van het Christus bewustzijn en voel me hier zeer mee verwant. Ondanks dat ik soms nog wat oude innerlijke twijfels voel, vaar ik nu mee op innerlijk kompas. Kun je hier iets over zeggen? Hartelijk dank, een lezer van de site.

  Michael: Beste vragenstelster, toen uw vraag aan ons werd voorgelezen, werd het voor de channelaar heel licht voor het innerlijk oog. Dit licht werd gecreëerd door de blijheid vanuit de kosmos dat u weer teruggekeerd bent naar uw eigen kwaliteit van zijn en uw verlangen gevolgd hebt om deze weg volledig uw weg te laten zijn. Hier valt niet nog meer nog meer aan toe te voegen.

  Lieve Michaël, ik ben momenteel thuis en overspannen. Onze hele organisatie staat momenteel heftig in het nieuws en in de krant. Directieteam/P&O/leidinggevenden voeren een waar schrikbewind wat al veel mensen ziek heeft gemaakt en zelfs ontslagen. Ik ben aan het herstellen, moet met mijn leidinggevende om de tafel, voor een re-integratietraject. Ik heb al geruime tijd last van de negatieve energieën op de werkvloer, daarbij een leidinggevende die me onder druk heeft laten tekenen voor iets waar ik het niet mee eens ben en heb hier schriftelijk protest aangetekend, hij doet er niks mee en ik voel alleen maar meer angst om met hem gesprekken te voeren, omdat hij ook onbetrouwbaar is. Ik ben een hoog sensitieve persoon en mijn ziel is zoekende naar iets anders, maar weet nogniet wat. Terugkeer naar deze werkvloer lijkt bijna onmogelijk en ik hoop dat er straks iets gaat veranderen in de top. Door zoveel stress raak ik nog meer in een negatieve spiraal en kan soms niet meer helder denken en voelen wat ik nu wil. Hoe kom ik uit deze nare situatie? Liefs.

  Michael: Beste vragenstelster, we willen benadrukken, wordt bewust van het feit dat u een vrij mens bent. Uw mindset heeft u helemaal vastgezet met de door u ongewenste negatieve energie. Stel u zelf, bijvoorbeeld visualiserend, een zonnige krachtige toekomst voor waarin u in grote mate uw fijngevoeligheid inzet. Daarmee laat u uw schrikbeeld van uw huidige toekomst lichter en lichter worden. Hierdoor komt u toe aan het ervaren dat u zelf uw leven kunt bepalen. Zeker hoe u om wilt gaan met uw leven. Wees u bewust in welke mate u externe factoren impact laat hebben op de kwaliteit van uw Zijn. Als u vanuit uw spiritualiteitsgedachte contact maakt met uw Hoger Zelf, zult u zich veel gemakkelijker kunnen verbinden met het grote geheel. Begin nu bewust te genieten van de wonderen in de natuur zoals de bloesem, de groen wordende bomen
  en zingende vogels.

  Op kerstdag 2012 kreeg ik zeer heftige hartkloppingen, ik dacht echt dat mijn laatste uurtje geslagen had. De dagen en weken daarna nam het af. Nu merk ik steeds meer dat als ik bij een groep mensen ben dat mijn hart heel heftig te keer gaat. Wat is dat toch, ik herken het nu wel maar weet niet wat ik er mee moet? De laatste jaren werd ik al heel snel ziek van mensen, maar dit vind ik nog heftiger. Ik weet wel dat mijn aura heel erg open is op diverse plaatsen. Hartelijke groet.

  Michael: Beste vragenstelster, zoals u zelf al aanvoelt bent u steeds gevoeliger geworden voor de energie waarin u zich begeeft. Als u van u zelf weet, dat uw aura niet in orde is vragen wij ons af waarom u daar geen zorg voor wilt dragen. Er zijn genoeg mogelijkheden om geholpen te worden om uw aura te helen zodat uw energie niet alle kanten
  opvliegt. U bent te kwetsbaar voor de energieën van anderen geworden, doordat deze energie moeiteloos in uw aura kan binnenstromen. Daarnaast bent u onvoldoende gegrond oftewel in verbinding met de aarde. Dus ons advies aan u: zorg beter voor uw totale Zijn. U zult dan ervaren hoe heerlijk het is om in uw eigen kracht te leven.

  Maart 2013

  Hallo Michael, ik ben van ambitie naar zingeving gegaan en heb veel geïnvesteerd. Het is me duidelijk wat ik wil doen op aarde voor en met mensen. Wat is het dat ik ondanks mooie producten, diensten en activiteiten waarin ik parels laat zien en wil aanreiken, weinig tot geen respons heb gekregen? Gezien de wetmatigheid 'wat je zaait zal je oogsten' begrijp ik niet waarom er, ondanks dat ik deel in mijn ervaringen, tot op heden bijna niets is teruggekomen. Vroeger toen ik minder te bieden had en ik een leven leidde dat in het plan van anderen paste, had ik wel genoeg klanten, inkomsten en relaties. Mijn reserves raken een keer op. Wat kan ik doen? Een baan vinden lukt sinds actief solliciteren ook niet, om niet te spreken van een partner en gezin vormen en ik verveel me dagelijks? Hartelijke groet van de vragenstelster.

  Michael: Beste vragenstelster, als u uw tekst terugleest dan gebruikt u het willen. Het voelt voor ons dat u nu ook op de wilsenergie vindt dat de kosmos u tegemoet dient te komen. U creëert iets in uw hoofd wat nog niet is ingedaald in uw hart. En we vragen ons af hoe het mogelijk is dat u in deze een afwachtende houding aanneemt. Als u uw reserves ziet slinken en u gaat dan niet beter voor uzelve zorgen, is er nog altijd geen postbode die bij u uw klanten of geld komt brengen. Als u in de energie van de echte overgave komt zult u ook merken dat mensen naar u toe komen. Houdt u er rekening mee dat het opbouwen van een nieuw bedrijf en/of praktijk ook gewoon tijd kost.

  Goedendag Michael, ik heb een vraag. Waarvoor ben ik op de aarde gekomen en wanneer mag ik vanuit mijn essentie er zijn? Waarom voel ik me een soort van afgesneden te zijn met mensen. Hiermee bedoel ik dat ik geen echt contact kan krijgen met mensen. Hartelijke groet.

  Michael: Beste vragenstelster, om met het belangrijkste te beginnen. Uw Essentie wil niets liever dan door u geleefd te worden en daarmee zichtbaar zijn op aarde. Deze
  levenswijze te leven, is één van uw meest belangrijke gestelde doelen van uw huidige leven. Het moment dat u vanuit volle overgave UZELVE accepteert zal definitief de deur worden opengezet voor uw totale Zijn. Als gevolg hiervan kunt u de ander echt gaan ontmoeten om in contact te treden.

  Februari 2013

  Geachte/Beste Michael, allereerst, dank dat ik een vraag mag stellen. Ik merk dat ik ongeduldig ben, gauw boos en vooral veel klaag. Ik vind dit onaangenaam. Hoe kom ik ervan af of hoe ga ik er (het beste) mee om? Alvast hartelijk bedankt. Met vriendelijke groet.

  Michael: Beste vragensteller ons voorstel is, kijk in uw spiegel en kijk diep in uw ogen en achter in uw ogen. Degene die terugkijkt kunt u ervaren als uw Hoger Zelf. Blijf in verbinding met deze ogen en voel / neem waar hoe in u een verandering plaats vindt. Deze ogen mogen u vertellen: 'Accepteer u zelve, accepteer het leven in overgave dat u als man deel bent van het grote geheel. Anders gezegd, u bent de medeveroorzaker en getuige van het veroorzaakte'. Uw transformatie begint met eigenliefde en zelfrespect, het bij uzelf houden in plaats van te focussen op wat in uw ogen niet goed of niet goed genoeg is.

  Michael, sinds het overlijden van mijn man, al lang geleden, word ik gekleineerd, bespottelijk gemaakt, vernederd etc. etc. Dus gepest door mijn oudste kind. Ik weet niet waar ik dit aan verdiend heb. Ik heb altijd geprobeerd, zelfs nu nog een goede moeder te zijn. Natuurlijk heb ik ook mijn fouten, maar die worden niet vergeven. Vanaf het moment dat dit kind geboren is, heb ik het altijd met liefde behandeld. Maar ik heb nooit liefde terug gekregen. Het doet zo'n ontzettende pijn en ik heb heel veel verdriet. Ik vraag mij af, waar heb ik dit aan verdiend. Door het gepest door de jaren heen laat mijn gezondheid ook te wensen over. Bij de gedachte dat ik ouder word ben ik bang voor mijn kind, dat ik als een beest behandeld zal gaan worden. Ik probeer het los te laten, maar dat kost mij heel veel moeite. Ik zit hier heel erg mee. Kunt u mij advies geven? Met vriendelijke groet.

  Michael: Lieve vragenstelster, wij schrikken een beetje van uw vraag. Hoe is het zo kunnen ontstaan dat u uw kind zo veel macht-kracht gegeven heeft? Als u in uw hart kijkt dan voelt u toch een liefdevolheid. Dit is uw innerlijke liefdeskracht waar u te allen tijde toegang toe heeft. Ons advies aan u is, neem uw besluit om anderen geen negatieve invloed op uw kwaliteit van leven te geven. Daardoor zult u kunnen gaan ervaren dat uw angst voor uw toekomst afneemt. U bent een vrouw met een vrije wil die eindverantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van uw leven, dus gun uzelf de universele liefde oordeel vrij te ontvangen. Bijvoorbeeld door te genieten van de vogels, de natuur, het voorjaar dat weer snel komt en waardeer uw eigen gezelschap meer. Dan maakt u zichzelf ook veel minder afhankelijk van iemand anders.

  In mijn werk ben ik helemaal leeggelopen. Steeds dringt de gedachte zich aan mij op dat ik kinderen zou moeten gaan opvangen die niet meer thuis kunnen wonen. Mijn ouders zijn overleden en hebben een erfenis nagelaten die voldoende mogelijkheden biedt. Raak daar erg geïnspireerd door. Valt me zwaar om de switch te maken en de zekerheden van het huidige werk op te geven. Er is geen moment dat ik niet aan dat plan denk. Word ermee wakker en slaap onrustig. Kunt u mij helpen bij mijn keuze? Is dit hoe een roeping of bestemming werkt?

  Michael: Beste vragenstelster, om met uw laatste vraag te beginnen kunnen wij dit het beste omschrijven als een intens verlangen van uw Essentie. Het wijkt niet meer uit uw gedachten omdat het tijd is om deze mogelijkheid intensief te onderzoeken zodat u achteraf geen spijt zult hebben van uw beslissing. Omdat u zelf al mogelijkheden ziet om dit verlangen te realiseren weet u ook in welke richting u uw voorbereidingen zult kunnen treffen. Dit verlangen komt voort uit een ervaring vanuit een eerder leven. Volg uw hart vanuit vertrouwen. Vraag begeleiding op de u bekende manier en zet de eerste stap.

  Hoi Michael, ik heb al jong heel sterk en zeker gevoeld dat mijn leven een door mij duidelijk gekozen pad heeft. Ik ben dankbaar voor alles wat ik meegemaakt heb en krijg regelmatig mooie visioenen en voel wel wie ik ben. Maar waar ik zo'n moeite mee heb is dat het leven op aarde zo 'gesluierd' is. Er is nu een stilte en ik zie voor me wat er gaat komen, maar ik word zo moe van het niet helder kunnen zien. Welke stap moet ik zetten? Wie begrijpt mij? Waar vind ik de middelen om te doen waarvoor ik gekomen ben? Het voelt alsof ik me door een dikke laag mist moet worstelen om telkens de volgende stap te zien, terwijl het volgens mij ook makkelijk moet kunnen. Ik wil voor kinderen gaan zorgen die meervoudig gehandicapt zijn en mijn hart gaat uit naar kinderen die terminaal zijn, kinderen waarvoor de biologische ouders niet kunnen of willen zorgen, maar ik zie niet goed of ik de juiste weg daarvoor ga. Kunnen jullie me helderheid geven? Liefste knuffels.

  Michael: Beste vragenstelster, wij ervaren uw blijheid om te zien wat er komen gaat en soms is het niet mogelijk om veel vooruit te kunnen kijken omdat het nog niet helder is wat een vervolgstap wordt. In deze situatie wordt er van u overgave en vertrouwen gevraagd en het geduld om te wachten totdat u voelt dat u zicht heeft op een volgende stap. Op uw vraag wie begrijpt mij, kunnen wij zeggen voel wie open staat om met uw zoektocht mee op reis te gaan zodat u in het dagelijkse leven niet het gevoel hoeft te hebben dat u alleen op een zoektocht bent. Waar vindt u de middelen om te doen waarvoor u gekomen bent? Als u daarmee de financiële middelen bedoelt zult u zelf naar mogelijkheden dienen te kijken en ook de gesprekken aan te gaan met bijvoorbeeld organisaties / instanties die gelijksoortig werk verrichten. Als u andere middelen bedoelt, vaardigheden of mogelijkheden, dan bent u al gezegend met deze middelen en zal uw aandacht gefocust kunnen zijn op een verdieping in uzelf waardoor er gemakkelijker een aansluiting plaats kan vinden met uw doelgroep. Met betrekking tot het gaan van de juiste weg. Als u uw hart volgt gekoppeld aan uw innerlijke wijsheid kunt u zelf eenonderscheid maken tussen het gaan van uw juiste pad of iets te ondernemen wat u als mens heel graag wilt. Het is hierbij belangrijk om uw handelingen en activiteiten mede te laten bepalen vanuit een gegronde staat van zijn, oftewel blijf met de beide benen op de aarde staan, zodat u geen taken op de schouders neemt die u niet uit kunt uitvoeren.

  Michael, Ik ben nu 15 maanden thuis na een burn out in mijn werk. Terug keren in mijn oude baan is niet mogelijk. Momenteel heb ik de voorlopige diagnose, stoornis binnen het autistische spectrum in combinatie met een hogere begaafdheid. Wat ik wil is een baan waarin ik samen kan werken met meesters en engelen. De sluier weg nemen tussen zichtbaar en nog onzichtbaar leven. Ik geloof dat er een tijd komt waar dit mogelijk is, angst en pijn zal er niet meer zijn en ieder leeft in vrede en evenwicht. Kinderen leren om te gaan met de Goddelijke energie en leren de wetten van het leven goed te gebruiken. Waar is die baan?

  Michael: Beste vragensteller, ten eerste wensen we je een goede gezondheid en een volledig herstel. Wij adviseren je om ons boek te lezen, want hierin staat hele belangrijke informatie over de vrije keuze voor eenieder die ervoor gekozen heeft om in deze tijd te reïncarneren. Jouw Essentie heeft bewust gekozen voor je hooggevoeligheid waardoor je zelf jouw sluiers en de sluiers onder anderen beetje bij beetje kunt oplichten. Dus uw vraag 'waar is die baan?' ligt feitelijk voor de hand, want het werken met kinderen en andere hooggevoeligen ligt in de lijn van het verlangen van uw Essentie. Om op deze wijze te leven dient u eerst met uzelf op pad te gaan. Voornamelijk om te leren omgaan met uw eigen hooggevoeligheid zodat dit niet zal leiden tot een grote mate van energieverlies. Dus deze stap staat nummer 1 op uw prioriteitenlijst. Stel u open voor de ontmoetingen met andere hooggevoeligen die net minimaal één stap verder zijn dan u.

  Januari 2013

  Hallo Michael, ik stel me zo voor dat ook onze huisdieren en de wilde dieren meegenomen worden in de transitie van de energie op aarde. Hoe is dit voor deze twee groepen dieren en hoe kunnen we huisdieren hier eventueel in ondersteunen als we merken dat ze hier moeite mee hebben (wonend bij eigenaren die in verwarring zijn)?

  Michael: Beste vragenstelster, lief dat je zo bezorgd en betrokken bent bij onze viervoeters en natuurlijk de gevleugelden en alle andere dieren. Als u zich in verbinding stelt met het veld van de dieren kunt u alle goede gedachten, wijsheden naar deze groep sturen. Het is dan wel noodzakelijk dat u dit niet vanuit medelijden doet, wel vanuit gelijkwaardigheid. Dan is het ook heel behulpzaam als u ook voor de eigenaren in hun veld om bekrachtiging vraagt, zowel vanuit de kosmos als vanuit moeder aarde.

  Ik vraag mij af wat mijn doel hier op aarde is? Mijn passie is mensen helpen door inzichten te geven en healingen. Ik profileer mij niet echt naar buiten toe omdat ik denk dat de mensen die mij nodig hebben wel op mijn pad zullen komen. Resultaat: weinig mensen komen echt aankloppen. Beperk ik mijzelf? Hoe trek ik mensen aan? Ik blijf werken aan mezelf want dat stopt nooit, maar wat is nu mijn grootste prioriteit waar ik aan moet werken? Uit dankbaarheid warme groeten.

  Michael: Beste vragenstelster, feitelijk heeft u al uw eigen antwoord gegeven in de eerste zin van uw vraag. Als u de passie voelt om mensen te begeleiden en zo nodig te ondersteunen, vraagt dit van u om hiervoor te gaan staan en dus ook vindbaar te zijn. De uitdrukking 'bescheidenheid siert de mens' heeft menigeen meer persoonlijke beperkingen opgeleverd dan in de geest van deze uitdrukking de bedoeling was. Dus als u vanuit uw Zijn dienstbaar wilt zijn aan ontwikkeling of transformatie van anderen, zult u uw eigen transformatie mogen delen met anderen.

   

  Lees verder: Korte vragen en antwoorden 2012

   

  ---------------
  Jij kunt ook een vraag aan Michael stellen. Het is hierbij wel de bedoeling dat je de vraag binnen de thematiek van Michael stelt. Dus over het waarom van je leven hier op aarde, over je persoonlijkheid en hoe dit samen met andere levensomstandigheden ervaringen oplevert die passen in het grote plaatje van je huidige leven. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met situaties, je eigen ontwikkeling en daarin keuzes wilt en kunt maken.

  Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Elke vraag krijgt een kort antwoord en wordt hier gepubliceerd. Elke twee maanden zal één themavraag wat uitgebreider met Michael worden behandeld in een apart bericht.

 • Korte vragen en antwoorden 2012

  sunlight-tree

   

  December 2012

  Lieve Michael, ik ben momenteel een beetje moe van mijn werk, maar ben nog een loonslaaf omdat ik mijn lasten moet betalen. Er wordt gezegd dat de economie en het geldsysteem spoedig zullen verdwijnen. Weet u hoe lang dit nog moet duren? Ik durf niet zomaar ontslag te nemen, dan kan ik mijn levensonderhoud niet betalen, alles draait om geld en macht en eigenlijk word ik hier doodmoe van. Ik ben uiteraard niet de enige die dit slavernij systeem door heeft.

  Michael: Lieve vragenstelster, u bent misschien bekend dat er in onze wereld niet gesproken wordt in termen van tijd en ruimte. Hoe snel dit geldsysteem zal verdwijnen is afhankelijk van de verhoging van het bewustzijn op aarde. Tevens afhankelijk van de tegenkrachten die hier alternatieven voor kunnen bieden, wat uiteindelijk wereldwijd voor een gelijkwaardige verdeling van de aardse rijkdom zal zorgen. Uw vrije keuze geeft de mogelijkheid om te kiezen hoe u omgaat met dit gegeven geldsysteem, zodat u zich daar geen slachtoffer onder voelt. Hoe u kijkt naar uw levensomstandigheden is bepalend voor hoe u uw leven ervaart.

  Voor mensen die op dezelfde wijze denken over het huidige geldsysteem willen we nog toevoegen dat er de laatste jaren veel onkiese praktijken over het bankwezen aan het licht gebracht zijn. Het zal zeker nog wel enige jaren duren voordat iedereen zich kan vinden in een gelijkwaardige en eerlijkere beloning en het uit de wereld helpen van de armoede. Een belangrijk nut van het leven op aarde is het zichzelf ontwikkelen. Dus zijn er situaties waarin men leren mag. Die zijn noodzakelijk om tot de uiteindelijke vervolmaking te komen. Dus de mogelijkheden die miljonairs hebben om hun rijkdom te delen, zullen anders zijn dan de mogelijkheden van mensen die bijvoorbeeld moeten leven van een uitkering of minder. Welke keuze men maakt, kan bijdragen aan een hoger bewustzijn.

  Sinds vorig jaar ben ik met mijn man naar Turkije verhuisd. Wij geven daar les. Wij hebben alles verkocht in Nederland en hebben daar een appartement gekocht. Ik heb gemerkt dat mijn lichaam na ongeveer vier maanden tegen ging werken. Het heeft zich geuit in enorme diarree en zo erg dat het niet ophield in Turkije. Zodra ik in Nederland was hield het op. Twee weken geleden ging m'n hart enorm te keer in Turkije, ik wilde niet nog een keer in het ziekenhuis terecht komen en ben naar Nederland teruggevlogen. Dit was na 3,5 maand nadat ik uit Nederland ben gekomen. Gisteren mocht ik invallen bij een les en iemand vertelde me over het Michael inzicht.

  Michael: De diarree kan een signaal van uw lichaam zijn dat u geen duidelijke grip meer heeft op uw toekomst. Het loslaten van een vertrouwde omgeving waar u normaal gesproken in control was heeft een rigoureuze wending gekregen. Dat uw hart hierop reageert als een kloppend te keer gaand hart, is een teken van uw lichaam dat u mogelijk in de voorbereiding op uw vertrek naar Turkije niet even naar uw hartsignalen heeft durven of kunnen luisteren. Wat u kan helpen is het werken aan toekomstvertrouwen en overgave aan uw keuzen.

  Ik hoor veel over de vijfde dimensie praten die binnen enkele jaren hier op aarde voelbaar zou moeten worden. Hoe zit dat eigenlijk? Er zijn ook reeds boeken over uitgebracht. Mogen we dit ernstig nemen?

  Michael: Beste vragenstelster, nu wij 21/12/12 achter ons hebben gelaten, deze datum staat voor de wedergeboorte van onze aarde, zijn wij al langere tijd bezig naar de vijfde dimensie getransformeerd te worden. Dus u zult begrijpen dat er feitelijk geen sprake meer is van een keuze, echter een feit. Volg uw hart in wat voor u als waarheid geaccepteerd kan worden. Hierdoor kunt u uw eigen waarheid onderscheiden van verschillende of tegenover elkaar staande informatie. Blijf daarbij dicht bij uzelf. Als informatie weerstand of ongeloof bij u oproept, is deze informatie voor u niet waardevol.

  November 2012

  Geen vraag en antwoord.

  Oktober 2012

  Heel vaak heb ik het idee dat ik niet genoeg doe om mijn kadootje aan de wereld te geven en mezelf ermee te kunnen onderhouden op een manier die bij me past. Dan veroordeel ik mezelf wat natuurlijk niet zo ondersteunend is. Achterover leunen is het natuurlijk ook niet. Hoe kom ik erachter hoe ik het energetische, dat mijn dienst is, duidelijk vorm en smoel kan geven om het in de wereld te zetten en mezelf goed te kunnen onderhouden? Ik zwiep voortdurend tussen te hard trekken en duwen en mezelf veroordelen omdat ik te weinig zou doen.

  Michael: We beginnen met een glimlach om onze mond want wat hier heel duidelijk uit spreekt is dat zij van zichzelf iets anders verwacht dan wat zij leeft. Dus als zij opnieuw een commitment maakt aan zichzelf om vanuit onvoorwaardelijke acceptatie te leven, dan pas kan zij zich weer delen met de wereld.
  Als u onderscheid blijft maken tussen er zijn op de wereld met uzelve en met de ander, bestaat er geen onderscheid meer in aards en energetisch.
  Als je heel bent, dan is het één.

  Wat ik me al een tijdje afvraag. Ik ben altijd een doener en helper geweest. Na vijftig jaar doof en blind door het leven gegaan te zijn, werd ik geconfronteerd met ziekte van mijn lichaam. Dit herstelt zich langzamerhand.Hoewel ik veel ervaar, inzichten verkrijg, en me meer en meer open stel. Hoewel ik waar ik kan, leef naar wat ik weet. Ik kom mezelf nog steeds in sommige situaties tegen en merk dan dat ik weer meteen in mijn denken schiet.Mis ik sterk mijn daadkracht? Op de een of andere manier is mijn daadkracht weg, of moet opnieuw opgebouwd worden. Of ben ik te ongeduldig? Ik heb geen idee, hoe ik bij kan dragen aan deze wereld.Nu mijn lichaam zich herstelt en mijn inzichten, leiden tot een andere manier van leven, nu voel ik een urgentie om mijn taak of doel te vinden. Een urgentie om te leven wat ik weet. Tegelijkertijd besef ik dat ik ondanks vele inzichten, niets weet.

  Michael: We voelen een grote innerlijke kracht, die zich inderdaad op een nieuwe manier aan het ontwikkelen is. Dus dat u zich ongeduldig voelt hoort bij je nieuwe proces. U heeft tijdens uw leven altijd alleen kracht ingezet om te accepteren dat u uw leven dient te leven met de beperking van zicht en gehoor. Dit geeft u ook alle ruimte om u te openen voor de kosmische wijsheid en invloeden om daar weer jouw eigen waarheid en inzichten samen te laten komen.U kunt uw proces delen met de mensen om u heen. Door uw acceptatie en ook dankbaarheid geeft u anderen stof tot nadenken en spiegelt u de ongemakken van het leven ook aan anderen. Hierdoor worden zij uitgenodigd om bij zichzelf te rade te gaan om telkens vanuit het hier en nu te leven en bewust te zijn van welke keuzen hen verder helpt op hun pad. Of dat ze kiezen voor de gemakkelijke weg om in hun comfort zone te blijven. Zij kunnen zich mogelijk aan uw proces optrekken en daardoor wordt de wereld weer verrijkt. Het siert een wijs mens om zich te blijven realiseren dat er nog heel veel informatie en kennis niet ontsloten is.

  Augustus 2012

  Aan de ene kant, wanneer ik meer in mijn vertrouwen ben, ervaar ik heel erg dat alles bezig is op zijn plek te komen en ook het werk dat ik zo graag doe bezig is uit de verf te komen. Dan ervaar ik balans gedurende de dag, laat me niet opjagen en doe dingen waardoor ik me werkelijk gevoed voel, ook al lijkt dat niet direct te maken hebben met mijn coachpraktijk.Aan de andere kant, wanneer ik weer even bang ben, ervaar ik dat ik veel meer moet doen, discipline moet hebben, mezelf moet pushen. Dan veroordeel ik mezelf dus eigenlijk dat ik niet doorzet en er zo niet kom.Ik snap dat die angst me niet echt helpt en toch: neem ik mijn verantwoordelijkheid niet? Moet ik meer doen? Laat ik iets na?

  Michael: Beste vraagtelster, voor u hebben wij slechts één woord nodig en dat woord luidt: Eigenliefde. U beschrijft hoe u zich voelt als u werkelijk met uzelf leeft en daardoor uw balans ervaart. Deze wijze geeft u zelfacceptatie, eigenliefde en ook relativeringsvermogen om te bepalen wat wel en niet waardevol en zinvol voor u is. Als u terugvalt in oude energie, namelijk deze angst, kunt u het nu als een signaal ervaren dat u buiten uzelf denkt en niet Bent. Verantwoordelijkheid nemen doet u als u uw balans ervaart. Dat is alles wat u nodig heeft. Wij wensen u veel Zijnskwaliteit toe.

  Ik ben 63, begin voor mijn gevoel aan het vierde deel van mijn leven. Al het oude, hond, werk, weten dat deze woonplek de juiste is, valt door allerlei omstandigheden weg. De ontstane ruimte voelt goed; ik droom nog geen nieuwe stappen maar zoek wel naar een bewuste, voor geest en lichaam, juiste invulling van dit één na laatste tijdsdeel van dit leven hier op aarde.

  Michael: Wel als u met het één na laatste tijdsdeel bedoelt dat dit uw werktijd betreft, dan heeft u gelijk. Wij zouden echter liever zien dat u uw leven niet zo in partjes knipt. Want elke keuze van nu vormt de basis van morgen en dan komt u meer in een geleide stroom. In die stroom kunt u meer oorzaak en gevolg herkennen, zodat het leven meer organisch verloopt, waardoor u ook meer in uw eigen flow de rust, de zinvolheid en het bewust in het Hier-en-Nu-zijn zult ervaren. Als u deze flow ervaart te voelen en te willen volgen, laat u zich leiden. En als resultaat daarvan weet u waar te zijn en wat u wilt ondernemen om verder in deze vorm, vanuit deze overgave, uw leven te leven. Uw uitdaging is doen door niets te doen.

  Juli 2012

  Volgens de test scoor ik op alle bruggenbouwer-uitspraken en dat was eigenlijk geen grote verrassing. Het is mijn diepste wens en inspiratie dat te zijn. Daarom heb ik ook een eigen coach- en healingpraktijk sinds 2007. Maar sinds de start van 2012 is mijn innerlijke balans en kracht weg door alle thema's die zich ineens (weer) aandienen. Ik snap dat ik daar doorheen moet om mezelf en anderen straks nog beter van dienst te kunnen zijn, maar tegelijkertijd ben ik erg bang tijdens dat proces niet voldoende te kunnen bijdragen aan de grote transformatie omdat ik nog niet 'klaar' ben met mijn eigen ontwikkeling.Ik ben bang dat ik 'de boot mis'. Hoe ga ik (en anderen in hetzelfde proces) hiermee om?

  Michael: Met een brede glimlach willen wij u op het hart drukken dat er geen boot te missen valt. En u bevestigt in de laatste zin van uw vraag ook daadwerkelijk uw Bruggenbouwerschap, namelijk om anderen bij uw vraag te betrekken. Het antwoord is eenvoudig. U bent onderdeel van deze grote transformatie. Dus hoe liefdevoller en met mededogen u uw proces doorleeft, is dat de energie die u toevoegt aan de grote transformatie zoals u dat noemt. Dat u herkent om weer oude thema’s aan te dienen te gaan, is precies in lijn met het schonen en opschonen van uw eigen karma zodat u in een zo zuiver mogelijke staat uw werk doet en blijft doen. Uw klanten mogen getuige zijn van uw ontwikkeling. Dus daarmee draagt u ook bij aan het totale proces. Dus wees zo open en eerlijk mogelijk naar uzelf en anderen toe, zonder uzelf weg te geven. En wij wensen u een verrassend en diepgaand transformatieproces toe.

  Momenteel heb ik een leidinggevende functie en werk ik als afdelingsmanager van een zorgafdeling. Een groot deel van mijn werkzaamheden is gericht op aansturen van resultaat, cijfers. Deze kant is niet goed ontwikkeld en spreekt me niet aan. Ik vraag me af of ik moet doorzetten om dit facet me goed eigen te maken of dat ik tegenmijn zieleopdracht in ga? Wat heb ik hierin te leren?

  Michael: Welkom. Ons antwoord kan kort en krachtig zijn. Voor een mensgerichte vrouw zoals u is hetveel belangrijker om in verbinding voor en met mensen te werken. Uw zorgzaamheid en liefde kunnen hierdoor direct gefocust en uitgereikt worden aan hen die zich onzeker, onveilig en sommigen die zich ongezond voelen. Dus alle energie die u richt op de hardware van uw functioneren, namelijk de cijfers en de regelklussen, is niet zo goed besteed, want wat u terecht ervaart, daar wordt uw hart niet warm van en zien wij het meer als energie die weg stroomt, dan vruchtbaar ingezet. Dus onze uitnodiging aan u: u mag uw hart volgen. Het is de zielewens om zo min mogelijk vanuit uw hoofd en alle oude energiepatronen die daarmee gemoeid zijn, los te kunnen laten zodat u ook de waardering en erkenning ervaart als u zich vanuit uw hart in verbinding stelt met hen diedoor uw werk op uw pad komen. Dan zien wij een vrouw teruggekeerd in haar wezenlijke kracht. Namasté.

  Juni 2012

  Als je het persoonlijkheidsprofiel beziet dan bestaat dit uit verschillende kenmerken en elk van die kenmerken heeft verschillende energievormen; inspiratie, expressie, actie en assimilatie. Nu zijn er profielen waarbij het accent op één of twee van de vier ligt, terwijl de anderen afwezig zijn. Wat betekent dat voor de persoonlijkheid voor die persoon, is deze dan bijvoorbeeld minder in balans?

  Michael: Het is geenszins dat die persoon minder in balans is. Het is het voornaamste dat de focus ligt op de kenmerken die dan wel aanwezig zijn. Soms is het wel zo waardevol dat er een grote uitgesprokenheid mag zijn. Hierdoor kan die persoon een krachtiger voorbeeld zijn om die kenmerken in het dagelijks leven te benadrukken waardoor anderen er makkelijker van kunnen leren. Op die manier is er een grotere helderheid over hoe belangrijk dat specifieke kenmerk is in het leven van die persoon. Dus min of meer wordt die persoon extra bekrachtigd om te leven en te beleven wat er uit het profiel sterk naar voren komt.

  Wat kan ik doen om te voelen dat ik een onderdeel ben van het grote geheel, van het grote bewustzijn? Theoretisch snap ik het, maar ik voel het niet (meer).

  Michael: Ten eerste willen wij u zeggen, zoek de bril die op uw hoofd staat. U kunt bijvoorbeeld zo genieten van de grootsheid van de natuur dat u daarin vergeet dat u deel bent van alles wat u ziet, voelt, ruikt, waarneemt. U bent daar een tijd zo bewust van geweest waardoor dit zo in u geïntegreerd is, dat u het nu in het Hier en Nu bijna als een vanzelfsprekend geheel om u heen ervaart. U bent zich nu makkelijker bewust van de nietigheid van die ene mens, dat u de grootsheid van deze ene mens er niet naast plaatst. Dus ons antwoord op uw vraag ‘hoe doe ik het?’ is, zing mee met de vogels, laat u meevoeren door de wind en wordt u bewust van de energiereinigende werking van deze wind. Zie de zon als de warmte- en lichtbrenger voor onze huidige aarde en moeder maan die koesterend de aarde omarmt. Laat je aanraken door al deze verschillende energievormen.

   Mei 2012 

  Heeft mijn fysieke gesteldheid zoals misselijkheid en het 'overgeven' ook te maken met verandering en/of deze nieuwe tijd? Wat kan ik doen om dit proces goed door te komen en te laten verlopen?

  Michael: Het lichaam wordt voorbereid op de kristallijne energie. Als je in het oude tempo door blijft jagen, luister je onvoldoende naar de behoeften van je lichaam en je hart. En als je meer en meer openstaat voor Al Dat Is, is het nodig om meer ruimte en rust te nemen om waar te nemen wat er zich in je lichaam en hart plaats vindt.
  Je kunt jezelf ook toestaan om meer op anderen te leunen als je moeite hebt met loslaten. Het loslaten in de zin van vragen of iemand anders dingen wil overnemen. Dit kun je heel breed zien en je kunt jezelf toestaan dit eerder te doen, namelijk voordat je over een vermoeidheidsgrens heen bent gegaan of voordat je een gevoel van weerstand naast je neer legt. Dit zijn belangrijke signalen om uw leven in de volgende fase op een nieuw spoor te brengen. Probeer je nog alles in één dag te stoppen terwijl je jezelf niet of onvoldoende afvraagt, met welk doel je handelt of spreekt? De signalen zijn er om je te helpen en zie ze dan eerder als uitdagingen dan als belemmeringen. Hiermee hebben wij handvatten gegeven om vanuit je vrije keuze andere beslissingen te mogen maken.
  Als je fysieke klachten langer aanhouden, check dan of het iets lichamelijks is. Zo niet, maak je dan zo min mogelijk zorgen over deze veranderingsfase. Oftewel, blijf je toekomst vol vertrouwen tegemoet zien, want dit proces is een onderdeel van de huidige transformatie.

  Naast lichamelijk klachten, innerlijke lichamelijke processen, komen er in deze tijd ook van buitenaf heftige situaties op ons af, bijvoorbeeld wat er nu in Europa gebeurt. Deze gang van zaken is voor veel mensen moeilijk omdat ze voor zichzelf geen hoop meer zien.

  Michael: De toekomst niet hoopvol kunnen zien, is wat de energie van dit proces bezwaard, want zoals u weet heeft eenieder die hier op aarde leeft, heel bewust gekozen om deze transformatie mee te maken op de wijze waarmee mensen geconfronteerd worden. In hoe je de wereld wilt ervaren en jezelf opstelt daarin heb je een vrije keuze. ‘Schiet ik in de angst en verdicht ik het licht of vertrouw ik dat het leven zich zal ontvouwen zoals het voor ieder Hoger Zelf een maximale ontwikkeling kan zijn?’

  Die vrije keuze kan ik me hier in de situatie van Nederland wat beter voorstellen dan individuele mensen in Griekenland en Spanje die zwaar in de problemen zitten, zonder werk en heel weinig inkomen. Het lijkt me in deze omstandigheden dan ook niet eenvoudig om te vertrouwen dat het leven zich zal ontvouwen.

  Michael: Dat klopt. Hun uitdaging is hoe zij kiezen om met hun, inderdaad zware of ogenschijnlijk uitzichtloze, situaties om te gaan. Laten zij hun hoofd hangen of kunnen zij in overgave komen, wordt er naar nieuwe mogelijkheden gezocht? Dus het is een lastige weg, echter geen onmogelijk weg.

  April 2012

  In het artikel over 2012, onze ontwikkeling en bewustzijn wordt gesproken over een versnelling van ontwikkeling en bewustzijn. Is er een verschil tussen ontwikkeling en bewustzijn?

  Michael: Ja, in deze is het verschillend want je kunt wel bewust zijn, echter als je er niets mee doet blijf je achter in je ontwikkeling. Wij maken dus een onderscheid. Als je niets doet met je inzichten omdat je er niet voor gaat staan, niet durft of niet het vermogen hebt om die verrijking van je bewustzijn te integreren, blijf je achter. En soms is het een bewuste keus, evenwel als je kijkt naar de landen waarin de mensenrechten regelmatig geschonden worden, dan is het een bewuste keuze om het uiterlijk minder zichtbaar te maken. Echter de innerlijke kracht maakt daar wel voortgang in de ontwikkeling.

  Michael: Wat we nog willen zeggen is dat het ons ook deugd doet dat het boek zo positief ontvangen wordt omdat het ook aangeeft hoeveel mensen in jullie kringen met een grotere openheid al aanwezig zijn en dat u zich daar soms niet zo dagelijks van bewust bent. Dat u feitelijk in een energiegroep deel bent of zij deel van u dat maakt verder niet zoveel uit en dat u zich ook wel gelukkig over mag prijzen.
  Dan wens ik jullie een fijne tijd.

  Maart 2012

  Wat kan ik doen om mijn tweelingstraal in dit leven te ontmoeten? En leidt dit over het algemeen tot een liefdevolle en gelukkige relatie?

  Michael: In deze fase van je leven is het voor jou het allerbelangrijkste om de liefdesrelatie met jezelf aan te gaan, waardoor je het verlangen om een tweelingstraal te ontmoeten niet langer zal blijven bestaan zoals je die nu is. Want waar je jouw zoektocht op focust is iets wat buiten jezelf ligt, namelijk iets wat aanvullend en helend is voor jouw innerlijke onvoorwaardelijke acceptatie van je eigen totale Zijn. Als je jezelf onvoorwaardelijk accepteert en lief hebt, zul je deze liefdesbehoefte niet meer buiten jezelf hoeven te zoeken. Het verlangen om jezelf te verbinden met gelijkgestemden zal dan vanuit een willen delen en uitreiken van jezelf gaan worden.

  Januari-februari 2012

  Wat ik nog lastig te begrijpen vind is de switch van de negatieve naar de positieve pool. Ik begrijp dat het erom gaat inzicht te krijgen en dat je daar een keuze in hebt, maar de negatieve pool zal toch altijd blijven bestaan. Het lijkt nu alsof het altijd de bedoeling is om naar de positieve pool te switchen. Waar blijft het bestaansrecht van de negatieve pool dan?

  Michael: De karakteristieken van de negatieve polen zijn inderdaad blijvend aanwezig. Hun bestaansrecht is om je in staat te stellen jezelf verder te ontwikkelen door ze achter je te laten en vanuit je positieve polen te leven. Toch kan het voorkomen dat je momenten hebt dat je vanuit je negatieve pool zult handelen, zoals in stress situaties of dat je voelt dat je onder druk staat. Daarnaast is het bij de meest dominante kenmerken van je doel, modus en attitude de uitdaging om de negatieve polen te overstijgen. Je kunt die kenmerken namelijk meester worden. Door consequent te handelen vanuit je positieve pool, kun je de neutrale positie bereiken. Als je daar geruime tijd in kunt verkeren, wordt je meester van dit kenmerk. Vervolgens zal je tweede dominante persoonlijkheidskenmerk zich als eerste overheersende kenmerk manifesteren en heb je de uitdaging om deze weer meester te worden.
  Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je moeite hebt om een van de persoonlijkheidskenmerken tot een harmonieus deel van jou zelf te maken. Dan komt dit in één van de volgende levens weer in je persoonlijkheid terug.

  Bij je rol heb je ieder leven te maken met dezelfde negatieve pool en die heeft direct een relatie met je zieleleeftijd en –niveau. In elk leven groei je weer naar de volgende 'etage' met zijn eigen uitdagingen.
  De centra hebben dezelfde werking als je doel, modus en attitude. Je kunt deze ook meester worden. Het is echter wat complexer omdat je eerste reactie diep in je verankerd is. Bij het streven om vanuit je positieve pool te handelen, kun je ook bezig zijn met het in balans brengen van je centra.
  Ook je valkuil heeft een positieve en negatieve pool en drukt een stevige stempel op je handelen. Meestal gebruik je een groot deel of je hele leven om de negatieve pool meester te worden. Je kunt hierbij denken aan het overwinnen van angst.

  Bij het persoonlijkheidsaspect doel wordt aangegeven dat mensen met het kenmerk groei graag hun ervaringen delen. Toch kunnen ze hierbij de neiging hebben meer gericht te zijn op zichzelf dan op anderen. Dat klinkt tegenstrijdig of gaat het erom dat je meer gericht bent op de groei van jezelf dan die van anderen? Ik heb namelijk de neiging (mede vanuit mijn valkuil) om me juist te richten op de ander en mezelf daar dan in te 'vergeten'. Dus hoe moet ik de gerichtheid op mezelf bij groei plaatsen?

  Michael: Je voelt een diep verlangen om te groeien. Daarom is die gerichtheid op jezelf een innerlijke kracht om dit doel te bereiken. Ieder mens heeft z'n eigen doelen waardoor je je eigen doel alleen op jouw manier kunt bereiken. De focus van de gerichtheid op anderen, die je ervaart vanuit je valkuil, is dat je jezelf gemakkelijk wegcijfert ten gunste van anderen. Dit heeft dus een ander vertrekpunt waardoor het niet te vergelijken is met de gerichtheid die als basis ligt in het persoonlijkheidskenmerk groei.

   December 2011

  Hoe weet ik dat ik in dit leven geleerd heb?

  Michael: Dat weet je op het moment dat de film van het leven zich aan je voorbijtrekt, nadat je je stoffelijk leven achter je gelaten hebt. Ook op aarde zijn er momenten dat je weet dat je geleerdhebt. Het is net als op school. Wanneer je je sommen goed hebt gemaakt, weet je dat je geleerd hebt, van het begin af. Als je niet meer in een bepaalde valkuil stapt, weet je dat je deze meester bent geworden en dat je dingen achter je hebt gelaten. Je weet dit omdat je bepaalde dingen niet meer voelt, doet of zegt. Het ultieme, wat heeft dit leven mij gebracht in de lering van mijn ziel, is het moment waarop je levensfilm wordt teruggedraaid.

  Blijven er nog steeds nieuwe Essenties op de aarde komen of gaat de afname van de bevolking toenemen?

  Michael: Tegenwoordig worden er geen nieuwe zuigelingzielen geboren om aan hun aardse cyclus te beginnen. We gaan met elkaar voor de vijfde dimensie. Op de laatste ziel zal altijd gewacht worden en als het een nooit ophoudende cyclus is, waarbij er nog zuigeling- en babyzielen geboren kunnen worden, zou het nooit tot een uiteindelijke transformatie over kunnen gaan.

  Wanneer zijn alle levens klaar?

  Michael: Alle levens zijn klaar als ook de laatste ziel in het licht opgenomen is in de bron.

  Jij kunt ook een vraag aan Michael stellen. Het is hierbij wel de bedoeling dat je de vraag binnen de thematiek van Michael stelt. Dus over het waarom van je leven hier op aarde, over  je persoonlijkheid en hoe dit samen met andere levensomstandigheden ervaringen oplevert die passen in het grote plaatje van je huidige leven. Hoe je bijvoorbeeld omgaat met situaties, je eigen ontwikkeling en daarin keuzes wilt en kunt maken.

  Zelf een vraag voorleggen aan Michael? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Elke vraag krijgt een kort antwoord en wordt hier gepubliceerd. Elke twee maanden zal één themavraag wat uitgebreider met Michael worden behandeld in een apart bericht.

Reacties op het boek

'authentiek, overzichtelijk, helder en enorm inspirerend,
rijkdom van het 'oeroude nieuwe' domein,
praktische doorleefde taal,
goede balans in praktische toepasbaarheid en theorie'

michaelsysteem-boekkaft-95x150

€ 24,95

  Bestel NU
een gepersonaliseerd exemplaar

Michaelsysteem op facebook

Ga naar boven