Mannelijke en vrouwelijke energie

Bron: JOOINN 

Michael: Verschillende energieën helpen je om jezelf te ontwikkelen en uiteindelijk te komen tot de vervolmaking oftewel de onvoorwaardelijke liefdesvorm.

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Christy, Theo, Philip: Michael, jullie hebben aan ons mensen hier op aarde doorgegeven dat onze fysieke wereld geheel bestaat uit energie en is gecreëerd uit de Bron. Er bestaat geen objectieve werkelijkheid, dit is een illusie die gevormd wordt door het bewustzijn van de waarnemende mens. Alles is energie en zo vertegenwoordigen ook alle persoonlijkheidskenmerken een vorm van energie. Naast de andere energievormen die onze persoonlijkheid beïnvloeden bestaat deze uit mannelijke en vrouwelijke energie. De vrouwelijke energie staat vooral voor liefde, mededogen en verbondenheid met je Essentie. De mannelijke energie zorgt dat je jezelf kunt manifesteren en creëert hiervoor de omstandigheden in de buitenwereld. Iedereen heeft, ongeacht zijn geslacht, zowel mannelijke als vrouwelijke energie. Als je Essentie ervaringen met één van die energieën verlangt kan het een leven met het bijbehorende geslacht kiezen. De verschillende energieën leiden ertoe dat we bepaalde eigenschappen en tegenstellingen kunnen ervaren. Het streven van je Essentie is om in elk leven deze tegenstellingen in evenwicht te brengen. Dat brengt ons verder in onze ontwikkeling.
Een andere manier waarop energetisch evenwicht ontstaat, is via karma. De persoonlijkheidskenmerken vertegenwoordigen een vorm van energie die typerend zijn voor een enkel leven. Terwijl karma energetische evenwicht in jezelf kan creëren die haar oorsprong heeft in handelingen en ervaringen uit vorige levens.
Kunnen jullie in dit thema een toelichting geven op deze beide energievormen? En hoe kunnen we in ons huidige leven de mannelijke en vrouwelijke energie in balans brengen?

Michael: Het is eigenlijk heel simpel. Ieder mens wordt geboren om zichzelf te ontwikkelen en uiteindelijk te komen tot de vervolmaking oftewel de onvoorwaardelijke liefdesvorm. Omdat we in een wereld leven waar vrouwen en mannen samen een grote transformatie doormaken is ieder mens begiftigd met zowel mannelijke als vrouwelijke energie. Door de vorm waarin de maatschappij hiermee om is gegaan, zoals het fenomeen meisjes spelen met poppen en mannen zijn stoer en willen bij de politie en de brandweer, is er een hele onnatuurlijke scheiding ontstaan tussen de vrouwelijke en mannelijke energieën. Er is ook heel veel veroordeling ontstaan wat levens toch behoorlijk negatief heeft beïnvloed. Denk maar aan het simpele feit: jongens huilen niet. Dat is een grote onderdrukking van emoties. Meisjes moeten vriendelijk, lief en meegaand zijn waardoor hun persoonlijke ontwikkeling  erg onderdrukt is geworden.
Nu terug naar de huidige tijd. Mensen zijn zich veel bewuster geworden van wat er allemaal in hun energiesysteem speelt. Mensen zijn ook veel krachtiger geworden waardoor ze nu vraagtekens kunnen zetten bij de op- en aanmerkingen zoals, ‘zo hoor jij je niet te gedragen’, ‘doe eens mannelijk’ of ‘doe eens vrouwelijk’. Als dit gebeurt komt er gelijk een reactie die zich uit: ‘ik word steeds meer mijzelf, dus ik bepaal welke energie past in welke context, welke situatie en ook vooral in welke relatie’. Door het samenbrengen, het in harmonie brengen van deze twee energievormen, is men zich nu bewust dat men makkelijker in de flow kan blijven. Als er een balans is in de vrouwelijke en mannelijke energie uitingsvormen kan men bij het iets willen creëren ervaren, dat men ook meer creatie- en manifestatiekracht heeft. Wil men met mededogen omgaan dan zal de ‘vrouwelijke’ energie meer en makkelijker inzetbaar zijn. Door jezelf de vrijheid te geven om te kiezen welke van deze twee vormen van energie voor jou nu het meest waardevol is, leer je om deze uitingen naast elkaar in zichzelf te verenigen. Als de innerlijke kracht vanuit innerlijke behoefte en bewustzijn komt, dan komt men automatisch dichter bij elkaar. Want door de acceptatie van het eigen proces is er ruimte om de ander ook zijn eigen proces te gunnen.

Theo: Waar ik aan moet denken is dat ik van de week op tv zag dat iemand vertelde dat zij als hermafrodiet geboren was. Vervolgens heb ik dat opgezocht en het blijkt een verouderde term te zijn. Er zijn heel veel variaties van mensen die als man geboren zijn met vrouwelijke kenmerken en omgekeerd. Men noemt dat intersekse. De vraag die het bij mij oproept of het iets is wat nu vaker voorkomt dan in het verleden of is het iets van alle tijden en mag het nu meer in de openbaarheid komen?

Michael: De wereld is meer tolerant en veiliger geworden. Vandaar dat het ook makkelijker is om dat wat een mens bezighoudt over zichzelf te delen met mensen waar men zich veilig bij voelt. Het heeft er ook mee te maken dat mensen meer gaan staan voor het opeisen van hun geboorterecht, want als ze in verschillende vormen geboren worden wil dat ook zeggen dat de Essentie gekozen heeft voor het hele proces van die mens. Hoe accepteert men zichzelf, hoe verhoudt men zich tot het leven, tot de wereld en welke keuze maakt men die kloppend is voor zichzelf?
We kunnen een stap maken naar de volgende vraag dat er vanuit karma ook een grote beïnvloeding is van hoe men leeft en welke keuze men wil en kan maken. Dat heeft ook een direct effect op  hoe men met elkaar de transformatie ingaat. Als je Essentie bijvoorbeeld gekozen heeft om bepaalde oude patronen te helen in het huidige leven, zal je ook veel regelmatiger te maken krijgen met een soortgelijke situatie, natuurlijk aangepast in de huidige tijd. Door die soortgelijke situaties komt men voor een keuze te staan. Stel men komt in het huidige leven met een hele vrekkige instelling, zoals ‘ikke eerst en ik heb recht op het beste’, zonder zich te vergewissen wat dat voor de directe omgeving betekent. Als dan het doel is om te leren in vrijgevigheid te leven zal die persoon iedere keer in een situatie komen waarin de keuze gemaakt kan worden tussen het steeds weer ikke eerst of te herkennen en erkennen wat de behoefte van een ander is die mogelijk veel groter is dan de eigen hebberige behoefte. Dus krijg je opnieuw de kans om te kiezen om je overvloed, je bezit en kennis te delen waardoor het direct een verrijking wordt voor de ander en een heling voor de betreffende persoon Dit biedt (ook) een mogelijkheid om te helen, het weer terug in harmonie of in balans te brengen wat een minder positieve eigenschap of gedrag of conditionering is. Daarom kiest je Essentie voor de reïncarnatie bewust om een bepaald thema uit te werken. Hierdoor kan zich voor die persoon een totale heling voltrekken, echter niet alleen van de persoon zelf, ook bij alle mensen die daar bij betrokken zijn, want als je een goed voorbeeld laat zien nodig je ook anderen uit om het goede te doen. Dit heeft betrekking op het huidige leven van mensen die nu gereïncarneerd zijn en opnieuw voor een bepaalde maatschappij gekozen hebben waar dit karma ook echt ingelost kan worden.

Christy: Wat mij in dit kader de laatste tijd opgevallen is, dat gedurende de readinglessen die ik geef er op een bijzondere manier heling plaats vindt, op de uit het verleden doorgegeven patronen of conditioneringen. Vanuit een bepaalde staat van bewustzijn worden die patronen doorbroken door in de moeder- of vaderlijn terug te gaan en deze te helen. Het effect is dat die patronen uit jou en de wereldsystemen worden gezuiverd. Dit lijkt samen te hangen met het proces van mensen die uitgenodigd worden de weg naar binnen te gaan om op een andere manier deze periode te beleven. Namelijk, dat de ratrace van alle dag wordt gestopt, zodat nu andere transformaties plaats kunnen vinden en mensen op een andere manier actief zijn. Er zijn verschillende stadia om jezelf te ontwikkelen en te helen. Bijvoorbeeld, als je je vrouwelijke en mannelijke energie in balans hebt gebracht kun je dieper gaan om bij te dragen aan het totale transformatieproces en ook andere aspecten in je leven in balans brengen en helen.

Michael: Dit heeft mede te maken met een vervolgstap van wat we net met karma besproken hebben, namelijk waarin in deze transformerende tijd de uitnodiging ligt om de weg naar binnen te gaan. Dan komt men ook thema’s of situaties tegen waar mensen zich meer bewust van gaan afvragen: ‘Is dit wel van mij, is deze kwaliteit of deze belemmering door mij ontwikkeld of heb ik dat stukje als conditionering of als overgedragen leefwijze meegenomen vanuit een vaderlijn of moederlijn?’ Mensen die bewust bezig zijn om te schonen, om te helen ten gunste van zichzelf, maar ook om die universele transformatie te bekrachtigen, zijn in staat om terug te gaan naar de verschillende generaties voor hun. Zij kunnen vandaaruit patronen, conditioneringen stoppen zodat deze niet meer doorgegeven kunnen worden door de betreffende persoon in het huidige leven.

Mogelijk vind je deze artikelen ook interessant om te lezen: