trotse poes540x175

Antwoorden van Michael gechanneld door Christy.

Philip en Theo: We bespreken in dit thema het begrip ego, een strategie om de wereld om ons heen te controleren. Het ego ervaart zichzelf als afgescheiden en uniek ten opzichte van anderen. Dit onderschrijft de ervaring van afgescheidenheid op aarde. Het zijn overlevingstactieken, een manier om je wereld te controleren. Ego is een door de omgeving opgebouwd patroon van verdedigingsmechanismen dat je graag als solide en als jezelf wilt zien. Om de illusie van deze vaste identiteit in stand te houden – dat geeft je een sterkere illusie van veiligheid – moet je ego het gevoel hebben dat het dingen kan controleren, beïnvloeden en bepalen. Daarvoor is het bereid om elk gevoel van flexibiliteit ten aanzien van wat zich buiten je verdedigingsmuur afspeelt, hieraan ondergeschikt te maken.
Michael heeft het ego omschreven als Pseudo persoonlijkheid, namelijk eigenschappen van een mens bestaande uit je valkuil, de negatieve polen van de overige persoonlijkheidskenmerken en je conditionering door derden. Je valkuil is je voornaamste belemmering en datgene wat je te overwinnen hebt. De negatieve polen bemerk je omdat je op aarde een vorm van dualiteit ervaart, tweeledigheid. De scheiding van een tweeledigheid creëert polariteit. De positieve en negatieve pool genereren een energieveld dat contrasteert. Beide polen ervaar je in je leven. Als je vanuit je negatieve pool handelt dan staat je ego voorop, waardoor je energie niet meer vrijelijk stroomt. Je wilt op alles grip hebben, je biedt weerstand en blokkeert daardoor. Vanuit de positieve pool ben je in contact met je Ware persoonlijkheid en ervaar je de energie van je essentie die maakt dat je in je stroom bent. Je bent open, je staat in je kracht en bent verbonden met Al Dat Is.
Desondanks kennen mensen het ego ook een positieve kant toe omdat het je bijvoorbeeld kan helpen om in bepaalde situaties jezelf staande te houden. Aan de andere kant kun je er ook zodanig in doorschieten dat je situaties wilt beheersen wat ten koste van anderen kan gaan. Wat is volgens jullie eigenlijk het belang van het ego?

Michael: Wat betekenen de goede kant of goede situaties om je ego in te zetten en wat maakt dat mensen doorschieten in hun ego? We willen aandacht geven aan het belang van het ego en kunnen we kijken wat redenen zijn waarop mensen doorschieten.
Het ego is onlosmakelijk gekoppeld aan het menszijn. Zonder ego zou men zich niet in de wereld zoals die er nu uitziet kunnen handhaven of staande houden. Het ego is van belang, het hoort bij het voertuig, namelijk het fysieke lichaam. Het ego neem je namelijk niet mee als je over gaat. We vereenzelvigen onszelf met het ego. Ego is een staat van zijn op dat moment. Het is meer een onbewustheid of niet bewustzijn dat je veel meer bent dan wat je ziet met je fysieke zintuigen. Het ego is een aardse mogelijkheid die nodig is om ook te kunnen horen, zowel met de fysieke oren als met de innerlijke stem. Te kunnen horen hoe men zichzelf verder kan ontwikkelen en vervolmaken. En u kent het gezegde soort zoekt soort. Zo herkennen mensen elkaar ook vaak aan hun persoonlijkheden, hun ego’s en zijn ook vertrouwd met ego’s. Het is ook een brug in de communicatie om met elkaar besluiten te nemen en de ander te leren om naar de innerlijke stem te luisteren. Of om een balans te vinden tussen het luisteren naar je zijn en het handelen vanuit je ego. Dus het is een belangrijk aspect van het menselijke leven.

Philip en Theo: Het gebeurt dat mensen soms doorschieten in hun ego, echter er zijn ook mensen die bijna in een permanente doorgeschoten staat van het ego verkeren. Kunnen jullie dat nader toelichten?

Michael: Er zijn volwassenen, er zijn beschadigde mensen, gekwetste mensen. De groep die in de meest doorgeschoten staat van het ego verblijft zijn mensen die hun fundament eigenlijk gevuld hebben met allerlei soorten angsten, overlevingsangsten, angsten voor tekort, angst om geen vertrouwen te kunnen hebben voor de eigen toekomst of angst om niet gezien te worden. Als het leven hen de mogelijkheden biedt om hun leven meester te worden luisteren ze desondanks niet naar zichzelf of de innerlijke uitdaging van ‘ga het aan’. Als men dit wel doet zal men zien dat het helemaal niet gevaarlijk en onoverkomelijk is en dat er heel veel mensen zijn die juist op dit vlak in de vorm van begeleiding of therapie begeleiding kunnen geven. Zij kunnen die mensen die het niet op eigen kracht kunnen, helpen om een transformatie, een ontwikkeling te kunnen maken.
Het hangt ook af met welk doel men in de huidige reïncarnatie naar de aarde is gekomen. Zoals bijvoorbeeld mensen die steeds weer vallen voor macht of voor status. Zij gaan niet die uitdaging aan om te onderzoeken welke andere manieren er zijn om invloed uit te kunnen oefenen. Er zijn ook genoeg mensen die egoïstisch of egocentrisch zijn die helemaal geen behoefte hebben om een positieve bijdrage te hebben, het anderen makkelijker te maken of met anderen te delen. Ook zijn er mensen die gewoon maling hebben aan wat zij veroorzaken in de levens van anderen. Daar ziet u helaas genoeg voorbeelden van. Dat zijn redenen dat sommige mensen keer op keer op keer op hetzelfde niveau terug komen, omdat ze niet snappen of willen aangaan dat de aarde niet zozeer een ego schaakspel is, echter dat het echt de bedoeling is om iets moois, waardevols van hun leven te maken. En omdat we allemaal één zijn, is er altijd iemand die een uitreikende hand geeft aan die mens die de wens heeft om te veranderen of te groeien, zich te willen ontwikkelen. Afhankelijk van het stuk waar je naar kijkt (ego of zijn) zijn er altijd mogelijkheden om dat (uit) te leven.

Philip en Theo: Als je met iemand te maken hebt die gewoon maling heeft wat hij of zij anderen aandoet, hoe kan je hiermee het beste omgaan? Iemand die wat verder van je af staat is makkelijker mee om te gaan dan iemand die dichter bij je staat, zoals bijvoorbeeld je leidinggevende. Hoe kun je je dan het beste opstellen?

Michael: Wat vooral belangrijk is, is hoe je jezelf hebt geaccepteerd. Als jij vanuit een staat van zelfbewustzijn en respect met mededogen naar een ander kijkt die zich op een verschillende manier gedraagt, en probeert uit de rancune of de negatieve emoties van boosheid, frustratie, irritatie en dergelijke te blijven, zal degene die in de negatieve energie van macht of status zit niet aan kunnen haken. Het is hetzelfde als zij alleen met zichzelf in een boksring staan en geen partij tegenover zich hebben om knock-out te slaan. De noodzaak om iedere keer in die oude energie te blijven gaat dan bij hun weg. Want het levert niet op wat zij willen, zoals dat mensen bang voor hen zijn, dat mensen knipmessen worden en harder voor hun gaan lopen. De kracht van jou om, zoals gezegd met zelfbewustzijn, respect en mededogen naar die ander te kijken, komt vanuit de intentie ‘Ik laat mij niet negatief beïnvloeden door jou, ik blijf open’. Dat wil niet zeggen dat er geslijmd moet worden of zoete broodjes gebakken moeten worden. Het is het voorbeeld hoe jij zelf in het leven wil staan. Dat kan overigens ook een eigen ontwikkelaspect van jou zijn: lukt het je om niet beïnvloedbaar te zijn voor deze negatieve slagen?

Philip en Theo: Je bent jezelf niet vaak bewust van je eigen ego. Wat zou je kunnen doen om jezelf daarvan bewuster te maken?

Michael: Om je af te vragen ‘wie spreekt hier’ of ‘wie geeft mij hier informatie, waar komt het vandaan?’. Het innerlijk weten speelt hierbij een belangrijke rol. Het heeft namelijk heel veel te maken met het bewustzijnsniveau van de spreker. Hoe genuanceerd kan hij of zij een onderscheid maken van waaruit de impuls komt om iets toe te willen voegen, aan te vullen of te corrigeren. Het gaat erom dat het bewustzijnsniveau van de spreker mede bepalend is om een onderscheid te maken tussen het innerlijk weten/intuïtief weten en het van buitenaf hebben gehoord om het daarna te kunnen reproduceren, oftewel het kopiëren van andere informatiemogelijkheden en bronnen. Het is ook noodzakelijk dat je open staat voor je een gesprek ingaat en dicht bij jezelf blijft en voortdurend afstemt ‘klopt dit of dit klopt dit niet?’ ‘Komt de informatie uit mijn innerlijk weten of intuïtieve vermogens of reproduceer ik?’ Met andere woorden, vraag jezelf af; wie spreekt hier, wie geeft hier informatie en waar komt het vandaan? Komt het uit mijn innerlijk weten of komt het uit horen zeggen of iets wat ik gelezen heb en ben je jezelf daarvan bewust.
Het maakt in reikwijdte van bewustzijn uit of je vanuit het hoofd leeft of vanuit het hart. Een andere ondersteunende vraag is ‘wat is mijn intentie, wil ik delen of mijzelf verbeteren?’ Dan kun je ook zien en makkelijker ervaren dat als liefde niet spreekt het praktisch zeker is dat je vanuit het hoofd leeft.

Theo: Emoties kunnen voortkomen uit je gedachten of onbewuste overtuigingen waardoor je op een bepaalde manier reageert op situaties. Van mensen met een emotioneel centrum hoor ik vaak, ‘dat voel ik nu eenmaal zo’ en ‘het heeft niet met mijn gedachten te maken’ omdat ze vanuit het emotioneel centrum juist de focus op het gevoel leggen en niet op de gedachten.

Michael: Ja, u zou dan een wedervraag kunnen stellen, ‘waar voel je dat?’. Als ze dan een fysieke plek direct kunnen aanwijzen en zeggen, ‘het komt uit mijn buik’ of ‘het komt van de last van mijn schouders’, dan kunt u direct een onderscheid maken of het voelen met een kleine letter is (je emoties) of dat het komt vanuit het innerlijk weten (je intuïtie) vertaald vanuit een gevoelstaal. Ook van belang is, spreekt de persoon vanuit neutraliteit of stromen de tranen over de wangen of wordt er een heftige emotie aan toegevoegd om het gelijk te krijgen of te gaan voor erkenning, gezien te worden, et cetera. Want ook dat is de menselijke kant die dus los staat van het delen van het innerlijk weten. Oftewel het ego spreekt in de hoedanigheid van het gevoel, gelardeerd met allerlei emoties en dan komt het dus echt uit een ander vaatje.

Theo: Ik vond dat wat Michael zojuist zei over hoe je jezelf bewust kunt worden van je eigen ego heel waardevol. Op Michaelteachings.com staat een lijstje met veelvoorkomende uitingen van het ego die je kunnen helpen je bewust te worden dat je ego aan het werk is. Is het waardevol om dit hier over te nemen?

Michael: Het dient de leesbaarheid niet als er rijtjes genoemd worden. Haal de sterkst sprekende voorbeelden eruit.

Theo: Hierbij drie veel voorkomende manieren waarop je ego de overhand neemt.

 1. Over-identificeren
  Je identificeert je overmatig met een probleem of vraagstuk, waardoor je je volledig verliest in het probleem en je niet langer een probleem hebt, je bent het! Dit is een veel voorkomende kwaal die je essentie blokkeert en je ego of pseudopersoonlijkheid de vrije loop geeft. Vaak is het eigenlijke probleem minder ernstig dan de psychische klachten die het voor de persoonlijkheid creëert.
 2. Een egocentrisch kijk op de buitenwereld
  Wanneer een persoon een egocentrisch kijkpunt heeft, reageert deze op het gedrag van anderen zonder zich af te vragen wat de reden of motivatie achter dat gedrag is. Ten onrechte neemt men dan vaak aan dat de ander zich bewust zo vervelend naar hen gedroeg. Daarbij wordt de emotionele toestand van de dader meestal niet in aanmerking genomen, waardoor men niet ziet dat de dader onder emotionele stress kan zijn geweest over iets heel anders en een onschuldige opmerking zijn gedrag heeft getriggerd. Met een egocentrische blik zal men dit zelden overwegen en de negatieve opmerking of actie tegengegaan met een wederzijdse reactie van gelijke of grotere negativiteit, waardoor de uitwisseling verder escaleert.
 3. Frustraties die de aandacht afleiden
  Misschien wel de meest voorkomende valkuil van mensen is een kleine frustratie waardoor hun aandacht verschuift van positieve- naar negatieve gevoelens. Een typisch voorbeeld is iemand die normaal gesproken gefocussed en in het moment is. Ze staat goed uitgerust op, heeft een goed ontbijt, het is een prachtige dag buiten en het leven is goed. Als ze naar haar werk rijdt komt ze stil te staan in een file door een ongeluk verderop. De schijnbaar rustige start van de dag, waar alles van de ene gebeurtenis naar de andere vloeide, is zomaar verstoord door een schokkende onderbreking. Niet alleen de frustratie wordt voelbaar, ook is er een reële dreiging dat ze te laat op haar afspraak komt. De eens zo sereen gefocuste persoonlijkheid, slaat nu met haar vuist tegen het stuur en schreeuwt tegen de auto voor haar.
  Waar ze de dag begon in verbinding met haar essentie, verschuift door het incident alle aandacht naar de bron van frustratie en haar gedrag van de positieve naar de negatieve pool.
  De voordehand liggende oplossing is om je niet te identificeren met de frustratie. Neem het leven niet zo serieus. Een goed gevoel voor humor is een van de beste verdedigingen. Zie het als gewoon een gebeurtenissen in een hele reeks die in het leven voorbij komen. Je hiertegen verzetten verandert er niets aan. De intentie is om in alle vrijheid van de ene naar de volgende te stromen.