Michael heeft duidelijk gemaakt dat:

 • Zij díe informatie doorgeven die jouw vermogen om passende keuzes te maken, kan vergroten
 • Zij je nooit zullen beschamen
 • Zij nooit voorspellingen doen
 • Zij nooit voor jou een keuze zullen maken
 • Alles wat Michael doorgeeft is gebaseerd op de vrijheid van keuze van ieder mens
 • Zij zullen altijd benadrukken dat het maken van keuzes jouw krachtigste instrument is om jezelf te bekrachtigen
 • Michael stelt dat je in alles een keuze hebt en het jouw verantwoordelijkheid is keuzes te leren maken die bijdragen aan de evolutie van jezelf en van de mensheid.
 • Je altijd bepalend blijft over je eigen gegevens en hoe je ermee omgaat
 • Zij nooit de bedoeling hebben om je alleen maar te troosten
 • Zij geen berichten doorgeven die voorwaardelijk zijn, spoedeisend of op sensatie belust
 • Michael nooit jouw levenstaak zal overnemen
 • Zij informatie nooit exclusief via één enkel channel doorgeven
 • Zij er altijd op vertrouwen dat je zult horen wat je het meest nodig hebt of kunt horen
 • Zij zullen zich in hun communicatie nooit beperken tot wat je wilt horen en ze zullen je ook nooit opleggen wat je dient te horen
 • Voor het beantwoorden van jouw vragen hebben zij jouw voor- en achternaam nodig. Geboortedatum of foto’s zijn niet nodig.

Deze lijst is geïnspireerd op een uitgebreide checklist op de website The Michael Teachings

Wil je ook vragen voorleggen aan Michael?